godište: 2002    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2002 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
B. Prpić
O CILJEVIMA RESTRUKTURIRANJA "HRVATSKIH ŠUMA"     PDF    TXT     HR 1
broj: 3-4
     
B. Prpić
DAN PLANETA ZEMLJE     PDF    TXT     HR 117
broj: 5-6
     
B. Prpić
"DRAVSKA LIGA" UPOZORAVA!     PDF    TXT     HR 248
broj: 7-8
     
B. Prpić
PREKRETNICA     PDF    TXT     HR 356
 
UVODNI ČLANCI
     
Klepac, Dušan UDK 630* 902 (Quercus robur L.)
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) - spoznaje     PDF    TXT     HR 359
broj: 9-10
     
B. Prpić
RESSEL     PDF    TXT     HR 436
broj: 11-12
     
B. Prpić
CERTIFIKACIJA     PDF    TXT     HR 548
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Žíhlavník, A. UDK 630* 624 + 231 (001)
Reguliranje iskorištavanja u gospodarenju prirodi sličnim šumama     pdf    TXT     HR     EN 3
Cerovečki, Z. UDK 630* 188 + 181.3 (001)
Numeričko određivanje klimatskih i edafskih čimbenika staništa u šumskim fitocenozama Maceljskog gorja     pdf    TXT     HR     EN 11
broj: 3-4
     
Pintarić, K. UDK 630* 226 (001)
Problem prevođenja bukovih panjača u visoke šume     pdf    TXT     HR     EN 119
Korčić, S. UDK 630* 242 (001)
Utjecaj prorede na prirašćivanja drvne mase po količini i kakvoći na plantaži običnog bora (Pinus sylvestris L.)     pdf    TXT     HR     EN 129
Šajković, A. UDK 630* 979 + 469 (001)
Latentna struktura mišljenja studenata šumarstva o globalizaciji u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 137
broj: 5-6
     
Medak, J., Slade, D., Vukelić, M., Medvedović, J. UDK 630* 188 + 182.1 (001)
Šume hrasta lužnjaka u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici     pdf    TXT     HR     EN 251
Šporčić, M., Sabo, A. UDK 630* 304 + 964 (001)
Ozljeđivanje radnika u hrvatskom šumarstvu tijekom razdoblja 1991-2000.     pdf    TXT     HR     EN 261
broj: 9-10
     
Vukelić, J., Baričević, D. UDK 630* 182 + 188 (001)
Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 439
Čarni, A., Franjić, J., Škvorc, Ž. UDK 630* 182+ 188(001)
Vegetacija grmastih šumskih rubova u Slavoniji (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 459
Franjić, J., Škvorc, Ž., Pandža, M., Kekelić, B. UDK 630* 188(001)
Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 469
Bezak, K. UDK 630* 525 (001)
Modeli sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihova novčana vrijednost produkcije drvnih sortimenata     pdf    TXT     HR     EN 479
broj: 11-12
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 360 + 662 (001)
Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora     pdf    TXT     HR     EN 551
Vučetić, M. UDK 630* 111 + 431 (001)
Vremenske prilike i usporedba sezone zaštite šuma od požara 2001. u odnosu na višegodišnji prosjek     pdf    TXT     HR     EN 563
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Idžojtić, M., Ivanović, Ž. UDK 630* 961
Žene u hrvatskom šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 23
Schneider-Jacoby, M. UDK 630* 626.1 + 630* 469 + 429
Utopijski plan koji guta sredstva i krajobraz u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 29
Sabadi, R. UDK 630* 909 + 83 + 72
Španjolska - šumarstvo i šumarska politika; prerada i trgovina drvom     pdf    TXT     HR     EN 35
Frković, A. UDK 630* 149 (Vulpes sp.) + 902
Šumarnici Rudolf i Arthur Bergan i farma srebrodlakih lisica u Gorskom kotaru     pdf    TXT     HR     EN 59
Kajba, D., Bogdan, S. UDK 630* 165 (Populus nigra L.)
Sedmi sastanak Euforgen Populus nigra radne mreže, Osijek, Hrvatska, 25. - 27. listopada 2001.     pdf    TXT     HR     EN 69
broj: 3-4
     
