godište: 2014    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2014 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
LEDENA KIŠA U GORSKOM KOTARU     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Igor Poljak, Marilena Idžojtić, Irena Šapić, Joso Vukelić, Marko Zebec UDK 630*164 (001)
VARIJABILNOST POPULACIJA BIJELE (Alnus incana /L./ Moench) I CRNE JOHE (A. glutinosa /L./ Gaertn.) NA PODRUČJU MURE I DRAVE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA     pdf    TXT     HR     EN 7
Jaroslav Holuša, Emanuel Kula, Filip Wewiora, Karolina Lukášová UDK 630*453 (001)
ROJENJE, GUSTOĆA I RASPORED POPULACIJE NA LOVNIM STABLIMA I PREZIMLJAVANJE ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U ČEŠKOJ     pdf    TXT     HR     EN 19
Bojan GAVRILOVIĆ, Branka GAVRILOVIĆ, Srećko ĆURČIĆ, Dejan STOJANOVIĆ, Dragiša SAVIĆ UDK 630*453 (001)
ZLATICE (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) PLANINE FRUŠKE GORE (VOJVODINA, SJEVERNA SRBIJA), SA PREGLEDOM BILJAKA HRANITELJICA     pdf    TXT     HR     EN 29
Ante P. B. KRPAN, Željko TOMAŠIĆ, Igor STANKIĆ UDK 630* 537 + 562 (001)
ISTRAŽIVANJA BIOPRODUKCIJSKIH I ENERGETSKIH POTENCIJALA AMORFE (Amorpha fruticosaL.)     pdf    TXT     HR     EN 43
 
STRUČNI ČLANCI
     
Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Maja Zebec UDK 630*272
DENDROFLORA I USKLAĐENOST ARHITEKTONSKIH I HORTIKULTURNIH ELEMENATA PARKA OKO ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU     pdf    TXT     HR     EN 55
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BJELOVRATA MUHARICA (Ficedula albicollis Temm.)     PDF    TXT 65
Tijana Grgurić
REVITALIZACIJA CRETA TRSTENIK     PDF    TXT 66
 
OBLJETNICE
     
Jozo Franjić
200 GODINA OD ROĐENJA JOSIPA PANČIĆA (1814–1888)     PDF    TXT 67
Alojzije Frković
LOVČEVI ZAPISI FUŽINSKOG ŠUMARA LAVOSLAVA SLAVKA LOVRIĆA (1904–1955)     PDF    TXT 70
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Mario Božić
Dr. sc. ERNEST GORŠIĆ, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 75
Željko Zečić
Dr. sc. DINKO VUSIĆ     PDF    TXT 77
Ivan Martinić
Dr. sc. MATIJA LANDEKIĆ     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Poljak
PRIKAZ KNJIGE "DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME" - Prof. dr. sc. MARILENA IDŽOJTIĆ     PDF    TXT 81
Alojzije Frković
ATLAS SELIDBE PTICA HRVATSKE (CROATIAN BIRD MIGRATION ATLAS) - JELENA KRALJ, SANJA BARIŠIĆ, VESNA TUTIŠ, DAVOR ĆIKOVIĆ     PDF    TXT 82
Milan Glavaš
Prof. dr. sc. ANTE P. B. KRPAN: IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA     PDF    TXT 85
Miroslav Harapin
KUKCI I BOLESTI - ŠTETOČINJE DRVEĆA I GRMLJA EUROPE     PDF    TXT 89
Miroslav Harapin
LEXICON SILVESTRE - VIŠEJEZIČNI ŠUMARSKI RJEČNIK 2. DIO     PDF    TXT 90
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 92
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Tijana Grgurić
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA "ŠUMA OKOM ŠUMARA" U UMJETNIČKOM PAVILJONU JURAJ ŠPORER U OPATIJI     PDF    TXT 95
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Oliver Vlainić
KARLOVAČKI OGRANAK U POSJETU POLJSKOJ     pdf    TXT 97
Hranislav Jakovac
ALPE-ADRIA 2014.     PDF    TXT 105
Tijana Grgurić
“ČUDESNA ŠUMA“     PDF    TXT 108
 
