godište: 1985    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1985 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UVODNI ČLANCI
     
Klepac, D.
25-godišnjica samostalnosti Šumarskog fakulteta u Zagrebu     PDF    TXT 3
broj: 3-4
     
Tomanić, S.
Svečanost u čast veterana šumarstva i prerade drva, profesora Šumarskog fakulteta u Zagrebu     PDF    TXT 103
broj: 5-6
     
Frković, A.
Goranski drvosječe, Drago i Zvonko Tomac — dobitnici Prvomajske nagrade     PDF    TXT 207
broj: 7-8
     
Krnjak, T.
Analiza dosadašnjeg razvoja i razvojne mogućnosti šumsko-drvnog kompleksa u razdoblju od 1986. do 1990. godine     PDF    TXT 295
broj: 11-12
     
Šumarstvo u četrdeset godina slobode     PDF    TXT     HR 539
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630*651.5 (Quercus robur L.)
Prilog raspravi o dužini ophodnje u šumama hrasta     PDF    TXT 7
Rauš, Đ. i Vukelić, J. UDK 630*174:630*187 (497.13 Zavratnica)
Flora i vegetacija značajnog krajolika ZA VRATNICE     PDF    TXT 17
Ranogajec, B. UDK (630*96:606—001) 001
Analiza povreda na radu u SŠGO »Slavonska šuma« od 1980. do 1983. godine     PDF    TXT 27
Šojat, M. UDK 631.466.1.001
Proučavanje mikroorganizama tla direktnim biološkim metodama     PDF    TXT 39
broj: 3-4
     
Sabadi, R. UDK 630*68
Prilog idejama za sprovođenje Zakona o šumama u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 119
Sabadi, R. UDK 630*68
Funkcionalna organizacija šumarstva: da ili ne?     PDF    TXT 125
Bojanin, S. UDK 630*375.418
Komparacija prijevoza trupaca pomoću kamiona i kamiona s prikolicom     PDF    TXT 137
broj: 5-6
     
Kraljić, B. UDK 630*68
Neke financijske posljedice nove organizacije šumarstva SR Hrvatske     PDF    TXT 211
Jurković, M. UDK 630*232.328.1 (Metasequoia sp.)
Zakorjenjavanje reznica metasekvoje     PDF    TXT 219
Leiner, S. UDK 598.2:591.5 (Tyto alba Scop.)
Ishrana sove kukuvije (Tyto alba Scop.) u okolici Peščenice (Turopolje) kod Siska     PDF    TXT 223
broj: 7-8
     
Kraljić, B. UDK 630*68
Odvajanje ekstradohotka (renta) i raspoređivanje zajedničkog prihoda sa stanovišta ekonomskih zakonitosti     PDF    TXT 311
Biškup, J. UDK 630*001
Eksterno informiranje u šumarstvu SR Hrvatske     PDF    TXT 317
Kaić, M. UDK 664.3:630*892.72
Prehrambenotehnološke osobine sjemenki oraha (Juglans nigra L.), crnog oraha (J. nigra L.) i pinije (Pinus pinea L.)     PDF    TXT 325
broj: 9-10
     
Kalmeta, R. UDK (800.6:801.314).001
Nazivi »krš« i »kras« u hrvatskoj znanosti     PDF    TXT 411
Golubović, U. UDK (630*451.2:231.9).001
Istraživanja novčanih veličina šteta od divljači u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena     PDF    TXT 419
broj: 11-12
     
Prpić, B. UDK 630*189:626.1/4
Studija o utjecaju vodne stepenice Đurđevac na šumu Repaš     PDF    TXT 541
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kalafadžić, Z. i Horvatić, Z. UDK 528.1
Metode kartiranja busolnih vlakova u šumarskoj praksi     PDF    TXT 553
broj: 9-10
     
 
PREGLEDNI ČLANAK
     
Kaić, M. UDK 547.8
Lipidi     PDF    TXT 455
broj: 7-8
     
 
IZLAGANJA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Rauš, Đ. UDK 630*004 (497.43 Slavonija, Baranja)
Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu Slavonije i Baranje     PDF    TXT 329
broj: 9-10
     
Glavač, V., Koenies, H. i Prpić, B. UDK 630*425
O unosu zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije     PDF    TXT 429
Kolić, M. UDK 630*95:712
Izrada programa za gospodarenje šumama posebne namjene     PDF    TXT 449
broj: 11-12
     
