godište: 1953    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1953 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 4-5
     
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Ing. B. Bićanić
O cilju šumskog gospodarstva i o njegovoj realizaciji     PDF    TXT 172
broj: 6
     
Ing. B. Radimir
Proizvodnja, potrošnja i trgovina drvetom u Evropi. Izgledi u budućnosti     PDF    TXT 284
broj: 7-8
     
urbanovski
Ekonomika proizvodnje i potrošnje drveta u Evropi i naš posleratni izvoz     PDF    TXT 297
broj: 9-10
     
Ing. B. Stamenković
Jedno od najaktuelnijih pitanja šumske privrede FNRJ: Usklađivanje potrošnje četinjačkih proizvoda sa sječivim mogućnostima četinarskih šuma —     PDF    TXT 386
Ing. S. Frančišković
Austro-talijanske uzanse za drvo     PDF    TXT 404
broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
dr. V. Vouk
Auksini u šumarstvu     PDF    TXT 1
Ing. D. Afanasijev
Naše pošumljavanje     PDF    TXT 18
Ing. A. Horvat
Odgovor na članak ing. D. Afanasijeva »Naše pošumljavanje«     PDF    TXT 27
broj: 4-5
     
Dr. M. Anić
Osvrt na ekspresne šume na Sedreniku     PDF    TXT 155
Ing. O. Piškorić
Utjecaj krupnoće sjemena plutnjaka i prnara na nicanje i razvoj biljaka     PDF    TXT 169
Ing. O. Piškorić
Kako kudzu podnosi posolicu     PDF    TXT 221
Ing. M. Jovančević
O težinskim i volumnim svojstvima sjemenja i plodova nekih mediteranskih vrsta     PDF    TXT 223
broj: 6
     
Ing. B. Zlatarić
Neke savremene metode razmnožavanja domaćih topola     PDF    TXT 255
broj: 7-8
     
Ing. M. Glavač
Neki problemi fruktifikacije i C/N teorija     PDF    TXT 323
broj: 11
     
Ing. J. Šafar
Proces pomlađivanja jele i bukve u hrvatskim prašumama     PDF    TXT 441
broj: 12
     
Ing. J. Guinaudeau i Ing. M. Androić
Uzgoj i iskorišćavanja primorskog bora u Landu     PDF    TXT 515
broj: 3
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Dr. ing. I. Horvat
Prilog poznavanju tehničkih svojstava duglazijevine     PDF    TXT 105
Ing. R. Benić
Iskorišćenje oblovine kod izrade tesanih i piljenih željezničkih pragova i tesane i piljene skretničke i mostovne građe     PDF    TXT 127
broj: 4-5
     
Ing. J. Jovanović
Iskorišćenje tanke tehničke oblovine     PDF    TXT 186
broj: 7-8
     
Ing. L. Vujičić
Proizvodnost mašina i iskorišćavanja predmeta rada     PDF    TXT 320
broj: 1
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr. ing. D. Klepac
Vrijeme prelaza     PDF    TXT 37
broj: 2
     
Dr. Ing. R. Pipan
O kontrolnim metodama uređivanja prebirnih šuma     PDF    TXT 57
Ing. S. Šurić
Tabele masa Lear-Spiecker     PDF    TXT 66
Ing. B. Emrović
U upotrebi standardnih visinskih krivulja     PDF    TXT 78
broj: 3
     
ing. B. Emrović
Dvoulazne drvnogromadne tablice za poljski jasen     PDF    TXT 114
Ing. Đ. Babogredac
Utvrđivanje kvalitetne vrijednosti stabala i sastojina     PDF    TXT 118
broj: 4-5
     
Dr. ing. D. Klepac
Uređajne tablice     PDF    TXT 192
Ing. B. Emrović
O konstrukciji lokalnih jednoulaznih tablica (tarifa)     PDF    TXT 214
broj: 9-10
     
Dr. D. Klepac
Nekoliko formula za intenzitet sječe     PDF    TXT 373
broj: 12
     
Dr. ing. D. Klepac
Osvrt na Sinimonsovu i Mungerovu formulu     PDF    TXT 509
broj: 1
     
 
DENDROLOGIJA
     
Ing. M. Vidaković
Prilog poznavanju oblika vrste Pinus halepensis Mill.     PDF    TXT 11
broj: 3
     
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Ing. B. Pejoski
Osvrt na industrijsko smolarenje u našoj zemlji     PDF    TXT 136
broj: 4-5
     
Pejoski-Radimir
Savremeni pogledi na stimulirano smolarenje     PDF    TXT 206
broj: 11
     
Ing. B. Pejoski
Neke karakteristike smole munike     PDF    TXT 450
Ing. D. Radimir
Razvoj smolarenja u NR Hrvatskoj i proizvodnja smole u svijetu     PDF    TXT 458
broj: 6
     
