godište: 1966    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1966 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
Matthews J. D.
Uvodna riječ     PDF    TXT 1
Sučević M.
Pozdravni govor     PDF    TXT 3
Dekić R.
Pozdravni govor     PDF    TXT 5
Vidaković M.
Selekcija plus stabala     PDF    TXT 7
Andersson E.
Selekcija plus stabala u Švedskoj     PDF    TXT 21
De Vecchi Pellatî E.
Prethodni podaci o pokusu s pojedinačnim potomcima majčinskih stabala od Pinus strobus     PDF    TXT 41
Mutibarić J.
Varijacije dužine drvnih vlakanaca unutar populacije stabala bele vrbe     PDF    TXT 49
Vidaković M. i Žufa L.
Sačuvanje genofonda prirodnih šuma za genetska istraživanja     PDF    TXT 55
Ryookiti Toda
Sačuvanje genofonda u populacijama šumskog drveća     PDF    TXT 72
Bialobok S.
Sačuvanje prirodnih šumskih populacija u Poljskoj     PDF    TXT 76
Ciertych M. M.
Pokusi provenijencija i njihovo prilagođavanje najefikasnijoj selekciji i očuvanju željenih šumskih populacija     PDF    TXT 88
Przybylski T.
Lokalne svojte običnog bora (Pinus silvestris L.) u Poljskoj, njihova genetska vrijednost i porijeklo     PDF    TXT 96
Vidaković M.
Pridolazak i važnost heterozisa kod unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida     PDF    TXT 105
Bilan V.
Prirodna hibridizacija između Pinus taeda L. i Pinus echinata Mill. u istočnom Teksasu     PDF    TXT 123
Stecki Z.
Utjecaj roditeljskog srodstva na stupanj heterozisa kod hibrida topole     PDF    TXT 126
Krstinić A.
Međuvrsni hibridi između bijele vrbe (Salix alba L.) i krte vrbe (Salix fragilis L.)     PDF    TXT 133
Žufa L. i Živanov N.
Pokazatelji značajnosti i specifičnosti odnosa: tip zemljišta klon topole     PDF    TXT 137
Ničota B. i Marić B.
Dostignuća šumarske genetike i selekcije u Jugoslaviji     PDF    TXT 149
broj: 7-8
     
Vidaković M.
Genetika i uzgoj šuma     PDF    TXT 333
broj: 9-10
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar J.
Osvrt na eksploataciju, degradaciju i uzgoj posavskih hrastika     PDF    TXT 401
Špiranec M.
Desetgodišnji razvoj taksodija u Motovunskoj šumi.     PDF    TXT 433
broj: 11-12
     
Šimunović N.
Prirodni uvjeti za podizanje kulture vrba i topola u Svitavskoj Kaseti     PDF    TXT 520
Vajda Z.
Uzgoj otpornih smrekovih sastojina u Gorskom Kotaru     PDF    TXT 533
broj: 5-6
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomac Z.
Ispitivanje i utvrđivanje vremena prolaženja     PDF    TXT 281
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Vajda Z.
Primjena otrovnih kemijskih sredstava u zaštiti šuma i njihov utjecaj na prirodne biocenoze, ljude i životinje     PDF    TXT 265
broj: 7-8
     
Prpić B.
Štete kao posljedica ovoja leda na krošnjama u g. j. »Josip Kozarac« šumarije Lipovljani     PDF    TXT 347
broj: 11-12
     
Opalički K. i Opalički S.
Mogućnost povećanja insekticidnog djelovanja domaćeg bakterijskog biopreparata Baktukal     PDF    TXT 497
Milatović I., Šarić A.
Proširenost nekih vrsta rđa u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 516
broj: 9-10
     
 
ENTOMOLOGIJA
     
Mikloš I.
Monima incerta Hufn., novi štetnik na topolama     PDF    TXT 411
broj: 11-12
     
Spaić I.
Arišov moljac tuljčar (Coleophora laricella Hb)     PDF    TXT 539
broj: 5-6
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Vraneš V.
Utjecaj nekih uvjeta na smanjivanje kapaciteta pilenja ručnim motornim pilama     PDF    TXT 294
broj: 9-10
     
Kraljić B.
Povećanje produktivnosti u šumskoj privredi     PDF    TXT 416
broj: 11-12
     
Vraneš V.
Naturalna uvjetna jedinica učinka pri praćenju produktivnosti rada na sječi i izradi drva u iskorišćivanju šuma     PDF    TXT 529
broj: 3-4
     
 
DENDROMETRIJA
     
Pranjić A.
Interpolirane Šurićeve jednoulazne tablice za jelu/smreku i bukvu     PDF    TXT 185
broj: 7-8
     
Emrović B.
Fotometoda za mjerenje visinskog prirasta     PDF    TXT 343
broj: 3-4
     
 
PEDOLOGIJA
     
Komlenović N., Martinović J.
Utjecaj plodnosti tla na rast obične smreke u kulturi »Vrelo« kod Jastrebarskog     PDF    TXT 213
broj: 7-8
     
Martinović J., Milković S.
Prilog šumsko-proizvodnom vrednovanju tala u ogulinskom području     PDF    TXT 361
broj: 5-6
     
 
DENDROLOGIJA
     
Nadaždin M. i Ćurić R.
Rasprostranjenje, ekologija i ekonomski značaj zanovijeti (tilovine) Petteria ramentacea u Hercegovini     PDF    TXT 286
broj: 11-12
     
Šafar J.
Problem fizioloških i ekonomskih karakteristika kasnog i ranog hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata tardissima et praecox)     PDF    TXT 503
broj: 3-4
     