Lovrić, N. UDK 630*189:626.1/.4
Utjecaj građenja šumske cestovne mreže odnosno cestovnih pravaca na ekološke sustave okoline     PDF    TXT 561
Movčan, J. UDK 630*907.11
Struktura i zadaci uprava nacionalnih parkova     PDF    TXT 567
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Kulaš, J. UDK 630*569
Utjecaj prosjeka na prirast susjednih stabala     PDF    TXT 43
broj: 3-4
     
Glavaš, M. UDK 630*892.71 (Juniperus communis)
Koristi od obične borovice (Juniperus communis)     PDF    TXT 153
broj: 5-6
     
Vukelić, J. UDK 630*587.2:583
O primjeni fotointerpretacije pri kartiranju šumske vegetacije     PDF    TXT 235
broj: 7-8
     
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431 (497.13 Jadransko područje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara na priobalnom i otočnom području SR Hrvatske tijekom 1984. godine     PDF    TXT 341
Kauzlarić, K. UDK 502.7:628.53
Štetno djelovanje zagađujućih tvari na šume s posebnim osvrtom na TE Plomin     PDF    TXT 363
broj: 9-10
     
Dizdarević, A. i Berberović, H. UDK 630*822
Namjenska prerada tanke hrastove oblovine     PDF    TXT 465
Frković, A. UDK 639.1:598.2 (Tetrao urogallus)
Ocjenjivanje trofeja tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus)     PDF    TXT 473
broj: 11-12
     
Kalmeta, R. UDK 801.316.4
O nekim jezičnim nedostacima Zakona o šumama SR Hrvatske     PDF    TXT 573
Slačanac, M. i Kljajić, F. UDK 630*23 (Betula sp.)
Značaj i potreba uzgoja breze za Kombinat »BELIŠĆE«     PDF    TXT 579
broj: 1-2
     
 
IUFRO
     
Orlić, S.
Plan znanstvenih ekskurzija za učesnike XVIII svjetskog kongresa IUFRO     PDF    TXT 47
broj: 3-4
     
SAVEZNA KONFERENCIJA SSRNJ: Suglasnost za održavanje XVIII IUFRO kongresa 1986. u Jugoslaviji     PDF    TXT 160
SAVEZNO IZVRSNO VIJEĆE: Pokroviteljstvo za XVIII IUFRO kongres 1986. u Jugoslaviji     PDF    TXT 161
ODLUKA o organizaciji IUFRO kongresa 1986     PDF    TXT 162
DRUŠTVENI DOGOVOR o zajedničkim aktivnostima za pripremu XVIII kongresa 1986.     PDF    TXT 164
broj: 7-8
     
Orlić, S.
Seminar za pripremu ekskurzije (Delnice 13—14.06.1985)     PDF    TXT 373
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE I PRIGODNICE
     
Bertović, S.
U povodu 20-godišnjice edicije »Posebna izdanja« i predstavljanje knjige »Ekološko-vegetacijske rejonizacije Bosne i Hercegovine«     PDF    TXT 71
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Svečanost otvaranja Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. godine     PDF    TXT 583
Stojković, M.
Uz najstariji udžbenik iz područja uzgajanja šuma u Hrvatskoj     PDF    TXT 586
B. Prpić
Akademik Prof. dr MILAN ANIĆ     PDF    TXT 589
broj: 3-4
     
 
PORTRETI
     
Prpić, B.
Prof. dr MILAN ANDROIĆ     PDF    TXT 107
Bojanin, S.
Prof. dr ROKO BENIĆ.     PDF    TXT 109
Prpić, B.
Prof. dr STJEPAN BERTOVIĆ     PDF    TXT 111
Tomanić, S.
Prof. dr BRANKO KRALJIĆ.     PDF    TXT 113
Biffl, M.
Prof. dr IVO OPAČIĆ     PDF    TXT 115
Tomanić, S.
Prof. ĐURO HAMM, dipl. inž     PDF    TXT 117
Piškorić, O.
PROKOP AGJIĆ, osnivač lugarske škole u Topuskom     PDF    TXT 169
broj: 9-10
     
Bertović, S.
DR JOSIAN BRAUN-BLANQUET     PDF    TXT 483
broj: 7-8
     
 
GRAĐA ZA POVIJEST ŠUMARSTVA
     
Drndelić, M.
Kronika šumarije Draganac za 1938/39. godinu.     PDF    TXT 376
broj: 1-2
     
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Klepac, D.
O sušenju naših šuma (diskusija u JAZU)     PDF    TXT 61
Lneniček, Z.
Seminar »Aktualno u šumarstvu 84«     PDF    TXT 64
broj: 3-4
     
