godište: 1971    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1971 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 5-6
     
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
I. Karavla
Neka opažanja o samooplodnji, unutarvrsnoj i međuvrsnoj hibridizaciji naših autohtonih vrsta lipa     PDF    TXT 150
broj: 9-10
     
N. Popnikola
Proučavanje morfološko-fizioloških karakteristika polena jele (Abies alba Mill.) u vezi s njezinom hibridizacijom     PDF    TXT 291
broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
J. Šafar
Topole u primorju — nalazišta, ekološke i ekonomske značajke     PDF    TXT 1
S. Orlić
Obrezivanje grana kao mjera njege u intenzivnim kulturama običnog bora (Pinus silvestris L.)     PDF    TXT 18
V. Horvat
Istraživanje zaštite korijena od isušivanja prilikom transporta sadnica     PDF    TXT 26
broj: 5-6
     
B. Mayer
Prilog klasifikaciji pošumljenih Đurđevačkih pijesaka     PDF    TXT 158
broj: 7-8
     
I. Dekanić
Inteziviranje proizvodnje drva u cenozi hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum Horv.) primjenom intenzivnih proreda i fertilizacije različitim mineralnim gnojivima     PDF    TXT 197
broj: 5-6
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
D. Klepac
Jedan pokus o tome kako se pomiče visinska krivulja u jednodobnim sastojinama hrasta lužnjaka s obzirom na njihovu starost     PDF    TXT 141
broj: 11-12
     
Z. Tomac
Normalne, stvarne i druge drvne mase prebornih šuma kao jednoznačne, temeljne veličine u gospodarskim osnovama     PDF    TXT 436
broj: 1-2
     
 
DENROMETRIJA
     
M. Špiranec
O prirastu nizinskog brijesta u mješovitim sastojinama     PDF    TXT 13
broj: 9-10
     
Z. Tomašegović
Inventura drvne mase izmjerom uzorka, određenoga ždrijebom iz liste s taksacijskim informacijama (Nove mogućnosti za djelotvornu upotrebu aerosnimaka)     PDF    TXT 277
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Mikloš
Kvaliteta hrane kao jedan od uzroka masovnih pojava topolina čupavog prelca (Pygaera anastomosis L.) u nasadima euroameričkih topola     PDF    TXT 53
I. Spaić, B. Britvec
Laboratorijska ispitivanja efikasnosti nekih sekticida protiv gusjenica gubara (Lymantria dispar L.)     PDF    TXT 84
broj: 11-12
     
I. Spaić
Terenska istraživanja efikasnosti Metationa i Dipterexa protiv gusjenica gubara     PDF    TXT 419
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Z. Potočić
Političko-ekonomska suština Barthine formule     PDF    TXT 355
U. Golubović
Istraživanja relativne diferencijalne rente u ekonomskim šumama Gorskog Kotara     PDF    TXT 364
broj: 7-8
     
 
PEDOLOGIJA
     
N. Komlenović
Istraživanje godišnjih promjena sadržaja hraniva u iglicama europskog ariša, američkog borovca i zelene duglazije     PDF    TXT 256
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
S. Bojanin
Analiza rada zglobnih traktora kod izvlačenja debala     PDF    TXT 231
broj: 5-6
     
 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
B. Petrić
utjecaj strukture na permeabilnost drva četinjača     PDF    TXT 125
broj: 9-10
     
A. Sliepčević
Subfosilno drvo u Hrvatskom Zagorju     PDF    TXT 309
broj: 11-12
     
 
LOVSTVO
     
D. Andrašić
Lovnokartografski znakovi     PDF    TXT 451
broj: 1-2
     
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA I TEME
     
Heski, T.
Neka iskustva na području šumarije Vrbovsko o radu sa hidrauličnom dizalicom FOCO 6000 CL montiranom na kamionu     PDF    TXT 34
broj: 3-4
     
Benić, R.
Neka mišljenja o položaju šumarstva, njegovom dohotku i organizaciji     PDF    TXT 98
Radovčić, A.
Sve veće značenje rekreativne vrijednosti šuma     PDF    TXT 100
 
ŠUMARSKA SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI
     
Bađun, B.
O pitanjima mehaniziranog koranja jele i smreke u ovisnosti o koncentraciji trupaca na stovarištima     PDF    TXT 114
broj: 5-6
     
Bađun, S.
Aktualna pitanja i problemi šumarstva, drvne industrije d hortikulture     PDF    TXT 182
broj: 9-10
     
Jovanović, S
Osnovana je sekcija uzgajivača šuma Zajednice Šumarskih fakulteta Jugoslavije     PDF    TXT 330
broj: 11-12
     
Hren, V.
Seminar o intenziviranju gospodarenja panjačama i devastiranim sjemenjačamo listača s posebnim osvrtom na biološku rekonstrukciju unošenjem četinjača.     PDF    TXT 459
Piškorić, O.
SimPozij povodom stogodišnjice knjige J. Pančića: »Šumsko drveće i šiblje u Srbiji«     PDF    TXT 461
broj: 9-10
     
 
MEĐUNARODNI SKUPOVI
     
Krstinić, A.
XIV zasjedanje Međunarodne komisije za topolu 317 Mikloš, I.: Međunarodni sastanak radne grupe za insekte     PDF    TXT 327
broj: 3-4
     
 
VISOKOŠKOLSKA NASTAVA U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI
     
Bađun, S.
Pedesetogodišnjica rada Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1920. do 1970.     PDF    TXT 105
Bađun, S.
Proslava 50 godina rada šumarskog fakulteta u Beogradu     PDF    TXT 109
broj: 5-6
     
