godište: 2008    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2008 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Što nedostaje Ministarstvu za regionalni razvoj, Šumarstvo i vodno gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske     PDF    TXT     HR 1
broj: 3-4
     
Branimir Prpić
Kakav miraz nude naše struke europskoj uniji     PDF    TXT     HR 106
broj: 5-6
     
Branimir Prpić
Komu pripada voda koju oplemeni i očuva šuma     PDF    TXT     HR 220
broj: 7-8
     
Branimir Prpić
Certifikacija Šuma, odumrla stabla i bioloŠka raznolikost     PDF    TXT     HR 322
broj: 9-10
     
Branimir Prpić
PRISTIGLA DOBRA VIJEST UREDNIŠTVU I AUTORIMA ČLANAKA “ŠUMARSKOGA LISTA”     PDF    TXT     HR     EN 389
broj: 11-12
     
Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR     EN 504
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić UDK 630* 232.3 + 181.4 (001)
Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 3
Meštrović, Augustin UDK 630* 907 (001)
Općekorisne funkcije šuma munike (Pinus heldreichii Christ) na planini Čvrsnici u Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 11
Trinajstić, Ivo UDK 630* 188 (001)
Prilog poznavanju rasprostranjenosti šume tise i lipe – As. Tilio-Taxetum Glavač 1958 u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 25
broj: 3-4
     
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski UDK 630* 442 (001)
Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica     pdf    TXT     HR     EN 107
Goglia, V., J. Žgela, I. Đukić UDK 630* 304 + 964 (001)
Učinkovitost antivibracijskih rukavica: I dio     pdf    TXT     HR     EN 115
broj: 5-6
     
Prka, Marinko
Određivanje sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina primjenom norme Hrn En 1316-1:1999     pdf    TXT     HR     EN 223
Goglia, V., J. Žgela, I. Đukić UDK 630* 304 + 964 (001)
Učinkovitost antivibracijskih rukavica: II dio     pdf    TXT     HR     EN 239
broj: 7-8
     
Tomić, F., T. Krička, S. Matić UDK 630* 331 + 88 (001)
Raspoložive poljoprivredne površine i mogućnosti šuma za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 323
Sučić, I. UDK 630* 156 (001)
Brojno stanje jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner) od 2000. do 2007. godine na planini Tušnici     pdf    TXT     HR     EN 331
Hukić, E., A. Dounavi, D. Ballian UDK 630* 165 (001)
Analiza dna hibridnih platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva     pdf    TXT     HR     EN 337
broj: 9-10
     
Seletković, A., R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić UDK 630* 587 + 588 (001)
Točnost klasifikacije satelitske snimke visoke prostorne rezolucije ikonos za potrebe šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 393
Pernar, N., D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković UDK 630* 114.2 + 116 (001)
Stanje tla u mikrodepresijama šume Žutica     pdf    TXT     HR     EN 405
Klobučar, Damir UDK 630* 585 + 569 (001)
Primjena histograma drugoga reda u procjeni relativnog sastojinskog obrasta     pdf    TXT     HR     EN 419
Ballian, D., B. Giersberg, U. Tröber UDK 630* 165 (001)
Genetička varijabilnost obične tise (Taxus baccata L.) u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 431
broj: 11-12
     
Anić, I., S. Mikac UDK 630* 907 : 569 + 221 + 231 (001)
Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala     pdf    TXT     HR     EN 505
Matošević, D. M. Pernek, M. Županić UDK 630* 453 (001)
Fauna lisnih minera na hrastovima (Quercus spp.) u Hrvatskoj i njihova štetnost     pdf    TXT     HR     EN 517
Ivanković, M., S. Bogdan, G. Božič UDK 630* 561 Fagus sylvatica L. (001)
Varijabilnost visinskog rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj i Sloveniji     pdf    TXT     HR     EN 529
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I., M. Kosović, I. Grginčić UDK 630* 907.2
Upravljanje rizicima pri posjećivanju i rekreacijskim aktivnostima u zaštićenim područjima prirode     pdf    TXT     HR     EN 33
broj: 3-4
     
Matić, S., D. Delač UDK 630* 923 + 231 + 242 + 245
Uzgojni zahvati kao mjera povećanja vrijednosti privatnih šuma u Gorskom kotaru     pdf    TXT     HR     EN 121
broj: 5-6
     