Frković, A.
Za unapređenje lovstva (Uz skupštinu Lovačkog saveza Hrvatske)     PDF    TXT 175
broj: 5-6
     
Meštrović, S.
Simpozij o uređivanju šuma u svjetlu dostignuća šumarskih znanosti i razvoja privrede     PDF    TXT 243
broj: 9-10
     
Gračan, J.
IX Svjetski šumarski kongres, Mexico 29.06.—10.07.1985.     PDF    TXT 493
Gračan, J.
Sastanak IUFRO radnih grupa S.02.05 i S.02.11     PDF    TXT 503
Ržehak, V.
Skup Federacije za zaštitu nacionalnih parkova i parkova prirode     PDF    TXT 510
broj: 11-12
     
Ljuljka, B. i Hitrec, V.
CAD/CAM ´85.     PDF    TXT 591
Lukić, N.
Sastanak Sekcija za uređivanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i šumarskih instituta SFRJ     PDF    TXT 594
broj: 3-4
     
 
IZ ŠUMARSTVA SVIJETA
     
Hruška, B.
Šumarstvo Grčke i drugo     PDF    TXT 184
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
Iz šumarstva Francuske     PDF    TXT 385
broj: 9-10
     
Oštećivanje šuma u Poljskoj od zračnih polutanata     PDF    TXT 428
Iz šumarstva azijskih zemalja     PDF    TXT 448
broj: 11-12
     
Iz šumarstva afričkih zemalja     PDF    TXT 596
broj: 5-6
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Heski, T.
Šume Gorskog Kotara osuđene na propast — TE PLOMIN 2 donosi smrt     PDF    TXT 247
broj: 9-10
     
Šumski požari i kako ih spriječiti     PDF    TXT 482
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Bertović, S.
STEFANOVIĆ, V. i dr.: Ekološko-vegetacijska rajonizacija Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 71
broj: 3-4
     
Piškorić, O.
ACTA HISTORICO-OEKONOMICA IUGOSLAVIAE Vol. 10     PDF    TXT 189
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
Prof. dr ZLATKO VAJDA: Integralna zaštita šuma     PDF    TXT 251
Tomanić, S.
Prof. dr BRANKO KRALJIĆ: Teorijsko-metodološka istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata u šumarstvu     PDF    TXT 252
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE Vol. 22. i Posebno izdanje broj 1.     PDF    TXT 262
Bura, D.
Prof. Ing. DUŠAN ZAHAR: Lesnicke melioracie     PDF    TXT 265
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
J.P.Š. CENTAR: Razvoj šumske proizvodnje Jugoslavije i zadaci Centra do 2000. godine     PDF    TXT 388
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Eduard Pruša: Die böhmischen und mährischen Urälder — Ihre Struktur und Oekologie     PDF    TXT 507
Glavaš, M.
Prof. dr JOSIP KIŠPATIĆ: Opća fitopatologija     PDF    TXT 513
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
ANALI ZA ŠUMARSTVO JAZU, Vol. 10 i 11/1     PDF    TXT 597
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Piškorić, O.
ZAŠTITA PRIRODE, br. 36     PDF    TXT 84
Mikloš, I.
Boletin de la Estanciol central de ecologia, br. 25.     PDF    TXT 87
broj: 3-4
     
Hanzl, D.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen — Svezak o stogodišnjici tog lista.     PDF    TXT 198
Piškorić, O.
Šumarski razgovori preko Rajne (posebni broj »Revue forestiere française« u 1984. godini)     PDF    TXT 203
broj: 5-6
     
Mikloš, I.
Boletin de la Estanciol central de ecologia, br. 26.     PDF    TXT 266
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA, br. 1—3/XXXIX     PDF    TXT 390
Piškorić, O.
Bilten Mjeriteljskog društva Hrvatske     PDF    TXT 391
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Allgemeine Forstzeitung, br. 6. — lipanj 1985., Svezak namjenjen Godini šume.     PDF    TXT 513
Piškorić, O.
L´Italia forestale e montane, br. 1. — siječanj/veljača 1985.     PDF    TXT 517
Piškorić, O.
Forest Ecosystems in Industrial Regions     PDF    TXT 518
broj: 11-12
     
Revista paduliror — stogodišnjak     PDF    TXT 595
Mikloš, I.
PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1984/85.     PDF    TXT 598
Hruška, B.
Lesnicka prace, 63 (1984.), br. 1—12.     PDF    TXT 601
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI c) Separati
     
