godište: 1969    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1969 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
A. Krstinić
Prilog izučavanju nasljeđivanja oblika debla kod stablastih vrba     PDF    TXT 50
broj: 7-8
     
Nikola Komlenović i Ante Krstinić
Visinski rast i sadržaj mineralnih hraniva u lišću unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida bijele i krhke vrbe     PDF    TXT 229
broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
J. Šafar
Prilozi rješavanju problema o održavanju i podmlađivanju jele na području Gorskog Kotara. Biološka regresija jele u njenoj najugroženijoj zoni.     PDF    TXT 26
V. Stefanović
Borove šume na dolomitu zapadne Bosne bugojansko-kupreškog područja     PDF    TXT 36
broj: 3-4
     
N. Komlenović, J. Martinović, S. Milković
Kloroza obične smreke u mlađim kulturama na području vriština     PDF    TXT 92
T. Nikolovski, S. Mirčevski
Balkanska bukva s hrastolikom korom (Fagus moesiaca (Maly) Dom. var. quercoides V. N.) u Makedoniji     PDF    TXT 104
N. Eić
Izumiranje bijelog bora u bazenu Krivaje     PDF    TXT 109
broj: 5-6
     
Borislav Kolić
Vertikalne promjene intenziteta osvjetljenja u šumama jele i crnog bora     PDF    TXT 172
broj: 7-8
     
Zlatko Vajda
Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj god. 1967. i 1968.     PDF    TXT 258
broj: 11-12
     
I. Dekanić
Dubina podzemne vode i tlo kao važni edafski činioci uspijevanja nekih evroameričkh topola na aluviju Save i Kupe kod Siska     PDF    TXT 363
broj: 3-4
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
D. Klepac
Opadanje prirasta u našim vrijednim hrastovim šumama     PDF    TXT 85
broj: 1-2
     
 
DENDROMETRIJA
     
M. Špiranec
Dvoulazne tablice drvnih masa za brezu na Papuku     PDF    TXT 60
broj: 5-6
     
Mirko Špiranec
Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo     PDF    TXT 179
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
M. Androić, D. Klepac
Problem sušenja jele u Gorskom Kotaru, Lici i Sloveniji     PDF    TXT 1
I. Spaić
Suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) 1968. god. u Gorskom Kotaru     PDF    TXT 13
broj: 3-4
     
Ing. K. Opalički
Pojava korijenovih nematoda u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 126
broj: 9-10
     
M. Androić
Važnost poznavanja gustoće populacije i njezino određivanje kod borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.)     PDF    TXT 320
broj: 11-12
     
Dr I. Spaić
Stanje zaraze i suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) u 1969. godini     PDF    TXT 387
broj: 3-4
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
B. Kraljić
Financiranje biološke reprodukcije posječenog drva     PDF    TXT 114
broj: 7-8
     
Branko Kraljić
Najprikladniji sintetski pokazatelj vrijednosti drva na panju u svrhu bilanciranja uspjeha proizvodnje drva na panju     PDF    TXT 270
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Simeun Tomanić
Tehnika i organizacija primjene radio-uređaja u iskorišćavanja šuma     PDF    TXT 281
broj: 5-6
     
 
DENDROLOGIJA
     
Đuro Rauš
Autohtona i alohtona dendroflora šire okolice Vukovara     PDF    TXT 185
 
PEDOLOGIJA
     
Čedomir Burlica i Branimir Fabijanić
Prilog tipološkoj klasifikaciji šumskih staništa     PDF    TXT 163
broj: 7-8
     
Jakob Martinović
Prilog poznavanju promjena plodnosti tla pod utjecajem šumskog drveća     PDF    TXT 242
broj: 9-10
     
T. Filipan, B. Prpić
Prilog poznavanju penetracije fosfora (P32) u nekim tlima Hrvatske u kojima se osnivaju plantaže i intenzivne kulture šumskog drveta     PDF    TXT 309
B. Mayer
Neki aspekti pedoloških istraživanja tala u vezi s podizanjem kultura četinjača u Hrvatskoj     PDF    TXT 323
broj: 5-6
     
 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
Stanko Badžun
Utjecaj modrenja na fizička i mehanička svojstva crne borovine (Pinus nigra Arn.)     PDF    TXT 145
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
S. Šljivovački, D. Živojnović, J. Drakulić
Veliki jubilej našeg šumarstva     PDF    TXT 66
broj: 3-4
     
Z. Potočić
Projekcija dugoročnog razvoja šumarstva i drvne industrije Jugoslavije .     PDF    TXT 131
Z. Tomac
Prilozi problemu računanja vrijednosti šuma.     PDF    TXT 136
broj: 5-6
     
Z. Tomac, J. Martinović
Opisi staništa u gospodarskim elaboratima .     PDF    TXT 210
broj: 11-12
     
D. Klepac
Nekoliko riječi o prijedlogu »Projekcija razvoja šumarstva i drvne industrije od 1966—1985. godine     PDF    TXT 405
 
