godište: 1972    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1972 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Karavla, J.
Parkovi Samobora i njihova dendrološka važnost     PDF    TXT 1
Pintarić, K.
Istraživanje utjecaja stratificiranja sjemena sitkanske smreke (Picea sitchensis Carr.) na tijek klijanja     PDF    TXT 63
broj: 3-4
     
Halambek, M.
Nove mogućnosti primjene herbicida u rasadnicima četinjača     PDF    TXT 146
broj: 5-6
     
Meštrović, Š.
Uspijevanje primorskog bora (Pinus pinaster Ait.) u kulturama Hrvatske     PDF    TXT 179
broj: 9-10
     
Hren, V.
Ramino korito     PDF    TXT 315
Prpić, B.
Neke značajke prašume Čorkova Uvala     PDF    TXT 325
Trinajstić, I.
O rezultatima komparativnih istraživanja florističkog sastava prašumskih i gospodarskih sastojina zajednice Fagetum croaticum abietetosum Ht. u Hrvatskoj     PDF    TXT 334
Plavšić — Gojković, N., Plavšić, M. i Golubović, U.
Prilog poznavanju biljno-sociološkog sastava i elemenata građe prašumskog rezervata Čorkova Uvala (Nacionalni park Plitvička jezera)     PDF    TXT 348
broj: 11-12
     
Kevo, R.
Racionalno korišćenje i upravljanje šumama — velik doprinos šumarstva u očuvanju i poboljšanju čovjekove prirodne okoline     PDF    TXT 415
Vidaković, M.
Novi pogledi na pošumljavanje degradiranog krša     PDF    TXT 426
Matić, S.
Prirodno pomlađivanje u zaraženim jelovim sastojinama     PDF    TXT 432
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac, D.
Istraživanja o utjecaju defolijatora na prirast jelovih šuma     PDF    TXT 40
broj: 7-8
     
 
DENDOMETRIJA
     
Bojanin, S.
Debljina i postotak kore oblovine poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)     PDF    TXT 267
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Opalički, K.
Spektar nekih štetnika jele u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 131
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Potočić, Z.
Šuma — ekonomski fenomen     PDF    TXT 31
broj: 3-4
     
Potočić, Z.
Stvaranje i raspodjela viška vrijednosti u šumskoj proizvodnji     PDF    TXT 116
broj: 9-10
     
 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
Petrić, B.
Utjecaj strukture na permeabilnost drva listača     PDF    TXT 364
broj: 1-2
     
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA I TEME
     
Soljanik, I.
O nekim problemima i normativima za održavanje gradskih i komunalnih zelenila     PDF    TXT 69
broj: 3-4
     
Cindrić, Ž.
Meteorologija u šumarstvu     PDF    TXT 155
broj: 5-6
     
Kuzmanić, I.
Osnovna organizacija udruženog rada u šumarstvu .     PDF    TXT 217
Brkanović, D.
Problemi i položaj drvne industrije SR Hrvatske .     PDF    TXT 228
Rajčić, M.
Što radimo?     PDF    TXT 240
broj: 7-8
     
Cvitić, M.
Obnova nizinskih šuma hrasta.     PDF    TXT 278
Žukina, I.
Stanje i problemi šuma varaždinske regije     PDF    TXT 282
broj: 9-10
     
Potočić, Z.
Neki privredno politički problemi šumarstva i drvne industrije Hrvatske.     PDF    TXT 374
Nežić, P.
Kako prilagoditi korišćenje etata prebornih šuma suvremenim sredstvima izvlačenja.     PDF    TXT 379
broj: 11-12
     
Bura, D.
Razvoj turizma kao privredne djelatnosti u okviru šumarstva     PDF    TXT 442
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA I SIMPOZIJI
     
Simpozij — Šumarstvo i prerada drveta — Sarajevo, 8—9. XII 1971.     PDF    TXT 72
broj: 3-4
     
 
MEĐUNARODNI SKUPOVI
     
Mikloš, I.
VII Svjetski šumarski kongres     PDF    TXT 173
broj: 9-10
     
Internacionalna Unija za očuvanje prirode i prirodnih dobara     PDF    TXT 382
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
Orlić, S.
Šumarstvo u Harvardu     PDF    TXT 388
broj: 11-12
     
 
ZNAČAJNE OBLJETNICE
     
Bertović, S.
Prof. dr ing. Mihovil Gračanin     PDF    TXT 456
Klepac, D.
Jedan rijetki jubilej (prof. dr ing. Zlatko Vajda)     PDF    TXT 473
Čirić, M. — Fabijanić, B.
Uz 60-ti rođendan akademika prof. dr Pavla Fukareka     PDF    TXT 479
broj: 3-4
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Bertović, S.
Osnovne prirodne karakteristike, flora i vegetacija Nacionalnog parka »Sutjeska«, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1969, knj. XI (posebno izdanje), prikaz.     PDF    TXT 161
broj: 7-8
     