Degmečić, D., M. Bićanić UDK 630* 156
Značaj tjelesne težine kod vrste europska srna (Capreolus capreolus l.) u istočnoj Slavoniji i Baranji     pdf    TXT     HR     EN 245
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Mayer, Ž., Ž. Hećimović UDK 630* 263 + 231
Obnova ritskih šuma hrvatskog podunavlja uz oplemenjivanje sadnicama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.)     pdf    TXT     HR     EN 43
Posarić, Darko UDK 630* 263 + 231 + 676
Obnova spačvanskih šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) oplodnim sječama – mogućnosti poboljšanja postojećeg načina rada     pdf    TXT     HR     EN 53
broj: 3-4
     
Grgurević, Dražen UDK 630* 272
Suzanin perivoj     pdf    TXT     HR     EN 147
Krpan, A. P. B. UDK 630* 972
Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet i Zavod za šumarske tehnike i tehnologije u Bolonjskom procesu     pdf    TXT     HR     EN 157
Konjević, D., U. Kierdorf, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin UDK 630* 156 + 132
Jelen fratar – jedinstvena pojava u jelena običnoga     pdf    TXT     HR     EN 171
broj: 5-6
     
Najvirt, Ž., A. Miličević, Š. Meštrović UDK 630* 181.1
Areal hrasta oštrike (Quercus coccifera l.) u zapadnom dijelu poluotoka Pelješca     pdf    TXT     HR     EN 253
Španjol, Ž., K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić UDK 630* 432
Šumski požari i fizikalni modeli     pdf    TXT     HR     EN 259
broj: 7-8
     
Pintarić, B. UDK 630* 165
Mikropropagacija bijele topole (Populus alba L.)     pdf    TXT     HR     EN 343
Frković, A. UDK 630* 902.1 + 648 + 156
Josip Ettinger – prvi hrvatski zoolog     pdf    TXT     HR     EN 355
Prebježić, P. UDK 630* 907
Prostorni prikaz niza debljinskih razreda prve izmjere trajne plohe u prašumi “Čorkova uvala” 1957. godine     pdf    TXT     HR     EN 363
broj: 11-12
     
Frković, Alojzije UDK 630* 156
Reintrodukcija divokoze na sjeverni Velebit     pdf    TXT     HR     EN 543
Meštrić, Branko UDK 630* 945
Digitalizacija Šumarskog lista     pdf    TXT     HR     EN 551
Domac, J., Z. Benković, T. Starčić UDK 630* 867
Razvitak održive industrije drvenog ugljena     pdf    TXT     HR     EN 555
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Eja livadarka (Circus pygargus L.)     PDF    TXT 65
Kranjčev, Radovan
Planika, Modro lasinje, Lombardijska kruščika, Vještica     PDF    TXT 65
broj: 3-4
     
Arač, Krunoslav
Vjetruša (Falco tinnunculus L.)     PDF    TXT 176
Kranjčev, Radovan
Vodopad na Šičkom potoku, Ljubovka, Raskoš rododendrona, Planinska oskoruša, Patuljasti badem     PDF    TXT 177
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Gljiva sluznjača     PDF    TXT 200
 
O PORIJEKLU NAZIVA ŠUMSKOGA DRVEĆA
     
Rešetar, Ivan
Javor – Ácer L. 1753. Aceraceae Juss. 1789.     PDF    TXT 201
broj: 5-6
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Zeba (Fringilla coelebs L.)     PDF    TXT 269
Kranjčev, Radovan
Jadranska perunika, Na izvoru krke, Veli slap na grdoselskom potoku, Montegarganska kokica, Brusnica, Patuljasta zvončika, Iz šume Repaš     PDF    TXT 269
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Gljiva ganoderma, Na brezovim resama     PDF    TXT 309
broj: 7-8
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Crnoglava travarka (Saxicola torquata L.)     PDF    TXT 370
Kranjčev, Radovan
Srcolika kukavica, Velika šumarica, Kod Kudinog mosta, Uz Kupu, U Meraškoj jami, Ivanovo Selo – selo roda     PDF    TXT 371
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Gljiva sepultaria (Geopora)     PDF    TXT 384
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, Radovan
Ispod trulog debla, Smeđa lenta, Močvarna riđa     PDF    TXT 385
broj: 9-10
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Sivi ćuk (Athene noctua Scop.)     PDF    TXT 444
Kranjčev, Radovan
Sprudovi drave, Mazinsko polje, Crnika u Baškovićima, Malovan, Rogač, Priča o oprašivanju i seksualnim varkama orhideje Iliraske kokice, Divlji oleander     PDF    TXT 445
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Velika polipovka, Čekinjava pločašica, Vijugavo-mesnata mirisnica     PDF    TXT 482
broj: 11-12
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mala bijela čaplja (Egretta garzetta L.)     PDF    TXT 562
Cerovečki, Zdravko
Divokozjak – Doronicum columnae Ten.     PDF    TXT 563
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kružić, T., I. Pešut
5. Ministarska konferencija o zaštiti šuma u Europi     PDF    TXT 90
Harapin, Miroslav
52. Seminar biljne zaštite     PDF    TXT 92
broj: 5-6
     
