godište: 1995    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1995 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA     PDF    TXT     HR 1
broj: 4
     
B. Prpić
22. OŽUJAK SVJETSKI DAN VODA     PDF    TXT     HR 73
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 116
broj: 5-6
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA     PDF    TXT     HR 161
broj: 7-8
     
B. Prpić
USUSRET XX. SVJETSKOM KONGRESU IUFRO     PDF    TXT     HR 221
broj: 9-10
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 286
broj: 11-12
     
B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 357
broj: 9-10
     
 
UVODNI ČLANCI
     
Matić, S.
Šumarstvo Hrvatske kao aktivni sudionik pri osnivanju i razvoju modernog hrvatskog Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 287
Vukelić, J.
Provedba Zakona o lovu     PDF    TXT 293
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomašević, A. UDK 630*228.3 001 (Pinus halepensis Mill P. pinea L.)
Komparativni prikaz uspijevanja alepskoga bora (Pinus halepensis Mill) i pinije (Pinus pinea L.) u mješovitim sastojinama u G. J. »Musapstan« šumarija Zadar     pdf    TXT     HR     EN 3
Mrva, F. UDK 630*165.4.001/2 (Juglans regia L.)
Model oplemenjivanja običnog oraha (Juglans regia L.) — Neki rezultati i smjernice istraživanja     pdf    TXT     HR     EN 15
broj: 3
     
Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž. UDK 630*377.2 001
Iznošenje trupaca hrasta lužnjaka žičarom Steyr KSK 16     pdf    TXT     HR     EN 75
Pičman, D., Tomaz, I. UDK 630*373.3 001
Određivanje težišta odjela primjenom osobnih računala u svrhu izračunavanja srednje udaljenosti privlačenja     pdf    TXT     HR     EN 91
broj: 4
     
Franjić J. UDK 630*181.1:148.22(497.13)
Današnje stanje rasprostranjenosti vrste Cornus hungarica Karpati u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 119
broj: 5-6
     
Krstinić, A., Kajba, D. UDK 630*232.275.2 (Salix sp.)
Prvi rezultati oplemenjivanja stablastih vrba samooplodnjom, povratnim križanjem i transgresijom.     pdf    TXT     HR     EN 163
Komlenović, N., Orlić, S., Rastovski, P. UDK 630*232.564 (Coniferae sp.)
Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica i vriština     pdf    TXT     HR     EN 169
broj: 7-8
     
Trinajstić, I. UDK 581.9 (Quercus ilex L.) (497.13)
Sintaksonomska istraživanja šuma (Quercus ilex L.) u istočnoj Istri, Hrvatska     pdf    TXT     HR     EN 223
Ante TOMAŠEVIĆ UDK 630*232.322.9 (Pinus sp.)
Višegodišnji rezultati istraživanja uspjeha pošumljavanja na kršu alepskim borom (Pinus halepensis Mill.), crnim borom (Pinus nigra Arn.) i primorskim borom (Pinus pinaster Ait.) kod tri različite metode pripreme tla za pošumljavanje.     pdf    TXT     HR     EN 227
Sinković, T. UDK 630*812 (Abies alba Mill.)
Neka fizička svojstva juvenilnog i zrelog drva jelovine (Abies alba Mill.) iz Zalesine     pdf    TXT     HR     EN 237
broj: 9-10
     
Topić, V. UDK 630*421.1.001
Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje erozije u bujičnim slivovima mediteranskog područja Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 299
Grubešić, M., Njakara, B., Tomljanjović, J. UDK 630*639.1.1(497.13) Ovis ammon musimon Pallas
Analiza trofeja muflona odstrijeljenih na poluotoku Pelješcu     pdf    TXT     HR     EN 305
broj: 11-12
     
