godište: 2021    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2021 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Uz dvije šumarske obljetnice     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Stjepan Posavec, Ljiljana Keča, Sabina Delić, Makedonka Stojanovska, Špela Pezdevšek Malovrh UDK 630* 666 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.1
Komparativna analiza odabranih pokazatelja poslovanja državnih šumarskih poduzeća     pdf    TXT     HR     EN 7
Mirzeta Memišević Hodžić, Dalibor Ballian UDK 630* 181.8 + 232.1 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.2
Morfološka i fenološka varijabilnost obične bukve (Fagus sylvaticaL.) u međunarodnom testu provenijencija u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 19
Branko Stajić, Živan Janjatović, Marko Kazimirović, Zvonimir Baković, Snežana Obradović UDK 630* 815 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.3
Polimorfne krivulje indeksa staništa europske bukve (Fagus sylvatica L.) u centralnoj i istočnoj Srbiji     pdf    TXT     HR     EN 31
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović, Dejan Kulijer, Adi Vesnić, Kenan Zahirović, Sead Ivojević, Damir Prljača UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.4
Prvi nalaz vrste Pyrrhalta viburni (Coleoptera: chrysomelidae) u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 43
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, Mario Ančić, Tomislav Dubravac, Sanja Končar, Ivan Ljubić, Ivona Rimac UDK 630*182
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.5
Pregled vegetacijskih istraživanja u šumama hrasta crnike(Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 47
Toni Buterin, Robert Doričić, Igor Eterović, Amir Muzur, Marina Šantić UDK 630*111 + 469
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.6
Javnozdravstvena perspektiva utjecaja industrijskog onečišćenja na globalno zatopljenje i pojavnost zoonoza     pdf    TXT     HR     EN 63
 
STRUČNI ČLANCI
     
Branko Sitaš UDK 630* 659
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.7
Kontroling radnih strojeva pri izvođenju šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 71
 
POPULARIZACIJA ŠUMARSKE STRUKE
     
Katarina Korov
Internacionalizacija Šumarskog fakulteta „kod kuće“     PDF    TXT 80
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Crnokrila prutka (Tringa ochropus L.)     PDF    TXT 81
Radovan Kranjčev
Zapisi iz hrvatskih šuma - O šumi Repaš     PDF    TXT 81
 