Bađun, S.
Godišnja skupština Šumarskog fakulteta u Zagrebu     PDF    TXT 162
broj: 3-4
     
 
DJELATNOST ŠUMARSKIH INSTITUTA
     
Šafar, J.
Izvještaj o radu za godinu 1970. Instituta za šumsko i drvno gospodarstvo Biotehničkog fakulteta u Ljubljani     PDF    TXT 113
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
S. F.
Deset godina razvitka Šumskog gospodarstva Delnice (1960—1970)     PDF    TXT 37
Z. Š.
Višejezični rječnik stručnih izraza u anatomiji drva     PDF    TXT 40
Matić, S.
Zbornik radova »Savjetovanje o Posavini«     PDF    TXT 40
broj: 7-8
     
Bađun, S.
Prof. dr ing. Juraj Krpan: »Tehnologija furnira i ploča«     PDF    TXT 273
Ettinger, Z.
Prof. dr ing. Roko Benić: »Organizacija rada u drvnoj industriji«     PDF    TXT 274
broj: 9-10
     
Piškorić, O
Stota obljetnica knjige V. Račkoga: »O sječenju i gojenju šuma«     PDF    TXT 332
Vidaković, M.
S. Borojević i K. Borojević: »Genetika«     PDF    TXT 336
Plavšić — Gojković, N.
J. Kovačević: »Poljoprivredna fitocenologija«     PDF    TXT 339
broj: 11-12
     
Bađun, B.
Kazalo članaka, prikaza, stručnih informaciia i izvještaja; GOZDARSKI VESTNIK, 28:1—10, 1970; NARODNI ŠUMAR, 24:1—12, 1970; ŠUMARSTVO, 23:1—12, 1970; DRVNA INDUSTRIJA, 21:1—12, 1970 .     PDF    TXT 473
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Opalički, S.
Andreev, S. V., Martens, B. K., Močalova, V. A. — Biofizičke metode u zaštiti bilja od bolesti i štetnika. (Biofizički metodi v zašćite ot vreditelej i boljeznej), Lenjingrad 1969.     PDF    TXT 45
Panov, A.
»Lesnoj žurnal«, 1970, 4, prikaz članaka     PDF    TXT 46
broj: 3-4
     
Panov, A.
»Revue forestiere française«, 1970, 5 i 6, prikazi članaka     PDF    TXT 117
Panov, A.
»Lesnoj žurnal«, 1970, 516, prikaz članaka     PDF    TXT 118
broj: 5-6
     
Klepac, D.
»Annali del centro di economia delle Venezie«, 1966/1967, 8, prikaz članaka     PDF    TXT 192
Mikloš, I.
»Boletin del Servicio de Plagas Forestales«, 1970. 25, prikaz     PDF    TXT 192
broj: 9-10
     
Kalinić, M.
Bert Schut — Topole u šumi, gradu i krajoliku. (Populirien in bos, stad en landschap), 1970.     PDF    TXT 339
Mikloš, I.
»Boletin del Servicio de Plagas de Forestales«, 1970, 26, prikaz članaka     PDF    TXT 341
Panov, A.
»Lesnoj žurnal«, 1971, l i 2, »Revue forestiere française«, 1971, l, prikazi članaka     PDF    TXT 344
broj: 11-12
     
Klepac, D.
Hamilton, G. J. — Tablice za uređivanje šuma. (Forest Management Tables), London 1971     PDF    TXT 464
Mikloš, I.
»Meddelelser fra Det Norske Skogforsaksvensen«, 1970/1971., prikaz članaka     PDF    TXT 470
Mikloš, I.
»IDIA — Suplemento Forestales«, 1968—69, prikaz članaka     PDF    TXT 470
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
13. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 20. 1. 1971.     PDF    TXT 49
broj: 3-4
     
14. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 18. 3. 1971.     PDF    TXT 122
broj: 5-6
     
15. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 13. 5. 1971     PDF    TXT 195
16. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 9. 6. 1971     PDF    TXT 195
broj: 9-10
     
17. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 22. 9. 1971.     PDF    TXT 348
Zapisnik sa Plenuma Saveza šumarskih društava SR Hrvatske, 8. 10. 1971, Zagreb     PDF    TXT 348
Prijedlog nacrta Ustavnog amandmana o šumarstvu za Ustav SR Hrvatske Saboru SR Hrvatske.     PDF    TXT 351
broj: 11-12
     
18. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 16. 12. 1971.     PDF    TXT 478
broj: 5-6
     
 
RAZNO
     
Ožura, M.
Desetgodišnjica Šumarske škole u Delnicama     PDF    TXT 176
broj: 9-10
     
Neidhardt, N.
Prognoziranje     PDF    TXT 312
broj: 3-4
     
 
OBAVIJESTI
     
Simpozij : »Značaj šumarstva i prerade drveta za razvoj nerazvijenih područja Jugoslavije«     PDF    TXT 123
broj: 5-6
     
Konferencija: »Radne organizacije i sistem naučnih informacija«     PDF    TXT 194
broj: 1-2
     
 
NEKROLOZI
     
Strineka, M.
Ing. Josip Žužek     PDF    TXT 50
broj: 7-8
     
Janićijević, C.
Ing. Šefket Kuloglija     PDF    TXT 275
broj: 11-12
     
Hren, V.
Ing. Ilija Lončar     PDF    TXT 480
Strineka, M.
Ing. Stevo Marković     PDF    TXT 483

                UNDER CONSTRUCTION