godište: 1958    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1958 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGOJ ŠUMA
     
Glavač M
O šumi lipe i tise (Tilieto — Taxetum).     PDF    TXT 21
Fukarek P.
Najnovija literatura o Pančićevoj omorici.     PDF    TXT 31
broj: 3-4
     
Milas B.
Gospodarenje šumama primorske bukve.     PDF    TXT 81
Regent B.
Gospodarenje u primorskim listopadnim šumama niskog uzgoja i njihovo melioriranje.     PDF    TXT 94
broj: 5-6
     
Banti G.
Banti dr., G.: Pošumljavanje na đenovskim Apeninima, (Himboschimenti sull Apennino Genovese)     PDF    TXT 147
Lončar I.
O njezi bukova mladika.     PDF    TXT 157
Afanasijev D.
Stimulacija sjemena.     PDF    TXT 163
Zmijanac Đ.
Proizvodnja goleme sekvoje.     PDF    TXT 177
Jovančević M.
Medunac u Trstenu i okolišu.     PDF    TXT 186
broj: 7-9
     
Horvat I.
Prilog poznavanja borovih i smrekovih šuma male Kapele.     PDF    TXT 225
Simeunović M.
Fiziološko srašćivanje korjenja alepskog bora.     PDF    TXT 268
Hanzl D.
Proširenje jele na Papuku.     PDF    TXT 282
broj: 10
     
Šafar J.
Osnovna razdioba područja Hrvatske na sjemenarske jedinice.     PDF    TXT 329
Dekanić I.
Njegovanje šuma kao mjera za unapređenje šumske produkcije.     PDF    TXT 339
broj: 11-12
     
Horvat A.
Nekoliko misli i orijentacionih podataka o primjeni drače (Paliurus aculeatus Lamp.) pri pošumljavanju Krša.     PDF    TXT 391
broj: 7-9
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Tomaševski S.
U kojim debljinskim razredima i na kojim ekspozicijama dolazi najveći broj jelovih sušaca i izvala.     PDF    TXT 278
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Hren V.
Ocjena stanja sastojina i jačina uzgojnog zahvata uz pomoć frekvencijske krivulje.     PDF    TXT 5
Tomašegović Z.
O problematici aerosnimanja šumskih površina.     PDF    TXT 27
 
DENDROMETRIJA
     
Emrović B.
Veličina slučajne griješke kod određivanja volumnog prirasta sastojine pomoću izvrtaka uz upotrebu tarifa.     PDF    TXT 14
broj: 5-6
     
Emrović B.
O Christenovom visinomjeru.     PDF    TXT 194
broj: 7-9
     
Klepac D.
Funkcionalni odnos između debljine kore i prsnog promjera za naše važnije listopadne drveće.     PDF    TXT 251
broj: 11-12
     
Emrović B.
Funkcionalni papir za volumni prirast.     PDF    TXT 398
 
TEHNOLOGIJA DRVA
     
Tomaševski S.
Učešće i raspored neprave srži bukovih stabala u gospodarskoj jedinici Ravna gora.     PDF    TXT 407
broj: 3-4
     
 
TRGOVINA DRVOM
     
Kabalin D.
Drvo u našoj vanjskoj trgovini.     PDF    TXT 101
broj: 1-2
     
 
PLANIRANJE
     
Butković M.
Perspektivni plan šumarstva.     PDF    TXT 1
broj: 11-12
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Benić R.
Utvrđivanje normalnog učinka rada kod obaranja i izrade jelovine u ljetnoj sječi.     PDF    TXT 369
broj: 1-2
     
 
SAOPĆENJA
     
Knežević Đ.
Metodologija selekcije topola.     PDF    TXT 38
Oraščić I.
Degradacija šuma na Učki .     PDF    TXT 43
Šikić B.
Sa jednog studijskog putovanja.     PDF    TXT 48
broj: 5-6
     
Oštrić I.
Utvrđivanje normi i praćenje produktivnosti na poslovima sječe i izradbe drvnih sortimenata.     PDF    TXT 212
broj: 11-12
     
Oštrić I.
Racionalizacija transporta u iskorištavanju šuma.     PDF    TXT 417
Eić N.
Protupožarna služba i vjetrobrani pojasevi u američkim šumama     PDF    TXT 420
Kritić D.
Drvo kao gorivo i kao sirovina za kemijsku preradu     PDF    TXT 424
Androić M.
Neki problemi zaštite šuma u Italiji i Njemačkoj     PDF    TXT 425
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Hajdin Ž.
Jedanajsta sjednica Upravnog odbora Društva     PDF    TXT 69
Hajdin Ž.
XII. Plenum Saveza šumarskih društava Jugoslavije     PDF    TXT 69
Hajdin Ž.
XII. Plenum Saveza šumarskih društava Jugoslavije     PDF    TXT 69
Hajdin Ž.
Dvanajsta sjednica Upravnog odbora Društva     PDF    TXT 69
broj: 3-4
     
Androić M., Hajdin Ž., Cvitovac V., Peternel J.
79. redovna godišnja skupština šumar. društva NR Hrvatske     PDF    TXT 108
Zaključci 79. god. skupštine Šumarskog društva NR Hrvatske.     PDF    TXT 129
Hajdin Ž.
Iz šumarskog društva NRH     PDF    TXT 140
broj: 7-9
     