IN MEMORIAM
     
Miroslav Harapin
Dr. sc. JAKOB MARTINOVIĆ (1929–2013)     PDF    TXT 109
Josip Knepr
SRĐAN POPOVIĆ – SRĐO, dipl. ing. šum. (1937–2013)     PDF    TXT 111
Josip Ištvanić, Ingrid Šafranek
Prof. dr. sc. MARIJAN BREŽNJAK, PROFESSOR EMERITUS (1926–2014)     PDF    TXT 112
broj: 3-4
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
KAKVO JE STANJE I MOGUĆNOSTI PRAVILNIJEG VREDNOVANJA ŠUMA I ŠUMARSTVA KAO DIJELA GOSPODARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE     pdf    TXT     HR     EN 121
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jura ČAVLOVIĆ, Krunoslav TESLAK, Karlo BELJAN UDK 630*569+653+231 (001)
UČINCI RAZLIČITIH PRISTUPA PLANIRANJA OBNOVE SASTOJINA NA GOSPODARENJE I RAZVOJ ŠUME HRASTA LUŽNJAKA – PRIMJER UREĐAJNOG RAZREDA MALENE POVRŠINE     pdf    TXT     HR     EN 123
Dalibor Ballian, Alma Hajrudinović, Jozo Franjić, Faruk Bogunić UDK 630*164 (Quercus trojana Webb.) (001)
MORFOLOŠKA VARIJABILNOST LISTA MAKEDONSKOGA HRASTA (Quercus trojana Webb.) U BOSNI I HERCEGOVINI I CRNOJ GORI     pdf    TXT     HR     EN 135
Krunoslav Arač, Milan Pernek UDK 630*453 (001)
POJAVA I ŠIRENJE VELIKOG ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI MONITORINGA PRIMJENOM FEROMONSKIH KLOPKI     pdf    TXT     HR     EN 145
Maja Popović, Mladen Ivanković, Saša Bogdan UDK 630* 165 + 181.8 (001)
VARIJABILNOST VISINSKOG RASTA I PREŽIVLJENJA POTOMSTAVA IZ SJEMENSKIH SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) U POKUSNOM NASADU "JASTREBARSKI LUGOVI" – PRVI REZULTATI     pdf    TXT     HR     EN 155
Ivana Vitasović Kosić, Mihaela Britvec UDK 630*187 + 268 (001)
FLORISTIČKE I VEGETACIJSKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH RUBOVA I TRAVNJAKA ĆIĆARIJE (HRVATSKA)     pdf    TXT     HR     EN 167
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Manana Kereselidze, Slavimira Draganova, Daniela Pilarska, Andreas Linde UDK 630*453
PODLOŽNOST Lymantria monacha I L. dispar NA ENTOMOPATOGENU GLJIVU Isaria fumorosea WIZE     pdf    TXT     HR     EN 185
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
SIVA GUSKA (Anser anser L.)     PDF    TXT 193
Jozo Franjić, Željko Škvorc
POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE: NOVI KRIŽANAC Sorbus × thuringiaca (Ilse) Fritsch U HRVATSKOJ FLORI     PDF    TXT 194
Alojzije Frković
ZELENA ŽUNA (Picus viridis)PTICA 2014. GODINE     PDF    TXT 195
 
AKTUALNO
     
Goran Vincenc
NAJSKUPLJA PRIRODNA NEPOGODA U HRVATSKOJ POVIJESTI     PDF    TXT 197
 
OBLJETNICE
     
Jozo Franjić
90 GODINA OD ROĐENJA AKADEMIKA MIRKA VIDAKOVIĆA (1924–2014)     PDF    TXT 202
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Tatjana Đuričić-Kuric
PREDSTAVLJENA KNJIGA: FERDO BAŠIĆ: THE SOILS OF CROATIA     PDF    TXT 203
Frane Grospić
ANA LEMIĆ: SELA I STANOVI NA VELEBITU - SVJEDOČANSTVO ŽIVOTA OD NASTANKA DO NESTANKA     PDF    TXT 206
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 209
Alojzije Frković
CRVENKA, M., T. LUKIĆ: OTROVI BILJAKA I GLJIVA     PDF    TXT 211
 
ZNANTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Tatjana Đuričić Kuric
MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP "POPLAVNE ŠUME"     PDF    TXT 213
Milan Glavaš
58. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE     PDF    TXT 214
 