 
RAZNO
     
Ing. D. Simeunović
Utvrđivanje i definisanje pojmova u šumarstvu     PDF    TXT 262
Ing. N. Prokopljević
Još o pojmu diferencijalna renta položaja     PDF    TXT 278
broj: 9-10
     
Dr. M. Buljan
Utjecaj šume na produkciju u vodama     PDF    TXT 394
Ing. J. Šafar
Rezultati i efekti naučno-istraživačkog rada u šumarstvu     PDF    TXT 400
broj: 12
     
Ing. D. S. Simeunović
Teoriske osnove organizacije šumarstva u socijalizmu i u prelaznom periodu     PDF    TXT 497
Ing. B. Bićanić
Šumska taksa i diferencijalna renta u šumarstvu NRH     PDF    TXT 517
broj: 6
     
 
INOSTRANO ŠUMARSTVO
     
Ing. J. Šafar
Šume i šumarstvo Švicarske     PDF    TXT 269
broj: 7-8
     
Dr. I. Horvat
Bilješke sa studijskog puta po Engleskoj     PDF    TXT 330
broj: 3
     
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Ing. M. Špiranec
O pojmu »diferencijalna renta položaja«     PDF    TXT 147
broj: 9-10
     
Ing. N. Prokopljević
Povodom članka »Utvrđivanje i definisanje pojmova u šumarstvu«     PDF    TXT 427
broj: 12
     
Dr. M. Plavšić
Ing. B. Bićanić: »O cilju šumskog gospodarstva i njegovoj realizaciji«     PDF    TXT 531
broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. S. Tomaševski
Nekoliko riječi o mogućnosti trušenja smrčinih češera na suncu     PDF    TXT 50
Ing. D. Radimir
Pošumljavanje goleti u raznim evropskim državama posljednjih godina     PDF    TXT 54
broj: 6
     
Ing. B. Milas
Razmatranja o problematici preborne šume     PDF    TXT 289
broj: 9-10
     
Ing. I. Soljanik
Mikotrofnost važnijih vrsta drveća i žbunja     PDF    TXT 432
broj: 3
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. S. Tomaševski
Xyloterus signatus napada bukvu     PDF    TXT 145
broj: 11
     
Ing. D. Radimir
Još o našim nacionalnim parkovima i umjetnim nasadima     PDF    TXT 481
broj: 1
     
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Ing. D. Radimir
Mogućnost današnje orijentacije u smolarskoj industriji Italije     PDF    TXT 52
broj: 6
     
Ing. Šimić
Smolarenje u Sloveniji     PDF    TXT 292
broj: 12
     
Ing. B. Marinković
Nešto o smolarenju ma otoku Braču     PDF    TXT 527
broj: 3
     
 
NAREDBE, PRAVILNICI I SL.
     
Ing. Z. Hajdin
Opći dio stručnog ispita za zvanje ml. šumarskog tehničara. Informacije kandidatima     PDF    TXT 150
broj: 12
     
V. Dobrinčić
Neka pitanja o primjeni zakona o taksama u vezi poslovanja šumarija     PDF    TXT 530
broj: 4-5
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Ing. V. Supek
74. godišnja skupština Šumarskog društva NR Hrvatske     PDF    TXT 228
Ing. B. Milas
Ing. Ladislav Kohut     PDF    TXT 242
Ing. M. Strineka
Ing. Tropper Antun     PDF    TXT 242
Dr. ing. Roko Benić     PDF    TXT 243
broj: 6
     
V. T
Ing. J. Horak     PDF    TXT 295
broj: 7-8
     
Ing. O. Piškorić
Kongres biologa Jugoslavije     PDF    TXT 365
Ing. Ž. Hajdin
Rezolucija kongresa biologa Jugoslavije     PDF    TXT 367
broj: 9-10
     
Rezultat diskusije Šumarskog društva NRH o nacrtu Uredbe o upravljanju šumama u općenarodnoj imovini     PDF    TXT 416
Dr. R. Benić
Interfakultetska konferencija o problemima fakultetskih šumskih gospodarstava     PDF    TXT 428
broj: 12
     
Ing. B. Nikšić
Jedna stogodišnjica (Pravdoje Belija)     PDF    TXT 527
Dnevni red 75. godišnje skupštine šumarskog društva NRH.     PDF    TXT 546
broj: 4-5
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Dr. M. Plavšić
Ing. B. Kraljić: Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva     PDF    TXT 250
Ing. Đ. Knežević
Domaći stručni listovi     PDF    TXT 252
broj: 6
     
Ing. M. Špiranec
Ing. Giperborejski i ing. Marković: Dendrologija     PDF    TXT 294
broj: 7-8
     