Juretić, N., Šeruga, M., Škorić, D. UDK 630* 449
Fitoplazmatske bolesti šumskog drveća     pdf    TXT     HR     EN 155
broj: 7-8
     
Grubešić, M., Vodolšak, M., Križaj, D. UDK 630* 156
Analiza strukture lovaca na području Krapinsko-zagorske županije     pdf    TXT     HR     EN 361
Sabadi, R. UDK 630* 904
GRČKA- Pregled šumarstva i prerade drva     pdf    TXT     HR     EN 367
broj: 9-10
     
Martinić, I. UDK 630* 907.1
Planovi upravljanja za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode     pdf    TXT     HR     EN 501
Šporčić, M. UDK 630* 945.1
Neki pokazatelji o šumarskim informacijama na Internetu     pdf    TXT     HR     EN 511
broj: 11-12
     
Frković, A. UDK 630* 156
O kapitalnom rogovlju srnjaka Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 589
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Starčević, T., Dundović, J., Knepr, J. UDK 630* 156 + 180
Šumski ekosustav u okolnostima odvojenog gospodarenja šumom i lovištem     pdf    TXT     HR     EN 595
Majnarić, D. UDK 630* 156
Gospodarenje medvjedom kao zadatak državnog šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 601
Raguž, D., Grubešić, M., Starčević, T. UDK 630* 156 + 945
Tradicija obrazovanja šumarskih kadrova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 613
Vratarić, P., Tarnaj, I. UDK 630* 156 + 135
Lovstvo u državnim šumama kao nositelj transfera rasplodnog materijala jelena običnog (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus scrofa)     pdf    TXT     HR     EN 617
broj: 3-4
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Čavlović, J., Kremer, D. UDK 630* 561
Osobitosti debljinskog rasta i prirasta stabala u sastojinama poljskog i unešenog američkog jasena na području srednje Posavine     pdf    TXT     HR     EN 145
broj: 5-6
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Cvjetanje nekih drvenastih vrsta tijekom zime u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 273
broj: 9-10
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Fenologija kasnoproljetnog cvjetanja nekih drvenastih vrsta u Botaničkome vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 489
broj: 11-12
     
Anić, I., Oršanić, M., Detelić, M. UDK 630* 429 + 231
Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka - primjer šume Kalje     pdf    TXT     HR     EN 575
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tustonjić, A., Kružić, T. UDK 630* 861 + 654 + 426
Šumarstvo i prerada drveta - Hrvatska perspektiva     pdf    TXT     HR     EN 77
broj: 3-4
     
Tolić, I. UDK 630* 907.1
Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati     pdf    TXT     HR     EN 165
broj: 5-6
     
Zelić, J., Međugorac, K. UDK 630* 232.1 + 524
Prilog poznavanju gospodarenja crvenim hrastom (Quercus borealis maxima Sarg.)     pdf    TXT     HR     EN 287
Vukelić, M. UDK 630* 451 + 462
Pašarenje na Velebitu     pdf    TXT     HR     EN 299
broj: 7-8
     
Zelić, J. UDK 630* 524
Primjena Hohenadlove metode za kontrolu obračuna volumena sastojine i provjeru tarifnog niza     pdf    TXT     HR     EN 391
Domac, J., Jakopović, M., Risović, S. UDK 630* 839 742
Burza drvnog ostatka u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 401
broj: 11-12
     
Križaj, D., Vodolšak, M. UDK 630* 156 + 931
Pregled zakonskih odredbi koje reguliraju štete na divljači i štete od divljači te mjere zaštite     pdf    TXT     HR     EN 623
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Crvenokljuni labud (Cygnus olor Gm.)     PDF    TXT 68
broj: 3-4
     