AKTUALNO
     
Igor Anić, Oliver Vlainić
Otvoreno pismo: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu     PDF    TXT 84
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Marko Bačurin
Prof. dr. sc. Jozo Franjić i prof. dr. sc. Željko Škvorc: Novi sveučilišni udžbenik Šumsko drveće i grmlje Hrvatske     PDF    TXT 86
Branko Meštrić
Dvijesto godina poljskog šumarskog časopisa Sylwan     PDF    TXT 87
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 88
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine     PDF    TXT 99
Damir Delač
Zapisnik 124. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a     PDF    TXT 106
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
In memoriam Petar Vitas, dipl. ing. šum. (15. 6. 1945. – 4. 11. 2020.)     PDF    TXT 108
broj: 3-4
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Nerazumijevanje     pdf    TXT     HR     EN 113
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Dino Hadžidervišagić, Azra Čabaravdić UDK 630* 272 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.1
Važnost i strukturna raznolikost stabala u povijesnom parku     pdf    TXT     HR     EN 117
Dušan Jovanović, Milan Gavrilović, Mirko Borisov, Miro Govedarica UDK 630*902 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.2
Uporaba Sentinel 1 i Sentinel 2 snimaka u identifikaciji nestalih šumskih površina – studija slučaja Fruška gora (Srbija)     pdf    TXT     HR     EN 127
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Boris Miklić, Anja Žmegač, Domagoj Trlin , Marko Orešković, Stjepan Mikac, Igor Anić UDK 630* 111.8
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.3
Klimatska osjetljivost kronologije crnoga bora (Pinus nigra Arnold.) na Sjevernom Velebitu     pdf    TXT     HR     EN 137
Jelena Kranjec Orlović, Ida Bulovec, Milivoj Franjević, Damjan Franjević, Josip Skejo, Marin Biliškov, Danko Diminić, Boris Hrašovec UDK 630*232.3 + 442
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.4
Preliminarni rezultati istraživanja entomofaune sjemena poljskog (Fraxinus angustifolia Vahl) i pensilvanskog jasena (Fraxinus pennsylvanica Marshall) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 147
Mirjana Stevanov, Albina Tarjan Tobolka, Ljubomir Kljajić, Martina Kičić, Max Krott UDK 630*903
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.5
Analiza sukoba interesa na primjeru specijalnog rezervata prirode u Srbiji: empirijsko analitički pristup     pdf    TXT     HR     EN 155
Erol Akkuzu, Mustafa Şahin, Abdullah Ugiş, Ebru Bal UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.6
Procjena boje i visine feromonske klopke iznad zemlje za ulov Ips sexdentatus i Thanasimus formicarius     pdf    TXT     HR     EN 169
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Barčić, Vlado Habjanec, Željko Španjol, Mario Šango UDK 630* 111.5 + 421
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.7
Analiza podizanja vjetrozaštitnih pojasa na mediteranskom kršu Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 175
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Mali sokol (Falco columbarius L.)     PDF    TXT 185
Jozo Franjić
Musićki brijestovi – rijetki stari primjerci nizinskoga brijesta (Ulmus minor Mill., Ulmaceae Mirb.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 186
Ivo Aščić
Međunarodna godina biljnog zdravstva     PDF    TXT 188
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Damir Dramalija
Okrugli stol : Standardizacija novih zanimanja u području urbanog šumarstva     PDF    TXT 189
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Igor Anić
Dr. sc. Boris Miklić     PDF    TXT 191
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 1. Elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva (HŠD-a) 2021. godine     PDF    TXT 193
Damir Delač
Zapisnik 1. Elektroničke sjednice Skupštine Hrvatskog šumarskog društva (HŠD-a) 2021. godine     PDF    TXT 194
 
IN MEMORIAM
     
Igor Anić, Milan Oršanić
In memoriam Akademik prof. emeritus dr. sc. dr. h. c. Slavko Matić (20. siječanj 1938. – 30. ožujak 2021.)     PDF    TXT 195
Valter Buršić
In memoriam Radovan Lukačić, dipl. ing. šum. (1936.-2020.)     PDF    TXT 199
Oliver Vlainić
In memoriam Mr. sc. Ivan Mrzljak, dipl. ing. šum. (Levkušje, 8. 11. 1929. – Karlovac, 26. 1. 2021.)     PDF    TXT 200
Oliver Vlainić
In memoriam Zdravko Pavlešić, dipl. ing. šum. (Slunj, 29. 11. 1963. – Slunj, 15. 2. 2021.)     PDF    TXT 201
Jurij Diaci
In memoriam Professor emeritus dr. sc. dr. h. c. Dušan Mlinšek (1925. – 2020.)     PDF    TXT 203
broj: 5-6
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Odlazak čovjeka koji je život posvetio šumi i šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 209
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomislav Poršinsky, Vitomir Kajgana, Željko Tomašić, Andreja Đuka UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.1
Granični nagib kretnosti skidera s vitlom temeljem vučne značajke vozila     pdf    TXT     HR     EN 211
Krunoslav Sever, Dimitrije Damir Sviličić, Tomislav Karažija, Boris Lazarević, Željko Škvorc UDK 630*232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.2
Fotosintetski odgovor bukovih klijanaca na suboptimalnu ishranjenost s mineralnim hranivima     pdf    TXT     HR     EN 225
Ahmet Lojo, Jusuf Musić, Besim Balić, Admir Avdagić, Velid Halilović, Aida Ibrahimspahić, Jelena Knežević UDK 630* 523 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.3
Modeliranje debljine kore bukve (Fagus sylvatica L.)     pdf    TXT     HR     EN 239
Tark Çtgez, Refik Karagül, Mehmet Özcan UDK 630*114.1 + 116
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.4
Procjena utjecaja nekih značajki sliva obilježenih dominantno šumarstvom i poljoprivredom na otjecanje vode i produkciju suspendiranog erozijskog nanosa     pdf    TXT     HR     EN 249
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Nediljko Landeka, Mirela Uzelac, Danijela Poljuha, Barbara Sladonja UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.5
Prvi nalaz azijske pamučne štitaste uši Takahashia japonica u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 263
Toni Safner, Ana Gracanin, Ivan Gligora, Boštjan Pokorny, Katarina Flajšman, Marco Apollonio, Nikica Šprem UDK 630* 461
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.6
Ograde na državnim granicama kao prijetnja povezanosti staništa: studija slučaja iz Jugoistočne Europe     pdf    TXT     HR     EN 269
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Marina Milović, Marko Kebert, Saša Orlović UDK 630* 172.8
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.7
Kako mikorize mogu pomoći šumama da se nose s aktualnim klimatskim promjenama     pdf    TXT     HR     EN 279
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Zelena žuna (Picus viridis L.)     PDF    TXT 287
Jozo Franjić
Kraljevska paprat (Osmunda regalis L., Osmundaceae)     PDF    TXT 287
Ivo Aščić
Ugrožene nacionalne divlje životinje     PDF    TXT 289
 