PRIZNANJA
     
Milan Glavaš
PRIZNANJE KOLEGI ŠUMARU IZ SLOVENIJE     PDF    TXT 220
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Željko Škvorc
Dr. sc. KRUNOSLAV SEVER     PDF    TXT 222
Josip Margaletić
DR. SC. MARKO VUCELJA     PDF    TXT 224
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Josip Dundović
4. SREDNJEEUROPSKA KONFERENCIJA O BIOMASI 2014.     PDF    TXT 226
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Hranislav Jakovac
46. EFNS KONHIOLAHTI, JOENSUU, FINSKA     PDF    TXT 229
Damir Delač
EKSKURZIJA ČLANOVA HŠD-A I HKIŠDT U BOSNU I HERCEGOVINU     PDF    TXT 234
Damir Delač
ZAPISNIK 1. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-A     PDF    TXT 241
broj: 5-6
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ZAŠTO SE ČUDIMO?     pdf    TXT     HR     EN 257
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Boštjan Surina UDK 630*187+182 (001)
ŠUMSKA VEGETACIJA TEKTONSKIH UDOLINA PIHLJA I VITRA IZNAD VINODOLA (LIBURNIJSKI KRŠ, SJEVEROZAPADNA HRVATSKA)     pdf    TXT     HR     EN 259
Vesna Krpina, Željko Španjol, Anamarija Jazbec UDK 630*907 + 971 (001)
ULOGA ŠUMA I ŠUMARSTVA U TURIZMU I ZAŠTITI PRIRODE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE     pdf    TXT     HR     EN 271
Marko Vucelja, Josip Margaletić, Linda Bjedov, Mario Šango, Maja Moro UDK 630*451 (001)
ŠTETE OD SITNIH GLODAVACA NA STABLJICI I KORIJENU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 283
Gregor Meterc, Danijel Borković, Maja Jurc UDK 630* 453 (001)
GRADACIJA SMREKINE OSE PREDIVICE Cephalcia arvensis (HYMENOPTERA: PAMPHILIIDAE) U SLOVENIJI     pdf    TXT     HR     EN 293
Rita Horák, Milan Borišev, Andrej Pilipović, Saša Orlović, Slobodanka Pajević, Nataša Nikolić UDK 630*111 + 116 (001)
UTJECAJ SUŠE NA ŠUMSKO DRVEĆE U ČETIRI ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA U SRBIJI     pdf    TXT     HR     EN 301
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Stjepan KRČMAR, Marija VEREŠ, Tomi TRILAR UDK 630*453
FAUNA TVRDIH KRPELJA (ACARI: IXODIDAE) RAZLIČITIH STANIŠTA U HRVATSKOM DIJELU BARANJE     pdf    TXT     HR     EN 309
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
MALA PRUTKA (Actitis hypoleucos L.)     PDF    TXT 315
 