Arač, K.
Bijela roda (Ciconia ciconia L.)     PDF    TXT 174
broj: 5-6
     
Arač, K.
Kukavica (Cuculus canorus L.)     PDF    TXT 331
broj: 7-8
     
Arač, K.
Lastin rep (Papilio machaon L.)     PDF    TXT 420
broj: 9-10
     
Arač, K.
Vivak (Vanellus vanellus L.)     PDF    TXT 510
broj: 3-4
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
46. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE (Opatija 12 - 15. 2. 2002.)     PDF    TXT 224
broj: 5-6
     
Hofer, M., Dundović, J.
Interlaub 2001., 50. Međunarodno savjetovanje o bjelogoričnom drvu u Offenburgu - Njemačka     PDF    TXT 325
broj: 7-8
     
Kajba, D.
Izvješće sa šestog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 426
broj: 9-10
     
Starčević, T.
Poruke iz Drvenika     PDF    TXT 523
Prpić, B.
II. Međunarodni dan Drave     PDF    TXT 525
Kajba, D.
Izvješće sa IUFRO International Poplar Symposiuma III     PDF    TXT 527
broj: 11-12
     
Čorkalo, K.
Znanstveni skup o lužnjakovim šumama     PDF    TXT 647
Krpan, A. P. B.
Ususret XII. svjetskom Šumarskom kongresu, Quebec City, Kanada     PDF    TXT 649
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Gdje smo mi u procesu restrukturiranja?     PDF    TXT 85
Bezak, K.
Život pod suncem     PDF    TXT 87
broj: 3-4
     
Starčević, T.
Isključivost bez pokrića     PDF    TXT 175
Antonić, O.
Općenito o studiji "HE Novo Virje - prihvatljivi režim podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava"     PDF    TXT 176
Antonić, O.
Prilog raspravi o prihvatljivom režimu podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava - gledište izvoditelja istoimene studije za "HE Novo Virje"     PDF    TXT 181
Prpić, B.
Mišljenje o gledištu izvoditelja šumarske studije za H.E. Novo Virje     PDF    TXT 189
broj: 5-6
     
Bezak, K.
Oscilacije između mitologije i kvantne fizike     PDF    TXT 307
broj: 7-8
     
Starčević, T.
Sedam razloga zašto se ne restruktuiramo     PDF    TXT 407
broj: 11-12
     
Starčević, T.
Učinili smo grijehe propustom     PDF    TXT 633
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 91
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 97
Glavaš, M.
Tucak, Z. i dr.: Lovstvo     PDF    TXT 100
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: Osnove zagotavljanja poslovne odličnosti v lesarstvu Slovenije     PDF    TXT 102
broj: 3-4
     
Harapin, M.
Prof. dr. sc. Želimir Borzan: Imenik drveća i grmlja - latinski, hrvatski, engleski, njemački, sa sinonimima     PDF    TXT 212
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 214
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 217
Timarac, Z.
Kako zaštititi "zaštićene"     PDF    TXT 220
Presečan Arvay, Z., Presečan Arvay, M.
Bijes japanskih šuma     PDF    TXT 222
broj: 5-6
     
Kramer, H.
Obična jela (Abies alba) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba) in Croatia     PDF    TXT 313
Kušan, V.
Prof. dr. sc. Marinko Oluić: Snimanje i istraživanje zemlje iz svemira: sateliti, senzori, primjena     PDF    TXT 314
Frković, A.
Ugroženi planet     PDF    TXT 316
Grospić, F.
L´ Italia Forestale e Montana, Monti e boschi     PDF    TXT 318
Grospić, F.
L´ Italia Forestale e Montana, Monti e boschi     PDF    TXT 320
broj: 7-8
     