AKTUALNO
     
Krunoslav Sever
Znanstveni projekt PhenoInter – projektna ideja i očekivani rezultati     PDF    TXT 291
 
OBLJETNICE
     
Silvija Zec
15 godina strukovne komore u šumarstvu (2006 – 2021)     PDF    TXT 296
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Damir Drvodelić
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Ljekovite papratnjače     PDF    TXT 300
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
Zoran Sabljarić, dipl. ing. šum. (Karlovac, 15. 5. 1961. – Karlovac, 3. 4. 2021.)     PDF    TXT 302
broj: 7-8
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Tko je kriv za loše poslovanje drvoprerađivača?     pdf    TXT     HR     EN 309
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir Ugarković, Ivan Seletković, Ivica Tikvić, Mladen Ognjenović, Krešimir Popić, Marko Orešković, Nenad Potočić UDK 630* 111.8 + 228 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.7-8.1
Povezanost mortaliteta obične jele (Abies alba Mill.) na području Fužina s klimatskim i strukturnim parametrima     pdf    TXT     HR     EN 311
Marina Popijač UDK 630*180 + 181.4 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.7-8.2
Distribucija 137Cs I 40K u tkivima stabala obične jele (Abies alba Mill.) iz Like (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 323
Ivan Tekić, Charles Watkins UDK 630* 902 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.7-8.3
‘Sveti gajevi’ - uvid u prošlost dalmatinskih šuma     pdf    TXT     HR     EN 337
Arzu Ergül Bozkurt, Kamil Coşkunçelebi, Salih Terziog˘lu UDK 630* 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.7-8.4
Varijabilnost populacija običnog bora (Pinus sylvestris L.) u Turskoj prema morfološkim obilježjima iglica     pdf    TXT     HR     EN 347
Askin Gokturk, Ethem Kara, Murat Sabri Sadiklar UDK 630* 232.3 + 111 (001) https://doi.org.10.31298/sl.145.7-8.5
Utjecaj temperature čuvanja i predsjetvene pripreme na klijavost sjemena mušmulastog gloga (Crataegus azarolus var. pontica)     pdf    TXT     HR     EN 355
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.7-8.6
Prvi nalaz Cacopsylla pulchella (Hemiptera: Psyllidae) u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 363
Atinç Pirti, Ramazan Gürsel Hoşbaş UDK 630* 641
https://doi.org/10.31298/sl.145.7-8.7
Procjena uspješnosti postprocesne kinematičke i statičke tehnike u šumskom okruženju     pdf    TXT     HR     EN 367
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Matija Landekić, Ana Gajšek, Gabrijela Seletković, Mario Šporčić UDK 630* 907
https://doi.org/10.31298/sl.145.7-8.8
Uloga ekološke certifikacije u kontekstu održivog gospodarenja šumama Republike Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 379
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Crna žuna (Dryocopus martius L.)     PDF    TXT 391
Jozo Franjić
Volemija – izuzetno rijetka egzotična vrsta četinjača u Hrvatskoj (Wollemia nobilis W. G. Jones, K. D. Hill et J. M. Allen, Araucariaceae)     PDF    TXT 392
Radovan Kranjčev
Kockavice šumskih staništa u Hrvatskoj     PDF    TXT 395
Radovan Kranjčev
O staništu kao ekološkom pojmu     PDF    TXT 396
 