OBLJETNICE
     
Alojzije Frković
125. OBLJETNICA OSNIVANJA ZAGREBAČKOG BOTANIČKOG VRTA OBILJEŽENA PRIGODNOM POŠTANSKOM MARKOM     PDF    TXT 316
Vice Ivančević
U SUSRET 250. OBLJETNICI KONTINUIRANOG RADA ŠUMARIJE KRASNO (1765–2015)NAJSTARIJE ŠUMARIJE U HRVATSKOJ     PDF    TXT 318
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Anić
PROMOVIRANA PRVA KNJIGA ARHIVA BRODSKE IMOVNE OPĆINE     PDF    TXT 320
Ivo Trinajstić
SVEUČILIŠNI UDŽBENIK ŠUMSKO ZELJASTO BILJE HRVATSKE     PDF    TXT 321
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA (ČASOPIS O EKONOMSKIM I TEHNIČKIM ODNOSIMA – IZDANJE AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI – FIRENZE)     PDF    TXT 322
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Alojzije Frković
SUSRETI GORANA ŠUMARA-UMIROVLJENIKA POSTAJU TRADICIONALNI     PDF    TXT 325
Oliver Vlainić
KARLOVAČKI ŠUMARI U SLOVENIJI     PDF    TXT 329
Vice Ivančević
TRADICIONALNI GODIŠNJI SUSRETI ČLANOVA – UMIROVLJENIKA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA – OGRANKA SENJ 2013. GODINE     PDF    TXT 334
Damir Delač
ZAPISNIK 2. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-A ODRŽANE 30. TRAVNJA 2014. GOD. U 10,30 SATI U VELIKOJ DVORANI ŠUMARSKOGA DOMA     PDF    TXT 335
Damir Delač
ZAPISNIK 118. REDOVITE IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA     PDF    TXT 342
Goran Gregurović
STRUČNA TEMA SKUPŠTINE: ŠUMARSTVO I EU FONDOVI: PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014–2020. GODINE     PDF    TXT 353
Damir Delač
PROMOCIJA SVEUČILIŠNOG UDŽBENIKA „DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME”     PDF    TXT 355
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
Prof. BERISLAV POŽAR, dipl. ing. šum. (1943–2014)     PDF    TXT 356
broj: 7-8
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ZADAĆA RUBRIKE „RIJEČ UREDNIŠTVA“     pdf    TXT     HR     EN 361
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Albert OFNER, Marijan GRUBEŠIĆ, Krešimir KRAPINEC, Dean KONJEVIĆ UDK 630*156 (Capreolus capreolus L.)(001)
USPOREDBA TJELESNOG I TROFEJNOG RAZVOJA SRNE (Capreolus capreolus L.) U LOVIŠTIMA IV/9 "POKUPSKI BAZEN" I IV/22 "PETROVA GORA"     pdf    TXT     HR     EN 363
Branislava BATOS, Darka ŠEŠLIJA JOVANOVIĆ, Danijela MILJKOVIĆ UDK 630*181.8 (Quercus robur L.)(001)
PROSTORNA I VREMENSKA VARIJABILNOST CVJETANJA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 371
Saša ORLOVIĆ, Srđan STOJNIĆ, Andrej PILIPOVIĆ, Saša PEKEČ, Milan MATARUGA, Branislav CVJETKOVIĆ, Danijela MILJKOVIĆ UDK 630*161+232.3 (Prunus avium L.)(001)
VARIJABILNOST FOTOSINTETIČKIH OSOBINA LISTA PORODICA DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) U RASADNIČKOM POKUSU     pdf    TXT     HR     EN 381
Milan DREKIĆ, Leopold POLJAKOVIĆ PAJNIK, Verica VASIĆ, Predrag PAP, Andrej PILIPOVIĆ UDK 630*453+151 (Stereonychus fraxini De Geer)(001)
PRILOG POZNAVANJU BIOLOGIJE JASENOVE PIPE (Stereonychus fraxini De Geer)     pdf    TXT     HR     EN 387
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vibor ROJE, Marko TEPŠIĆ UDK 630*232.3+164 (Picea abies L., H. Karst)
MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KLIJANACA OBIČNE SMREKE (Picea abies L., H. Karst.) U RAZLIČITIM pH OTOPINAMA     pdf    TXT     HR     EN 397
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
ČAPLJICA VOLJAK (Ixobrychus minutus L.)     PDF    TXT 407
 
PRIZNANJA
     
Milan Glavaš
SPOMEN RELJEF U ČAST PROFESORU BRANIMIRU PRPIĆU     PDF    TXT 408
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
AKADEMIK SLAVKO MATIĆ I CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD HAZU VINKOVCI DOBITNICI ZLATNE PLAKETE „GRB GRADA VINKOVACA“ ZA 2014.     PDF    TXT 410
 
OBLJETNICE
     
Alojzije Frković
DELNICE – JEDINSTVEN PRIMJER LOVAČKI DOM DELNICE 1954 – 2014.     PDF    TXT 412
Alojzije Frković
DR. MILOVAN ZORIČIĆ (1884-1971) – NESTOR HRVATSKOGA LOVSTVA     PDF    TXT 415
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Miroslav Harapin
Tatjana Bradara, Slaven Bertoša, Nenad Kuzmanović, Christian Galo, Đeni Gobić – Bravar, Saša Valenčić: KAMIK NA KUNFINU - GRANIČNE OZNAKE U ISTARSKIM ŠUMAMA     PDF    TXT 418
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 421
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jozo Franjić, Željko Škvorc
35. SIMPOZIJ EASTERN ALPINE AND DINARIC SOCIETY FOR VEGETATION ECOLOGY (EADSVE 2013)     PDF    TXT 424
 