Piškorić, O.
D. KLEPAC: Neki rezultati mjerenja prirasta hrasta lužnjaka u Slavoniji tijekom zadnjih 30 godina     PDF    TXT 84
 
PRENIJETO
     
Sindikat radnika u šumarstvu i prerade drveta o sigurnosti na radu     PDF    TXT 70
Rekli su... (Gojko Slijepčević u »Drvnoj industriji«).     PDF    TXT 79
broj: 3-4
     
Doprinos Imovnih općina za općedruštvene potrebe.     PDF    TXT 188
broj: 5-6
     
Kraljić, B.
Uspoređivanje financijskih podataka u šumarstvu postignutih u različitim godinama     PDF    TXT 249
"Vjesnik"
Kažnjeni zbog zagađivanja zaštićene šume     PDF    TXT 249
broj: 7-8
     
Devizni prihod od lovstva u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 384
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
1985 — godina šume.     PDF    TXT 63
Lukić, N.
O visinomjeru »SUUNTO«     PDF    TXT 80
Iz Šumarskog lista 1885:     PDF    TXT 83
broj: 3-4
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 152
broj: 5-6
     
Iz Šumarskog lista 1886:     PDF    TXT 234
Iz Šumarskog lista 1886:     PDF    TXT 234
Piškorić, O.
Phytophtora omnivora (Petri) Buis. u kestenicima na Zagrebačkoj gori 1934. godine     PDF    TXT 246
Program Sajma drva I međunarodnog šumarskog i drvarskog simpozija u Celovcu 1985. godine     PDF    TXT 292
broj: 9-10
     
Iz Šumarskog lista 1946:     PDF    TXT 454
broj: 5-6
     
 
SLIKE IZVAN TEKSTA
     
Stablo Pančićeve omorike kod sela Brštanica.     PDF    TXT 242
broj: 7-8
     
Vozilo NORCAR 480     PDF    TXT 310
Stablo lipe s spljoštenim granama.     PDF    TXT 340
Drago Grbić — šampion Evrope u natjecanju sjekača     PDF    TXT 392
broj: 11-12
     
Motiv iz Arboretuma Trsteno     PDF    TXT 552
Crni bor u predjelu Raždol na Biokovu     PDF    TXT 566
ZUMA — svestrani automat za obradu drva     PDF    TXT 582
broj: 5-6
     
 
IN MEMORIAM
     
Piškorić, O.
MATEJ BUTKOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 287
Čop, B., Piškorić, O.
ZRINJKO GRAHOVAC, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 288
Petrović, F.
MILAN STRINEKA, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 290
broj: 11-12
     
Zemčak, Z.
VINKO LACKOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 617
Posavec, K.
ZLATKO BUNJEVČEVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 619
Kolektiv Š. g. »Josip Kozarac«
DINKO POSAVČEVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 620
broj: 1-2
     
 
IZ SAVEZA DRUŠTAVA ITŠDI
     
ZAPISNIK 3 sjednice Predsjedništva SD SITŠIDI, održane 29.10.1984.     PDF    TXT 89
ZAPISNIK s redovne godišnje skupštine društva ITŠDI Zagreb, održane 07.12.1984     PDF    TXT 93
broj: 5-6
     
ZAPISNIK 90. redovne skupštine SDITŠDI Hrvatske, održane 27.02.1985.     PDF    TXT 269
ZAPISNIK 4. sjednice Predsjedništva SDITŠDI Hrvatske, održane 07.02.1985.     PDF    TXT 280
broj: 7-8
     
STATUT SAVEZA društava inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske     PDF    TXT 393
ZAPISNIK 5. sjednice Predsjedništva SDITŠDI Hrvatske, održane 28.05.1985.     PDF    TXT 404
broj: 9-10
     
Špoljarić, V.
Životni put jedne generacije — diplomanata Šum. fakulteta u Zagrebu 1935 godine     PDF    TXT 519
Tonković, D.
Šumarski veterani Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine u posjetu Vinkovcima.     PDF    TXT 528
Bauer, A.
Treća izložba slika Karla Posavca u Šumarskom domu u Zagrebu     PDF    TXT 534
broj: 11-12
     
Špoljarić, V.
Društvo ITŠDI Zagreb u posjeti drvnoj industriji »SLAVONIJA« u Slav. Brodu.     PDF    TXT 609
Poklon knjige Ing M. Simunovića.     PDF    TXT 616

                UNDER CONSTRUCTION