godište: 1954    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1954 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Horvat ing. August
Prilog poznavanju uzgoja plutnjaka (Quercus suber L.)     PDF    TXT 1
broj: 2-3
     
Horvat ing. August
Osvrt na rezultate pošumljavanja u krškom području NR Hrvatske u periodu izvođenja petogodišnjeg plana     PDF    TXT 51
broj: 7
     
Sarnavka ing. Roman
Intenzitet klijavosti kao efektivna vrijednost proklijalih sjemena     PDF    TXT 289
broj: 8
     
Regent ing. Boris
Prilog poznavanju uzgoja biljaka iz ploda pitomog kestena i maruna     PDF    TXT 379
broj: 9-10
     
Šafar ing. Josip i Hajdin ing. Žarko
Problem proširivanja areala jele na brdskom području između Save i Drave u NRH     PDF    TXT 486
Španović ing. Teodor
Vrbe naših Podunavskih ritova     PDF    TXT 506
broj: 11-12
     
Šafar ing. Josip
Problem njege mladog naraštaja u prebornim šumama     PDF    TXT 561
broj: 2-3
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac dr. Dušan
Komparativna istraživanja debljinskog, visinskog i volumnog prirasta u fitocenozi jele i rebrače     PDF    TXT 83
broj: 4
     
Milas ing. Branko
Dinamika gospodarenja prebornim šumama     PDF    TXT 182
broj: 8
     
Emrović ing. Boris
O konstrukciji jednoulaznih tablica-tarifa pomoću logaritamskog papira     PDF    TXT 386
Tomašegović dr. Zdenko
Stereometar kao visinomjer     PDF    TXT 393
broj: 9-10
     
Klepac dr. Dušan
Tablice postotka prirasta     PDF    TXT 454
broj: 11-12
     
Plavšić dr. Milenko
Tabele drvnih masa za poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl)     PDF    TXT 550
Pipan dr. Rudolf
O uređivanju šuma u Sloveniji     PDF    TXT 576
Eić ing. Nikola
Šta nam pokazuje prva revizija uređajnih elaborata     PDF    TXT 592
broj: 2-3
     
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Prokopljević ing. Nenad
O nekim ekonomskim problemima šumske proizvodnje (proizvodnje drveta na panju) kod šumskih gazdinstava —     PDF    TXT 110
broj: 4
     
Stamenković ing. Branislav
Izvoz drvnih proizvoda posle Drugog svetskog rata     PDF    TXT 153
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Benić dr. Roko
Ekonomična veličina odjela u nizinskim šumama, promatrana s gledišta eksploatacije šuma     PDF    TXT 174
broj: 7
     
Lovrić ing. Nino
Srednja daljina i obračun troškova transporta     PDF    TXT 301
broj: 8
     
Benić dr. Roko
Procjena učešća obojene srži u dubećem deblu poljskog jasena (Fr. angustifolia Vahl.)     PDF    TXT 366
broj: 9-10
     
 
DENDROLOGIJA
     
Anić dr. Milan
Dendrološka i uzgojna važnost nekoliko starih parkova u području Varaždina     PDF    TXT 413
Fukarek dr. Pavle
Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl.)     PDF    TXT 433
Stefanović ing. Vitomir
Prilog poznavanju japanske sofore (Sophora japonica L.)     PDF    TXT 496
broj: 11-12
     
Jedlovski ing. Dušan
Neke karakteristike bušina (Cistus L.)     PDF    TXT 584
broj: 1
     
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Jovančević ing. Milorad
O upotrebi i sušenju lovorovog lista i ploda     PDF    TXT 25
broj: 2-3
     
Meštrović ing. Rudi
Smolarenje na kršu     PDF    TXT 75
broj: 7
     
Pejoski ing. Branimir
Viskozimetriska ispitivanja nekih domaćih četinarskih balsama     PDF    TXT 316
broj: 1
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Mikloš ing. Ivan
Jasenova pipa     PDF    TXT 11
broj: 5-6
     
Grison P. i Biliotti E.
Gusjenice četnjaka i uslovi kemijske borbe protiv njih     PDF    TXT 209
Zsuffa ing. Lajoš
Rakavost bagremovih stabala     PDF    TXT 232
broj: 11-12
     
Kovačević dr. Željko
Čempresov krasnik — Buprestis cupressi Germar — štetnik čempresa i cedra na Jadranskom primorju     PDF    TXT 587
broj: 2-3
     