Klepac, D. UDK 630*5.56(001) Abies Alba Mill.
Dinamika kretanja drvne zalihe na panju u šumama Gorskog kotara tijekom 40 godina (1950—1990.)     pdf    TXT     HR     EN 359
Tikvić, I., Seletković, Z., Anić, I. UDK 630*425.9(001)
Propadanje šuma kao pokazatelj promjene ekoloških uvjeta u atmosferi     pdf    TXT     HR     EN 361
Brna, J., Manojlović, L., Forgić, M., Urošević, B. UDK 630*639.1(001/2) Sus scrofa L.
Istraživanje utjecaja načina sparivanja u divlje svinje na dinamiku prasenja u uzgajalištu     pdf    TXT     HR     EN 373
Mayer, B. UDK 630*116(001)
Opseg i značenje monitoringa podzemnih i površinskih voda za nizinske šume Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 383
broj: 5-6
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Šajković, A. UDK 630*301.085(497.13)
Stavovi studenata šumarstva prema razvoju i očuvanju okoliša     pdf    TXT     HR     EN 179
broj: 7-8
     
Diminić, D., Glavaš, M., Hrašovec, B. UDK 630*449+453 (Pinus nigra)
Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog bora na Crikveničko-vinodolskom području     pdf    TXT     HR     EN 245
broj: 9-10
     
Krejči, V., Vrbek, B. UDK 630*111.772 (Carpino Betuli - Quercetum roboris subbas. typicum Anić 1959. emend. Rauš 1969).
Razdioba oborina u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području sliva Česme utjecana starošću i vrstom drveća     pdf    TXT     HR     EN 317
broj: 11-12
     
Krpan, A. P. B., Govorčin, S., Sinković, T. UDK 630*425+812(001) Abies Alba Mill.
Ispitivanje kojih fizičkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies Alba Mill.)     pdf    TXT     HR     EN 391
broj: 7-8
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Figurić, M. UDK 630*903+829(497.13)
Šumarstvo i preradba drva — mogući scenariji održivog razvoja     pdf    TXT     HR     EN 253
broj: 9-10
     
Sikora, J. UDK 630*231(255)
Potrajnost i prirodno obnavljanje šumske vegetacije poplavnog područja     pdf    TXT     HR     EN 323
Kajba, D. UDK 630*232.5 (Populus sp., Salix sp.)
Klonsko šumarstvo i njegove perspektive     pdf    TXT     HR     EN 329
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B. UDK 630*232.322.5.(497.13) Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.
Nalazište obalnog mamutovca — Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 335
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Hrašovec, B. UDK 630*453:(413+414)
Feromonske klopke — suvremena biotehnička metoda u integralnoj zaštiti šuma od potkornjaka     pdf    TXT     HR     EN 27
Getz, D. UDK 630*15.9(497.13 - Baranja)
Ugroženost nekih vrsta lovne divljači i trajno zaštićenih životinja od primjene kemijskih zaštitnih sredstava na lovno-šumskom području sjeveroistočnog dijela Baranje     pdf    TXT     HR     EN 33
Dimitrov, T. UDK 630*431.9:18(497.13 - Jadransko područje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara u priobalnom dijelu Jadrana s otocima tijekom 1994. godine     pdf    TXT     HR     EN 39
broj: 3
     
Starčević, T. UDK 630*432.0+232
O odabiru oštećenih stabala i sanaciji     PDF    TXT 105
broj: 4
     
Rauš, D. UDK 630*182.58.002(497.13)
Kartiranje šumske vegetacije     pdf    TXT     HR     EN 125
Mrva, F., Perić, Z. UDK 630*232.318 (Larix decidua Mill.)
Klijavost i sadržaj vlage klonskih uzoraka sjemena europskog ariša u različitim uvjetima čuvanja.     pdf    TXT     HR     EN 133
broj: 5-6
     
Stojković, M. UDK 630*442 (Ulmus minor Mill.) (497.13)
Propadanje poljskog brijesta (Ulmus minor Mill. sin, Ulmus carpinifolia Suckow) u bivšem prigorsko-zagorskom području     pdf    TXT     HR     EN 183
Piškorić, O. UDK 630*902(497.13)
Stota godišnjica Zakona o uređenju šumskog gospodarstva u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 189
Tonković, D. UDK 630*902(497.13)
Štirovača kao negdašnje središte za preradu drva srednjeg Velebita     pdf    TXT     HR     EN 201
Starčević, T. UDK 630*95
Pravilnik o uređivanju šuma; provoditi ili mijenjati?     PDF    TXT 207
broj: 7-8
     
Tolić, I. UDK 630*232.32
Proizvodnja šumskog sadnog materijala u kraškim uvjetima     pdf    TXT     HR     EN 261
broj: 9-10
     