Zaključci III. Kongresa inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije.     PDF    TXT 291
Androić M.
Novi predsjednik i članovi predsjedništva Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije     PDF    TXT 301
Androić M.
Novi počasni član Saveza Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije     PDF    TXT 301
Perc Z.
Rijetki jubilej     PDF    TXT 301
broj: 10
     
Hajdin Ž.
4. sjednica Upravnog odbora Šumarskog Društva NRH održan 15. IX. 1958.     PDF    TXT 355
Androić M.
Plenum Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije     PDF    TXT 356
broj: 11-12
     
Oštrić I.
Proslava 100 god. rođenja šumara i književnika Josipa Kozarca u Vinkovcima     PDF    TXT 436
Kauders A.
60. god. otvorenja Šumarskog doma i osnutka šumarske akademije u Zagrebu.     PDF    TXT 437
Androić M.
Povodom jednog jubileja     PDF    TXT 439
XIV. plenum Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije — Zaključci     PDF    TXT 441
Hajdin Ž.
Plenum Društva NR Hrvatske     PDF    TXT 446
broj: 1-2
     
 
IZ ŠUMARSKE SEKCIJE POLJ. ŠUM. KOMORE HRVATSKE
     
Würth M.
Savjetovanje o problematici upravljanja i gospodarenja u privatnim šumama održane u XII. mjes. 1957. g. u Varaždinu     PDF    TXT 70
broj: 3-4
     
Würth M.
Stanje smolarenja u NRH     PDF    TXT 130
Würth M.
Poslovni sastanak proizvođača i prerađivača borove smole FNRJ održanog dne 7. III. 1958.     PDF    TXT 141
broj: 5-6
     
Würth M.
VIII. sastanak Upravnog odbora     PDF    TXT 219
broj: 10
     
Würth M.
Iz sekcije za šumarstvo Polj. šum. Komore Hrvatske     PDF    TXT 358
broj: 11-12
     
Würth M.
Rad Komisije za Krš     PDF    TXT 443
broj: 7-9
     
 
NEKROLOZI
     
Perc Z.
Tomičić ing. Božidar     PDF    TXT 302
broj: 10
     
Anić M.
Prof. dr. ing. Andrija Petračić     PDF    TXT 349
Jung A.
Bartol Pleško     PDF    TXT 354
broj: 11-12
     
Horvat I.
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović     PDF    TXT 411
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Klepac D.
Deveto zasjedanje evropske komisije za šume FAO u Rimu     PDF    TXT 61
Banuševac T.
Sastanak izvršnog komiteta međunarodne Unije instituta za šumarska istraživanja     PDF    TXT 65
broj: 3-4
     
Frančišković S.
Uspomeni Josipa Ressela     PDF    TXT 132
Tomašegović Z.
Postdiplomski tečajevi na Poljopr. šumar. fakultetu u Zagrebu     PDF    TXT 138
broj: 7-9
     
Klepac D.
Šesto zasjedanje potkomisije za koordinaciju mediteranskih šumarskih pitanja »Silva Mediterranea«     PDF    TXT 303
Anić M.
Prof. Pavari u Zagrebu     PDF    TXT 324
Knežević Đ.
Nevaljalo i bolje — Prilog šumarskoj terminologiji     PDF    TXT 328
broj: 10
     
Androić M.
Neki podaci o šumarstvu i šumama AKMO     PDF    TXT 358
broj: 11-12
     
Kovačević N.
Stručni ispiti šumarskih tehničara     PDF    TXT 448
Kalinić Bojanin M.
Međunarodna konferencija po pitanju geneze, klasifikacije i kartografije tla jugoistočne Evrope     PDF    TXT 448
Hang L.
Desetgodišnjica osnutka i rada srednje tehničke škole drvne struke u Virovitici     PDF    TXT 449
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Anić M.
Némec A.: Melioracije degradovanych lesnich pud, Praha, 1959.     PDF    TXT 71
Spajić I.
Schwerdtfeger F.: Waldkrankheiten, Hamburg Berlin, 1957. (II. izdanje)     PDF    TXT 72
Kovačević J.
Ritter-Studnička: Pflanzendecke und Bodenbeschaffenheit der Alpenwiden des Bjelašnica und Treskavica Gebirges (Phyton 7, 1957)     PDF    TXT 74
Kovačević J.
Gauba E.: Ein Besuch der kaspischen Wälder Nordpersiens (Annalen des Naturhistorisches Museums in Wien Bd. 60, 1957.)     PDF    TXT 74
Radimir D.
Racionalizacija u iskorištavanju smole sa borovih stabala na području U. S. A. (Prema Naval Sores Review ö 1957.)     PDF    TXT 75
Radimir D.
Proizvodnja ploča vlaknatica i iverica u svijetu (prema Unasylva 1957.     PDF    TXT 75
Brežnjak M.
Peck E. C.: Can crooked logs be straightened before sawing? (Wood and Word Products. No 1, 1957.)     PDF    TXT 76
Badjun S.
Fleisher H O.:. Instruments for Alining the Knife and Nosebar on the Veneer Lathe and Slicer (Forest Products Journal, Vol. VI, No. 1 January 1956.     PDF    TXT 77
Gračanin Z.
Celinski F.: Czynniki glebowe a roslinnošć kserotemiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Prace monograficzne nad przyroda Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Tom II. zeszyt 8. Poznan 1953.     PDF    TXT 78
broj: 3-4
     