IN MEMORIAM
     
Tomislav Starčević
IVAN ŽGELA (1929-2014)     PDF    TXT 431
broj: 9-10
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
U SUSRET 250-oj OBLJETNICI ORGANIZIRANOG ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 437
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Igor STANKIĆ, Jurij MARENČE, Dinko VUSIĆ, Željko ZEČIĆ, Zlatko BENKOVIĆ UDK 630*537 (Fagus sylvatica L.) (001)
STRUKTURA NADZEMNE DRVNE BIOMASE OBIČNE BUKVE U RAZLIČITIM SASTOJINSKIM UVJETIMA     pdf    TXT     HR     EN 439
Dražen DEGMEČIĆ, Tihomir FLORIJANČIĆ UDK 630*156 (Cervus elaphus, L.) (001)
UTJECAJ KLIMATSKIH I HIDROLOŠKIH ČIMBENIKA NA RAZVOJ ROGOVLJA JELENA OBIČNOG (Cervus elaphus, L.) U HRVATSKOM DIJELU BARANJSKOG PODUNAVLJA     pdf    TXT     HR     EN 451
Goran JELIĆ, Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Zoran ĐURĐEVIĆ, Anamarija JAZBEC, Milan ORŠANIĆ UDK 630*232 (001)
UTJECAJ VELIČINE KONTEJNERA I PRIPREME TLA NA USPJEH POŠUMLJAVANJA JEDNOGODIŠNJIM SADNICAMA BORA PINIJE (Pinus pinea L.) NA SREDOZEMNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE     pdf    TXT     HR     EN 463
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Andrej VERLIČ, Nataša ĐURIĆ, Žiga KOKALJ, Aleš MARSETIČ, Primož SIMONČIČ, Krištof OŠTIR UDK 228+614
KLASIFIKACIJA VRSTA DRVEĆA U PRIRODNOJ URBANOJ ŠUMI KORISTEĆI WORLDVIEW-2 SATELITSKE SNIMKE I LIDAR     pdf    TXT     HR     EN 477
 
STRUČNI ČLANCI
     
Alojzije FRKOVIĆ UDK 630*156 (Axis axis Erxleben 1977)
INTRODUKCIJA JELENA AKSISA (Axis axis Erxleben 1977) U HRVATSKO PRIMORJE 1953. GODINE     pdf    TXT     HR     EN 489
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BJELOGLAVI SUP (Gyps fulvus Hablizl)     PDF    TXT 499
Marilena Idžojtić
BOTANIČKI VRT SVEUČILIŠTA U PALERMU - TRADICIJA I LJEPOTA TALIJANSKOG JUGA     PDF    TXT 500
Dragan Prlić
POTOČNA DOLINA RAKITOVAC - PODRUČJE PREDVIĐENO ZA ZAŠTITU     PDF    TXT 503
 
OBLJETNICE
     
Igor Anić
PROSLAVLJENA 25. OBLJETNICA OSNUTKA MEĐUNARODNE UDRUGE PRO SILVA     PDF    TXT 504
Filip Vilim Šabić
PEDESETA OBLJETNICA NASELJAVANJA DIVOKOZA NA MASIV PLANINE BIOKOVA - KRATKI OSVRT O PROVEDENIM PLANOVIMA I RADNJAMA TE POSTIGNUTIM REZULTATIMA U PROTEKLIH 50 GODINA     PDF    TXT 505
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Hranislav Jakovac
Alozije Frković: U CRNOM LUGU VIŠE NEMA PRAĆKI - PTICE NAJUOČLJIVIJI ČLANOVI PRIRODE     PDF    TXT 509
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 511
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
RIJEKA BOSUT I POBOSUĆE U PROŠLOSTI, SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI     PDF    TXT 514
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Frane Grospić
JESEN U LICI - 16. IZLOŽBA TRADICIJSKIH PROIZVODA     PDF    TXT 523
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Goran Vincenc
ALPE ADRIA - USPJEŠNO ORGANIZIRANE PRVE LJETNE ALPE ADRIA ŠUMARSKE IGRE     PDF    TXT 525
Damir Delač
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 17. rujna 2014. god. na području UŠP Nova Gradiška     PDF    TXT 529
 