Starčević, T. UDK 630*24-28
Program šumskouzgojnih radova sanacije     pdf    TXT     HR     EN 341
broj: 11-12
     
Prpić, B. UDK 630*907.11
Stanje šumskih ekosustava u Nacionalnom parku »Plitvička jezera« poslije srbo-četničke okupacije 1991-95.     PDF    TXT 407
Meštrović, Š. UDK 630*
Pravilnik o uređivanju šuma     pdf    TXT     HR     EN 409
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Hranilović, S., Piškorić, O. UDK 630*902.1
Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu — s biografijom šestorice šumara     pdf    TXT     HR     EN 415
broj: 5-6
     
 
PORTRETI
     
Piškorić, O.
MARIJAN MATIJAŠEVIĆ, dipl. inž. šum. (1910-1945)     PDF    TXT 210
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
SPOMENICA (uz obljetnicu) MIHOVILA GRAČANINA, izdavač Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb 1994     PDF    TXT 44
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Akademik Bogoslav Šulek, u povodu 100. obljetnice smrti     PDF    TXT 435
Stojković, M.:
Proslava 50. godišnjice upisa na Šumarski fakultet     PDF    TXT 436
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, knj. 31 Zagreb 1994.     PDF    TXT 46
Piškorić, O.
RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, vol. 29, br. l i 2, Jastrebarsko 1994.     PDF    TXT 47
Piškorić, O.
KATALOG KNJIGA ZA LOVSTVO I RIBOLOV     PDF    TXT 49
broj: 3
     
Piškorić, O.
Teškoće prirodnog pomlađivanja šuma u Mađarskoj     PDF    TXT 104
Šatić, A.
J. I. Cooper, VIRUS DISEASES OF TREES AND SHRUBS, Terrstrial Ecology, Oxford, 1993.     PDF    TXT 104
broj: 4
     
Krstinić, A.
Akcija za očuvanje mediteranskih šumskih genetskih resursa (Prijevod s engleskog iz publikacije FAO)     PDF    TXT 139
Piškorić, O.
L´Italia Forestale e Montana, Br. 6. studeni — prosinac 1994.     PDF    TXT 141
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
Hansruedi Wildremuht: PRIRODA KAO ZADAĆA, Priručnik praktične zaštite prirode u općinama Zagreb, 1994.     PDF    TXT 215
Piškorić, O.
ACTA HISTORICO-OECONOMICA, Vol. 20, Zagreb 1993.     PDF    TXT 216
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
ZBORNIK RADOVA, 40 godina Nacionalnog parka »RISNJAK«, 1953-1993, Crni lug 1994.     PDF    TXT 267
Piškorić, O.
VODIČ ZA NACIONALNI PARK »PAKLENICA«, Zagreb, 1994.     PDF    TXT 268
Piškorić, O.
PLITVIČKA JEZERA i njihova okolica     PDF    TXT 280
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Mediteransko šumsko drveće — Vodič za procjenu krošnje     PDF    TXT 405
Piškorić, O.
Glasnik za šumske pokuse, Vol, 32., God. 1995.     PDF    TXT 433
broj: 3
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Komlenović, N.
Utjecaj onečišćenja zraka na šume. 5. sastanak europskih eksperata o promjenama kemijskih svojstava tala     PDF    TXT 108
broj: 7-8
     
Budući znanstveni skupovi     PDF    TXT 260
Starčević, T.
Dani hrvatskog šumarstva     PDF    TXT 269
Piškorić, O.
Proslava 100. obljetnice rada Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša     PDF    TXT 270
Komlenović, N., Jurjević, P.
Stanje Europskih šuma, rezultati procjene 1994     PDF    TXT 274
Oskar Piškorić
Finska - zemlja XX. kongresa IUFRO (1995)     PDF    TXT 276
Tomanić, S.
PRIPREME ZA XX. SVJETSKI KONGRES IUFRO, 6-12 kolovoza 1995, Tampere, Finska     PDF    TXT 277
broj: 9-10
     
Gračan, J.
Draga konferencija Europskog šumarskog Instituta od 5. do 6. kolovoza 1995., Tampere, Finska     PDF    TXT 344
Gračan, J.
XX IUFRO Kongres 6-12 kolovoz 1995., Tampere, Finska     PDF    TXT 348
Jakovac, H.
Dani hrvatskog šumarstva     PDF    TXT 354
broj: 11-12
     
