godište: 1959    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1959 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-3
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Milas B.
Gospodarenje pojedinim vrstama drveća u prebornoj šumi     PDF    TXT 1
Glavač V.
O šumi poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucojeto-Fraxinetum angustifoliae, ass. nov.)     PDF    TXT 39
broj: 6-7
     
Špiranec M.
Močvarni taksodij i mogućnost njegova uzgoja u našim krajevima     PDF    TXT 182
broj: 8-9
     
Lončar I.
Predrast i njega sastojina     PDF    TXT 271
broj: 10-11
     
Vidaković M.
Oplemenjivanje ariša     PDF    TXT 347
broj: 1-3
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kišpatić J.
Pojava rđe na alepskom boru u Istri     PDF    TXT 26
Böhm A.
Diplodia pinea (Desm.) Kickx, uzročnik sušenja sadnica bora     PDF    TXT 48
Androić M.
Pojava bakterioze kod zlatokraja i njezino značenje za gustoću populacije 1958. g.     PDF    TXT 50
broj: 4-5
     
Spajić I.
Prilog poznavanju larvalnog stadija gubara     PDF    TXT 129
broj: 6-7
     
Sarajlić H.
Veliki pokreti zemljanih masa kod Zalesine na željezničkoj pruzi Zagreb-Rijeka     PDF    TXT 169
Mikloš I.
Zapažanja o pojavi i štetnosti nekih insekata na crniki u Hrv. Primorju i Dalmaciji     PDF    TXT 195
broj: 8-9
     
Vasić M.
Ogledi hemiske zaštite kultura topole i vrbe od štetnog djelovanja visoke divljači     PDF    TXT 326
broj: 10-11
     
Kevo R.
Problem i potreba stavljanja područja mljetskih jezera pod najvišu organiziranu formu zaštite prirode     PDF    TXT 355
broj: 12
     
Androić M.
Ekonomske i biocenotske posljedice kasnog tretiranja sastojina protiv gubara     PDF    TXT 437
broj: 1-3
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomaševski S.
Prirast rakavih jelovih stabala     PDF    TXT 46
broj: 4-5
     
Drndelić M.
Uređivanje šuma na području bjelovarske šumsko-privredne oblasti     PDF    TXT 106
Kolomijcev L.
Taksaciona karakteristika i sastav tipova baranjskih šuma     PDF    TXT 118
Tomaševski S.
Prilog određivanju minimalnih masa poslije sječe u perebirnoj šumi     PDF    TXT 124
broj: 6-7
     
Tomaševski S.
Debljinski prirast i vrijeme prijelaza jelovih stabala u fitocenozi bukve s jelom u gospodarskoj jedinici Ravna Gora     PDF    TXT 176
Bićanić B.
Potrajnost smolarenja u Dalmaciji (Uređenje borovih šuma)     PDF    TXT 204
broj: 8-9
     
Plavšić M., Klepac D.
Utvrđivanje prirasta po kontrolnoj metodi na pokusnim plohama gosp. jedinice »Posavske šume« u šumariji Lipovljani     PDF    TXT 257
Klepac D.
Izračunavanje gubitka na prirastu u sastojinama koje je napao gubar (Lymantria dispar)     PDF    TXT 280
broj: 10-11
     
Tomaševski S.
Odnos debljinskog prirasta gorskog brijesta i bukve u gosp. jed. »Ravna Gora«     PDF    TXT 364
broj: 12
     
Klepac D.
Nekoliko metoda za određivanje etata u jelovim prebornim šumama     PDF    TXT 426
broj: 4-5
     
 
DENDROMETRIJA
     
Markić, M., Špiranec, M., Emrović, B.
Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u Spačvanskom bazenu     PDF    TXT 91
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Giordano Guglielmo
Teleferometar i skretne upore     PDF    TXT 81
broj: 8-9
     
Frančišković S. i Gjaić M.
Razvoj i uloga željezničkog praga     PDF    TXT 313
 
PLANIRANJE
     
Lovrić N.
Vremenski plan rada     PDF    TXT 291
broj: 4-5
     
 
ŠUMARSKA TERMINOLOGIJA
     
Knežević Đ.
Smreka, šmrca ili omorika?     PDF    TXT 134
broj: 10-11
     
 
RAZNO
     
Đekić R.
Govor na plenumu Sav. inž. i teh. u Mostaru     PDF    TXT 345
broj: 12
     
Androić M.
Povodom četrdesetgodišnjice KPJ i SKOJ-a     PDF    TXT 409
Simeunović D.
Osnove pravnog regulisanja odnosa u šumarstvu     PDF    TXT 412
broj: 1-3
     