IN MEMORIAM
     
Ivan Hodić
ANTE TOMLJENOVIĆ (1932–2014)     PDF    TXT 538
Željko Gubijan
MILORAD KRASNOV  (1935–2014)     PDF    TXT 539
broj: 11-12
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ŠUMARSTVO KAO GOSPODARSKA GRANA, DANAŠNJE STANJE I TRETMAN     pdf    TXT     HR     EN 549
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Željko Lovrinčević, Davor Mikulić UDK 630*906+794 (001)
UTJECAJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE NA GOSPODARSTVO HRVATSKE     pdf    TXT     HR     EN 551
Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak UDK 630*164 (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) (001)
MORFOLOŠKA VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) NA PODRUČJU KONTINENTALNE HRVATSKE     pdf    TXT     HR     EN 563
Kyriaki Kitikidou, Elias Milios, Ioannis Lipiridis UDK 630* 516 + 524.2 (Pinus sylvestris L.) (001)
MODELI PROCJENE VOLUMENA STABALA TE ANALIZA STRUKTURNIH ODNOSA METODOM NAJBLIŽIH SUSJEDA U SASTOJINAMA OBIČNOG BORA (Pinus sylvestris L.) U SREDIŠNJEM MASIVU RODOPA     pdf    TXT     HR     EN 573
Mustafa Yilmaz, Tefide Yüksel UDK 630*232.3 (Abies cilicica Ant. Et Kotschy/Carriére) (001)
MORFOLOŠKA I FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA CILICIJSKE JELE (Abies cilicica /Ant. et Kotschy/Carriére) U TURSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 583
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Ivan Tekić, Borna Fuerst-Bjeliš, Anamarija Durbešić UDK 630*233 + 187 (Pinus halepensis Mill.)
RASPROSTRANJENOST ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I NJEGOV UTJECAJ NA VEGETACIJU I STRUKTURU PEJZAŽA ŠIREG ŠIBENSKOG PODRUČJA     pdf    TXT     HR     EN 593
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
GRMUŠA PJENICA (Sylvia communis Latham)     PDF    TXT 601
Alojzije Frković
ZELENI ŠKRILJEVAC MEDVEDNICE NA POŠTANSKOJ MARKI     PDF    TXT 602
Jozo Franjić
NEDOVOLJNO POZNAVANJE BILJAKA MOŽE BITI KOBNO – JESENSKI MRAZOVAC (Colchicum autumnale L., Colchicaceae)     PDF    TXT 603
Marija Glavaš
NAJVEĆA SANACIJA U PARKU MAKSIMIR – POSTUPAK SADNJE I SIDRENJA STABALA     PDF    TXT 605
Damir Drvodelić
ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA I DIO     PDF    TXT 608
 
PRIZNANJA
     
Milan Glavaš
NAGRADA ZA POPULARIZACIJU I PROMIDŽBU ZNANOSTI PROF. DR. SC. MARIJANU GRUBEŠIĆU     PDF    TXT 611
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Marilena Idžojtić
DR. SC. IGOR POLJAK     PDF    TXT 613
 
OBLJETNICE
     
Alojzije Frković
NAČELA MEĐUNARODNOG SAVEZA ZA LOVSTVO I ZAŠTITU PRIRODE 1954 – 2014     PDF    TXT 615
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Josip Dundović
9. HRVATSKI DANI BIOMASE     PDF    TXT 617
Milan Glavaš
11. SIMPOZIJ O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI     PDF    TXT 620
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Tatjana Đuričić Kuric
VELIKI USPJEH SJEKAČKE REPREZENTACIJE REPUBLIKE HRVATSKE     PDF    TXT 622
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Goran Bukovac
HUMANITARNO-EKOLOŠKA AKCIJA     PDF    TXT 623
Miroslav Harapin
EKSKURZIJA HŠD – OGRANAK ZAGREB NA RAB I U SENJ     PDF    TXT 624
Oliver Vlainić
DVODNEVNA EKSKURZIJA OGRANKA KARLOVAC NA KRK I U SENJ     PDF    TXT 626
Damir Delač
ZAPISNIK 4. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-A ODRŽANE 12. PROSINCA 2014. GOD. U DVORANI ŠUMARSKOG DOMA     PDF    TXT 632
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Jozo Franjić
ENDEM HRVATSKE FLORE – VELEBITSKA DEGENIJA     PDF    TXT 604
 
IN MEMORIAM
     
Porin Schreiber
NIKŠA VUČETIĆ (1926–2014)     PDF    TXT 641

                UNDER CONSTRUCTION