godište: 1880   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1880 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
???
Izvještaj o djelovanju hrv.- slav. šumarskoga družtva godine 1879.     PDF 1
???
Naši šumarski državni izpiti.     PDF 7
???
Ob uzgoju šuma guljevača.     PDF 14
???
Nekoliko rieči o gradjenju šumskih cesta osobitim obzirom na šume u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF 26
???
Izkaz pirovnih stabala, posadjenih 24. travnja 1879. po lugarih     PDF 34
???
Šumski odnošaji u Bosnoj.     PDF 36
???
Amerikanska pila (Drag-saw-Ziehsäge)     PDF 42
 
Različite viesti
     
Nastavak popisa o sadjenih svatbenih stablih. — Državni šumarski izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Umrli. — Osvrt na cienu šumskih proizvoda g. 1879. na sisačkom trgu. — Šumska gojitba u Dalmaciji. — Pozor! Stanje družtvene blagajne. — Javna zahvala.     PDF 44
broj: 2
     
 
     
???
Šumske parovozne željeznice.     pdf 49
???
Poučno putovanje slušatelja II. šumarskoga tečaja n Medjumurje, Štajersku i jedan dio Kranjske.     PDF 71
???
Usposobljuje li položeni državni šumarski izpit za samostalno vodjenje službe i za najviše šumarske službe?     PDF 87
 
Različite viesti
     
Osobne viesti. — Družtvene viesti. — Glavna skupština 1880. — Našim članovom! — Lovka za ptice grabilice. — Bukva. — Izkaz o dostavljenih slavnoj kr. podžupaniji 8 klgr. sjemenja crnoga bora (Pinus austriaca). — Čičoka (židovski korun) u šumskoj kulturi. Nr. 10 — 1880, VI. Jahrgang, der „Oester-reichischen Gartenlaube." — Stanje družtvene blagajne. — Izpravak     PDF 92
broj: 3
     
 
     
???
Promjerke.     PDF 97
???
Državno-šumarsko-gospodarski sustavi.     PDF 108
???
Gojitba vrbe.     PDF 118
???
Obćinske šume i njihovo stanje.     PDF 128
 
Različite viesti.
     
Imenik p. n. gospode članova hrv.- slav. šumarskoga družtva i predbrojnika na šumarski list, — Promjene u šumarsko-upravnoj i pomoćnoj službi. — Ovogodišnji viši državni izpiti za samostalno vodjenje šumarskoga gospodarstva. — Uspjeh sadbe sjemenja, poslanoga po hrv.- slav. šumarskom družtvu pojedinim obćinam. — Sbirka narodnoga muzeja. — Dar za pošumljenje Krasa. — Gospodinu J. C. u Sisku. — Šumarski koledar za godinu 1881. — Stanje družtvene blagajne. — Natječaj.     PDF 140
Prilog „šumarskomu listu" br. 3. Poziv i program k VI. redovitoj dne 8. kolovoza 1880. u Vinkovcih obdržavati se imajućoj skupštini hrv.- slav. šumarskoga družtva, u savezu sa izletom u obližnje šume.     PDF 160
broj: 4
     
 
     
Izvješće o djelovanju hrv.-slav šumarskoga družtva god. 1880.     PDF 161
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Vinkovačka šumarska skupština.     PDF 169
prof. F. X. Kesterčanek
Uporabna vriednost naših šum. proizvoda.     PDF 180
šumarnik Vatroslav Rački
Franceska dužica i stanje naših šuma.     PDF 190
šumar Dragutin Laksar
Da li se preporučuje u najnovije doba uvađanje četinjačkih šuma u Hrvatskoj?     PDF 198
Dragutin Nanicini, protustavnik
Da li se preporučuje umjetno uzgajanje Četinjačkih šuma u Hrvatskoj.     PDF 202
???
Staničevina.     PDF 208
???
Hrasti lužnjaci.     PDF 216
 
Različite viesti
     
Uspjeh sadbe sjemenja, poslanoga po hrv. slav. šum. družtvu pojedinim obćinam. — Promjene u šumskom osoblju. — Reorganizacija šumarske uprave u Magjarskoj. — Šumarstvo na zemaljskoj izložbi u Gradcu. — Prilozi k šumskoj statistici virovitičke županije. — Šumarska predavanja na kr. višem šumarskom učilištu u Križevcih u zimskom poljeću 1880|81. — Kranjsko primorsko šumarsko družtvo. — Lugaski tečaj na kr. šum. učilištu u Križevcih. — Šumarska akademija u Hochenheimu. — Kakovo valja grmlje uzeti za živice. — Abies Douglasii Lindl — Prodaja drž. krajiških šuma. — Veleposjed i katastralna procjena. — Bukvica. — P. n. gospodi članovom. — Stanje družtvene blagajne, — Poziv na predplatu. — Radi potresa.     PDF 221

                UNDER CONSTRUCTION