godište: 2007    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2007 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
ŠUMA I GLOBALNO ZATOPLJENJE KLIME     PDF    TXT     HR 1
broj: 3-4
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
PRAŠINA U OČI ZAŠTITARIMA PRIRODE I OKOLIŠA, A POSEBNO ŠUMARSTVU PRILIKOM NOVELIRANJA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ KANALA DUNAV-SAVA     PDF    TXT     HR 104
broj: 5-6
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Uloga naših nizinskih šuma u globalnoj promjeni klime     PDF    TXT     HR 206
broj: 7-8
     
Branimir Prpić
Organizacija javne rasprave o Kanalu Dunav-Sava     PDF    TXT     HR 312
broj: 9-10
     
Branimir Prpić
Šuma i razvoj turizma u Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 406
broj: 11-12
     
Branimir Prpić
Na kraju godine     PDF    TXT     HR 506
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Božić, M., J. Čavlović, M. Vedriš, M. Jazbec UDK 630* 523 (001)
Modeliranje debljine kore stabala obične jele (Abies alba Mill.)     pdf    TXT     HR     EN 3
Ballian, D., F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič UDK 630* 165 (001)
Genetička diferenciranost subpopulacija obične smreke (Picea abies (L.) Karst.) na planini Igman     pdf    TXT     HR     EN 13
Majnarić. D. UDK 630* 156 (001)
Odstrjel i otpad smeđeg medvjeda u Gorskom kotaru     pdf    TXT     HR     EN 25
broj: 3-4
     
Meštrović, A. UDK 630* 521 + 231 (001)
Taksacijski elementi kao pokazatelji proizvodnosti šuma munike (Pinus Heldreichii Christ) na planini Čvrsnici     pdf    TXT     HR     EN 107
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak UDK 630* 442 (001)
Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek     pdf    TXT     HR     EN 125
broj: 5-6
     
Oršanić, M., D. Drvodelić, I. Kovačević UDK 630* 232.3 (001)
Rasadnička proizvodnja sadnica crnoga oraha (Juglans nigra L.)     pdf    TXT     HR     EN 207
Prka, M., A. P. B. Krpan UDK 630* 525 (001)
Problem određivanja sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina     pdf    TXT     HR     EN 219
Ballian, D., F. Bogunić, G. Božič UDK 630* 165 (001)
Genetička varijabilnost obične smreke(Picea abies /L./ H. Karst.) u bosanskom dijelu Dinarida     pdf    TXT     HR     EN 237
broj: 7-8
     
Pernar, R., A. Seletković, M. Ančić UDK 630* 429 + 453 (001)
Utvrđivanje oštećenosti šuma spačvanskog bazena primjenom infracrvenih kolornih aerosnimaka     pdf    TXT     HR     EN 315
Degmečić, D., V. Jumić UDK 630* 156 (001)
Analiza morfometrijskih karakteristika rogovlja i neto tjelesne težine kod mužjaka jelena običnog (Cervus elaphus, L. 1758) na području državnog lovišta XIV/9 Podunavlje – Podravlje od 2001. do 2006. godine     pdf    TXT     HR     EN 333
broj: 9-10
     
Vukelić, J., D. Baričević UDK 630* 188 (001)
Nomenklaturno-sintaksonomsko određenje panonskih bukovo-jelovih šuma (Abieti-Fagetum “pannonicum”) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 407
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološko-sintaksonomske značajke šuma crnike – Quercus ilex L. na otoku Krku     pdf    TXT     HR     EN 431
Meštrović, Augustin UDK 630* 231 + 234 (001)
Prirodno širenje munike (Pinus heldreichii Christ) i formiranje pionirskih sastojina na planini Čvrsnici u Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 435
broj: 11-12
     
Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković UDK 630* 429 + 453 (001)
Primjena ick aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić     pdf    TXT     HR     EN 507
Kajba, D., N. Pavičić, S. Bogdan, I. Katičić UDK 630* 165 (001)
Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača     pdf    TXT     HR     EN 523
Ivanković, M. UDK 630* 165 (001)
Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana     pdf    TXT     HR     EN 529
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 164
O problemu međusobnog razlikovanja hrastova Quercus pubescens Willd. i Quercus virgiliana (Ten.) Ten.     pdf    TXT     HR     EN 57
Sabadi, R. UDK 630* 721 + 722
Promocija šumskih i drvnih proizvoda sajmovanjem     pdf    TXT     HR     EN 61
broj: 5-6
     
Margaletić, J., M. Grubešić, T. Kalvi, G. Videc UDK 630* 450 + 451
Utjecaj europskoga dabra (Castor fiber L.) na šumski ekosustav gospodarske jedinice “Turopoljski lug”     pdf    TXT     HR     EN 257
broj: 11-12
     
Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić UDK 630* 453
Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 539
Dasović, M. UDK 630* 907.1 + 907.2 : 652
Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje park šume “Laudonov gaj”*     PDF    TXT 549
broj: 1-2
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Bezak, K., D. Kuric, M. Vrebčević UDK 630* 612
Disipativna (razbacana) struktura sjemenjača hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u gospodarskoj jedinici “Slavir”     pdf    TXT     HR     EN 35
broj: 5-6
     
Čavlović, J., K. Teslak, M. Božič, D. Kremer, Z. Spajić UDK 630* 560 (Juglans nigra L.)
Rast i prirast crnoga oraha (Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 247
broj: 9-10
     
Pičman, D., I. Rubil, T. Pentek, O. Pičman UDK 630* 383 + 381
Stabilizaciji tla pomoću powercem-a i mogućnost primjene u izgradnji šumskih cesta     pdf    TXT     HR     EN 453
broj: 3-4
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630* 717
Učinci hrvatskog šumarstva i prerade drva na stanje bilance plaćanja – što činimo i što bi se moglo činiti     pdf    TXT     HR     EN 137
Grgurević, D. UDK 630* 272
Botanički vrt u Padovi     pdf    TXT     HR     EN 155
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Šumski požari i požarna znanost     pdf    TXT     HR     EN 159
broj: 7-8
     
Prebježić, P. UDK 630* 907
Grafički prikaz strukturnih odnosa u sastojini prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum, Horv. 38) “Čorkova uvala” na području Nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 345
Dražen Grgurević UDK 630* 272
Palme jadranskih perivoja     pdf    TXT     HR     EN 353
broj: 9-10
     
Nikolandić, Đ., D. Degmečić UDK 630* 156 + 133
Plodnost i veličina legla kod europske srne (capreolus capreolus, L.) u šumi Haljevo     pdf    TXT     HR     EN 465
broj: 11-12
     
Nikolandić, Đ., D. Degmečić UDK 630* 156
Prirast kod europske srne (Capreolus capreolus L.) u šumama Baranje     pdf    TXT     HR     EN 565
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Gugutka (Streptopelia decaocto Frivaldszky)     PDF    TXT 75
 
STRANE VRSTE DRVEĆA
     
Kranjčev, R.
Eukaliptusi     PDF    TXT 89
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, R.
Gljive sluznjače     PDF    TXT 91
 
ŠUMSKI ŠTETNICI
     
Kranjčev, R.
Bakrena hrastova kvočka     PDF    TXT 93
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Zelembać (Lacerta viridis Laurenti)     PDF    TXT 164
Kranjčev, R.
Neofiti Podravine     PDF    TXT 165
Kranjčev, R.
Ljiljan zlatan     PDF    TXT 167
Kranjčev, R.
Talijanski kaćun     PDF    TXT 168
Kranjčev, R.
Potočna kruščika, nova endemična vrsta Hrvatske flore     PDF    TXT 169
Kranjčev, R.
Sokoli i sokolske stijene     PDF    TXT 171
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, R.
Gljive zvjezdače     PDF    TXT 190
broj: 5-6
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Plavetna sjenica (Parus caeruleus L.)     PDF    TXT 266
Kranjčev, R.
Na Šehovcu     PDF    TXT 267
Kranjčev, R.
Rijetkosti s Đurđevačkih pesaka     PDF    TXT 267
broj: 7-8
     
Arač, K.
Vijoglav (Jynx torquilla L.)     PDF    TXT 363
Kranjčev, R.
Na stijenama Ivanščice     PDF    TXT 363
Kranjčev, R.
Leptirasti kaćun     PDF    TXT 364
Kranjčev, R.
Biokovsko zvonce     PDF    TXT 365
Kranjčev, R.
Muški kaćun     PDF    TXT 366
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, R.
Staklokrilac močvarne mlječike     PDF    TXT 398
Kranjčev, R.
Cimetasta vrbova sovica; Osoliki pauk     PDF    TXT 399
Kranjčev, R.
Bogomoljka     PDF    TXT 400
broj: 9-10
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Veliki svračak (Lanius excubitor L.)     PDF    TXT 475
Kranjčev, R.
Bitoraj i Bitorajske bijele stijene     PDF    TXT 475
Kranjčev, R.
Park šuma Golubinjak     PDF    TXT 477
Kranjčev, R.
Rajnovo brdo     PDF    TXT 478
Kranjčev, R.
Trstenik     PDF    TXT 479
Kranjčev, R.
Zarečki krov     PDF    TXT 480
Kranjčev, R.
Šuma primorskog bora     PDF    TXT 481
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, R.
Neke rjeđe gljive šumskih staništa Gorskog kotara     PDF    TXT 493
broj: 11-12
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Sjeverna zeba (Fringilla montifringilla L.)     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Prema Modrom kuku i Bojincu; Bukov šumarak u Prpićima;     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Lakaitova viška kokica; Katanijin ljiljan     PDF    TXT 578
Cerovečki, Z.
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Bujadika     PDF    TXT 580
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, R.
Ose najeznice     PDF    TXT 617
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, I., M. Oršanić
Sjednica upravnoga vijeća asocijacije Pro Silva Europa     PDF    TXT 85
broj: 3-4
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ojurović, R., I. Grbac
Kako ubrzati inovacije u šumarskom sektoru?     PDF    TXT 181
Harapin, M.
51. Seminar biljne zaštite     PDF    TXT 187
Harapin, M.
Srebrno odličje za mr. sc. Branka Bradića     PDF    TXT 190
broj: 5-6
     