 
SAOPĆENJA
     
Špiranec M.
Metode pojačavanja vidljivosti godova na bukovim izvrcima     PDF    TXT 52
Benić J.
Određivanje tečajnog prirasta u visokim regularnim (jednodobnim) šumama.     PDF    TXT 54
broj: 4-5
     
Simeunović D.
Obrazovanje visokokvalifikovanih stručnjaka za šumarstvo i drvarsku industriju u Francuskoj.     PDF    TXT 142
Ježić M.
O Plitvičkim jezerima.     PDF    TXT 150
broj: 6-7
     
Anić M.
Dva stoljeća stara akcija na uzgoju vrba i drugih vrsta drveća brzog rasta u našim krajevima .     PDF    TXT 229
Vajić B.
V-55 avion za tretiranje šuma     PDF    TXT 229
Šafar J.
Nacionalni parkovi Poljske     PDF    TXT 231
broj: 10-11
     
Knežević Ilija
Pokušaj mehaničkog suzbijanja Dothichiza populea na eurameričkim topolama     PDF    TXT 370
Bertović S.
Međunarodni simpozij za Vegetacijsko kartiranje u Stolzenau     PDF    TXT 372
Šafar J.
Primjeri i značenje toponimije na području naših šuma . . .     PDF    TXT 375
Klepac D.
Deseto zasjedanje Evropske komisije za šume FAO . . .     PDF    TXT 376
Simeunović D.
Obrazovanje kvalifikovanih šumskih radnika u Švicarskoj     PDF    TXT 383
Afanasijev D
Plantažna proizvodnja drveta.     PDF    TXT 386
Piškorić O.
O desetgodišnjici Srednje šumarske škole za krš u Splitu     PDF    TXT 390
broj: 12
     
Hanzl D.
Tečaj o selekcionim sječama i proredama     PDF    TXT 465
broj: 1-3
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
O. Piškorić
Savezno savjetovanje o kršu     PDF    TXT 57
I. Žukina
Rad Šumarskog kluba Varaždin u 1958. g.     PDF    TXT 61
Osnovano je Udruženje šumsko-privrednih organizacija Jugoslavije     PDF    TXT 62
broj: 4-5
     
M. Androić
Prvo savjetovanje o zaštiti šuma saveznog značaja     PDF    TXT 156
M. Androić
XV. Plenum Saveza inžinjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije Jugoslavije     PDF    TXT 161
broj: 6-7
     
Zaključci I. Saveznog savjetovanja za zaštitu šuma održanog 24—26 marta 1959 u Zagrebu     PDF    TXT 241
Zaključci 80-te godišnje skupštine Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 244
M. Špiranec
II. sjednica Upravnog odbora Šumarskog društva Hrvatske održane 28. VIII. 1959.     PDF    TXT 245
M. Androić
Osamdeseta godišnja skupština Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 246
Z. Perc
Stručni izlet u slavonske hrastove šume u Spačvi     PDF    TXT 249
broj: 10-11
     
Promocija I. Dekanića     PDF    TXT 400
Zaključci Šumarske konferencije u Skoplju 16—18. IX. 1959     PDF    TXT 400
Iz zapisnika druge sjednice U. O. Šum. dr. od 6. XI. 1959     PDF    TXT 402
M. A.
16-ti Plenum Sav. inž. i teh. šum. i drv. ind. Jugoslavije     PDF    TXT 402
M. A.
Povodom otkrivanja biste ing. Mihajla Klajna na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu     PDF    TXT 406
broj: 12
     
O. Žunko
Referat ing. O. Žunka na svečanom Plenumu Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 448
M. Androić
Svečani Plenum Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 451
M. Androić
Uspomena na svijetle primjere naše Narodnooslobodilačke borbe i revolucije     PDF    TXT 455
Zaključci 16. Plenume Saveza inž. i teh. šum. i drv. ind. Jugoslavije     PDF    TXT 456
inž. Stjepan Bertović
Savjetovanje o naučno istraživačkom radu u šumarstvu i drvnoj industriji NR Hrvatske     PDF    TXT 461
broj: 1-3
     