Dekanić, S., T. Dubravac
Multifunkcionalno gospodarenja panjačama jugoistočne Europe – CForSee     PDF    TXT 298
broj: 7-8
     
Prpić, B.
Prirodni zeolitni tuf iz Hrvatske u zaštiti okoliša     PDF    TXT 374
Dundović, J.
Programa Dana šumske biomase     PDF    TXT 378
broj: 9-10
     
Anić, Igor
Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima     PDF    TXT 458
Gračan, Joso
Prva međunarodna konferencija o katastrofama (Zadar 22 – 24. rujna 2008)     PDF    TXT 464
broj: 11-12
     
Tijardović, Martina
Ljetna škola o gospodarenju mediteranskim šumama u promijenjenim okolišnim uvjetima     PDF    TXT 573
Dundović, Josip
3. Hrvatski dani biomase 2008./10. Europski dani biomase regija 2008. “Obnovljivi izvori energije – biomasa: Električna i toplinska energija, bioplin i biogoriva”     PDF    TXT 577
broj: 3-4
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Bezak, K.
Kako zaštiti i potrajno gospodariti šumama?     PDF    TXT 181
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Potočnik, Igor
Dragutin Pičman: Šumske prometnice     PDF    TXT 84
Florijančić, Tihomir
Mladan Vidović i sur.: Lov u hrvatskoj Dalmaciji od prapovijesti do 21. stoljeća     PDF    TXT 85
Glavaš, Milan
Bolesti i štetnici obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 87
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 88
broj: 3-4
     
Glavaš, Milan
Atlas šumskih oštećenja     PDF    TXT 185
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 186
broj: 5-6
     
Glavaš, Milan
Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić: Dabar u Hrvatskoj     PDF    TXT 300
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 302
broj: 7-8
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 381
broj: 9-10
     
 
KNJIGE I ČASOPISI (ZNANSTVENI I STRUČNI)
     
Anić, Igor
Floodplain forests of the temperate zone of Europe (Poplavne šume umjerenog pojasa Europe)     PDF    TXT 466
Glavaš, Milan
Velebitski botanički vrt oaza na 1500 m     PDF    TXT 469
Frković, Alojzije
Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj     PDF    TXT 470
Glavaš, Milan
Bolesti i štetnici urbanog drveća     PDF    TXT 471
Florijančić, Tihomir
Mladan Vidović, dipl. iur.: Lovočuvari (pravno povijesni spomenici)     PDF    TXT 473
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 474
broj: 11-12
     
Jakovac, Hranislav
Predstavljene knjige: Atlas šumskih oštećenja i Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju     PDF    TXT 564
Harapin, Miroslav
Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju     PDF    TXT 566
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 567
Gračan, Joso
Klimatske promjene i šumska genetska raznolikost     PDF    TXT 570
broj: 1-2
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, Josip
2. Srednjoeuropska konferencija o biomasi     PDF    TXT 97
broj: 9-10
     
Dundović, J., H. Jakovac
Stručni sastanak šumarskih društava Europe 2008.     PDF    TXT 476
broj: 3-4
     
 
UMIROVLJENI ZNANSTVENICI
     
Ivanković, Mladen
Dr. sc. Joso Gračan     PDF    TXT 193
broj: 1-2
     
 
PRIZNANJA
     
Harapin, Miroslav
Zlatna medalja za mr. sc. Petra Jurjevića     PDF    TXT 95
broj: 3-4
     
Jakovac, Hranislav
Prva i treća nagrada “Gorančica 2007” šumarniku Alojziju Frkoviću     PDF    TXT 189
Ivančević, Vice
Pjesnik mr. sc. Nikola Segedi     PDF    TXT 191
broj: 5-6
     
Glavaš, Milan
Veliko priznanje šumarima     PDF    TXT 304
broj: 3-4
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Grospić, Frane
Crkveni gaj kod Karlobaga     PDF    TXT 197
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Bradić, Branko
Dvadeset godina organizirane zaštite šuma     PDF    TXT 75
Frković, Alojzije
Stotinu godina u kraljevstvu zlatoroga     PDF    TXT 78
broj: 7-8
     
Ivančević, V.
U povodu 130. obljetnice rođenja Alfonsa Kaudersa (1878 – 1966)     PDF    TXT 380
broj: 9-10
     
Jakovac, Hranislav
110. obljetnica Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 450
Jakovac, Hranislav
100 godina crikveničkog rasadnika “Podbadanj” (1908 – 2008)     PDF    TXT 456
broj: 11-12
     
