godište: 1984    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1984 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UVODNI ČLANCI
     
Krnjak, T.
Godina provođenja Zakona o šumama     PDF    TXT 3
broj: 5-6
     
Horvatinović, S.
Uloga i zadaci Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije od 88. do 90. skupštine.     PDF    TXT 199
broj: 11-12
     
Bojanin, S.
Visoko priznanje prof. dr ROKI BENIĆU za njegov uspješan znanstveni i pedagoški rad     PDF    TXT 489
Kalafadžić, Z.
Visoko priznanje prof. dr ZDENKU TOMAŠEGOVIĆU, pioniru primjene fotogrametrije i fotointerpretacije u našem šumarstvu     PDF    TXT 493
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mikloš, I. UDK 630*45:595.7.001 (Psyllopsis fraxini)
Jasenova lisna buba (Psyllopsis fraxini)     PDF    TXT 9
Štromar, Lj. i Dolenec, Z. UDK 582.2 : 591.5.001 (497.13)
Stari hrastovi lužnjaci, Quercus robur L., kao ekološke niše za predstavnike ornitofaune na užem dijelu Hrvatskog zagorja     PDF    TXT 17
 
IDEJE I PRIJEDLOZI
     
Nikola Mrvoš
Primjena superlakih aviona za otkrivanje šumskih požara     PDF    TXT 56
broj: 3-4
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kovačić, Đ. i Krstinić, A. UDK 630* 232.4.001 (Salix alba L.)
Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja     PDF    TXT 107
Spirovski, J. UDK 630*176 : 631.483.001 (Quercus sp.)
Utjecaj svojstava tla na kemijski sastav lišća nekih vrsta hrastova     PDF    TXT 117
broj: 5-6
     
Orlić, S. UDK 630*236 : 630*561.1 : 630*174.7 (Pinus silvestris L.)
Preživljenje i rast biljaka običnog bora (Pinus silvestris L.) različite starosti (II)     PDF    TXT 209
Križanec, R. UDK 630* 95 : 630* 56 (Abies alba Mill.)
Postojanost vremena prijelaza jele u višim jedinicama prostorne podjele     PDF    TXT 213
broj: 7-8
     
Bičanić, N. UDK 630* 007
Samoupravno informiranje u šumarstvu     PDF    TXT 311
broj: 9-10
     
Mayer, B. i Komlenović, N. UDK 630*237.2,001/2 (Pinus strobus)
Pozitivan utjecaj hidromelioracija na suzbijanje sušenja američkog borovca     PDF    TXT 383
Matić, S. UDK 630*231 : 630*18.001/2
Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca za prirodno pomlađivanje prirodnih šuma     PDF    TXT 391
Križanec, R. UDK 630*525.5 : 630*221
Nekoliko novih formula za računanje etata glavnog prihoda u visokim regularnim šumama     PDF    TXT 399
Golubović, U. UDK 630* 641 : 630* 44.001/2
Istraživanja ekonomskih posljedica truljenja i bonificiranja bjelike pri sušenju hrasta lužnjaka (Qu. robur L.) u šumama SR Hrvatske     PDF    TXT 413
broj: 11-12
     
Jurković, M. UDK 630*232.328.1 (Syringa vulgaris L.)
Prilog izučavanju vegetativnog razmnožavanja jorgovana (Syringa vulgaris L.)     PDF    TXT 497
broj: 3-4
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Lovrić, N. UDK 630*383.1
Gradnja i sigurnost prometa na šumskim cestovnim prometnicama     PDF    TXT 155
broj: 5-6
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Rauš, Đ. UDK 630*187 (497.13)
Šumska vegetacija na sjeverozapadnoj granici Balkanskog poluotoka     PDF    TXT 225
Androić, M. i Harapin, M. UDK 630*187 (497.13)
Neki najvažniji štetnici šimšira (Buxus sempervirens L.)     PDF    TXT 239
broj: 7-8
     
Klepac, D. UDK 630*95 (NP »Plitvička jezera«)
Principi uređivanja šuma Nacionalnog parka "Plitvička jezera«     PDF    TXT 319
broj: 11-12
     
Glavaš, M. UDK 630*443 : 582.6
Ceratocystis (Ophiostoma) gljive na hrastovima     PDF    TXT 505
broj: 3-4
     
 
IZLAGANJA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Rauš, Đ. UDK 603*907 (NP »Risnjak«)
Znanstveni značaj Nacionalnog parka »Risnjak«     PDF    TXT 147
broj: 11-12
     
Meštrović, Š. UDK 630*907 : 796.5.002/3
Parkovi u funkciji razvoja turističke privrede     PDF    TXT 515
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Drndelić, M. UDK 630*95 (093)
Gospodarska jedinica Virovitička Bilo gora u razdoblju od 1951. do 1981.     PDF    TXT 23
broj: 9-10
     
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431 (497.13 Primorje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara na području priobalnog krša tijekom 1983. godine     PDF    TXT 427
broj: 11-12
     