Ugrenović A.
Buchholz-Klemm: Lesohozjaistveni slovar (Forstwirt Fachwörterbuch, Berlin 1957.)     PDF    TXT 135
Ugrenović A.
Dr. R. Scheuble : O smolarenju bora (Forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Mariabrunn 52/1956.     PDF    TXT 135
Ugrenović A.
Trippodo G.: Vocabolario tecnico e commerciale del legno (Roma 1957.)     PDF    TXT 135
Knežević Đ.
Današnje stanje šuma u svijetu (prema podacima FAO)     PDF    TXT 136
broj: 7-9
     
Vajda Z.
Još jedan uspjeh u biološkoj borbi protiv štetnika (prema Scientific American, 1956.)     PDF    TXT 311
Knežević Đ.
Utjecaj insektcida na ponik i sadnice (Les. hozj. 4/1958.)     PDF    TXT 313
Osnovne linije razvitka drvne industrije Sovjetskog Saveza (Les. hozj. 4/1958.)     PDF    TXT 316
Fukarek P.
Jedan značajan zbornik naučnih radova sa područja primjenjene biljne sociologije u šumarstvu i poljoprivredi (Angewandte Pflanzensoziologie 1954.     PDF    TXT 318
Anić M.
Vyskot M.: Pesteni dubu, Praha 1958.     PDF    TXT 325
Dekanić I.
Gisela Jahn: Standörtliche Grundlagen für den Anbau der grünnen Douglasie (Schriftenreihe der Forstlichen Fakultät der Universität Gottingen, Band 11     PDF    TXT 326
broj: 10
     
Benić R.
Krzysik F.: Nauka o drewnie, Warszawa 1957.     PDF    TXT 366
Knežević Đ.
Kad će u proljeće početi serija šum. požara? Nomogram predviđanja opasnosti (Les. hozj. 4/1958.)     PDF    TXT 367
broj: 11-12
     
Horvat I.
Herman Knuchel: Das Holz, Frankfurt/Main 1954.     PDF    TXT 452
Knežević Đ.
Deutsche forstliche Bibliographie     PDF    TXT 453
Knežević Đ.
Hubert Hugo Hilf: Arbeitswissenschaft, München, 1957     PDF    TXT 453
Knežević Đ.
Buchholz-Klemm: Forstwirtschaftliches Fachwörterbuch, Berlin 1957.     PDF    TXT 453
Knežević Đ.
Göhre K.: Die Robinie und ihr Holz, Berlin 1952.     PDF    TXT 453
Benić R.
Iskorišćavanje sporednih i nedrvnih proizvoda šuma u Poljskoj (prema »Las polski« br. 12/1952)     PDF    TXT 453
Knežević Đ.
Šume i šumarstvo u Švedskoj (Les. hozj. br. 5/1958.)     PDF    TXT 454
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Šafar J.
Prebiralni gozdovi na Snežniku. Vegetacijska in gozdnogospodarska monografija (Institut za gozd. in lesno gospodarstvo Slovenije, Ljubljana 1957.)     PDF    TXT 78
broj: 3-4
     
O dvema sličnim udaljenim reliktnim fitocenozama (Zaštita prirode 9, Beograd 1957.)     PDF    TXT 142
broj: 5-6
     
Knežević Đ.
Domaći stručni časopisi: Šumarstvo 3—12/1957. 1—2/1958. — Gozdarski vestnik 1—9/1957. — Les 1—10/1957. — Narodni šumar 1—12/1957. — Drvna industrija 1—12/1957.     PDF    TXT 222
Anić M.
Jeglič C.: Arboretum Volčji potok. Ljubljana 1956.     PDF    TXT 223
broj: 7-9
     
Marić B.
Soljanik I.: Ekspozicija kao faktor pri pošumljavanju goleti u NR Srbiji     PDF    TXT 311
broj: 10
     
Androić M.
Dr. S. Živojinović: Zaštita šuma, Beograd. 1958.     PDF    TXT 362
Knežević Đ.
Domaći stručni časopisi: Šumarstvo 1—6/1958. — Narodni Šumar 1—9/1958. — Gozdarski vestnik 1—5/1958. — Drvna industrija 1—8/1958.     PDF    TXT 364
Piškorić O.
Priprema publikacija za Savezno savjetovanje o Kršu     PDF    TXT 365
broj: 11-12
     
Vajda Z.
Prof. dr. Ž. Kovačević: Primjenjena entomologija. Šumski štetnici III. knjiga, Zagreb, 1956.     PDF    TXT 450
Šafar J.
Miletić Ž.: Metod normale uređivanja prebirne šume na Kršu     PDF    TXT 451

                UNDER CONSTRUCTION