Grospić, F.
Monti e boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 412
Grospić, F.
Monti e boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 415
Frković, A.
Priručnik za preživljavanje     PDF    TXT 418
Frković, A.
Ptice riječkog područja     PDF    TXT 421
Timarac, Z.
Causa ris ili pobjeda razuma nad emocijama?     PDF    TXT 422
broj: 9-10
     
Frković, A.
Jedna vrijedna knjiga o lovačkom oružju     PDF    TXT 535
Grospić, F.
Monti e boschi; L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 537
Grospić, F.
Monti e boschi; L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 541
broj: 11-12
     
Klepac, Dušan
Milan Herak: Povijesni temelji hrvatske geologije     PDF    TXT 639
Ivančević, V.
Gradska šetališta Hrvatske - kultura šetanja     PDF    TXT 640
Grospić, F.
Monti e boschi     PDF    TXT 642
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J.
Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom     PDF    TXT 653
broj: 1-2
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Matić, S.
Igor Anić     PDF    TXT 103
Matić, S.
Milan Oršanić     PDF    TXT 105
Glavaš, M.
Josip Margaletić     PDF    TXT 107
broj: 5-6
     
Gračan, J.
Sanja Perić     PDF    TXT 328
Gračan, J.
Valentin Roth     PDF    TXT 329
broj: 3-4
     
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA
     
Jurjević, P.
Zlatna medalja za dr. sc. Miroslava Harapina     PDF    TXT 210
Ivančević, V.
Povelja grada Senja dodijeljena Šumariji Krasno - najstarijoj šumariji u našoj zemlji     PDF    TXT 211
broj: 1-2
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Vukelić, M.
Osvrt na floristička istraživanja Velebita - Ljudevit Rossi     PDF    TXT 109
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Stota obljetnica ornitologije u Hrvatskoj (1901 - 2001)     PDF    TXT 89
broj: 3-4
     
Frković, A.
Sto deset godina "Lovačkog vjesnika"     PDF    TXT 205
broj: 5-6
     
Jakovac, H.
Otkriveno spomen obilježje pok. prof. dr. sc. Đuri Raušu     PDF    TXT 310
Mrkobrad, M.
50 godina Šumarije Vrbovec     PDF    TXT 311
broj: 9-10
     
Frković, A.
Tragom medvjeda do prilaza Bijelim stijenama (uz 70. godišnjicu smrti lugara Jakoba Mihelčića - otkrivača Bijelih stijena)     PDF    TXT 531
broj: 11-12
     
Ivančević, V.
U povodu 35. obljetnice Velebitskog botaničkog vrta (1967 - 2002)     PDF    TXT 650
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama?     PDF    TXT 88
broj: 3-4
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: "Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama"     PDF    TXT 191
Frković, A.
Vrabac (Passer domesticus) - ptica 2002. godine     PDF    TXT 203
broj: 5-6
     
 
IZ ŽIVOTA I RADA STUDENTA ŠUMARSTVA
     
Željezić, A., Mahnić, I.
Obilježavanje Dana planeta zemlje, Cvjetni trg, 21. i 22. travnja 2002.     PDF    TXT 332
broj: 7-8
     
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H., Dundović, J.
Tematska rasprava na 106. redovitoj Skupštini Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 409
broj: 9-10
     
Pernek, M., Pilaš, I., Potočić, N.
Kisela magla - čimbenik stradavanja šuma?     PDF    TXT 533
broj: 11-12
     
Ranogajec, B.
Provedba programa stažiranja diplomiranih inženjera šumarstva u Hrvatskim šumama d.o.o.     PDF    TXT 634
Oštrić, I.
Upitna je naša situacija s drvnim otpadom, biomasom i restruktuiranjem šumarstva     PDF    TXT 638
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
9. Alpe -Adria natjecanje šumara     PDF    TXT 112
broj: 3-4
     
