godište: 1970    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1970 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar, J.
Brucijski bor (Pinus brutia Ten.). I Prilog: areal i stanište     PDF    TXT 1
Šafar, J.
Brucijski bor (Pinus brutia Ten.). II Prilog: Ekološke i ekonomske značajke     PDF    TXT 10
broj: 3-4
     
Prpić, B.
Primjena radioaktivnih izotopa u uzgajanju šuma     PDF    TXT 106
broj: 7-8
     
Milatović, S.
Otpornost borovca (Pinus strobus L.) na snježne padavine     PDF    TXT 239
broj: 9-10
     
Rauš, Đ.
Prilog poznavanju flore Fruške gore iz okolice Iloka     PDF    TXT 285
broj: 7-8
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomac, Z.
Uloga omjera smjese u određivanju smjernica gospodarenja (odnosno određivanja etata) pomoću tabela normalnih masa u prebornim šumama (Fagetum abietetosum croaticum Horv.)     PDF    TXT 233
 
DENDROMETRIJA
     
Pranjić, A.
Sastojinske visinske krivulje hrasta lužnjaka     PDF    TXT 201
broj: 3-4
     
 
ZAšTITA šUMA
     
Opalički, K.
Mineri i defolijatori jele i njihov udio u procesu sušenja sastojina jele     PDF    TXT 69
Vajda, Z.
Problem zaštite šuma od požara u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 92
broj: 7-8
     
Klepac, D.
Kako utvrditi postotak smanjenja asimilacijske površine u zaraženim jelovim šumama?     PDF    TXT 229
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Golubović, U.
Prilog utvrđivanju vrijednosti sastojina u izmijenim uvjetima privređivanja na mediteranskom području     PDF    TXT 21
broj: 3-4
     
Mesić, S.
Neki problemi formiranja dohotka i uspostavljanja samopravnih odnosa u grani šumarstva zbog postojanja rente.     PDF    TXT 112
broj: 5-6
     
Kraljić, B.
Priprema rada i proizvodnje, optimalna veličina šumarije i optimalni sistem njezina rukovođenja te uposlivanje diplomiranih inžinjera šumarstva     PDF    TXT 158
Kraljić, B.
Procjena vrijednosti šuma i bilanciranje uspjeha u biološkoj šumskoj proizvodnji u Jugoslaviji     PDF    TXT 172
 
PEDOLOGIJA
     
Spirovski, J. i Mirčevski, S.
Karakteristike zemljišta u nekim tipovima šuma hrasta kitnjaka u planini Karadžici (Kitka)     PDF    TXT 148
broj: 11-12
     
Vranković, A.
Pedološki prikaz tala nekih šumsko-gospodarskih jedinica u planinskom masivu Mala Kapela     PDF    TXT 369
Kalinić, M.
Karakteristike tala bukovih i hrastovih sastojina Psunja     PDF    TXT 391
Martinović, J.
Neke karakteristike organske materije tala u smrekovim šumama Hrvatske     PDF    TXT 409
broj: 3-4
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Tomanić, S.
Utjecaj zamorenosti radnika na dnevnu i tjednu dinamiku proizvodnosti rada pri sječi i izradi drva     PDF    TXT 84
broj: 5-6
     
Bojanin, S.
Utrošak vremena za orumenjavanje stabala crnog bora i faktori o kojima ovisi     PDF    TXT 125
broj: 7-8
     
Lovrić, N.
Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija šumskih puteva     PDF    TXT 221
broj: 1-2
     
 
VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
     
Dekanić, I.
Osvrt na suradnju stručnjaka iz operative u nastavi     PDF    TXT 37
broj: 7-8
     
Klepac, D.
Obrazovne potrebe u šumarstvu i drvnoj industriji s obzirom na tehničko-tehnološke i društvene transformacije u svijetlu srednjoročnog plana razvoja     PDF    TXT 243
Popovski, P.
Problemi visokoškolske nastave na šumarskim faktultetima Jugoslavije     PDF    TXT 259
Mirković, D.
Režim studija kao sredstvo za podizanje kvalitete nastave .     PDF    TXT 265
Tucović, A.
Diplomski rad kao sredstvo za podizanje kvalitete studija     PDF    TXT 270
broj: 11-12
     
Klepac, D.
Kako je organizirana postdiplomska nastava na sveučilištu u Padovi.     PDF    TXT 427
broj: 9-10
     