Hrka, J. UDK 635.85.003 (Tuber sp.)
Općenito o tartufima, njihovim prirodnim nalazištima i uzgoju na umjetni način     PDF    TXT 523
broj: 3-4
     
 
IUFRO
     
Program rada Republičkog organizacionog odbora SR Hrvatske za pripreme XVIII svjetskog IUFRO kongresa     PDF    TXT 163
Buckman, R.
Poruka o IUFRO Kongresu u Ljubljani     PDF    TXT 175
broj: 9-10
     
Klepac, D.
Simpozij radne grupe »Uređivanje šuma i gospodarenje«, IUFRO, Nancy (Francuska) od 7. do 12. V 1984.     PDF    TXT 455
broj: 11-12
     
Vondra, V.
Pripreme za nastup na XVIII kongresu IUFRO     PDF    TXT 537
Lukić, N.
Sastanak IUFRO grupe 4.04.1. u Republici Austriji     PDF    TXT 564
broj: 7-8
     
 
AKTUALNO
     
Svilar, M.
Dileme: Koze ili šume     PDF    TXT 337
Hren, V., Kovačić, Đ., Tomašević, A.
Osvrt na pošumljavanje Omladinskih radnih akcija u ljetnim mjesecima na području Mediterana i Submediterana SR Hrvatske     PDF    TXT 341
broj: 9-10
     
Starčević, T.
Provođenje Zakona o šumama za šume na kojima postoji pravo vlasništva     PDF    TXT 447
broj: 11-12
     
 
PORTRETI
     
Vladisavljević, S.
Dr Vaso Vučković, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 539
Vladisavljević, S.
Povodom članka »O početku Pančićeva službovanja u Srbiji«     PDF    TXT 548
broj: 1-2
     
 
OSVRTI
     
Oštrić, I.
Među nama i oko nas     PDF    TXT 61
broj: 9-10
     
Bedžula, D.
Među nama i oko nas (2)     PDF    TXT 450
broj: 7-8
     
 
IZ ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
Petrović, F.
Ekskurzija članova SITŠDI Zagreb na područje OOUR-a »Šumarstvo« u Jastrebarskom     PDF    TXT 364
Strineka, M.
Stručna ekskurzija članova Šumarskog društva Zagreb na područje Šumskog gospodarstva Sisak     PDF    TXT 369
broj: 9-10
     
Bedžula, D.
Uvođenje motornih pila na području Šumskog gospodarstva »HRAST« Vinkovci od 1961. do 1963. godine     PDF    TXT 451
broj: 11-12
     
 
GRAĐA ZA POVIJEST ŠUMARSTVA
     
Piškorić, O.
Dokumenti o osnivanju Uprava za pošumljavanje i meloraciju krša     PDF    TXT 568
broj: 9-10
     
 
IZ ŠUMARSTVA SVIJETA
     
Mikloš, I.
Bilješke s Cipra     PDF    TXT 457
Piškorić, O.
Ostvarivanje dugoročnog plana pošumljavanja u Velikoj Britaniji     PDF    TXT 471
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Šumarstvo Evrope, Jučer — danas i sutra     PDF    TXT 560
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Lukić, N.
Državni rezervat prirode »BOKY«     PDF    TXT 86
Böhm, D.
Kisele kiše — gorući svjetski problem     PDF    TXT 88
Hanzl, D.
Austrijski šumari o zaštiti prirode od imisija u 1983. godini     PDF    TXT 91
broj: 3-4
     
Böhm, D.
Proslava 30-godišnjice Nacionalnog parka »Risnjak«     PDF    TXT 176
Nužnost razumijevanja javnosti i njezine podrške zaštiti prirode (prema R. Dickenson-u)     PDF    TXT 178
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Simpozij EKOFILM ´84.     PDF    TXT 456
broj: 1-2
     
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Krpan, A.
17. međunarodni simpozij »Mehanizacija u iskorišćivanju šuma«     PDF    TXT 73
Piškorić, O.
Uloga šuma u gospodarskom životu naroda     PDF    TXT 83
broj: 9-10
     
Klepac, D.
Simpozij radne grupe »Uređivanje šuma i gospodarenje« IUFRO, Nancy (Francuska) od 7. do 12. V 1984.     PDF    TXT 455
Piškorić, O.
Simpozij EKOFILM ´84     PDF    TXT 456
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Šumarstvo Evrope — jučer (danas) sutra     PDF    TXT 560
Lukić, N.
Sastanak IUFRO grupe 4.04.1. u Republici Austriji     PDF    TXT 564
Lukić, N.
Sastanak Sekcije za uređivanje Šuma Zajednice Šumarskih fakulteta i Šumarskih instituta SFRJ     PDF    TXT 565
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Piškorić, O.
ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA II izdanje, 2. svezak     PDF    TXT 96
broj: 3-4
     
