godište: 1993    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1993 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UVODNI ČLANCI
     
Prpić, B.
Uloga šuma u održivome razvoju Republike Hrvatske     PDF    TXT     HR 5
broj: 9-10
     
Prpić, B.
Kuda i kako dalje s hrvatskim šumama     PDF    TXT     HR 359
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krstinić, A. i Kajba, D. UDK 630*232.328.1+575.4J001/2 (Alnus L.)
Autovegetativno razmnožavanje nekih vrsta roda Alnus L.     PDF    TXT 7
Jurković, M. UDK 630*232.325.001/2 (Ilex aquifolium L.)
Razmnožavanje božikovine (Ilex aquifolium L.)     PDF    TXT 17
Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž., Petreš, S. UDK 630*375.4+461.001/2
Fizičke štete na tlu pri privlačenju drva     PDF    TXT 23
broj: 3-5
     
Tomašević, A. UDK 630*232.174.7
Uspijevanje kultura austrijskog crnog bora (Pinus nigra Arn. spp austriaca) i zelene američke duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) na području šumarije Poreč     PDF    TXT 93
Brna, J., Nikolandić, Đ., Urošević, B. UDK 639.1 (C. elaphus L.)
Porast trofejne vrijednosti rogova jelena u ograđenim uzgajalištima     PDF    TXT 109
Dolenec, Z. UDK 598.2 (197.13)
Kvantitativna struktura zajednica ptica Medvednice, Ivanšćice i Cesargradske gore     PDF    TXT 123
broj: 6-8
     
Tomašević, A. UDK 630*232.174.7 (Pinus pinea L.)
Pinija (Pinus pinea L.) kao vrsta za pošumljivanje Krasa     PDF    TXT 225
Tomljenović, J., Gruberšić, M. i Skorup, V. UDK 630*639.1.492.13 (Ovis ammon musimon Pall)
Trofejna struktura muflona (Ovis ammon musimon Pall.) u lovištu »Žrnovnica« Senj     PDF    TXT 237
broj: 9-10
     
Orlić, S. UDK 630*232 (Pinus strobus L.)
Proučavanje provenijencije američkog borovca (Pinus strobus L.)     PDF    TXT 361
Kučinić, M., Sašić, M. i Balen, S. UDK 595.7:591.9 (497.13) (NOCTUIDAE)
Faunističke, ekološke i zoogeografske karakteristike sovice (NOCTUIDAE, LEPIDOPTERA) Gorskog kotara     PDF    TXT 369
Križanec, R. UDK 630*95:311.17
Evidencija sječa po uzorcima doznake (Evidencija po godinama sječa)     PDF    TXT 383
broj: 11-12
     
Biškup, J. UDK 630*331-5
Radne vrijednosti studenata i šumarskih inženjera     PDF    TXT 465
broj: 1-2
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Križanec, R. UDK 630*95:311.17
Kako evidenciji sječa po broju stabala proširiti stupanj informativnosti (Evidencija po godinama sječa)     PDF    TXT 33
broj: 3-5
     
Ivo Trinajstić UDK 630*231.5
Problem sukcesije vegetacije na požarištima Alepskog bora (Pinus halepensis Mili.) u Hrvatskom primorju     PDF    TXT 131
broj: 6-8
     
Medvedović, J. UDK 630*232.551.58.002
Primjena pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju     PDF    TXT 253
Križanec, R. UDK 630*95:311.17
Distribucija drvnih masa u prebornoj doznaci (evidencija po godinama sječa)     PDF    TXT 259
Kalafadžić, Z., Kušan, V., Horvatić, Z. i Pernar, R. UDK 630*48 »31« (Croatia — Spačva)
Oštećenost šuma i neki čimbenici okoliša u šumskom bazenu »Spačva«     PDF    TXT 281
broj: 9-10
     
Šajković, A. UDK 331.-5:630*
Socijalno-ekologijsko istraživanje šumarske profesije     PDF    TXT 403
broj: 11-12
     
Gugić, G. UDK 630*451.1 (497.13)
Utjecaj šumske ispaše pitomih svinja na pomlađivanje nizinskih šuma u Posavini     PDF    TXT 475
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Piškorić, O. UDK 630*394.46 (497.13)
Josip Ressel u Hrvatskom šumarstvu     PDF    TXT 489
broj: 6-8
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Kalafadžić, Z., Kušan, V. UDK 630*6592:528.7
Mogućnosti pridobivanja informacija o šumama iz umjetnih zemljinih satelita     PDF    TXT 293
Hus, M., Košutić, K. UDK 630*546.7
Gama-spektrometrijska i atomsko-apsorpcijska analiza drva     PDF    TXT 309
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 634.09
Alternativne mogućnosti u malim poljodjelskim gospodarstvima — šumarstvo, prerada drva i sporedni šumski proizvodi     PDF    TXT 53
Jelačić, D. UDK 674.02
Smanjenje efikasnosti prerade drva uslijed ratnih šteta     PDF    TXT 59
broj: 3-5
     
