godište: 1957    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1957 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGOJ ŠUMA
     
Ing. M. Simunović
Pošumljavanje na terase u degradiranoj zoni Krša     PDF    TXT 1
Dr. P. Fukarek
Novi podaci o poljskom jasenu (Fraxinus angustifolia Vahl)     PDF    TXT 30
Ing. D. Dimić
Iz prakse u podizanju zelenog pojasa oko Sarajeva.     PDF    TXT 36
broj: 5-6
     
Ing. P. Ziani
Šumske melioracije jako podzoliranih degradiranih površina hrastovog kontinentalnog područja     PDF    TXT 169
Ing. J. Šafar
O planiranju pošumljavanja i melioracije degradiranih panjača s osvrtom na godinu 1956. u NR Hrvatskoj.     PDF    TXT 212
broj: 9-10
     
Dr. B. Jovanović
Neki biometriski i težinski podaci o plodu sladuna (Quercus conferta)     PDF    TXT 361
Ing. I. Lončar
Mješoviti uzgoj nizinskih vrsta drveća     PDF    TXT 379
broj: 11-12
     
Ing. J. Šafar
O podmlađivanju jele na planinskom području Hrvatske.     PDF    TXT 403
Ing. D. Jedlovski i Ing. O. Piškorić
Posljedice hladnog perioda zime 1955/1956 godine na dendroflori u Splitu i okolici     PDF    TXT 418
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. A. Böhm
Dothichiza populea Sacc. et Br. kao uzročnik propadanja topola s posebnim osvrtom na jaku zarazu u proljeće 1956 u Hrvatskoj     PDF    TXT 13
broj: 5-6
     
Ing. I. Spaić
Suzbijanje amorfe herbicidima     PDF    TXT 216
Ing. R. Kevo
Konzervacija i liječenje starih stabala     PDF    TXT 223
broj: 7-8
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. I. Smilaj
Prostorno uređenje šuma u Hrvatskoj     PDF    TXT 246
broj: 3-4
     
 
DENDROMETRIJA
     
Dr. D. Klepac
Istraživanja o debljini kore u šumama hrasta lužnjaka i kitnjaka     PDF    TXT 90
broj: 5-6
     
Dr. Z. Tomašegović
Primjena visinomjera Haga na strmim terenima     PDF    TXT 206
broj: 7-8
     
Dr. D. Klepac
Jedna brza metoda utvrđivanja prirasta     PDF    TXT 274
Dr. B. Emrović
Nomogrami za Algan-Schaefferove tarife     PDF    TXT 293
broj: 3-4
     
 
DRVNA INDUSTRIJA I TEHNOLOGIJA DRVA
     
Ing L. Alkalaj
O iverastim pločama     PDF    TXT 65
broj: 9-10
     
Dr. I. Horvat
Istraživanja o tehničkim svojstvima slavonske hrastovine.     PDF    TXT 321
broj: 1-2
     
 
SAOPĆENJA
     
Dr. P. Fukarek
Flora SSSR — Tom XIV     PDF    TXT 43
Dr. M. Androić
Povodom skupštine Polj. šumarskog fakulteta za škol. godinu 1955-56     PDF    TXT 44
broj: 3-4
     
A. Mušić
Problemi šumskog rada. Oruđe za njegu šuma i njega mladih sastojina     PDF    TXT 107
Ing. D. Bura
Zaključci i preporuke savjetovanja stručnjaka za uzgoj topola (Bilje 12—15. XI. 1956. g.)     PDF    TXT 115
Prof. B. Pleše
Šumarski i drvarski muzej u Zvolenu     PDF    TXT 118
Ing. D. Knežević
Stanje šumarstva u nekim evropskim zemljama     PDF    TXT 119
Ing. I. Oštrić
Komemoracija 50-godišnjice smrti Josipa Kozarca u Vinkovcima     PDF    TXT 123
Dr. M. Androić
Konferencija o uzgoju topola     PDF    TXT 123
Dr. M. Androić
Savjetovanje o stručnoj štampi     PDF    TXT 124
Ing. M. Würth
Savjetovanje o kadrovima u šumarstvu     PDF    TXT 124
broj: 5-6
     
Ing. I. Mrzljak
Lik i mjesto šumarskog tehničara u šumskoj privredi     PDF    TXT 230
Ing. A. Radovčić
Studijsko putovanje stipendista ICA u Francuskoj     PDF    TXT 233
Ing. S. Bertović
Neke šumske zanimljivosti iz Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 236
broj: 7-8
     
Ing. A. Panov
Cinkov fosfid — sredstvo protiv ptica     PDF    TXT 302
Ing. M. Špiranec
Bilješke iz bavarskog šumarstva     PDF    TXT 303
Ing. D. Hanzl
Seminar o proširenju jele na Papuku     PDF    TXT 307
broj: 9-10
     
Ing. J. Šafar
što je šikara ili ima li u našoj zemlji još mnogo šikara     PDF    TXT 383
Ing. A. Panov
Alepski i brutijski bor     PDF    TXT 385
Ing. B. Marinković
O park šumicama     PDF    TXT 390
broj: 11-12
     
Ing. M. Vidaković
Oplemenjivanje šumskog drveća u Danskoj i Švedskoj     PDF    TXT 432
Ing. S. Bertović
Naučna ekskurzija poljskih botaničara i šumara fitocenologa u Hrvatskoj     PDF    TXT 443
Ing. D. Radimir
O uzgoju bambusa     PDF    TXT 449
Dr. M. Anić
Utisci sa šumarskog kongresa u Oxfordu     PDF    TXT 452
Ing. S. Bojanin
VI. interfakultetska konferencija šumarskih fakulteta     PDF    TXT 462

                UNDER CONSTRUCTION