Ing. M. Špiranec
Ing. Bujukalić: Uloga i značaj šuma u privredi naše zemlje     PDF    TXT 357
Ing. J. Šafar
Wraber: O gozdno gospodarskim in kulturnoznanstvenem pomenu pragozdnih rezervatov     PDF    TXT 358
Ing. J. Šafar
Wraber: Prirodno gospodarski temelji razmejevanja gozdnih in kmetijskih zemljišč     PDF    TXT 358
Dr. J. Kovačević
Mayer: Seznam prapotnic in cvetnic Slovenskega ozemlja     PDF    TXT 359
Ing. Đ. Knežević
Domaći stručni listovi     PDF    TXT 363
broj: 9-10
     
Ing. V. Špehar
Dr. J. Kovačević I. M. Danon: Želučani sadržaj ptica     PDF    TXT 435
broj: 11
     
Ing. Đ. Knežević
Ing. H. Bujukalić: Jedan prilog šumarskoj bibliografiji (1945—1953)     PDF    TXT 483
Ing. O. Piškorić
P. Novak: Kornjaši jadranskog primorja     PDF    TXT 484
broj: 12
     
Ing. I. Godek.
Ing. S. Rosić: Nov sistem uređenja bujica     PDF    TXT 535
broj: 1
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I PREDAVANJA
     
Ing. B. Emrović
Grundner - Schwappach: Massentafeln, 1952     PDF    TXT 51
broj: 2
     
Ing. D. Radimir
Kako gledaju strani stručnjci na šumarstvo Jugoslavije     PDF    TXT 95
Ing. Z. Gračanin
Kalela - Erkki: O horizontalnom korijenju u sastojinama bora i smrče     PDF    TXT 97
Ing. S. Brixy
Kratak pregled literature francuskog uzgajanja šuma     PDF    TXT 98
broj: 4-5
     
Ing. I. Podhorski
J. Pourte: Topole u Jugoslaviji     PDF    TXT 243
Ing. I. Podhorski
Dr. Wezzstein: Kultura topola     PDF    TXT 245
Ing. J. Šafar
Leibendgut: Izgradnja i šumsko-uzgojno značenje najvažnijih šumskih zajednica u Švicarskoj     PDF    TXT 246
ing. J. Šafar
Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen     PDF    TXT 247
Ing. J. Šafar
Leibundgut: Der Wald eine Lebensgemeinschaft     PDF    TXT 248
Ing. J. Šafar
Pockberger: Der naturgemässe Wirtschaftswald     PDF    TXT 248
Dr. Kišpatić
Mädel: Schädlinge im Bauholz     PDF    TXT 249
broj: 7-8
     
Ing. Z. Gračanin
Hartmann: Waldbodenmelioration als Mittel zur Produktionssteigerung     PDF    TXT 359
Ing. Z. Gračanin
Leibundgut: Beitrag zur Anwendung synthetischer Wuchsstoffe im Waldbau     PDF    TXT 360
Ing. Z. Gračanin
Duchaufour: Regeneration de L´epicea et Pedologie     PDF    TXT 360
Ing. S. Brixy
Rupf: Der Forstpflanzgarten     PDF    TXT 361
Ing. I. Podhorski
Bauer: Die Roteiche     PDF    TXT 363
Dr. R. Benić
Wüster: Die Herstellung der Sägeblätter für Holz     PDF    TXT 369
broj: 9-10
     
Dr. R. Benić
Giordano: La moderna tecnika delle constituzioni in legno     PDF    TXT 435
Dr. J. Kovačević
Chevalier: Djelo Navarro de Andradea u Braziliji     PDF    TXT 438
broj: 11
     
Dr. D. Klepac
J. Venet: Produkti francuskih šuma     PDF    TXT 478
Dr. D. Klepac
N. D. James: An Experiment in Forestry     PDF    TXT 490
Ing. Z. Gračanin
Alten F. i Doehring W: Die Düngung in der Forstwirtschaft     PDF    TXT 492
broj: 12
     
Dr. D. Klepac
H. Perrin: Sylviculture     PDF    TXT 537
Dr. D. Klepac
N. V. Brasnett: Planned Management of Forests     PDF    TXT 540
Dr. J. Kišpatić
J. C. Went: »Boomenziekten in de Verenigde Staten«     PDF    TXT 543
Ing. Z. Gračanin
Ritter-Studnička : Das Calluneto-Ericetum in Bosnien     PDF    TXT 545
Ing. Z. Gračanin
Plair T. B.: A Forest Land Capability Classification     PDF    TXT 545
broj: 7-8
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
ing . Josip Šafar
Razmatranje o problemima preborne šume.     PDF    TXT 344
 
OSTALO
     
Ing .D. Radimir
Fotografska snimanja šuma i šumskih objekata     pdf    TXT 347

                UNDER CONSTRUCTION