 
IZ ŠUMARSKE SEKCIJE POLJ. ŠUM. KOMORE HRVATSKE
     
M. Würth
Sjednica U. O. Polj. šum. komore od 24-XII-1958     PDF    TXT 63
broj: 6-7
     
 
NEKROLOZI
     
Z. Perc
Fey ing. Josip — Prigodom godišnjice smrti     PDF    TXT 254
broj: 10-11
     
Dodoš Dragan — Nekrolog kolektiva Ogulin     PDF    TXT 401
broj: 12
     
R. S.
Ing. Josip Jozić     PDF    TXT 464
broj: 1-3
     
 
STRANO ŠUMARSTVO i STRANA STRUČNA LITERATURA
     
D. Knežević
Izgrađivanje šumarstva u Etiopiji     PDF    TXT 68
Đ. Knežević
Šume Kanade     PDF    TXT 70
Đ. Knežević
Šume i šumarstvo Vjetnama     PDF    TXT 74
broj: 4-5
     
Z. Vajda
Uvođenje suvremenih metoda u borbi protiv šumskih požara u SAD     PDF    TXT 163
M. Anić
Kameev I. E.: Kultura oranžerejnokomnatnih rastenij     PDF    TXT 166
M. Anić
Harlow W. M. and Harrae E. S.: Textbook of Dendrology     PDF    TXT 167
M. Anić
Šobek J.: Ofešak a jeho poštovani     PDF    TXT 167
broj: 6-7
     
Đ. Knežević
Kuda ide šumarstvo?     PDF    TXT 233
Đ. Knežević
Po švedskim šumama     PDF    TXT 237
broj: 8-9
     
Kaminski E.: Šume i šumarstvo Poljske     PDF    TXT 300
M. Anić
Susaeta i Orensanz: Tehnika pošumljavanja mediteranskog područja i njen razvoj     PDF    TXT 333
M. Anić
Vedel H. Lange J.: Traeer og buske     PDF    TXT 338
I. Horvat
Kohmeder — Schönbach: Genetik und Züchtung der Waldbäume     PDF    TXT 338
I. Horvat
Zycha, Hörig, Rettenbach Knigge: Die Pappel     PDF    TXT 340
Đ. Knežević
Šume i šumarstvo Norveške     PDF    TXT 342
broj: 10-11
     
Đ. Knežević
Šumarstvo u Turskoj     PDF    TXT 393
Đ. Knežević
Šumoprivreda Latinske Amerike     PDF    TXT 394
Đ. Knežević
Položaj austrijskog šumarstva s obzirom na evropsku integraciju     PDF    TXT 397
broj: 12
     
Đ. Knežević
Evropska šumoprivreda u svijetlu poljoprivredno, političke integracije     PDF    TXT 466
J. Kišpatić
Zycha, Röhrig E., Rettenbach B., Knigge W.: Die Pappel: Anbau, Pflege, Werwertung     PDF    TXT 469
M. Anić
Svoboda P.: Lesni dfeveni a jejich porosty     PDF    TXT 470
M. Anić
Szafer W., Kulczynski S. i Pawlovski B.: Rôsliny polskie     PDF    TXT 472
M. Anić
Sbornik prac o Tatranskom Narodnonom parku     PDF    TXT 472
M. Anić
Rostrup E. — Jörgensen C. A.: Den danske flora     PDF    TXT 472
broj: 1-3
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
J. Kovačević
Wraber M.: Fitocenološka in ekološka analiza dendroflore na Pohorju     PDF    TXT 67
Fr. Štajduhar
Krpan dr. J.: Sušenje i parenje drva     PDF    TXT 67
broj: 4-5
     
Domaći stručni časopisi: Šumarstvo 7/8, 9/12 1958. — Narodni šumar 7/9 _10/12 1958. — Gozdarski vestnik 8/9—10 1958. — Les 6/7, 8, 9, 1958. — Drvna industrija 9/10—11/12 1958.     PDF    TXT 162
broj: 8-9
     
M. Anić
Alfieri D. i Kevo R.: Mljet     PDF    TXT 333
Domaći stručni časopisi 1959.: Šumarstvo 1/2, 3/4, 5/6 — Gozdarski vestnik 1/2, 3, 4/5 — Les l, 2/3, 4, 5, 6 — Narodni šumar 1/4 — Zaštita prirode 15 — Drvna industrija 1/2, 3/4, 5/6 — Šumarski pregled 1 — Topola 9, 10     PDF    TXT 340
broj: 10-11
     
J. Kovačević
Anić M.: Šumsko vegetacijski odnosi Istre     PDF    TXT 399
broj: 6-7
     
 
OSOBNE VIJESTI
     
Z. Perc
Weiler ing. Adolf — Samostalna izložba slika     PDF    TXT 232

                UNDER CONSTRUCTION