godište: 2024    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2024 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 3-4
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo HŠD
Što Hrvatsko šumarsko društvo očekuje od budućih nositelja vlasti?     pdf    TXT     HR     EN 117
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kristijan Cokoski, Dejan Beuković, Miroslava Polovinski-Horvatović, Vladimir Maletić, Marko Vukadinović, Elizabeta Dimitrieska-Stojković, V. Enimiteva UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.3-4.1
Razine žive (Hg) i arsena (As) u jetri divlje svinje (Sus scrofa) na jedanaest lovnih područja iz Republike Sjeverne Makedonije     pdf    TXT     HR     EN 121
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Ela Španjol, Marko Vuković, Tomislav Jemrić UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.3-4.2
Morfološke osobine plodova i sjemena i trajanje učinka skarifikacije sjemena sumpornom kiselinom na neke vrste iz roda Crataegus Tourn. ex L.     pdf    TXT     HR     EN 131
Ylmaz Türk, Harun Canyurt UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.3-4.3
Sposobnosti korištenja UAV-ova za određivanje volumena iskopa šumskih cesta u planinskim područjima     pdf    TXT     HR     EN 139
Cansu Öztürk, Servet Caliskan UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.3-4.4
Utjecaj osjetljivosti na isušivanje i kritičnog sadržaja vlage na žireve vrsta Quercus cerris, Quercus petraea i Quercus robur     pdf    TXT     HR     EN 153
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kyriaki Kitikidou, Elias Milios UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.3-4.5
LineFit .xls: predložak programa Microsoft Excel za prilagodbu 11 regresijskih modela podacima Y-X     pdf    TXT     HR     EN 163
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Krunoslav Teslak, Martina Teslak, Milan Vrbanus UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.3-4.6
220. godišnjica rođenja Antuna Tomića, istinskog šumarskog intelektualaca svevremenskih promišljanja o gospodarenju šumama     pdf    TXT     HR     EN 171
 
NE SAMO O šUMAMA
     
Damir Drvodelić
Drača (Paliurus spina-christi Mill.) – neugledna, no vrlo korisna biljk     PDF    TXT 181
 
IZ DRUGIH šUMARSTAVA
     
Harun Dinarević, Geoffrey Brossard
Enigma nastanka vlašićke šum     PDF    TXT 183
 
ZNANSTVENI I STRUčNI SKUPOVI
     
Stjepan Posavec, Andreja Đuka
Obljetnica i znanstveno-stručni skup: 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rab     PDF    TXT 189
 
IZ HŠD-A
     
Oliver Vlainić
Zimska šumarska skijaška natjecanja 2024. godin     PDF    TXT 194
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Upravnog odbora HŠD 2024. godin     PDF    TXT 203
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Skupštine HŠD 2024. godin     PDF    TXT 208
 
IN MEMORIAM
     
Martina Pavičić i prijatelji
Sjećanje na Marinu: Marina Mamić, dipl. ing. šum. (1960. – 2024.     PDF    TXT 209
Tomislav Dubravac
Branko Trifunović, dipl. ing. šum. (10. 4. 1964. – 21. 8. 2023.     PDF    TXT 211
broj: 5-6
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo HŠD-a
Znanstveni i stručni karakter Šumarskog lista     pdf    TXT     HR     EN 217
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Igor Poljak, Zlatko Šatović, Antonio Vidaković, Katarina Tumpa, Marilena Idžojtić UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.5-6.1
Populacijska varijabilnost sivkaste vrbe (Salix eleagnos Scop.) temeljena na morfologiji listova: dokaz o postojanju malolisnih i velelisnih morfotipova     pdf    TXT     HR     EN 219
Ivan Perković, David Počekal, Vibor Roje, Darko Bakšić, Nikola Pernar UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.5-6.2
Utjecaj matičnog supstrata na značajke kalkokambisola na području NP Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 237
Mirzeta Memišević Hodžić, Dalibor Ballian UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.5-6.3
Fenološka svojstva listanja i zadržavanja listova crnih topola (Populus nigra L.) u klonskom arhivu u Žepču     pdf    TXT     HR     EN 249
Ahmet Acarer UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.5-6.4
Rasprostranjenost smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.) u Europi: trenutno stanje i utjecaj klimatskih promjena     pdf    TXT     HR     EN 261
Mevlüt Zenbilci, Serkan Özdemir, Alican Çivg˘a, Yasin Ünal, Idris Og˘urlu UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.5-6.5
Modeliranje prikladnosti staništa divljih koza (Capra aegagrus Erxleben, 1777) u različitim razdobljima     pdf    TXT     HR     EN 273
Gizem Misirliog˘lu, Selçuk Gümüş UDKps://doi.org/10.31298/sl.148.5-6.6
Promjena prirodne vegetacije u vremenskom razdoblju na kosinama nasipa šumskih cesta i njeni učinci na smanjenje erozije     pdf    TXT     HR     EN 285
 
NE SAMO O šUMAMA
     
Oliver Vlainić
Kako je zgrada šumskog ravnateljstva u Gospiću postala zgrada gradske uprav     PDF    TXT 293
 
ZNANSTVENI I STRUčNI SKUPOVI
     
Igor Anić
Znanstveni skup Gospodarenje šumama hrasta lužnjaka u prošlosti, sadašnjosti i budućnost     PDF    TXT 299
Silvija Krajter Ostoić, Damir Dramalija, Martina Kičić
U Zagrebu održan 26. Europski forum o urbanom šumarstv     PDF    TXT 301
 
KNJIGE I čASOPISI
     
Damir Ugarković
Monografija Tlo i šumska v egetacija Nacionalnog parka Risnja     PDF    TXT 309
Branko Meštrić
Šumarskim stazama Vladoja Köröskenyi     PDF    TXT 310
 
IZ HŠD-A
     
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD 2024. godin     PDF    TXT 312
 
IN MEMORIAM
     
Ivica Tomić
Joco Maletić, dipl. ing. šum. (1945. – 2024.     PDF    TXT 320

                UNDER CONSTRUCTION