godište: 1998    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1998 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 3-4
     
B. Prpić
PREPUŠTAMO LI ŠUMARSTVO DILETANTIMA?     PDF    TXT     HR 128
broj: 5-6
     
B. Prpić
O OSJETLJIVOSTI ŠUME U KRAJOBRAZU HRVATSKOGA JADRANSKOG PRIMORJA     PDF    TXT     HR 204
broj: 9-10
     
B. Prpić
ŠUMSKO BOGATSTVO U NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE     PDF    TXT     HR 396
broj: 1-2
     
 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Crni dan šumarske struke     PDF    TXT     HR 1
broj: 7-8
     
B. Prpić
Šumski požari - tema ljeta     PDF    TXT     HR 301
broj: 11-12
     
B. Prpić
Certifikacija šuma, šansa za hrvatsko šumarstvo i preradbu drva     PDF    TXT     HR 489
broj: 7-8
     
Matić, S.
Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća     PDF    TXT 305
Tarnaj, I.
Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća     PDF    TXT 307
broj: 3-4
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kajba D., Krstinić A. UDK 630* 238 (Alnus L.) 001.
Vrste roda Alnus L. podesne za proizvodnju biomase     pdf    TXT     HR     EN 131
Kajba D., Krstinić A., Komlenović N. UDK 630* 238 (Salix sp.) 001.
Proizvodnja biomase stablastih vrba u kratkim ophodnjama     pdf    TXT     HR     EN 139
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (Pinus nigra Arnold) 001.
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija submediteranskih šuma crnoga bora (Pinus nigra Arnold) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 147
broj: 5-6
     
Trinajstić, I., Kamenjarin, J. UDK 630* 188 (Quercus ilex l.) 001.
Fitocenološko-sintaksonomska istraživanja vazdazelenih šuma česmine (Quercus ilex 1.) na otoku Čiovu     pdf    TXT     HR     EN 207
Orlić, S. UDK 630* 232. 1. 001.
Međunarodni pokus provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 213
Saniga, M. UDK 630* 231. 001.
Struktura i regeneracijski procesi izabranih tipova prebornih šuma s pretežitim učešćem smreke u Slovačkoj     pdf    TXT     HR     EN 221
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 383 + 432.1 : 651. 001.
Raščlamba normalnog poprečnog profila šumske protupožarne ceste i iznalaženje troškovno povoljnijih modela     pdf    TXT     HR     EN 235
broj: 7-8
     
Susmel, L. UDK 630* 629 + 425. (Abiety-Fagetm dinaricum Treg. 1957) 001.
Šume Gorskoga kotara jučer i danas     pdf    TXT     HR     EN 309
Meštrović, Š., Matić, S., Tustonjić, A., Pavelić, J. UDK 630* 619 : 272 + 907.001.
Šume medvednice jučer - danas - sutra     pdf    TXT     HR     EN 315
Štefančić,A. UDK 630* 325 + 859. 001.
Udio drvnih sortimenata u votumenu krupnog drva do 7 cm promjera za običnu bukvu u jednodobnim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 329
broj: 9-10
     
Pintarić, K. UDK 630* 220 (Quercus petraea Liebl.) 001.
Perspektive šuma hrasta kitnjaka u Bosni     pdf    TXT     HR     EN 399
Trinajstić, I. UDK 630* 188. 001.
Fitogeografsko raščlanjenje klimazonalne šumske vegetacije Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 407
Pičman D., Pentek, T. UDK 630* 379 + 383. 001.
Određivanje srednje udaljenosti privlačenja težišnim metodama primjenom osobnog računala     pdf    TXT     HR     EN 423
broj: 11-12
     