Dundović, J., H. Jakovac
Godišnja sjednica Upravnog vijeća asocijacije Pro Silva Europa     PDF    TXT 300
Videc, G.
4th International Wildland fire conference     PDF    TXT 303
broj: 7-8
     
Lukić, I.
Državna inventarizacija šuma na području bosne i hercegovine     PDF    TXT 386
Pernar, R.
Savjetovanje na temu daljinska istraživanja u šumarstvu     PDF    TXT 388
Šelendić, D.
Geografski informacijski sustav šumarstva kao dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)     PDF    TXT 390
Dundović, J.
II. Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj     PDF    TXT 394
Dundović, J.
Europski dani biomase regija     PDF    TXT 397
broj: 9-10
     
Oluić, Marinko
Prva međunarodna konferencija o mogućnostima primjene daljinskih istraživanja u upravljanju katastrofama i načinima hitnog djelovanja u slučaju katastrofa na području Mediterana     PDF    TXT 489
broj: 11-12
     
Anić, I.
Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj     PDF    TXT 581
Krpan, A. P. B.
Seminar “Njega i zaštita drveća u naseljenim prostorima” – jedna obljetnica     PDF    TXT 582
Prka, M.
Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost     PDF    TXT 586
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Sabadi, R.
Vox clamantis in deserto     PDF    TXT 76
broj: 7-8
     
Tarnaj, I.
Onome koji je i onome koji će doći     PDF    TXT 367
Tropan, L., J. Marušić
Mišljenje projektanata o višenamjenskom kanalu Dunav-Sava i odnosu prema šumarskim stajalištima     PDF    TXT 369
HŠD
Mišljenje šumarske struke o Studiji o utjecaju na okoliš višenamjenskoga kanala Dunav-Sava     PDF    TXT 371
Pelcer, Z.
Tipološko istraživanje šuma slavonskog gorja     PDF    TXT 373
Martinović, J., A. Vranković
Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju Hrvatskim šumama     PDF    TXT 375
broj: 9-10
     
Medvedović, J.
Osvrt na članak “Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju hrvatskim šumama”     PDF    TXT 483
Medvedović, J.
Osvrt na članak “Tipološko istraživanje šuma slavonskoga gorja”     PDF    TXT 484
Prka, M.
Svima onima koji su bili, a nisu puno napravili     PDF    TXT 485
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Lovstvo otoka Raba     PDF    TXT 87
broj: 3-4
     
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 172
Šugar, I.
Do zvijezda bez trnja?     PDF    TXT 174
Frković, A.
Lovački poučnik splitskog Huberta     PDF    TXT 178
broj: 5-6
     
Frković, A.
Priče o dva istarska dragulja     PDF    TXT 288
broj: 7-8
     
Grospić, F.
L’Italia Forestale e montana     PDF    TXT 383
broj: 9-10
     
Grospić, F.
L’Italia Forestale e montana     PDF    TXT 489
broj: 11-12
     
Gračan, J.
D. Kajba i D. Ballian: Šumarska genetika     PDF    TXT 588
Jakovac, H.
Naše trofejno blago     PDF    TXT 589
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 592
broj: 1-2
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Glavaš, M., M. Dautbašić, T. Treštić
Nastavna i znanstvena suradnja zagrebačkog i sarajevskog Šumarskog fakulteta     PDF    TXT 83
broj: 11-12
     
Dundović, J.
Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008.     PDF    TXT 604
Delač, D.
Bavarski lav za hrvatskog šefa šumarstva     PDF    TXT 607
broj: 3-4
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Glavaš, M.
Dr. sc. Sanja Novak Agbaba, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 180
broj: 7-8
     
Glavaš, M.
Dr. sc. Dinka Matošević, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 381
broj: 5-6
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Marečić, M.
Stanje šuma i šumskog fonda Istre nakon II. svjetskog rata     PDF    TXT 289
broj: 7-8
     
Marečić, M.
Morosini-jev katastar i Varh Dubravah (Zakon o šumama)     PDF    TXT 401
broj: 11-12
     