 
AKTUELNA PROBLEMATIKA I TEME
     
Butković, M.
Društveni plan razvoja šumarstva i drvne industrije Hrvatske za razdoblje od 1971—1975. godine     PDF    TXT 317
Vasung, M., Špoljarić, V.
O šumama slavonske regije.     PDF    TXT 327
Tehničke upute za ispitivanje kvalitete i zdravstvenog stanja šumskog sjemena     PDF    TXT 341
broj: 11-12
     
Zaključci sa savjetovanja ITŠIDJ-e 10. 7. 1970. u Sarajevu na temu: Koncepcija razvojnih mogućnosti šumarstva, prerade drveta i grafičke industrije za period 1971—1975. godine.     PDF    TXT 431
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Jesenski plenum Saveza ITŠIDH-e u Poreču 1968. god     PDF    TXT 53
6. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 22. 1. 1970     PDF    TXT 62
broj: 3-4
     
7. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 26. 3. 1970     PDF    TXT 116
broj: 5-6
     
8. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 16. 4. 1970     PDF    TXT 192
9. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 14. 5. 1970     PDF    TXT 193
Zapisnik sa zajedničke sjednice upravnog odbora zajednice istraživačkih organizacija u oblasti šumarstva i industrije za preradu drveta (XX sjednica) i plenuma zajednice šumarskih fakulteta Jugoslavije.     PDF    TXT 194
Neidhardt, N.
Prva žena doktor šumarskih nauka.     PDF    TXT 198
broj: 7-8
     
Izvještaj o radu IV Plenuma zajednice šumarskih fakulteta Jugoslavije     PDF    TXT 255
Društvena aktivnost studenata šumarstva Jugoslavije.     PDF    TXT 273
broj: 9-10
     
Zapisnik proljetnog plenuma SITŠIDH-e, održanog u Slavonskom Brodu 26. 6. 1970     PDF    TXT 333
10. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 24. 9. 1970.     PDF    TXT 338
11. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 29. 10. 1970     PDF    TXT 339
broj: 11-12
     
12. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 17. 12. 1970     PDF    TXT 437
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Šafar, J.
Letno poročilo 1969. Instituta za gozno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani     PDF    TXT 64
Kovačević, J.
Pedološka karta »Gornje Posavine«.     PDF    TXT 64
broj: 9-10
     
Kovačević, J.
Flora SR Srbije     PDF    TXT 359
broj: 7-8
     
 
KONGRESI, KONFERENCIJE, IZLOŽBE
     
Benić, R. — Bojanin, B.
Internacionalni simpozij o mehanizaciji u iskorišćavanju šuma u Ljubljani.     PDF    TXT 276
broj: 9-10
     
Benić, R.
Savjetovanje njemačkog saveza šumarstva.     PDF    TXT 352
Treća međunarodna konferencija inženjera i učenjaka žena u Torinu     PDF    TXT 357
broj: 7-8
     
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Bojanin, S.
Dr Kaldy Jozsef — Erdögazdasagi anyagmozgatas gepei es technologiöja I. es II. resz (Tehnologija iznošenja i strojevi za iznošenje u šumarstvu, I. i II. dio)     PDF    TXT 278
Neidhardt, N.
Dendrokronologija     PDF    TXT 278
Tomanić, S.
Arvesen Anton — Snarekjring av tommer i hele lengder med terrenggaende traktorer (Privlačenje cijelih debala poljoprivednim i zglobnim šumskim traktorima)     PDF    TXT 279
broj: 9-10
     
Čurić, R.
Osvrt na šumarstvo Norveške     PDF    TXT 355
broj: 11-12
     
Em, H.
Karta prirodne vegetacije Irana.     PDF    TXT 439
Pintarić, K.
Thill Andre — Le frene et sa culture (Običan jasen i njegov uzgoj     PDF    TXT 440
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Murko, V.
Zasluge Josipa Ressela za hrvatske šume.     PDF    TXT 42
Lukačić, R.
Kratak prikaz o šumarstvu Istre od osnivanja Šumskog gospodarstva do danas     PDF    TXT 57
broj: 5-6
     
Klepac, D.
O Josipu Kozarcu povodom proslave 100-godišnjice šumarije u Lipovljanima     PDF    TXT 186
broj: 9-10
     
Mikić, J.
Povodom 80-godišnjice osnivanja i razvoja »Slavonije«, drvne industrije u Sl. Brodu     PDF    TXT 307
broj: 1-2
     
 
NEKROLOZI
     
Strineka, M.
Milan Crnadak     PDF    TXT 66
broj: 11-12
     
Tomek, R.
Kramar Slava     PDF    TXT 442
Potočić, Z.
Borivoj Emrović     PDF    TXT 444

                UNDER CONSTRUCTION