godište: 1999    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1999 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
B. Prpić
Jesu li šumarski stavovi prilikom investicijskog zahvaćanja u prostore nizinskih šuma u slučaju kanala Dunav-Sava i Hidroelektrane Novo Virje konzervativni?     PDF    TXT     HR 1
broj: 3-4
     
B. Prpić
VODNI DOPRINOS     PDF    TXT     HR 92
broj: 5-6
     
B. Prpić
DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA     PDF    TXT     HR 180
broj: 7-8
     
B. Prpić
ZNAČENJE ŠUME U EKOLOGIJI KRAJOLIKA     PDF    TXT     HR 285
broj: 9-10
     
B. Prpić
UTJECAJ DOVRŠNE SJEČE NA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUME     PDF    TXT     HR 408
broj: 11-12
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 520
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kajba, D., Bogdan, S. UDK 630* 165. 001.
Procjena genetskih parametara u klonskim testovima crnih topola (Sekcija Aigeiros)     pdf    TXT     HR     EN 3
Trinajstić, I. UDK 630* 169 + 189. 001.
Što su Abies pardei Gussone i "Abies biokovoensis"?     pdf    TXT     HR     EN 11
Baričević, D. UDK 630* 181.9 + 182.9 001.
Ekološko-vegetacijske promjene u šumama hrasta lužnjaka na području g. j. "Žutica"     pdf    TXT     HR     EN 17
Lukić, N. UDK 630* 585 + 11 : 181.9. 001.
Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) s Papuka     pdf    TXT     HR     EN 29
broj: 3-4
     
Pleše, N., Juretić, N. UDK 630* 444 (001)
Virusna bolest poljskog brijesta (Ulmus minor Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 95
Pernar, N., Bakšić, D., Španjol, Ž. UDK 630* 114.2 + 235 (001)
Neke značajke humizacije u borovim kulturama na otoku Rabu     pdf    TXT     HR     EN 101
Kovačević, M. UDK 630* 231 + 434 (001)
Prirodna obnova šume i makije na požarištima u arboretumu Trsteno     pdf    TXT     HR     EN 109
broj: 5-6
     
Hrašovec, B., Harapin, M. UDK 630* 450 + 453 (001)
Dijagnozno - prognozne metode i gradacije značajnijih štetnih kukaca u šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 183
Figurić, M. UDK 630* 792 + 794 (001)
Prilog raspravi o koncepciji razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja     pdf    TXT     HR     EN 195
broj: 7-8
     
Vukelić, J., Baričević, D., Perković, Z. UDK 630* 188 + 907 (001)
Vegetacijske i druge značajke zaštićenog dijela "Slatinskih podravskih šuma"     pdf    TXT     HR     EN 287
Topić, V. UDK 630* 232 + 232.1 + 233 (001)
Površinski kopovi na kaštelanskom području i mogućnosti njihove sanacije*     pdf    TXT     HR     EN 301
broj: 9-10
     
Topić, V. UDK 630* 114.2 + 237 (001)
Melioracijski učinci šumskih kultura na kršu u odnosu na pedosferu     pdf    TXT     HR     EN 411
Ballian, D., Mikić, T., Pintarić, K. UDK 630* 232.1 (001) (Pseudotsuga menziesii)
Analiza uspijevanja 5 provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u pokusu Batalovo brdo     pdf    TXT     HR     EN 423
Meštrović, A. UDK 630* 524.6 + 122 (001)
Uspijevanje Munike Pinus heldreichii Christ u Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 431
broj: 11-12
     
Kajba, D., Bogdan, S., Vratarić, P. UDK 630* 238 + 114.2 (001) (Salix alba L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
Uspijevanje klonova bijele vrbe (Salix alba L.) u mješovitoj kulturi s crnom johom (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na tresetno-glejnom tipu tla u Podravini     pdf    TXT     HR     EN 523
Pintarić, K. UDK 630* 231 + 236. 001 (Pinus nigra Arn.)
Analiza strukture i kvaliteta prirodnog koljika crnoga bora     pdf    TXT     HR     EN 533
broj: 3-4
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Grubešić, M., Dorotić, I. UDK 630* 156 + 41.423 : 116
Utjecaj poplave na divljač i lovno gospodarenje     pdf    TXT     HR     EN 119
broj: 5-6
     