Skoko, M.
Prva generacija šumarskih tehničara započela je školovanje 1946. u Glini, a završila 1949. u Karlovcu     PDF    TXT 609
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Izložba kapitalnih lovačkih trofeja Novi Vinodolski 2007.     PDF    TXT 595
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Skoko, M.
150 Obljetnica rođenja Frana Žavera Kesterčaneka (1856 – 2006)     PDF    TXT 79
Grospić, F.
Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 125. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 82
broj: 5-6
     
Mladen Skoko
Život i djelo Albina Leusteka glavnog šumara zagrebačke gradske šumarije na Medvednici     PDF    TXT 291
broj: 7-8
     
Glavaš, M.
Sjećanje na prof. dr. sc. Zlatka Vajdu nakon 20 godina smrti     PDF    TXT 379
broj: 11-12
     
Lupret-Obradović, S.
Proslava 40. obljetnice osnutka Velebitskog botaničkog vrta     PDF    TXT 600
broj: 5-6
     
 
DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA
     
Pleše, V.
Izložba lovačkih trofeja slika i fotografija, Dan otvorenih vrata     PDF    TXT 275
Delač, D.
Zapisnik 111. redovite sjednice Skupštine HŠD-a     PDF    TXT 276
Pleše, V.
Savjetovanje na temu daljinska istraživanja u šumarstvu     PDF    TXT 281
Delač, D.
Svečana akademija povodom Dana hrvatskoga šumarstva     PDF    TXT 282
Pleše, V.
Natjecanje radnika u šumarstvu     PDF    TXT 285
Oluić, D.
Geomatica 10 – novi softver     PDF    TXT 286
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Vjetruša – ptica 2007. godine     PDF    TXT 76
HŠD – Ogranak Bjelovar
4. Bjelovarski sajam fotografije “Šuma okom šumara” s međunarodnim sudjelovanjem     PDF    TXT 78
broj: 5-6
     
Jurjević, P.
O kanalu Dunav – Sava sa šumarskoga stajališta     PDF    TXT 269
Frković, A.
U Lividragi otkriveno spomen-obilježje akademiku Dušanu Klepcu     PDF    TXT 272
broj: 9-10
     
Frković, A.
Crveno jezero – zaštićeni spomenik prirode na poštanskoj marki     PDF    TXT 486
Frković, A.
Petar Klepac – legendarni šumski div Čabarskog kraja dobio spomenik     PDF    TXT 487
broj: 11-12
     
 
ŠUMARI UMJETNICI
     
Trtovac, D.
Lugarnica “Čardak” kao slikarsko djelo     PDF    TXT 618
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Ekskurzija HŠD – ogranak Zagreb na područje Karlovca     PDF    TXT 94
Jakovac, H., D. Delač
39. EFNS, Italija, Aosta – Brusson, (od 29. 1. do 3. 2. 2007)     PDF    TXT 97
broj: 3-4
     
Schreiber, P.
Posjet HŠD ogranak “Dalmacija” Split HŠD ogranku Požega     PDF    TXT 193
Delač, D.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 196
broj: 5-6
     
Grospić, F.
Članovi HŠD Ogranak Zagreb dva dana na području Gorskog kotara     PDF    TXT 306
broj: 7-8
     
Dundović, J.
Osnivanje, zadaci i aktivnosti sekcije HŠD-a Hrvatske udruge za biomasu     PDF    TXT 402
broj: 9-10
     
Grospić, F.
Jesen u Lici – posjet HŠD-a ogranak Zagreb 9. tradicionalnoj izložbi     PDF    TXT 495
Delač, D.
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 498
broj: 11-12
     
Vincelj, J.
Posjet HŠD-a ogranak Zagreb austrijskom sajmu šumarskih strojeva, uređaja i opreme Austrofoma 2007 i Austrofoma bioenergija     PDF    TXT 621
Delač, D.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 624
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Kiš, D.
U spomen na magistra šumarstva Davorina Prgina (1922 – 2006)     PDF    TXT 101
Rajković, V. i M. Harapin
Dragutin Böhm (1922–2006)     PDF    TXT 103
broj: 5-6
     
Schreiber, P.
Branimir Baričević, (1960 – 2006)     PDF    TXT 311
broj: 7-8
     
Žuna, D., J. Gračan
Đuro Kušan, (1934 – 2007)     PDF    TXT 403
Stojković, M.
Ivan Štimac, (1926 – 2007)     PDF    TXT 404
broj: 9-10
     
Kuzmanić, I.
Stanislav Tomaševski, (1923 – 2007)     PDF    TXT 502
Tomić, I.
Georgije Bogojević, (1949 – 2007)     PDF    TXT 503
broj: 11-12
     
Milinović, I.
Ivica Korbar (1927 – 2007)     PDF    TXT 631
Udovičić, B.
Čedomir Dunato (1948 – 2004)     PDF    TXT 632

                UNDER CONSTRUCTION