Roša, J. UDK 630* 165 + 168 + 48 (Quercus robur) 001.
Utjecaj fosfogipsa iz industrijskog odlagališta na hrast lužnjak (Quercus robur)     pdf    TXT     HR     EN 491
broj: 1-2
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Rastovski, P. UDK 630* 232.3 + 232.4
Stanje prehrane biljaka u šumskim rasadnicima Uprave šuma Split, glede plodnosti tla i supstrata te načina uzgoja     pdf    TXT     HR     EN 3
Nodilo, M. UDK 630* 272 + 230
Vrt Benediktinskog samostana na otočiću Sv. Marije na Mljetu     pdf    TXT     HR     EN 9
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 383 + 686 : 630* 432
Relativna otvorenost šumskoga područja i njena primjena pri izgradnji šumskih protupožarnih prometnica     pdf    TXT     HR     EN 19
broj: 3-4
     
Gallo, C. UDK 630* 585 + 48 (Fagus silvatica L.)
Procjena oštećenosti stabala obične bukve (Fagus sylvatica L) digitalnom obradom infracrvenih kolornih aerosnimaka     pdf    TXT     HR     EN 155
broj: 11-12
     
Domac, J. UDK 630* 238 : 620. 91
Sadašnja i buduća proizvodnja energije iz biomase šumskog porijekla     pdf    TXT     HR     EN 507
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Vondra, V. UDK 630* 901 + 907
Strategija razvoja šumarstva Češke republike i tijek njenoga ostvarenja     pdf    TXT     HR     EN 31
Stojković, M. UDK 630* 939
Način rasprave o gospodarenju državnim šumama u novinama 1928. godine     pdf    TXT     HR     EN 53
broj: 5-6
     
Getz, D. UDK 630* 156 + 907.1
Zaštita prirode Beljskoga lovišta (parka prirode i posebnoga zoološkog rezervata Kopački rit) u kontekstu povijesnih zbivanja na tlu Baranje od druge polovice 18 stoljeća do Domovinskoga rata 1991-1995. godine     pdf    TXT     HR     EN 245
broj: 9-10
     
Gračan, J., Anić, I., Matić S. UDK 630* 22 + 979 : 907.1.001.
Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma     pdf    TXT     HR     EN 437
broj: 11-12
     
Grubešić, M., Krapinec, K. UDK 630* 151 + 152
Naseljavanje europskog dabra (Castor fiber L.) u Posavinu     pdf    TXT     HR     EN 515
broj: 7-8
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J. UDK 630* 226 (Abieti-Fagetum pannonicum Rauš 1969)
Preborni oblik gospodarenja šumskim sastojinama bukve i jele na Papuku (ekološki pristup)     pdf    TXT     HR     EN 339
Frković,A. UDK 630* 156 + 945.3
Rezultati ostvarivanja programa Šumarske škole Karlovac na osposobljavanju zaposlenika "Hrvatskih šuma" za ocjenjivače lovačkih trofeja     pdf    TXT     HR     EN 347
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 381 + 383
Tehnologija rada pri stabilizaciji šumskih cesta primjenom cementa     pdf    TXT     HR     EN 353
broj: 9-10
     
Dimitrov, T. UDK 630* 432.9 + 435
Gorenje globalne biomase - Utjecaji na atmosferu, klimu i biosferu     pdf    TXT     HR     EN 443
broj: 11-12
     
Zelić, J. UDK 630* 181.1 + 182.1 + 22
Pitanje autoktonosti i dalji uzgoj pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u Požeškom gorju     pdf    TXT     HR     EN 525
Đuričić, I., Đuričić-Kuric, T. UDK 630* 907.1 : 719 + 72.02
Kleti na južnim obroncima Kalničke gore     pdf    TXT     HR     EN 537
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Zakonu o lovu, sudit će vrijeme!     PDF    TXT 61
broj: 3-4
     
Starčević, T.
O paši, žirenju i brstu u šumama; za ili protiv?     PDF    TXT 165
broj: 5-6
     
Milković,I.
O paši, žirenju i brstu u šumama; za ili protiv?     PDF    TXT 261
Starčević, T.
Ponoviti ću svoje; PROTIV!     PDF    TXT 263
broj: 7-8
     
Prpić, B.
Održivi razvoj šumovitoga krajobraza riječne nizine.     PDF    TXT 359
Bergman,B.
Nekonvencionalna rasprava o "paradigmi održivi razvoj"     PDF    TXT 360
broj: 9-10
     