Jakovac, H.
ZAPISNIK 11. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane u Zagrebu 22. ožujka 2002. god.     PDF    TXT 221
Papac, J.
Lika ipak kreće     PDF    TXT 237
Jakovac, H.
34. EFNS Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje (Ramsau, Austrija, 3-8. ožujka 2002.)     PDF    TXT 238
broj: 5-6
     
Grospić, F.
Od Trga Mažuranića do Sv. Jure i natrag - stručna ekskurzija Hrvatskoga šumarskog društva - ogranak Zagreb na područje Dalmacije     PDF    TXT 333
Jakovac, H.
Zapisnik s Izborne (106. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT     HR 337
broj: 7-8
     
Tomek, R.
Sastanak apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 427
broj: 11-12
     
Ivančević, V.
Senjski ogranak ostvario još jednu uspješnu stručnu ekskurziju u SR Njemačku     PDF    TXT 655
Grospić, F.
Jedan dan na području uprave šuma - podružnica Požega     PDF    TXT 658
Jakovac, H.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 660
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Šlat, S.
Stjepan Matan (1929 - 2002)     PDF    TXT 113
Presečan Arvay, M.
Zvonimir Zemčak (1927 - 2001)     PDF    TXT 113
HŠD - ogranak Varaždin
Stjepan Borak (1940 - 2001)     PDF    TXT 114
Frković, A.
Anton Tone Simonič (1931 - 2001)     PDF    TXT 115
HŠD - ogranak Zagreb
Ernest Sekelji (1919 - 2001)     PDF    TXT 116
broj: 3-4
     
Ćelap, M.
Stevan-Stevo-Mrđo Mrđenović (1933 - 2000)     PDF    TXT 239
Presečan Arvay, M.
Tomislav Prka (1939 - 2000)     PDF    TXT 239
Martinović, J.
Stjepan Bertović (1922 - 2001)     PDF    TXT 241
Ćelap, M.
Petar Baltić (1942 - 2001)     PDF    TXT 244
Kauzlarić, Đ.
Zdravko Motal (1927 - 2002)     PDF    TXT 245
Sever, S.
Boško Vukmanović (1934 - 2002)     PDF    TXT 246
Vlahović, A., Vlahović, D.
Ivo Matota (1916 - 2002)     PDF    TXT 247
broj: 5-6
     
Ivančević, V.
Miroslav Prpić (1926 - 2001)     PDF    TXT 353
Vrdoljak, Ž.
Oleg Vrtačnik (1926 - 2002)     PDF    TXT 354
Starčević, T.
Lidija Firšt (1943-2002)     PDF    TXT 355
Tomić, I.
Luka Milošević (1941 - 2002)     PDF    TXT 355
broj: 7-8
     
Skoko, M.
Juraj - Jurica Gašparović (1933 - 1999)     PDF    TXT 429
Skoko, M.
Ladislav Hang (1909-2001)     PDF    TXT 431
Kulić, B.
Mihajlo Merle (1941-2001)     PDF    TXT 433
Lukić, N.
Dr. sc. Đuro Kovačić (1934 - 2002)     PDF    TXT 434
broj: 9-10
     
Kajba, D.
Akademik Mirko pl. Vidaković - prof. dr. sc. dr. h. c. (1924 - 2002)     PDF    TXT 544
Harapin, M.
Miljenko Komorčec (1930 - 2002)     PDF    TXT 547
Skoko, M.
Helmut-Juraj Strache (1936 - 2001)     PDF    TXT 547
broj: 11-12
     
Skoko, M.
Marinko Vučinić (1927 - 2001)     PDF    TXT 665
Prpić, B., Cirkveni, M.
Emanuel Vilček (1913-2002)     PDF    TXT 667
Stojković, M.
Zvonimir Gudek (1924 - 2002)     PDF    TXT 668
broj: 3-4
     
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
Errata corrige     PDF    TXT 237
broj: 11-12
     
uredništvo
Errata corrige     PDF    TXT 657

                UNDER CONSTRUCTION