Zelić, J., Benčić, P. UDK 630* 231 + 561 ((Quercus robur L.)
Pokus lokalnih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Požeškoj kotlini     pdf    TXT     HR     EN 227
broj: 7-8
     
Trinajstić, I., Franjić, J. UDK 630* 188
Šume bukve s dlakavim šašom (Carici pilosae-fagetum Oberdorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske*     pdf    TXT     HR     EN 311
broj: 9-10
     
Risović, S., Domac, J. UDK 630* 831 + 839
Stanje korištenja i energetski potencijal biomase iz drvno-prerađivačke industrije u Zagrebačkoj županiji     pdf    TXT     HR     EN 453
broj: 11-12
     
Frković, A. UDK 630* 156 (Ursus arctos L.)
Stradanje europskih smeđih medvjeda (Ursus arctos) u gorskoj Hrvatskoj u domovinskom ratu (1991-1995) i poraću (1996)     pdf    TXT     HR     EN 565
broj: 3-4
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Harapin, M. UDK 630* 453
Kestenov moljac miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) opasan štetnik u Europi     pdf    TXT     HR     EN 129
broj: 5-6
     
Martinić, I. UDK 630* 969
Sigurnost i zdravlje šumskih radnika - poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 201
Glavaš, M., Margaletić, J., Baltić, M., Vuković, M. UDK 630* 451
Štete od puhova u šumama Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine     pdf    TXT     HR     EN 211
Nodilo, M. UDK 630* 270 + 272
Vrtovi sakralnih objekata dubrovačkog područja     pdf    TXT     HR     EN 217
broj: 7-8
     
Harapin, M. UDK 576.89
Krpelji i neke antropozoonoze     pdf    TXT     HR     EN 323
Kružić, T. UDK 630* 679
Razvoj računalnih informacijskih sustava šumarstva Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 329
broj: 11-12
     
Bertović, S. UDK 630* 113 + 188
Reljef i njegova prostorna raščlamba     pdf    TXT     HR     EN 543
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Domac, J. UDK 630* 839.9 + 620.91
Iskorištavanje šumske biomase za energiju u Finskoj     pdf    TXT     HR     EN 37
broj: 3-4
     
Knepr, J. UDK 630* 241 + 362
Usporedno istraživanje rada motornih čistača i motorne lančane pile     pdf    TXT     HR     EN 133
broj: 5-6
     
Krpan, A. P. B., Šušnjar, M. UDK 630* 859
Normizacija šumskih drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 241
broj: 9-10
     
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Šumski požari u Hrvatskoj - povod za razmišljanje     pdf    TXT     HR     EN 461
Tustonjić, A., Pavelić, J., Farkaš-Topolnik, N., Đuričić-Kuric, T. UDK 630* 614 + 911
Šume unutar prostornog plana Zagrebačke županije     pdf    TXT     HR     EN 469
broj: 11-12
     
Lisjak, Z. UDK 630* 325 + 326
Optimalno iskorištenje drvne mase u eksploataciji šuma     pdf    TXT     HR     EN 573
Tolić, I. UDK 630* 176.1 + 181.1 (Quercus macedonica A.D.C.)
Makedonski hrast - Quercus trojana Webb (Quercus macedonica A.D.C.) u Dalmatinskoj zagori     pdf    TXT     HR     EN 581
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Jakovac, H.
Mogući utjecaj višenamjenskog kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave     PDF    TXT 63
Getz, D.
Napad na "Hrvatske šume" i šumarsku struku     PDF    TXT 67
Frković, A.
Strnadica žutovoljka - ptica godine 1999.     PDF    TXT 73
Milošević, A.
Krađe u šumama     PDF    TXT 74
broj: 3-4
     
Starčević, T.
Šumsko gospodarstvo Hrvatske; prijedlozi za raspravu     PDF    TXT 141
broj: 5-6
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva - prethodna obavijest     PDF    TXT 246
Hrašovec, B.
Od čega su oštećeni proljetni izbojci jelova podmladka u našim šumama?     PDF    TXT 249
Šimić, I.
Pripreme u zaštiti šuma od požara u Dalmaciji     PDF    TXT 250
Marušić, R.
Šumarstvo krša treba biti trajna briga države     PDF    TXT 251
broj: 7-8
     