 
INOSTRANO ŠUMARSTVO
     
Beltram ing. Vladislav
Zapažanja s ekskurzije jugoslavenskih šumara u Austriju 11 do 14 oktobra 1953     PDF    TXT 62
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Tomašegović dr. Zdenko
Primjena fotogrametrije u šumarstvu Francuske     PDF    TXT 21
broj: 2-3
     
Kauders ing. Alfons
Jubilarna proslava Šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 41
broj: 4
     
Vajda dr. Zlatko
Prilog poznavanju historije postanka našeg golog krša     PDF    TXT 166
broj: 5-6
     
Vajda dr. Zlatko
Biotski faktori edafskog sloja šumske biocenoze     PDF    TXT 236
Štromar prof. Ljubica
Za zaštitu faune     PDF    TXT 243
broj: 11-12
     
Ugrenović Aleksandar
Problem šumarske terminologije     PDF    TXT 541
Jedlovski ing. Dušan.
Temperaturne razlike minimalnih termometara u zaklonu i pri tlu     PDF    TXT 571
broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Mušič Alojz
Novo oruđe za čišćenje kultura i mladika     PDF    TXT 36
broj: 2-3
     
Panov Aleksandar
Povodom novog članka N. Lobanova o mikorizi     PDF    TXT 120
broj: 7
     
Vrdoljak ing. Žarko
Nekoliko napomena za uzgoj rašeljke     PDF    TXT 333
broj: 9-10
     
Gračanin ing. Zlatko
Utjecaj nekih aktivnih sintetskih tvari na rast mladih biljaka običnog bora (Schweiz. Z. f. F. 1953)     PDF    TXT 535
broj: 5-6
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Frančišković ing. Stjepan
Elementi čvrstoće šperovanog drveta     PDF    TXT 263
broj: 9-10
     
Radimir ing. Drago
Istraživanja za povećanje plovnosti oblovine lišćara u SSSR-u     PDF    TXT 534
broj: 11-12
     
D. J.
Eukalipti u brodogradnji (Vrdoljak)     PDF    TXT 616
Gračanin ing. Zlatko
Matjuk: Utjecaj pedoloških prilika na razvoj korjenovih sistema drveća i grmlja     PDF    TXT 620
broj: 4
     
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Plavšić dr. Milenko i Benić d r. Roko
Da li je šuma osnovno sredstvo ili prirodno dobro?     PDF    TXT 203
broj: 2-3
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Vajda dr. Zlatko
O sriježi ili golomrazici     PDF    TXT 117
broj: 7
     
Kovačević dr. Željko
Zaštita šuma i njeni problemi     PDF    TXT 320
Radimir ing. Drago.
Uspomene na velikog šumarskog entomologa Karla Eschericha     PDF    TXT 325
Piškorić ing. Oskar
Prilog poznavanju bionomije Thaumatopoea pityocampa-e     PDF    TXT 336
broj: 8
     
Devčić ing. Josip
Napad gubara na otoku Cresu     PDF    TXT 404
broj: 9-10
     
Vajda dr. Zlatko
Moljac jelovih iglica u sastojinama Gorskog Kotara     PDF    TXT 527
broj: 4
     
 
DENDROLOGIJA
     
Jedlovski ing. Dušan
Interesantan primjerak čempresa na Hvaru     PDF    TXT 193
broj: 8
     
Jedlovski ing. Dušan
Razlika u gradnji lista šmrike i pukinje     PDF    TXT 403
broj: 11-12
     
Kovačević dr. Josip
Florentinski glog u Srbiji     PDF    TXT 600
broj: 5-6
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA Savjetovanje o službi uređivanja šuma u NRH
     
Smilaj ing. Ivan
Savjetovanje o službi uređivanja šuma u NRH     PDF    TXT 252
broj: 1
     
 
NAREDBE, PRAVILNICI I SL.
     
Dobrinčić Veljko
Neka pitanja u vezi kažnjavanja za neurednost     PDF    TXT 37
broj: 2-3
     
Dobrinčić Veljko
Materijalna odgovornost službenika     PDF    TXT 114
Dobrinčić Veljko
Uniforma službenika šumarsko-tehničke pomoćne službe     PDF    TXT 116
broj: 5-6
     
Ing. Z. P.
Povodom Uredbe o organizaciji     PDF    TXT 271
broj: 8
     
Dobrinčić Veljko
Oko pitanja naplate štete u administrativno-kaznenom postupku     PDF    TXT 405
broj: 9-10
     