AKTUALNO
     
Christian Gallo
Šumska zemljišta – dobra od interesa za brzu i nezakonitu zaradu     PDF    TXT 399
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Irina Suša, Silvija Zec, Maja Merc Kiš, Miljenko Županić
Prvi rezultati projekta „Šume u rukama žena“     PDF    TXT 401
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2021. godine     PDF    TXT 404
broj: 9-10
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Što donosi nova EU strategija za šume do 2030.     pdf    TXT     HR     EN 413
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Željko Škvorc, Lucija Lisica, Vanja Zorić, Marko Bačurin, Krunoslav Sever UDK 630* 164 +111.8 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.9-10.1
Funkcionalna diferencijacija provenijencija hrasta crnike na istočnoj obali Jadranskoga mora     pdf    TXT     HR     EN 415
Vlado Jumić, Tihomir Florijančić, Tomica Marić, Siniša Ozimec, Krešimir Krapinec UDK 630* 156 (001) https://doi.org)10.31298/sl.145.9-10.2
Mogu li elementi ocjene trofeja poslužiti kao populacijski indeksi u cervida?:Primjer na jelenu običnom iz brdskog područja Panonske nizine     pdf    TXT     HR     EN 423
Zoran Galić, Alen Kiš, Radenko Ponjarac, Miljan Samardžić, Anđelina Gavranović, Zoran Novčić, Irina V. Andreeva UDK 630* 114 (001) https://doi.org)10.31298/sl.145.9-10.3
Prostorna analiza tala i utjecaj na produktivnost u gospodarskoj jedinici Mužljanski rit     pdf    TXT     HR     EN 445
Milica Caković, Aleksandar Baumgertel, Sara Lukić, Nada Dragović, Miodrag Zlatić UDK 630* 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.9-10.4
Učinci bioloških radova u integriranom uređenju bujičnih slivova Grdeličke klisure i Vranjske doline (Srbija)     pdf    TXT     HR     EN 459
Deniz Güney, Ali Bayraktar, Fahrettin Atar, Ibrahim Turna UDK 630* 232 (001) https://doi-org/10.31298/sl.145.9-10.5
Utjecaj različitih čimbenika na razmnožavanje zrelim reznicama nekih crnogoričnih ukrasnih biljaka     pdf    TXT     HR     EN 467
 
STRUČNI ČLANCI
     
Damir Ugarković, Matko Matijević, Ivica Tikvić, Krešimir Popić UDK 630* 111.8
https://doi.org/10.31298/sl.145.9-10.6
Neka obilježja klime i klimatskih elemenata na području grada Zagreba     pdf    TXT     HR     EN 479
Katarina Tumpa, Marilena Idžojtić, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Davor Juretić, Damir Drvodelić, Mario Šango, Milovan Žigante, Igor Poljak UDK 630* 181.5
https://doi.org/10.31298/sl.145.9-10.7
Vegetativno razmnožavanje pitomog kestena i maruna     pdf    TXT     HR     EN 489
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Vuga (Oriolus oriolus L.)     PDF    TXT 499
 
OBLJETNICE
     
Sead Vojniković
Tihi velikan – 70. godina od kako nas je napustio Karlo Maly     PDF    TXT 500
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Anić
Šumarska povijest grada Karlovca     PDF    TXT 502
Matija Landekić
Priručnik za edukatore i vodiče u prirodi : Kako voditi edukativne šetnje i šumske radionice?     PDF    TXT 503
 