Starčević, T.
Može li se etat ostvarivati neovisno od tržišta?.     PDF    TXT 457
Meštrović, Š.
Šumski požari     PDF    TXT 459
Lisjak,Z.
Da li se šumarstvo odreklo gljiva kao sporednih šumskih proizvoda?     PDF    TXT 463
Nodilo, J.
Samoniklost i postojanost sredozemnih šuma.     PDF    TXT 465
broj: 11-12
     
 
PORTRETI
     
Skoko, M.
Prilog životopisu Frana Žavera Kesterčaneka     PDF    TXT 576
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Starčević, T.
Što je to 45 godina raslo s KUD-om "Šumari"?.     PDF    TXT 63
broj: 3-4
     
Mikloš, I.
Pedeseta obljetnica Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (1947-1997)     PDF    TXT 168
Frković, A.
Četvrt stoljeća uspješne reintrodukcije risa (Lynx lynx L.) u Sloveniju.     PDF    TXT 169
broj: 11-12
     
Jakovac, H.
100. godina od izgradnje Hrvatskoga šumarskog doma", 100 g. sveučilišne šumarske nastave i 50. g. sveučilišne drvnotehnološke nastave     PDF    TXT 549
Ivančević, V.
120. obljetnica osnutka posebne senjske šumarske ustanove Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenja bujica.     PDF    TXT 552
Frković, A.
Julije Bönel, šumarnik i lovac iz Lasca u Gorskom kotaru.     PDF    TXT 556
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Talijanski hrastici     PDF    TXT 65
Klepac, Dušan
Prirodni rezervat hrastika u Italiji     PDF    TXT 67
Klepac, Dušan
Horst Kramer - Alparslan Akca: Leitfaden zur Waldmesslehre, (Dendrometrija)     PDF    TXT 68
Klepac, Dušan
Javier Jimenez, Horst Kramer und Oscar Aguirre: Otkriće i održavanje maloga patuljastog meksičkog bora - Pinus culminicola.     PDF    TXT 69
Klepac, Dušan
H. Kramer, J., Saborowsky, O., Aguirre und J. Jimenez: Bonitiranje nejednodobnih (raznodobnih, borovih sastojina u Meksiku .     PDF    TXT 69
Klepac, Dušan
Horst Kramer, John Banks und Ryde James: Novo o Wollemi boru.     PDF    TXT 69
Klepac, Dušan
Rudolf Sabadi: "Švicarska - Pregled šumarstva i prerade drva"     PDF    TXT 69
Prpić, B.
Stella Šatalić i Stanislav Štambuk: umsko drveće i grmlje jestivih plodova     PDF    TXT 70
Prpić, B.
Petar Vidaković: Nacionalni parkovi u svijetu.     PDF    TXT 72
Prpić, B.
Ljerka Regula-Bevilacqua: Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889-1989.     PDF    TXT 73
Prpić, B.
Josip Tomašević: Drvo u podnim konstrukcijama - načela ugradnje     PDF    TXT 74
Frković, A.
Lovački rokovnik HLS 1998     PDF    TXT 75
Grubešić, M.
Veljko Varićak: Ocjenjivanje lovačkih trofeja     PDF    TXT 77
Dundović, J.
Forst und Holz: Hrvatska: Šumarski partner u jugoistočnoj Europi     PDF    TXT 79
Mikloš, I.
Trajna šuma (Der Dauerwald), časopis za šumsko gospodarstvo primjereno prirodi     PDF    TXT 81
broj: 3-4
     
Frković, A.
Medvjed - dragulj hrvatske prirodne baštine     PDF    TXT 173
Mikloš, I.
Acta Facultatis Ecologiae Zvolen     PDF    TXT 175
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Unsere Laubhölzer (Naša bjelogorica).     PDF    TXT 175
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Der Wald in der Kulturlandschaft (Šuma u kultiviranom krajobrazu).     PDF    TXT 176
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Die Natürliche Waldverjüngung (Prirodno pomladivanje).     PDF    TXT 176
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Waldptlege (Njega šuma).     PDF    TXT 177
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Die Aufforstung (Pošumljavanje)     PDF    TXT 177
Jakovac, H.
Gozdarski vestnik, godina 56, br. 2, ožujak 1998.     PDF    TXT 177
broj: 5-6
     