Piškorić, O. UDK 674 + 311.11 (497.13)
Drvnoindustrijska poduzeća u Hrvatskoj 1935. godine     PDF    TXT 139
Mikloš, I. UDK 630*91 (65)
Šumarska razglednica iz Alžira     PDF    TXT 147
broj: 6-8
     
Krstinić, A. i Kajba, D. UDK 630*232.4 (Salix alba L.)
Kako produžiti jesensku sadnju stablastih vrba u Posavini?     PDF    TXT 313
Dimitrov, T. UDK 630*431 (497.13)
Vremenske prilike i šumski požari na priobalnom dijelu Republike Hrvatske tijekom 1992. godine     PDF    TXT 319
broj: 9-10
     
Olujić, Z., K1jaković, M. UDK 591.5 (497.13)
Ekocid-oštećenja na fito i zoocenozama Hrvatske     PDF    TXT 413
Dimitrov, T. UDK 630*431 (497.13)
Uloga Hidrometeorološke službe u organizaciji zaštite šuma u Republici Hrvatskoj prije i za rata     PDF    TXT 423
broj: 11-12
     
Benko, M. UDK 630*634.02
Način gospodarenja šumama G. J. »Trakošćan«     PDF    TXT 507
Raguž, D., Grubešić, M. UDK 630*639.1 (914/497.13)
Stanje farmskog uzgoja divljači u Europi     PDF    TXT 519
broj: 9-10
     
 
AKTUALNO
     
Klepac, D.
Šumskogospodarska osnova Hrvatske kao uporište za Hrvatsku šumarsku politiku     PDF    TXT 440
broj: 11-12
     
Kraljić, B.
Lociranje financijskog (ne)uspjeha i poticajno planiranje zaposlenih u šumarstvu     PDF    TXT 543
broj: 9-10
     
 
OSVRTI
     
Ivančević, V.
U povodu završetka postdiplomskog studija Petra Vrgoča     PDF    TXT 448
broj: 3-5
     
 
OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
JOSIP RESSEL, šumar i izumitelj (1793—1857)     PDF    TXT 210
Kajba, D.
70. obljetnica obrane Prvog doktorata znanosti na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 212
broj: 9-10
     
Bertović, S.
O nekim prirodoznanstvenim i prirodozaštitnim događajima iz Hrvatske prošlosti     PDF    TXT 432
broj: 11-12
     
Bertović, S.
Krka — od prirodne rijetkosti do nacionalnog parka (uz 45. obljetnicu prirodozaštitnih djelatnosti)     PDF    TXT 527
Ivo Trinajstić
Znanstveni simpozij flora i vegetacija Hrvatske u povodu stote obljetnice rođenja akademika Ive Pevaleka     PDF    TXT 531
Piškorić, O.
Proslava 200-te obljetnice rođenja Josipa Ressela     PDF    TXT 534
Meštrović, Š.
Devedesetogodišnjica hrvatskoga NAPUTKA za sastavak gospodarstvenih osnova     PDF    TXT 539
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
ZBORNIK O ANTUNU LEVAKOVIĆU     PDF    TXT 66
broj: 3-5
     
Osvrt na stručno znanstveni sastanak na Bilogori     PDF    TXT 184
Predavanje dr. Jure Medvedovića o indeksima povoljnosti klime održano u Šumarskom domu u Zagrebu     PDF    TXT 194
broj: 6-8
     
Komlenović, N.
9. sastanak suradnika »Međunarodnog kooperativnog programa za monitoring efekata onečišćenja zraka na šume (ICP Forest)« 23. do 26. svibnja 1993. g. u Budimpešti     PDF    TXT 325
Knebl, F., uredništvo
Caracas-ka DEKLARACIJA 1992. o parkovima, zaštićenim područjima i budućnosti čovječanstva     PDF    TXT 330
broj: 9-10
     
Komlenović, N. i Harapin, M.
8. međunarodni interkalibracijski sastanak za procjenu oštećenosti šuma     PDF    TXT 443
Krauthacker, H., Medvedović, J.
Znanstveno-stručna ekskurzija na Medvednici     PDF    TXT 446
broj: 11-12
     
Harapin, M.
Ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma u Helsinkiju     PDF    TXT 563
Komlenović, N.
1. ECE-UN/EC sastanak koordinacijske grupe međunarodnog kooperativnog programa o procjeni i praćenju učinka onečišćenja zraka na šume (»ICP-FOREST«)     PDF    TXT 566
Medvedović, J.
Međunarodni sajam šumarstva i drvne industrije u Klagenfurtu — izložba izuma     PDF    TXT 568
broj: 6-8
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Smanjenje stručnog osoblja u državnim šumama     PDF    TXT 333
Piškorić, O.
Iz Šumarstva Mađarske, Skandinavije i Švicarske     PDF    TXT 334
Piškorić, O.
Proizvodnost Vjetrobrana u Sahelu Sengala     PDF    TXT 335
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
HORTIKULTURA, godište 50—59     PDF    TXT 64
broj: 3-5
     