IN MEMORIAM
     
Damir Delač
Zvonimir Tomac, dipl. ing. šum. (1919.-2021.)     PDF    TXT 505
Božidar Pleše
Mladen Pleše, dipl. ing. šum. (1950.–2021.)     PDF    TXT 506
Oliver Vlainić
Ivan Puškar, dipl. ing. šum. (Dol, Krašić, 27. 1. 1933. – Karlovac, 12. 8. 2021.)     PDF    TXT 507
Josip Malnar
Siniša Arh, dipl. ing. šum. (1968. – 2021.)     PDF    TXT 508
broj: 11-12
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Što nam donosi Glasgowska klimatska konferencija?     pdf    TXT     HR     EN 513
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
David Mijoč, Nikola Perković, Mario Šporčić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Andreja Đuka, Tomislav Poršinsky UDK 630*360 +761
https://doi.org/10.31298/sl.145.11-12.1
Vrednovanje metode izračuna planske cijene usluge pridobivanja drva     pdf    TXT     HR     EN 515
T. Gomerčić, I. Topličanec, V. Slijepčević, S. Blašković, I. Selanec, I. Budinski, J. Tomaić, J. Kusak, Gj. Ivanov, M. Sindičić UDK 630* 152 + 146 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.11-12.2
Rasprostranjenost i najmanja veličina populacije euroazijskog risa (Lynx lynx) u Hrvatskoj u razdoblju 2018.–2020.     pdf    TXT     HR     EN 525
Lovre Panđa, Ante Šiljeg, Ivan Marić, Fran Domazetović, Silvija Šiljeg, Rina Milošević UDK 630*174.7
https://doi.org/10.31298/sl.145.11-12.3
Usporedba GEOBIA klasifikacijskih algoritama na temelju Worldview-3 snimaka u izdvajanju šuma primorskih četinjača     pdf    TXT     HR     EN 535
Marina Milović, Verica Vasić, Milan Drekić, Branislav Kovačević, Saša Pekeč, Zoran Galić, Saša Orlović UDK 630* 181.3 + 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.11-12.4
Raznolikost ektomikoriznih gljiva na hrastu kitnjaku (Quercus petraea) u Nacionalnom parku Fruška gora u Republici Srbiji     pdf    TXT     HR     EN 547
Zafer Yücesan, Derya Bayram UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.11-12.5
Utjecaj predsjetvene pripreme, vremena sjetve, zaštićenog prostora i klimatskih čimbenika na klijavost sjemena vrste Acer pseudoplatanus L.     pdf    TXT     HR     EN 557
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Ivan Balenović, Luka Jurjević, Krunoslav Indir, Ante Seletković UDK 630* 587 + 622
https://doi.org/10.31298/sl.145.11-12.6
Fotogrametrijska procjena volumena u sastojinama hrasta lužnjaka pokupskog bazena     pdf    TXT     HR     EN 567
Branislav Drašković, Marko Gutalj, Stefan Stjepanović, Boban Miletić UDK 630* 233
https://doi.org/10.31298/sl.145.11-12.7
Procjena recentnih gubitaka šume u Bosni i Hercegovini korištenjem Copernicus i Corine land cover baze podataka     pdf    TXT     HR     EN 581
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Sjenica mošnjarka (Remiz pendulinus L.)     PDF    TXT 591
Ivo Aščić
Ugrožene biljne vrste na markama     PDF    TXT 592
 
OBLJETNICE
     
Dario Baričević
100 godina Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 594
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Marko Zorić
Iskorištavanje šuma Spačvanskog međurječja 1730. – 1914. godine     PDF    TXT 599
Milan Glavaš
Medonosno bilje regije Gacke     PDF    TXT 600
Sead Vojniković
Proizvodnost i kvalitetna struktura izdanačkih šuma bukve u Federaciji BiH – Zapreminske i sortimentne tablice stabala bukve izdanačkog porijekla     PDF    TXT 601
Branko Meštrić
Tri stotine brojeva časopisa za popularizaciju šumarstva     PDF    TXT 603
 
IN MEMORIAM
     
Josip Malnar
Zvonimir Pršle, dipl. ing. šum (1956. – 2021.)     PDF    TXT 605
Tibor Pentek
Prof. dr. sc. Dragutin Pičman (12.03.1948. – 04.09.2021.)     PDF    TXT 606
Milivoj Diklić
Josip Robert Crnković, dipl. ing. šum. (6.05.1939. – 22.11.2021.)     PDF    TXT 608

                UNDER CONSTRUCTION