Šafar, J.
Letno poročilo Instituta za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 1972.     PDF    TXT 294
Klepac, D.
Matić, V., Drinić, P., Stefanović, V., Čirić, M. i suradnici — Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1971, prikaz     PDF    TXT 295
Benić, R.
Vujičić L. — Organizacija proizvodnje u preduzećima za preradu drveta, knj. II, »Primena linearnog programiranja«, Beograd 1972, prikaz     PDF    TXT 296
Jovanović, B.
Glasnik Šumarskog fakulteta, serija C, Hortikultura, Beograd 1971, 39, prikaz.     PDF    TXT 296
B. B.
Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija i izvještaja; DRVNA INDUSTRIJA, 22:1—12, 1971; GOZDARSKI VESTNIK, 29:1—10, 1971; NARODNI ŠUMAR, 25:1—12, 1971 ; ŠUMARSTVO, 24:1—12, 1971     PDF    TXT 300
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Milorad Jovančević — Horologija šumskog drveća i grmlja u Dubrovačkom kraju, Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti, 4 svezak Anala za šumarstvo, Zagreb 1972, prikaz.     PDF    TXT 394
Knežević, I.
Dr Dušan Oreščanin — Geografija šumske privrede, knj. I i II, Beograd 1968 i 1972, prikaz.     PDF    TXT 396
Plavšić — Gojković, N.
O simpoziju »Južnoevropske prašume i visokoplaninska flora i vegetacija istočno-alpsko-dinarskog područja«, Sarajevo 1969, prikaz .     PDF    TXT 397
broj: 11-12
     
Potočić, Z.
Trilogija povijesti šumarstva i drvne industrije Crne Gore, prikaz     PDF    TXT 482
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
»Boletin del Servicio de Plagas Forestales«, 1971, 27, prikaz članaka .     PDF    TXT 74
broj: 3-4
     
Klepac, D.
Povećanje proizvodnje u šumama Poljske, Izdanje Šumarskog društva Poljske, Varšava 1971 (Z zagadnien zwiekszenia produkcyjnosci lasow w Polsce, Polskie Towarzystwo lesne, Warszawa 1971, prikaz     PDF    TXT 171
Klepac, D.
Annali dell´ Institute sperimentale per la selvicoltura, Arezzo 1970, l, prikaz.     PDF    TXT 171
broj: 7-8
     
Klepac, D.
Ismail Eraslan — Udžbenik o uređivanju šuma (Orman amenajmani), Istanbul 1971, prikaz.     PDF    TXT 305
Klepac, D.
Nelson A. Rockfeller — Naš okoliš može biti spašen (Our environment can be saved), New York 1970, prikaz.     PDF    TXT 305
Kalafađić, Z.
B. Husch — Planiranje inventarizacije šuma (Planning a Forest Inventory), izdanje FAO, Rim 1971, 17, prikaz     PDF    TXT 308
K. Z.
Forstwissenschaftliches Centralblat, 1969, l—6, 1970, l—6, prikaz članaka     PDF    TXT 310
Mikloš, I.
Radovi Norveškog instituta za šumarska istraživanja (Moddelelser fra det Norske skogvorsoksvesen), 1971/1972, 28. svezak, 110—118, prikaz članaka     PDF    TXT 312
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
19. Sjednica Saveza ITŠIDH-e, 10. 2. 1972.     PDF    TXT 76
20. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 24. 2. 1972.     PDF    TXT 77
Godišnja skupština DITŠIDI Vinkovci, 12 6. 1971     PDF    TXT 78
Godišnja skupština DIT-a Split, Sekcija šumara, 10. 11. 1971     PDF    TXT 83
broj: 3-4
     
21. sjednica Saveza ITŠIDH-e. 26. 4. 1972.     PDF    TXT 175
broj: 5-6
     
86. redovna skupština Saveza ITŠIDH-e, Zagreb, 9. 6. 1972.     PDF    TXT 243
22. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 19. 5. 1972.     PDF    TXT 260
23. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 2. 6. 1972.     PDF    TXT 261
1. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 29. 6. 1972.     PDF    TXT 261
broj: 9-10
     
2. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 19. 10. 1972 .     PDF    TXT 406
broj: 11-12
     
3. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 14. 12. 1972.     PDF    TXT 488
broj: 3-4
     
 
RAZNO
     
Spaić, I.
Entomološki motivi u filateliji     PDF    TXT 125
broj: 7-8
     
 
OBAVIJESTI
     
Vidaković, M.
Dr Norman E. Borlaug prvi šumar nobelovac     PDF    TXT 289
Dekanić, I.
S. Bertović.     PDF    TXT 293
broj: 9-10
     
Jugoslavenski simpozij o borbi protiv korova u brdsko-planinskim područjima, 21—22. 6. 1973     PDF    TXT 393
broj: 5-6
     
 
NEKROLOZI
     
Antoljak, R.
Ing. Roko Kovačević     PDF    TXT 264
broj: 9-10
     
Šikić, B.
Ing. Šurić Stjepan     PDF    TXT 403
Bertović, S.
Prof. dr Pawlowski Bogumil     PDF    TXT 409
Kalajđić, E.
Šum. tehn. Bebek Mladen     PDF    TXT 413
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Ing. Kevo Ratko     PDF    TXT 490
Hruška, B.
Ing. Belov Dimitrije     PDF    TXT 494

                UNDER CONSTRUCTION