Starčević, T.
Čestitam, kolega Marušiću!     PDF    TXT 337
Ranogajec, B.
Sigurnost i zdravlje šumskih radnika - poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj (2)     PDF    TXT 339
broj: 9-10
     
Starčević, T.
Tehnološka tranzicija šumarstva Hrvatske, pretpostavlja psihološke i sociološke promjene kod šumarskoga kadra     PDF    TXT 487
Oštrić, I.
Kako je zagrebačka tvornica celuloze i papira ostala bez sirovine     PDF    TXT 490
broj: 11-12
     
Krajina, M.
Nezakoniti godišnji planovi gospodarenja     PDF    TXT 588
broj: 7-8
     
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva: Otvaranje i 103. redovita skupština HŠD-a     PDF    TXT 343
Jakovac, H.
Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 1.: Upravljanje i gospodarenje zaštićenim objektima prirode (poticatelji rasprave: T. Starčević, R. Laginja, V. Čamba, D. Getz)     PDF    TXT 346
Jakovac, H.
Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 2.: Vodoprivredna naknada - stanje i prijedlozi za rješenje (poticatelj rasprave: P. Jurjević)     PDF    TXT 359
Jakovac, H.
Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 3.: Zapošljavanje šumarskih djelatnika i razvoj poduzetništva u šumarstvu (poticatelj rasprave: J. Dundović)     PDF    TXT 363
Jakovac, H.
HOC Bjelolasica - natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 371
Ivančević, V.
Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Senj obilježilo ovogodišnje Dane šumarstva     PDF    TXT 377
Pleše, V.
Ekipno i pojedinačno Šumarija Crni lug prva     PDF    TXT 377
Ivančević, V.
U povodu proglašenja nacionalnog parka "Sjeverni Velebit"     PDF    TXT 378
Vukelić, M.
Minirana područja Uprave šuma Gospić     PDF    TXT 382
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H., Vukelić, J.
Obilježavanje 100. obljetnice šumarske i 50. obljetnice drvnotehnološke sveučilišne nastave u Hrvatskoj     PDF    TXT 45
Ivančević, V.
Obilježavanje 120 godina od osnutka senjskog "Kr. nadzorništva - Inspektorata i 20 godina Velebita kao međunarodnog rezervata biosfere"     PDF    TXT 55
broj: 5-6
     
Klepac, Dušan
Profesor Dr. H. C. Jéan Pardé napunio 80 godina     PDF    TXT 253
broj: 7-8
     
Tomek, R.
Zlatni pir apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 396
broj: 9-10
     
Frković, A.
100. obljetnica Prve družtvene izložbe rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu     PDF    TXT 492
broj: 11-12
     
Prelesnik, H., Schreiber, P.
50. obljetnica utemeljenja Srednje šumarske škole u Splitu     PDF    TXT 593
Tomek, R.
Zlatni pir apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 599
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Književna Rijeka posvećena pjesniku i šumarniku Davidu Daši Kabalinu     pdf    TXT 75
Sabadi, R.
N. Mešić: Furniri, furnirske i stolarske ploče     PDF    TXT 77
Šugar, I.
Bez prijepora o prijepornom     PDF    TXT 78
broj: 3-4
     
Pelcer, Z.
Dr. sc. Srećko Božićević i dr.: Plitvička jezera, prirodoslovni turistički vodič - fotomonografija, Zagreb, 1998     PDF    TXT 144
Pelivan, A.
Uz osvrt Srećka Božičevića na moju knjigu"Vodič kroz prirodne ljepote u Hrvatskoj"     PDF    TXT 147
Božičević, S.
Prijeporno o geološkoj terminologiji     PDF    TXT 148
Mikloš, I.
Ecologia br. 12, 1998, Madrid     PDF    TXT 150
Stojković, M.
Šumarska knjiga na tržištu?     PDF    TXT 151
Harapin, M.
Milan Maceljski: Poljoprivredna entomologija     PDF    TXT 153
broj: 5-6
     
Klepac, Dušan
O. Aguirrre, H. Kramer, J. Jiménez: Istraž. strukture u jednom pokusu o prorjeđ. borovih šuma sjev. Meksika; J. Jimenez, O. Aguirre i H. Kramer: Sastojinska struktura u raznodobnoj, mješ. šumi bora, borovice i hrastova sjeveroist. Meksika; H. Kramer: Tri stoljeća njem.-franc. šumarskih odnosa s osvrtom na djelovanje J. Pardéa poslije II. svjetskog rata     PDF    TXT 256
Mikloš, I.
Monti e Boschi     PDF    TXT 258
Frković, A.
Vodič kroz lovišta     PDF    TXT 259
Božičević, S.
Napomena na osvrt dr. A. Pelivana     PDF    TXT 261
broj: 7-8
     