Piškorić, O.
Monografija ŠUME U HRVATSKOJ, Zagreb 1992.     PDF    TXT 172
Piškorić, O.
GLASNIK za šumske pokuse Vol. 28. Zagreb 1992.     PDF    TXT 177
Piškorić, O.
ZBORNIK radova o ANTUNU LEVAKOVIĆU, HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci 1992.     PDF    TXT 180
Čampa, L.:     PDF    TXT 182
broj: 6-8
     
Piškorić, O.
GLASNIK za šumske pokuse Vol. 29—1993. g.     PDF    TXT 338
Piškorić, O.
RADOVI, Šumarski institut Jastrebarsko, Vol. 27, Br. 1—1992.     PDF    TXT 338
Piškorić, O.
Dvije knjige izdavača INRA     PDF    TXT 340
Piškorić, O.
Iz Gozdarskog vestnika     PDF    TXT 340
broj: 9-10
     
Piškorić, Oskar
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Posebno izdanje 4, Zagreb 1993.     PDF    TXT 450
Piškorić, O.
RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, Vol. 27. Broj 2—1992.     PDF    TXT 452
Piškorić, O.
Umberto Colombe: ŠUMA: Njezino značenje za okoliš, različitost biosfere i gospodarstvo (L´ Italia forestale e montana, 1993. Nr. 3)     PDF    TXT 454
broj: 11-12
     
Klepac, D.
Mirko Vidaković: ČETINJAČE, MORFOLOGIJA I VARIJABILNOST, Zagreb 1993. str. 741, 463 slike većinom u boji, izdavači: Grafički zavod Hrvatske i »Hrvatske šume«.     PDF    TXT 551
Neff, M.
Šumarska sociologija dr. Josipa Biskupa     PDF    TXT 551
Piškorić, O.
Iz Agronomskog glasnika br. l—2 i 3/1993.     PDF    TXT 552
Bertović, S.
TUEXENIA, Miteilungen der Floristisch — sociologischen Arbeitsgemeinschaft, Neue Serie Nr. 12 Gottingen 1992.     PDF    TXT 554
Tomanić, S.
Iver Samset: Rješenje problema resursa prirodnom tehnikom transporta drva (Naturens egen transportteknikk loste et ressursproblem)     PDF    TXT 557
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Zapisnik 97. Skupštine HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA     PDF    TXT 74
Priopćenje o savjetovanju povodom 200. obljetnice rođenja Josipa Ressela     PDF    TXT 88
Obavijest o PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST za 1993. g.     PDF    TXT 88
broj: 3-5
     
Tomanić, S.
Europski i šumarski institut     PDF    TXT 107
ZAPISNIK 25. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 197
PISMO UNPROFORU     PDF    TXT 207
Obavijest o savjetovanju, povodom 200. obljetnice rođenja Josipa Ressela     PDF    TXT 210
Nagrada Josip Juraj Strossmajer za djelo »Hrvatske šume«     PDF    TXT 212
Majer, Z.
Nostalgija za šumama i Dunavom     PDF    TXT 213
broj: 6-8
     
ZAPISNIK 26. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 342
broj: 9-10
     
ZAPISNIK 27. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 456
broj: 11-12
     
ZAPISNIK 28. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 570
ZAPISNIK 29. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 574
Literarno veče Nikole Segedi     PDF    TXT 577
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
IVAN SAMARŽIJA, Šumarski tehničar (1934—1992.)     PDF    TXT 86
broj: 3-5
     
Živković, V.
BOŽIDAR MAĆEŠIĆ, dipl. inž. šum. (1917—1993.)     PDF    TXT 220
broj: 6-8
     
Komlenović, N. i Gračan, J.
ANTE LOVRIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 350
Poštenjak, K.
BORIS REGENT, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 352
Vojt, P.
IVAN HRSKA, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 354
Babić, V.
ZVONKO PARAĐIKOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 355
broj: 11-12
     
BRANKO JINDRA, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 580
Maurin, Z.
MATIJA MATEŠIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 581
Mrzljak, I.
IVO SERTIĆ, dip. inž. šum.     PDF    TXT 582
broj: 1-2
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 52
U nekoliko redaka     PDF    TXT 58
broj: 3-5
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 130
U nekoliko redaka     PDF    TXT 138
U nekoliko redaka     PDF    TXT 162
broj: 6-8
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 236
U nekoliko redaka     PDF    TXT 308
U nekoliko redaka     PDF    TXT 318
broj: 11-12
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 518
broj: 6-8
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 329
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 336

                UNDER CONSTRUCTION