Frković, A.
Čije je to djelo, priručnik za prepoznavanje tragova predatora na žrtvi     PDF    TXT 263
Dundović, J.
Österreichische Forst Zeitung: Temeljno preustrojstvo austrijskih saveznih šuma     PDF    TXT 266
Mikloš, I.
Acta Facultatis Ecologiae Zvolenů     PDF    TXT 271
Mikloš, I.
Monti e boschi, 1. siječanj - veljača 1998.     PDF    TXT 271
Sabadi, R.
Lexicon Silvestre - višejezični šumarski rječnik     PDF    TXT 273
Jakovac, H.
Hrvatski inovator br. 4     PDF    TXT 276
broj: 7-8
     
Klepac, Dušan
A. Pranjić, N. Lukić: Izmjera šuma.     PDF    TXT 373
Mikloš, I.
Folia forestalia polonica, Serija A - Šumarstvo, br. 39     PDF    TXT 375
Mikloš, I.
Plant research and development (Istraživanje bilja i razvoj)     PDF    TXT 376
Mikloš, I.
Annales de la recherche forestiere au Maroc     PDF    TXT 377
broj: 9-10
     
Prpić, B.
J. Vukelić i Đ. Rauš: Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj     PDF    TXT 472
Gračan, J.
Stanje svjetskih šuma 1997. godine.     PDF    TXT 475
Mikloš, I.
Annales de la recherche forestiere au Maroc, tome 28.     PDF    TXT 481
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Waldbau als Naturschutz     PDF    TXT 482
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Unsere Waldbäume     PDF    TXT 483
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Europäische Urwäder     PDF    TXT 483
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Der Wald eine Lebensgemeinschaft     PDF    TXT 483
Pintarić, K.
Hannes Mayer: Waldbau auf soziologisch-ökologischer Grundlage     PDF    TXT 484
Pintarić, K.
Hannes Mayer-Ernst Ott: Gebirgswaldbau-Schutzwaldpflege, II. izdanje     PDF    TXT 485
Božičević, S.
Ante Pelivan: "Vodič kroz prirodne ljepote u Hrvatskoj", O ljepotama naše prirode na površan i pogrešan način     PDF    TXT 485
Prpić, B.
S. Božičević: Plitvička jezera, prirodoslovni turistički vodič, fotomonografija     PDF    TXT 486
broj: 11-12
     
Skoko, M.
Izlaz Vrata - vodič za landrafce po fužinarskom kraju     PDF    TXT 571
Timarac, Z.
Polovnictvo a rybarstvo: Za divljač, Vrbe - zaklon i prehrana     PDF    TXT 573
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Bilandžija, J.
Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma (Lisabon 2 - 4. lipnja 1998)     PDF    TXT 82
Grubešić, M.
Prvi europski simpozij o dabru     PDF    TXT 83
broj: 3-4
     
Prpić, B.
Međunarodna konferencija: "Potrajno gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita prirode i okoliša"     PDF    TXT 179
broj: 5-6
     
Prpić, B.
Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, HAZU.     PDF    TXT 285
Prpić, B.
Medunarodna konferecija, Održivo gosp. korištenje nizinskih rijeka i zašt. prirode i okoliša.     PDF    TXT 288
Anić, I.
U susret Interforstu ´98.     PDF    TXT 288
Kušan, V.
Međunarodni znanstveni skup "Sto godina fotogrametrije u Hrvatskoj"     PDF    TXT 290
Kajba, D.
1. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama     PDF    TXT 291
broj: 7-8
     