Piškorić, O.
MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA u teoriji i praksi     PDF    TXT 179
Vidaković, M., Benčat, F.
Atlas raširenja egeota drvenastog bilja u Slovačkoj i rajonizacija njihova uzgoja     PDF    TXT 184
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
Zbornik radova povodom jubileja AKADEMIKA PAVLA FUKAREKA     PDF    TXT 244
Piškorić, O.
HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, knjiga I A-Bi     PDF    TXT 249
Lukić, N.
ZÖHRER F.: Forstinventur. Ein Leitfaden für Studium und Praxis     PDF    TXT 251
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
CIVIDINI, R.: Technologia forestale     PDF    TXT 346
Pintarić, K.
ZEKIĆ, N.: Korovi u šumarstvu i njihovo suzbijanje     PDF    TXT 348
Piškorić, O.
VASIĆ, M.: Zaštita šuma od požara     PDF    TXT 349
Hanzl, D.
ZL. LISJAK: Uzgoj gljiva.     PDF    TXT 351
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Piškorić, O.
POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO, god. XXIX, br. 2.     PDF    TXT 100
broj: 5-6
     
Mikloš, I.
BOLETIN de la Estancion central de Ecologia, br. 21.     PDF    TXT 252
Mikloš, I.
BOLETIN de la Estanoion central de Ecologia, br. 22.     PDF    TXT 254
Hruška, B.
RADOVI Instituta za istraživanja u šumskom gospodarstvu i lovstvu — Jilovište-Strnadi, br. 60     PDF    TXT 256
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA, Serija GENETIKA, Vol. 15, No 3     PDF    TXT 353
Mikloš, I.
BOLETIN de la Estanciom central de Ecologia, br. 23. i 24.     PDF    TXT 353
Hruška, B.
LESNICA PRACE 62 (1983)     PDF    TXT 357
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, br. 20 (1980) i br. 21 (1983).     PDF    TXT 474
Piškorić, O.
ŠUMARSTVO, br. 5—6/1983     PDF    TXT 478
Piškorić, O.
ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU KOSOVA     PDF    TXT 479
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
ACTA BIOCOVICA, Vol. II — 1983.     PDF    TXT 581
Piškorić, O.
RADOVI ŠUM. INSTITUTA JASTREBARSKO, tor. 56     PDF    TXT 583
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Piškorić, O., Stipac, D.
ADOLF ŠERBETIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 101
Tonković, D.
ANTUN KAMERER, dipl. inž. šum. i agr.     PDF    TXT 103
broj: 3-4
     
Sabadi, R.
Dr ing. ALBE URBANOVSKI     PDF    TXT 189
Š. G. Mojica Birta«, Bjelovar
IVAN MALEK, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 191
Živković, V.
ANTE SORIĆ     PDF    TXT 193
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
ANTE DOBRIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 305
Piškorić, O.
Bili su studenti Šumarskog fakulteta u Zagrebu (A. KRIVEC, B. KORBER i S. RAJIĆ)     PDF    TXT 306
Piškorić, O.
inž. ALOJZ ŠTANCAR     PDF    TXT 308
broj: 3-4
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
ZAPISNIK 9. sjednice IZVRŠNOG ODBORA SITŠDIH održane 6. XII 1983.     PDF    TXT 186
broj: 5-6
     
ZAPISNIK 89. redovne SKUPŠTINE SITŠDIH održane 9. V 1984.     PDF    TXT 259
PRINOVE DRUŠTVENE KNJIŽNICE     PDF    TXT 282
ZAPISNIK 3. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SITŠDIH održane 23. II 1984.     PDF    TXT 283
ZAPISNIK Prve, konstatirajuće sjednice PREDSJEDNIŠTVA SITŠDIH izabranog na 89. redovnoj skupštini, održane 9. V 1984.     PDF    TXT 296
ZAPISNIK 10. sjednice IZVRŠNOG ODBORA SITSDJH održane 1. II 1984.     PDF    TXT 296
ZAPISNIK 11. sjednice IZVRŠNOG ODBORA SITŠDIH održane 24. IV 1984.     PDF    TXT 300
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
Zgrada u kojoj je 1846. godine osnovano Hrv.-slav. šumarsko društvo — spomenik kulture     PDF    TXT 361
Petrović, F.
Ekskurzija članova DITŠDI Zagreb na područje OOUR-a »Šumarstvo« Jastrebarsko.     PDF    TXT 364
Strineka, M.
Stručna ekskurzija članova Šumarskog društva (DITŠDI) Zagreb na području Šumskog gospodarstva Sisak     PDF    TXT 369
Majer, M.
Proslava 30-godišnjice mature prve generacije četverogodišnjeg školovanja u Srednjoj šumarskoj školi u Karlovcu     PDF    TXT 375
ZAPISNIK 2. sjednica PREDSJEDNIŠTVA SITŠDIH održane 19. VI 1984.     PDF    TXT 376
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
U NEKOLIKO REDAKA     PDF    TXT 60
broj: 3-4
     
REKLI SU (F. Alikalfić i B. Benešić)     PDF    TXT 130
IZ ŠUMARSKOG LISTA     PDF    TXT 154
PRENIJETO     PDF    TXT 162
broj: 9-10
     
OGLAS za knjigu ACTA historico, oeconomica Iugoslaviae, Vol. 10     PDF    TXT 446

                UNDER CONSTRUCTION