Ivančević, Vicko
Deset godina nakon stravične pogibije šestorice šumarskih znanstvenika     PDF    TXT 582
broj: 9-10
     
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – X. izložba tradicijskih proizvoda     PDF    TXT 479
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Kukavica (Cuculus canorus) – ptica 2008. godine     PDF    TXT 68
HŠD – Ogranak Bjelovar
5. Bjelovarski salon fotografije “Šuma okom šumara” s međunarodnim sudjelovanjem     PDF    TXT 71
Getz, Darko
Kilovati struje dovode u pitanje budući regionalni park prirode “Dravski ritovi” i rezervat biosfere “Drava – Dunav”     PDF    TXT 72
Idžojtić, Marilena
Prvi patentirani hrvatski kultivari alepskogai crnoga bora, Pinus halepensis ’Lucia’ i P. nigra ’Lara’     PDF    TXT 74
broj: 3-4
     
Frković, Alojzije
Endemi flore na poštanskim markama     PDF    TXT 183
broj: 5-6
     
Delač, Damir
Zapisnik 112. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 273
Jakovac, Hranislav
Stručna tema skupštine: “Obnovljivi izvori energije u RH – Energetska uporaba šumske biomase”     PDF    TXT 281
Tomić, F., T. Krička, S. Matić
Raspoložive poljoprivredne i šumske površine za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj     PDF    TXT 282
Dundović, Josip
Energija iz Šumske biomase potencijal i perspektive u Hrvatskoj     PDF    TXT 283
Stanić, Zoran
Suradnja Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskih šuma u korištenju šumske biomase kao obnovljivog energenta     PDF    TXT 286
Sučić, Željko
Profil šumske biomase     PDF    TXT 287
Jakovac, Hranislav
10. obljetnica nastupa ekipe hrvatskih šumara na EFNS-u     PDF    TXT 290
Jurjević, Petar
110 godina od izgradnje Hrvatskoga šumarskog doma     PDF    TXT 293
Frković, Alojzije
Pozdrav iz Hrvatske – Plitvička jezera     PDF    TXT 296
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Jakovac, Hranislav
Alpe-Adria 2008., 13. zimsko-šporski susret šumara     PDF    TXT 98
broj: 3-4
     
9511
40. EFNS (Oberwiesenthal, Njemačka, 2. do 8. ožujka 2008.)     PDF    TXT 202
Delač, Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 206
broj: 5-6
     
Grospić, Frane
HŠD – Ogranak Zagreb u posjeti UŠP – Sisak i PPS Majur     PDF    TXT 306
broj: 9-10
     
Vlainić, Oliver
Izlet karlovačkog ogranka HŠD-a na Medvednicu     PDF    TXT 484
Vargović, Lucija
Foto izlet na Petrovoj gori     PDF    TXT 486
Delač, Damir
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 489
broj: 11-12
     
Grospić, Frane
HŠD – ogranak Zagreb – ostvaren davno planirani izlet u UŠP Našice     PDF    TXT 583
Delač, Damir
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 11. prosinca 2008. god. u prostorijama Šumarskoga doma     PDF    TXT 588
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Meštrović, Šime
Dr. sc. Radovan Križanec (1930 – 2007)     PDF    TXT 101
Crnković, Valter
Mladen Vinski (1947 – 2007)     PDF    TXT 103
broj: 3-4
     
Ivančević, Vice
Mile Tomljanović (1957 – 2005)     PDF    TXT 218
Kapec, Davorin
Vladimir Babić (1913 – 2008)     PDF    TXT 219
broj: 5-6
     
Figurić, Mladen
Rudolf Sabadi (1928 – 2008)     PDF    TXT 311
Brežnjak, M., V. Rajković
Milan Blažević (1925 – 2008)     PDF    TXT 319
Lončar, Danijel
Anton Polić (1938 – 2008)     PDF    TXT 320
broj: 7-8
     
Tomić, I.
Gojko Pinjuh (1938 – 2008)     PDF    TXT 387
Obitelj Tomas
Eduard Tomas (1926 – 2008)     PDF    TXT 388
broj: 9-10
     
Kapec, Davorin
Krešimir Weiss (1938 – 2005)     PDF    TXT 495
Topić, V., P. Schreiber
Josip Đurđević (1931 – 2007)     PDF    TXT 496
Schreiber, Porin
Ivan Tolić (1940 – 2008)     PDF    TXT 497
Jakupčić, Kruno
Petar Grabundžija (1949 – 2008)     PDF    TXT 499
broj: 11-12
     
Idžojtić, Marilena
Josip Karavla (1933 – 2008)     PDF    TXT 601

                UNDER CONSTRUCTION