AKTUELNE TEME
     
A. Panov
Potreba rada na šumarskoj terminologiji     PDF    TXT 397
I. Spaić
Stanje zaraze gubara u Hrvatskoj prema brojnosti legala 1969/70. godine.     PDF    TXT 402
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
III sjednica Centralnog odbora Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drva Jugoslavije održana 22. studenog 1969. godine u Titogradu .     PDF    TXT 70
23. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 14. 11. 1968     PDF    TXT 71
24. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 30. 1. 1969     PDF    TXT 72
25. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 13. 2. 1969     PDF    TXT 73
broj: 3-4
     
Zahvala šumskim gospodarstvima i drvno-industrijskim poduzećima na novčanoj pomoći za popravak zgrade Saveza.     PDF    TXT 141
26. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 6. 3. 1969.     PDF    TXT 141
27. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 3. 4. 1969     PDF    TXT 142
28. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 17. 4. 1969     PDF    TXT 143
broj: 5-6
     
Zapisnik i zaključci IV plenuma Centralnog odbora Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drva Jugoslavije održanog 6. lipnja 1969. godine u Mariboru     PDF    TXT 214
29. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 8. 5. 1969.     PDF    TXT 215
30. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 5. 6. 1969.     PDF    TXT 216
31. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 12. 6. 1969     PDF    TXT 216
32. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 19. 6. 1969     PDF    TXT 217
broj: 9-10
     
Zapisnik i zaključci sa 85. redovne skupštine Saveza ITŠIDI Hrvatske održane 20. 6. 1969 godine u Zagrebu     PDF    TXT 335
1. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 26. 6. 1969     PDF    TXT 356
2. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 12. 9. 1969     PDF    TXT 357
3. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 9. 10. 1969     PDF    TXT 358
Zaključci V plenuma Centralnog odbora Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drva Jugoslavije održanog 31. listopada 1969. godine u Beogradu.     PDF    TXT 358
broj: 11-12
     
4. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 20. 11. 1969     PDF    TXT 408
5. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 18. 12. 1969.     PDF    TXT 409
Proslava 20-godišnjice     PDF    TXT 409
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
E. Polak
Cvijeće Sredozemlja (Oleg Polunin i Anthony Huxley)     PDF    TXT 68
R. Benić
Strojevi i mehanizmi za iskorišćivanje, splavarenje i šumsko godarstvo (Sirotov I. I. i dr.).     PDF    TXT 68
R. Benić
Eksploatacija šuma (Sirotov I. I., Sirotov V. L, Maslenkov F. N.)     PDF    TXT 69
broj: 3-4
     
V. Hren
Erhart, Walter Melzer: Prethodni rezultati usporednih istraživanja odnosa sadnje u zasjek i veličina sadnica kod smreke.     PDF    TXT 144
broj: 7-8
     
B. Prpić
Korijenje šumskog drveća, Prilog izučavanju morfologije šumskog drveća srednje Evrope (Köstler J. N., Brückner E., Bibelriether H.)     PDF    TXT 306
broj: 11-12
     
D. Klepac
Uređivanje šuma (Doležal, Korf, Priesol)     PDF    TXT 411
S. Bojanin
Istraživanja rada na sjeći i izradi u smrekovim i borovim sastojinama u Norveškoj (Ivar Samset, Ragnar Stromnes og Tore Vik) .     PDF    TXT 411
broj: 9-10
     
 
SIMPOZIUMI I STRUČNI SEMINARI
     
J. Šafar
Šuma objekt rekreacije u oblikovanju krajolika, seminar održan od l—3. 10. 1969. g. u Dolenjskim Toplicama     PDF    TXT 332
D. Rauš
Simpozium o molici     PDF    TXT 333
broj: 5-6
     
 
STRANO I SVJETSKO ŠUMARSTVO
     
Đ. Knežević
50 godina sovjetske šumoprivrede     PDF    TXT 217
broj: 7-8
     
Đ. Knežević
Polustoljetni put šumarske nauke u Sovjetskom savezu     PDF    TXT 300
broj: 9-10
     
R. r.
Internacionalna izložba za tehničku opremu u šumskoj i drvnoj industriji, München od 6—14. 6. 1970     PDF    TXT 360
R. r.
XV kongres IUFRO, Gainesville, Florida, U. S. A. od 14—20. 3. 1971.     PDF    TXT 360
broj: 7-8
     
 
TAKMIČENJA
     
M. Würth
Takmičenje šumskih radnika u Šumsko-poljoprivredno-industrijskom kombinatu »Spačva« — Vinkovci, održano 21. 6. 1969.     PDF    TXT 298
broj: 1-2
     
 
NEKROLOZI
     
V. Hren i D. Srdić
Petar Dragišić     PDF    TXT 75
N. Neidhardt
Adolf Vajler     PDF    TXT 79
Z. Potočić
Đuro Knežević     PDF    TXT 83
broj: 5-6
     
D. Milojković
Žarko Miletić     PDF    TXT 221
broj: 9-10
     
J. Kišpatić
Margareta Lojda     PDF    TXT 361
broj: 11-12
     
I. Horvat
Juraj Krpan     PDF    TXT 418

                UNDER CONSTRUCTION