Frković, A.
Ptice Hrvatske i Europe     PDF    TXT 387
Jakovac, H.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš - Gljivične bolesti šumskoga drveća     PDF    TXT 389
Mikloš, I.
Revista Forestal Venezolana     PDF    TXT 391
Timarac, Z.
Bogata lovna nakladnička djelatnost     PDF    TXT 393
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 395
broj: 9-10
     
Frković, A.
Privremeni plan gospodarenja vukom u Hrvatskoj     PDF    TXT 496
Klepac, Dušan
K. v. Gadow, A. Akça: Internationale Kooperation: Ferner-Kundungwaldinventur-Waldwachstum, Festchrift, zum 75. Geburtstag prof. dr. dr. h. c. Horst Kramer     PDF    TXT 497
Bertović, S.
Hrvatski biografski leksikon     PDF    TXT 498
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 501
broj: 11-12
     
Figurić, M.
Tomislav Grladinović: Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi drva i proizvodnji namještaja     PDF    TXT 599
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 601
Mikloš, I.
Prace instytutu Badawczego Lešnictwa     PDF    TXT 603
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Bilandžija, J.
Započele su pripreme za četvrtu ministarsku konferenciju o zaštiti europskih šuma     PDF    TXT 80
broj: 3-4
     
Knepr, J., Presečan, M.
Rasprava o problematici šteta od divljači te drugih počinitelja i uzroka     PDF    TXT 154
Frković, A.
Treći seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od velikih grabežljivaca     PDF    TXT 156
Turkulin, H.
Površinska svojstva i postojanost drvnih proizvoda za građevinarstvo     PDF    TXT 160
broj: 5-6
     
Kajba, D.
Peti sastanak Euforgen Populus nigra mrež. plana     PDF    TXT 262
Ivanović, Ž.
Prvi stručni sastanak za praćenje treće i pripremu četvrte min. konf. o zaštiti europskih šuma     PDF    TXT 263
Krpan, A., Šušnjar, M.
Ususret 33. međunarodnom simpoziju "Mehaniziranje šumskoga rada"     PDF    TXT 263
Prpić, B.
Gospodarsko povezivanje Dunava s Jadranom - Okrugli stol, Osijek 3. 6. 1999.     PDF    TXT 265
broj: 7-8
     
Martinić, I.
Problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća     PDF    TXT 397
broj: 9-10
     
Potočić, N., Seletković, I.
XV ICP Forests Task Force Meeting, Vilnius     PDF    TXT 504
Ivančević, V., Seletković, I., Potočić, N.
12. interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja     PDF    TXT 505
Kajba, D.
Izvješće sa četvrtog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 506
Kajba, D.
Izvješće s International poplar symposiuma II (IPS II/IUFRO)     PDF    TXT 507
Martinić, I.
Iskrsli problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća     PDF    TXT 509
broj: 11-12
     
Jelačić, D.
Međunarodno savjetovanje - Development Trends in Production Management for Forestry and Wood Processing     PDF    TXT 605
Majnarić, V.
Četvrti hrvatski seminar perivojne kulture     PDF    TXT 608
broj: 7-8
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Iz popisa zaštićenih biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj: Naglavice ili zavrate     PDF    TXT 300
broj: 9-10
     
Arač, K.
Ugrožene biljne vrste: Kebrač     PDF    TXT 503
broj: 11-12
     
Vukelić, M.
Zaštićeni objekti prirode: Prašuma "Devčić Tavani"     PDF    TXT 589
Arač, K.
Ugrožene životinjske vrste: Bjelica ili eskulapova zmija (Elaphe longissima Laurenti)     PDF    TXT 589
broj: 3-4
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Stojković, M.
Govor dr. Jure Šuteja u narodnoj skupštini 1928. god. o prilikama u šumarstvu     PDF    TXT 161
broj: 7-8
     
Grubešić, M.
Fotografije postale aktualne nakon 60 godina     PDF    TXT 402
broj: 9-10
     