Frković, A.
Pred prvu nacionalnu lovačku izložbu Zagreb ´96     PDF    TXT 372
Frković, A.
Sastanak radne grupe za praćenje populacije vuka     PDF    TXT 382
Pfeifer, D.
Prvi sastanak Hrvatske komisije za topolu     PDF    TXT 431
broj: 4
     
 
IZ POVIJESTI HRVATSKOGA ŠUMARSTVA
     
Meštrović, Š.
Dvijestodvadeseta godišnjica ZAKONSKE UREDBE O ŠUMAMA     PDF    TXT 144
 
IZ SVIJETA
     
Piškorić, O.
Britanska Kolumbija — zemlja šuma četinjača     PDF    TXT 142
broj: 5-6
     
Talijanski šumari pomažu bosanske šumare izbjeglice     PDF    TXT 168
Piškorić, O.
Deseci tisuća šuma uništeno u rudarskom bazenu Noriljsk (Sibir)     PDF    TXT 200
Piškorić, O.
Francuska-Leclerc de Hautecloque 30 godina predsjednik Saveza šumoposjednika     PDF    TXT 218
Iz šumarstva Albanije     PDF    TXT 218
broj: 9-10
     
Tikvić, I.
Njemačka u odnosu na Konferenciju na vrhu o svjetskoj klimi     PDF    TXT 322
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK sjednice U.O. HŠD-a održane 22. veljače 1995. u Zagrebu     PDF    TXT 50
POPIS diplomiranih inženjera šumarstva, djelatnih tijekom 1994.     PDF    TXT 54
Obavijest o promjeni pretplate na Šumarski list za 1995. god. i načinu plaćanja putem »OPĆE UPLATNICE«     PDF    TXT 72
broj: 3
     
Jakovac, H.
Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 109
broj: 5-6
     
Obavijest o PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST 1995.     PDF    TXT 220
broj: 7-8
     
ZAPISNIK 7. sjednice UPRAVNOG ODBORA HŠD-a, održane 6. srpnja 1995. god. na području Šumarije Pleternica     PDF    TXT 285
broj: 9-10
     
Upute autorima     PDF    TXT 343
Jakovac, H.
Osnivačka skupština Hrvatskog šumarskog društva HR Herceg-Bosne     PDF    TXT 353
broj: 11-12
     
Odlikovani šumarski stručnjaci     PDF    TXT 428
Pretplata za Šumarski list u 1996. godini     PDF    TXT 442
broj: 1-2
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 14
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 32
broj: 5-6
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 178
broj: 9-10
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 291
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 292
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 298
broj: 11-12
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 414
broj: 1-2
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 26
U nekoliko redaka     PDF    TXT 43
broj: 4
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 124
broj: 9-10
     
Tikvić, I.
Kako očuvati hrvatske vode; U Saboru Zakon o zaštiti i unapređenju kakvoće zraka; Europska zaštita prirode — 1995.; Ideja o energetskom porezu     PDF    TXT 304
broj: 1-2
     
 
IZ NARODNIH NOVINA
     
Iz Narodnih novina     PDF    TXT 14
broj: 3
     
 
IN MEMORIAM
     
Žunko, O.
MIRKO ŠPIRANEC, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 115
broj: 4
     
Herak, M. J.
Mr. sc. NIKOLA SEGEDI, dipl, inž. šum. 1937-1995.     PDF    TXT 159
Maurin, Z.
ZVONIMIR ZDELAR, dipl. inž. šum. 1927-1995.     PDF    TXT 160
broj: 5-6
     
Petrović, F.
VJEKOSLAV CVITOVAC, dipl. inž. šum. (1907-1995)     PDF    TXT 219
broj: 9-10
     
Cafnik, F.
Rozika Debevec-Lesjak, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 356
broj: 11-12
     
Kalafadžić, Z.
Prof. dr. sc. Zdenko Tomašegović     PDF    TXT 437
Smojver, D.
Dragutin-Drago Vin     PDF    TXT 440
Orlić, S.
Mr. sc. Miroslav Šojat     PDF    TXT 441

                UNDER CONSTRUCTION