Martinić, I., Hrašovec, B., Bilandžija, J.
Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma - Lisabon, od 2. do 4. lipnja 1998     PDF    TXT 378
Presečan, M.
INTERFORST 98., München 8. - 12. srpnja 1998.     PDF    TXT 381
broj: 9-10
     
Frković, A.
Izložba i sajam "Drvo i divljač"     PDF    TXT 471
broj: 11-12
     
Hodić, I.
Neki dojmovi s posjeta na dva radilišta austrijskih saveznih šuma, organiziranih u okviru programa 23. Svjetskog prvenstva sjekača.     PDF    TXT 564
Janjić, J.
Treći hrvatski seminar perivojne kulture, Zadar 14-17.10.1998.     PDF    TXT 566
Martinić, I.
26. listopada 1998. - II. europski dan biomase     PDF    TXT 568
Jakovac, H.
Okrugli stol: Protupožarna preventiva     PDF    TXT 569
Martinić, I.
Sigurnost i zdravlje pri šumskome radu.     PDF    TXT 570
broj: 1-2
     
 
IZ SVJETSKOG ŠUMARSTVA
     
Bilandžija, J.
Međunarodni projekt Europske unije - COST     PDF    TXT 91
Idžojtić, M., Franjić, J.
Modeli i sustavi istraživanja u europskome šumarstvu     PDF    TXT 94
 
AKTUALNO
     
Getz, D.
Javna ustanova "Park prirode Kopački rit" u Baranji     PDF    TXT 86
broj: 3-4
     
Starčević, T.
Čuvanje šuma; jučer i danas     PDF    TXT 181
broj: 7-8
     
Starčević, T.
Protiv požara; strukom i programom !     PDF    TXT 363
Dundović, J.
Komparativni podaci o poslovanju "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb u razdoblju od 1995. do 1997. godine     PDF    TXT 365
Getz, D.
Početak kraja Kopačkog jezera u Baranji     PDF    TXT 369
broj: 9-10
     
Hrašovec, B.
Kako razlikovati stara od novih gubarevih jajnih legala     PDF    TXT 466
Getz, D.
Na istočnoj granici Zoološkog rezervata Kopački rit u Baranji     PDF    TXT 467
broj: 11-12
     
Bilandžija, J.
Ostvaraj projekta obnove i zaštite obalnih šuma u razdoblju od 1. kolovoza do 31. prosinca 1997. godine     PDF    TXT 558
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Frković, A.
Josip Malnar     PDF    TXT 575
broj: 5-6
     
 
ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
     
(posmrtno) dr. sc. N. Komlenović, prof. dr. sc. A. Krstinić, dr. sc. B. Mayer, dr. sc. P. Rastovski, mr. sc. Z. Perić i mr. sc. G. Bušić     PDF    TXT 277
 
PRIZNANJA
     
Akademik Dušan Klepac, Svjetski čovjek godine 1997     PDF    TXT 278
Gračan, J.
Šumarski institut Jastrebarsko, Priznanje prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša     PDF    TXT 279
 
NAGRADE ZA ZNANOST
     
ZV ŠI Jastrebarsko.
Obrazloženje poticaja za podjelu godišnje nagrade za značajno znanstveno dostignuće dr.sc. Josi Gračanu     PDF    TXT 280
broj: 1-2
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 98
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora HŠD-a održane 18. prosinca 1997. u Zagrebu     PDF    TXT 100
Jakovac, H.
Zapisnik Izvanredne skupštine Hrvatskoga šumarskog društva održane 18. prosinca 1997. u Zagrebu     PDF    TXT 101
broj: 3-4
     
Jakovac, H.
30. Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje.     PDF    TXT 184
Jakovac, H.
Zapisnik sa 1. sjednice U. O. HŠD-a     PDF    TXT 186
Statut HŠD-a     PDF    TXT 192
broj: 5-6
     
Husak, D.
Stručna ekskurzija i posjet kolegama, članovima HŠD-a ogranak Vinkovci     PDF    TXT 292
Jakovac, H.
20. lipnja Dan hrvatskog šumarstva     PDF    TXT 294
broj: 7-8
     