Dobrinčić Veljko
Oko disciplinskog postupka     PDF    TXT 522
Dobrinčić Veljko
Jedno objašnjenje čl. 246 Kr. z. (Pustošenje šuma)     PDF    TXT 525
broj: 11-12
     
Dobrinčić Veljko
Knjigovodstvo u šumarijama     PDF    TXT 601
broj: 2-3
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Godek ing. Ivo
Sastanak bujičara na savjetovanju hidrotehničara u Opatiji     PDF    TXT 114
Potočić ing. Zvonko
Plenum Saveza šumarskih društava FNRJ     PDF    TXT 125
Potočić ing. Zvonko
Izvještaj o 75-god. skupštini     PDF    TXT 130
broj: 4
     
Furlan Nada
Ekskurzija studenata drvnoindustrijskog smjera     PDF    TXT 198
broj: 9-10
     
Radovčić ing. Ante
Naučno-instruktivna ekskurzija na području Dalmacije     PDF    TXT 528
broj: 11-12
     
Milas ing. Branko
Ekskurzija inženjera i tehničara šumarskog kluba u Rijeci u Istru u Sloveniju     PDF    TXT 612
broj: 2-3
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
P. Z.
Godišnjak Instituta NRM     PDF    TXT 123
broj: 5-6
     
Fukarek dr. Pavle
Ing. J. Sučić: O arealu pitomog kestena na području Srebrenice s kratkim osvrtom na ostala nalazišta kestena u NR Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 273
broj: 7
     
Brixy ing. Stjepan
Knjiga II Instituta za naučna šumarska istraživanja u Sarajevu     PDF    TXT 337
broj: 8
     
Piškorić ing. Oskar
Ing. A. Krstić: Uređenja predela i park-šuma     PDF    TXT 411
broj: 11-12
     
Gluščević Zoran.
Milorad Milošević-Brevinac: Proizvodnja i prodaja katrana u Studenici, Beograd 1954. g.     PDF    TXT 614
broj: 2-3
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
R. D
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 124
broj: 4
     
Anić dr. Milan
Prof. dr. R. Schober: Die japanische Lärche     PDF    TXT 205
Horvat dr. I.
Rene Liron: Colles et contreplaques     PDF    TXT 207
broj: 5-6
     
Horvat dr. I.
Wood, November 1951, London     PDF    TXT 278
Horvat dr. I.
Wood, November 1952, London     PDF    TXT 279
Horvat dr. I.
Nova metoda sušenja     PDF    TXT 279
Horvat dr. I.
Kolosjeci u pilanama (Konrad Müller)     PDF    TXT 281
Horvat dr. I.
Prirodne šumske zajednice Evrope kao temelji za evropsko uzgajanje šuma (Rubner i Reinhold)     PDF    TXT 282
Horvat dr. I.
Elektrika u šumskoj industriji (Collardet i t. d.)     PDF    TXT 283
Vajda dr. Zlatko
Jordan: Opadanje prirasta i degradacija tla uslijed opadanja razine donje vode     PDF    TXT 285
Urbanovski ing. Albe
Sledeći vek — vek drveta (Glesniger)     PDF    TXT 286
broj: 7
     
Vrdoljak ing. Žarko.
Primjer podizanja vrijednosti medunčevih šikara pomoću cedra (Fourchy-Lemps)     PDF    TXT 339
Brixy ing. Stjepan
Edlin: Šumarski priručnik (London)     PDF    TXT 341
broj: 11-12
     
Marić ing. B.
Organizacija i razvoj naučnih istraživanja u šumarstvu u Švedskoj i Danskoj     PDF    TXT 608
Jedlovski ing. Dušan
Ekonomsko statistički osvrt na plutnjakove šume u Italiji (Monti e Boschi No 107)     PDF    TXT 618
broj: 2-3
     
 
KOMEMORACIJE
     
H. V
Klunić Mirko     PDF    TXT 122
broj: 5-6
     
B. K.
Profesor Schädelin     PDF    TXT 251
broj: 8
     
M. A
Zlatarić ing. Boris     PDF    TXT 402
broj: 7
     
 
RAZNO
     
Kauders prof. ing. Alfons
Stanje šuma na otoku Hvaru polovinom prošlog vijeka     PDF    TXT 328
broj: 8
     
Milošević-Brevinac Milorad
Uzgredno drvarenje     PDF    TXT 409
broj: 11-12
     
Beltram ing. V.
Opuncija kao stočna hrana u Dalmatinskom primorju     PDF    TXT 607
Kovačević dr. Josip
Hortikultura     PDF    TXT 611

                UNDER CONSTRUCTION