 
RAZNO
     
Spaić I.
Hruštevi u šumskim rasadnicima i kulturama     PDF    TXT 228
Maričić N.
20 godina šumarstva Like.     PDF    TXT 237
Bunjevčević Z.
Gospodarenje šumama Like nekad i danas     PDF    TXT 240
broj: 5-6
     
Spaić I.
Velika borova pipa     PDF    TXT 302
Hanzl D. i Vučetić V.
Unošenje četinjača u šume listača u NR Bugarkoj     PDF    TXT 310
Bućan G.
Naše stručno školstvo: Rad zajednice teh. škola i škol. centara drvarske i šum. struke Jugoslavije.     PDF    TXT 322
broj: 7-8
     
Spaić I.
Lisne uši šiškarice     PDF    TXT 375
Tomić R.
Informacija o tvornici sulfatne celuloze i papira Plaški     PDF    TXT 382
broj: 9-10
     
Spaić I.
Borove ose pilarice.     PDF    TXT 439
Severinski V.
200-godišnjica šumarije Krasno     PDF    TXT 448
Piškorić O.
Pogled u šumarstvo Hrvatske pred 100 godina.     PDF    TXT 461
Würth M.
II. Republičko takmičenje sjekača SRH.     PDF    TXT 466
Hanzl D.
Ekskurzija šumara iz Bugarske u Sl. Požegi     PDF    TXT 473
broj: 11-12
     
Golubović U., Meštrović Š.
Turistička renta kao funkcija šumskih sastojina uz Jadransko more i magistralu — Tourist rental as a function of the forest stand situated along the Adriatic and its motor highway — La rente touristique en tant que fonction des peuplements forestiers le long de la Mer Adriatique et le long de l´autoroute côtiere — Die Touristenrente als Funktion der Waldbestände längs des Adriatischen Meeres und der Küsten-Autobahn     PDF    TXT 481
Piškorić O.
Dubrovački čempresi spljoštenih grana     PDF    TXT 546
Rajković
Prva šumarska naučna biblioteka u Hrvatskoj.     PDF    TXT 560
broj: 3-4
     
 
DRUŽTVENE VIJESTI
     
Čop B.
Inženjeri i tehničari u privrednoj reformi .     PDF    TXT 245
Zapisnik plenuma Saveza inž. i teh. šum. i drv. ind. Hrvatske održ. 22/4 1966. u Splitu     PDF    TXT 251
Zaključci sa Savjetovanja u Splitu     PDF    TXT 252
broj: 5-6
     
Hibler V.: Osnovano Društvo inž. i teh. u Senju     PDF    TXT 325
broj: 7-8
     
84. Redovna skupština Saveza inž. i teh. šum. i drv. ind. SRH.     PDF    TXT 386
broj: 9-10
     
Zaključci gornjeg Savjetovanja u Gospiću 27. i 28/6-1966.     PDF    TXT 471
broj: 3-4
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kovačević J.
Atlas fitocenologije travnjaka (Kovačević I.).     PDF    TXT 255
broj: 5-6
     
Kovačević J.
Frančišković S.: Razvoj šumskog gospodarstva u Zapadnohrvatskom visočju     PDF    TXT 326
Kovačević J.
Prilog povijesti teorija postanka tipično mediteranskog tla crljenice     PDF    TXT 326
broj: 9-10
     
Hamm Đ.
Knjiga J. Krpana — Sušenje i parenje drva     PDF    TXT 474
Šafar J.
Prikazuje 3 studije: Soljanika —Iskustva u razmnožavanju četinara domaćih i stranih vrsta, mogućnosti i potreba njihovog unošenja u lišćarske šume Kosova i Metohije. Soljanik: Šumsko drveće i žbunje stranog porijekla na području Kos. i Metohije. Veljković V.: O nekim problemima zaštite šumskih kultura četinara od divljači Kosmeta     PDF    TXT 474
broj: 3-4
     
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Anić M.
Savjetovanje profesora uzgajanja šuma perialpskih zemalja u Bavarskoj i Austriji septembra 1965. g     PDF    TXT 258
Anić M.
Hegi — Ilustrirana flora srednjoevropska.     PDF    TXT 260
Miklavžič
Barner — Eksperimentalna ekologija uzgoja kulturnih biljaka .     PDF    TXT 260
broj: 5-6
     
Vidaković M.
Keresztesi — Uzgoj bagrema u Madžarskoj.     PDF    TXT 328
Benić R.
Knigge, Schultz — Temelji iskorišćavanja šuma.     PDF    TXT 330
Kalinić M.
Pokus gnojidbe u kulturi smrče i japanskog ariša u Klosterhedenu (Holstener—Jorgensen)     PDF    TXT 331
Knežević Đ.
Šumarstvo Rumunjske.     PDF    TXT 331
broj: 7-8
     
Kalinić M.
Simptomi nedostatka kalija i magnezija u gnojidbenim pokusima kod plantaža smrče na Jutlandu (Holstener, Jorgensen)     PDF    TXT 394
broj: 9-10
     
Potočić Z.
65 godina istraživačkog rada madžarskog šumarstva     PDF    TXT 476
Anić M.
Irvine — Šumsko drveće Gane     PDF    TXT 476
broj: 11-12
     
Knežević Đ.
Šumarstvo u Austriji     PDF    TXT 551
broj: 7-8
     
 
NEKROLOZI
     
Eić N.
Prof. dr Nenadiću     PDF    TXT 397
Dragišić, P.
Na godišnjicu smrti ing. Dušana Gjukića     PDF    TXT 398
broj: 9-10
     
Andrašić D.
Ing. Đuro Zmijanac     PDF    TXT 479
broj: 11-12
     
Anić M.
Prof. dr ing. Đuro Nenadić     PDF    TXT 554
Anić M.
Prof. dr ing. Alfonzu Kaudersu     PDF    TXT 558

                UNDER CONSTRUCTION