Stojković, M.
Sibirski led u srcu     PDF    TXT 516
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Stjepan Puljak     PDF    TXT 513
broj: 5-6
     
 
PORTRETI
     
Frković, A.
Cvetko Štanfelj - šumarnik i likovni stvaratelj     PDF    TXT 254
broj: 11-12
     
 
UMIROVLJENI ZNANSTVENICI
     
Čavlović, J.
Prof. dr. sc. Šime Meštrović     PDF    TXT 610
broj: 5-6
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Grubešić, M.
Stoljeće suradnje s bavarskim šumarima     PDF    TXT 268
broj: 3-4
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Kljajić, M.
Da je poezija jača od lovačke strasti možemo naučiti od male ptice     PDF    TXT 164
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
31. Europsko natjecanje šumara u nordijskom skijanju     PDF    TXT 82
Ivančević, V.
Izvanredna skupština Hrvatskog šumarskog društva - Ogranka Senj     PDF    TXT 85
broj: 3-4
     
Jakovac, H.
Hrvatski organizacijski odbor za natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 166
Jakovac, H.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 167
Jakovac, H.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 171
broj: 5-6
     
Presečan, M., Dergez, M.
HŠD ogranak Bjelovar, 2. red. skupština i stručna rasprava     PDF    TXT 272
Tolić, I.
Godišnja skupština HŠD ogranak Dalmacija-Split i terenski kolokvij     PDF    TXT 276
broj: 7-8
     
Jakovac, H.
Sporazum o osnovama suradnje između Hrvatskoga i Mađarskoga šumarskog društva     PDF    TXT 398
broj: 11-12
     
Ivančević, V.
Stručna ekskurzija Hrvatskog šumarskog društva - ogranka Senj u Republiku Austriju     PDF    TXT 612
Grospić, F.
Kako uspješnost ekskurzije ocjenjuje jedan od starijih članova HŠD-a     PDF    TXT 615
Medvedović, J., Mravinac, I.
Šumske štete na Psunju nastale uslijed jakog vjetra     PDF    TXT 616
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Gračan, J.
Otkriveno spomen obilježje u Šumarskom institutu Jastrebarsko     PDF    TXT 87
Tomaševski, S., Rajković, V.
Dragutin Drago Kirasić, dipl. inž. (21. 9. 1923 - 20. 6. 1998)     PDF    TXT 89
Stojković, M.
Stjepan Ogulinac, dipl. inž. šum. (1918 - 1998)     PDF    TXT 90
Tomić, I.
Dragutin Hanzl, dipl. inž. šum. (1910 - 1998)     PDF    TXT 90
Živković, V.
Nadan Sirotić, dipl. inž. šum. (1913 - 1999)     PDF    TXT 91
broj: 3-4
     
Ivančević, V.
Josip Šimičić (1928 - 1998)     PDF    TXT 179
broj: 5-6
     
Krauthacker, H.
Dragutin Kondres, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 280
Živković, V.
Vlatka Böhm-Horvat, rođ. Čop, viši šum. tehn. (1931 - 1999)     PDF    TXT 280
Skoko, M.
Juraj Lipovšćak, dipl. inž. šum. (1916 - 1999)     PDF    TXT 281
Mrzljak, I.
Srećko Vanjković, dipl. inž. šum. (1910 - 1999)     PDF    TXT 282
Marman, Ž.
Zlatko Zupčić, dipl. inž. šum. (1950 - 1999)     PDF    TXT 284
broj: 7-8
     
Živković, V.
Mladen Mrzljak, dipl. inž. šum. (1916 - 1999)     PDF    TXT 405
Glavaš, M., Harapin, M.
Prof. dr. Milan Androić (1913 - 1999)     PDF    TXT 405
broj: 9-10
     
Husnjak, V.
Ivan Žukina, dipl. inž. šum. (1909 - 1998)     PDF    TXT 518
Prpić, B.
Antun Šlat, dipl. inž. šum. (1928 - 1999)     PDF    TXT 519
broj: 11-12
     
Tomek, R.
Stjepan Ivković, dipl. inž. šum. (1925 - 1998)     PDF    TXT 618
Grbac, I.
Josip Štimac, dipl. inž. (1944 - 1999)     PDF    TXT 620

                UNDER CONSTRUCTION