Jakovac, H.
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 383
Jakovac, H.
Zapisnik sa 102. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 385
Jakovac, H.
Zaključci 102. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 391
broj: 11-12
     
Stojković, M.
Ekskurzija HŠD, ogranak Zagreb na područje sjevernog Velebita     PDF    TXT 578
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Gračan, J., Dominiković, Z., Ružinski, N., Figurić, M., Moćan, D., Bakšić, S.
Ante Krstinić, Nikola Komlenović, Branimir Mayer, Petar Rastovski, Zlatko Perić i Goran Bušić - skupna komemoracija i ispraćaj u Jastrebarskom     PDF    TXT 105
Vidaković, M., Schreiber, P.
Dr. sc. Ante Krstinić (11. 2. 1936. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 109
Gračan, J., Prpić, B.
Dr. sc. Nikola Komlenović (10. 8. 1936. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 116
Orlić, S., Gračan, J.
Dr. sc. Branimir Mayer (4. 1. 1938. - 10. 2. 1998.).     PDF    TXT 118
Vukelić, J., Gračan, J., Orešković, Ž.
Dr. sc. Petar Rastovski (22. 4. 1944. - 10. 2. 1998.).     PDF    TXT 120
Gračan, J., Tikvić I., Littvay, T.
Mr. sc. Zlatko Perić (3. 5. 1965. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 122
Anić, I., Liović, B.
Mr. sc. Goran Bušić (19. 9. 1967. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 123
Pleše, V.
Miljenko Čop, dipl. inž. šum. (1960 - 1997)     PDF    TXT 125
Frković, A.
Kazimir Loknar, dipl. inž. šum. (1913 - 1998)     PDF    TXT 125
Tomić, I.
Josip Miletić, dipl. inž. šum. (1926 - 1997)     PDF    TXT 126
Špoljarić, V.
Franjo Petrović (1910 - 1998)     PDF    TXT 127
broj: 3-4
     
Babić, V.
Vladimir-Vlado Špoljarić, dipl. inž. šum. (1911 - 1998)     PDF    TXT 198
Štimac, I.
Bogomil Čop, dipl. inž. šum. (1912 -1998)     PDF    TXT 199
Skoko, M.
Oskar Piškorić, dipl. inž. šum. (1909 -1998)     pdf    TXT 200
broj: 5-6
     
Matić, S.
Prof. dr. sc. Štefan Korpel (1926 -1997)     PDF    TXT 296
HŠD - ogranak Ogulin.
Branko Sabljak, dipl. inž. šum. (1965 -1998)     PDF    TXT 297
HŠD - ogranak Ogulin.
Miroslav Družić dipl. inž. šum. (1962 - 1998)     PDF    TXT 298
HŠD - ogranak Ogulin.
Boro Gašparović (1960 -1998)     PDF    TXT 298
Presečan, M.
Mijo Kovačević, dipl. inž. šum. (1953 - 1998)     PDF    TXT 299
Gregurec, J.
Ivan Švarc, dipl. inž. šum. (1960 - 1998)     PDF    TXT 300
broj: 7-8
     
Ivančević, V.
Petar "Pejo" Marković     PDF    TXT 394
broj: 11-12
     
Jakovac,H.
Mirko Kolesar, dipl. inž. šum. (1938 -1998)     PDF    TXT 580
Tomić, I.
Tihoraj Lovrić, dipl. inž. šum. (1914 -1998)     PDF    TXT 580
Starčević, T.
Josip Sikora, dipl. inž. šum. i Hrvoje Sikora, aps. šum.     PDF    TXT 581
Matić, S.
Prof. dr. sc. Ivo Dekanić (14. 10. 1919. - 25. 10. 1998.)     PDF    TXT 583
broj: 1-2
     
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
ispravak 1997/564     PDF    TXT 99
uredništvo
ispravak 1997/522     PDF    TXT 99
broj: 9-10
     
uredništvo
ispravak 1998/349     PDF    TXT 488

                UNDER CONSTRUCTION