godište: 1952    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1952 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-3
     
 
ŠUMARSKA NAUKA
     
Dr A. Ugrenović
Devet godina šumarske nastave     PDF    TXT 1
broj: 7
     
Ing. B. Zlatarić.
Efekti promjene fotoperiodizma kod bijelog duda, bagrema i provenijencije crnog bora     PDF    TXT 229
broj: 12
     
Dr. N. Neidhardt
Studij šumarstva na Sveučilištu u Zagrebu     PDF    TXT 457
broj: 1-3
     
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Dr. ing. M. Plavšić.
O cilju šumskog gospodarstva u socijalizmu i njegovoj realizaciji     PDF    TXT 5
broj: 4
     
Ing. B. Stamenković.
O proizvodnji i potrošnji celuloznog drveta i njegovih proizvoda kad nas i u svetu     PDF    TXT 100
broj: 5-6
     
Z. P.
Uz šezdeseti rođendan J. B. Tita     PDF    TXT 138
Ing. Z. Potočić.
Orijentacija šumske privrede u svijetu i kod nas     PDF    TXT 139
broj: 7
     
Ing. S. Šurić
Podizanje šumske proizvodnje     PDF    TXT 207
Ing. B. Stamenković
Problemi jamskog drveta     PDF    TXT 221
broj: 8
     
Ing. M. Špiranec
Difereacijalna renta u šumarstvu     PDF    TXT 276
Ing. O. Piškorić
Prilog rješenju ekonomsko-socijalnog problema kraškog područja     PDF    TXT 281
broj: 10-11
     
Ing. N. Prokopljević
Osvrt ma članak »Diferencijalna renta položaja u šumarstvu«     PDF    TXT 400
broj: 4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. J. Šafar
Problemi izmjene vrsta u šumama     PDF    TXT 89
Ing. S. Brixy
Prilog unapređenju uspjeha sjetve pitomog kestena     PDF    TXT 109
broj: 5-6
     
Ing. Đ. Babogredac
Melioracija degradiranih stostojina u Bosutskom području     PDF    TXT 153
Ing St. Tomaševski
Jesenska sjetva alepskog bora, crnog bora I čempresa u rasadniku     PDF    TXT 164
broj: 8
     
Ing. D. Dadimir
O mogućnosti uzgoja plutnjaka u našim krajevima     PDF    TXT 255
broj: 9
     
M. M. Brevinac
Iz seljačkog pošumljavanja u Srbiji     PDF    TXT 303
broj: 10-11
     
Ing. I. Soljanik
Prilog proučavanju prethodne obrade šumskog zemljišta za vještačko pošumljavanje     PDF    TXT 364
Ing. I. Podhorski
O platani i uzgoju njenih sadnica     PDF    TXT 376
Ing. B. Giperborejski
Vrste drveća za pošumljavanje krša Dalmacije     PDF    TXT 390
Ing B. Marinković
Problem propadanja česmine (Qu. ilex) u Dalmaciji     PDF    TXT 403
Ing. B. Pejoski
O broju sjemenki u plodovima Juniperusa excelsa     PDF    TXT 408
Ing. D. Radimir
Uzgojna mjera kojoj se u nas ne poklanja dovoljno pažnje     PDF    TXT 416
broj: 12
     
Ing. P. Rupert
Jedna racionalna metoda pošumljavanja lakih tala     PDF    TXT 449
broj: 5-6
     
 
UREĐENJE ŠUMA
     
Ing. N. Eić
Problem naše taksacije     PDF    TXT 167
broj: 10-11
     
Dr. D. Klepac
Uređivanje šuma u Francuskoj     PDF    TXT 347
broj: 1-3
     
 
DENDROLOGIJA I FITOCENOLOGIJA
     
Dr. Ž. Slavnić
O ekologiji Bahofenove topole     PDF    TXT 35
broj: 5-6
     
Ing. D. Jedlovski
Prilog istraživanju areala bukve u Dalmaciji     PDF    TXT 160
broj: 8
     
Dr. P. Fukarek
Dendrološke marginalije uz Botanički priručnik Dr. Radovana Domca     PDF    TXT 288
broj: 5-6
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
D. B. Čolić
Značaj i potreba izdvajanja šumskih rezervata     PDF    TXT 147
Ing. Lea Schimdt
Masovna pojava stjenica na lipama i njihovo suzbijanje     PDF    TXT 170
broj: 8
     
Dr. Ž. Kovačević
Zašto dolazi do masovnih pojava štetnika     PDF    TXT 285
broj: 9
     
Dr. Z. Vajda
Borba protiv sušenja brijestova     PDF    TXT 326
broj: 10-11
     
Dr. Ž. Kovačević
Uš jelova izboja — Drayfusia Nüsslini     PDF    TXT 413
broj: 12
     
Ing. D. Đukić
O Plitvičkim jezerima     PDF    TXT 435
broj: 1-3
     
 
MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Ing. D. Striker
Lignin kao sirovina     PDF    TXT 51
broj: 7
     
 
STROJEVI I ORUĐA U ŠUMARSTVU
     
Ing I. Soljanik
Novi ručni prašač     PDF    TXT 240
broj: 8
     
Ing. F. Šulentić
Upotreba i raspored strojeva u sandučarama za proizvodnju sanduka za voće     PDF    TXT 264
broj: 12
     
Ing. S. Brixy
Modificirana klupica za radove u rasadnicima     PDF    TXT 467
broj: 1-3
     
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Ing. B. Pejoski
Razvoj industrijskog smolarenja u pravcu Petogodišnjeg plana     PDF    TXT 25
Ing. D. Radomir
Smolarenje stimulacijom     PDF    TXT 42
broj: 9
     
Ing. Z. Čadež
Hrastove šiške kao biljna štavila     PDF    TXT 312
broj: 1-3
     
 
LOV
     
Ing. D. Srdić
Šumari i lovna privreda     PDF    TXT 58
broj: 7
     
 
DENDROLOGIJA
     
Ing. S. Brixy
Sakupljanje i čuvanje hrastovog žira     PDF    TXT 245
broj: 1-3
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. S. Tomaševski
Medunac tjera tri izbojka u jednoj vegetacijskoj periodi     PDF    TXT 66
broj: 4
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. J. Kosović
Pojava borovog četnjaka u Lici     PDF    TXT 113
Ing. M. Androić
Koji štetnici prijete našim šumama ove godine     PDF    TXT 113
broj: 5-6
     
V. Mikuletić
Endothia parasitica u Sloveniji     PDF    TXT 178
broj: 8
     
Dr. J. Kišpatić
Dvije bolesti duglazije u našoj državi     PDF    TXT 296
broj: 9
     
Ing. S. Tomaševski
Sušenje vrhova kod smrče u području gospodarske jedinice Ravna Gora     PDF    TXT 335
broj: 1-3
     
 
STROJEVI I ORUĐA U ŠUMARSTVU
     
Ing. Vl. Beltram
Burnikova sadilica     PDF    TXT 64
broj: 5-6
     
Ing. Vl. Beltram
Motorni izvlakač domaćeg tipa     PDF    TXT 174
Prof ing. S. Cimerman
Noviteti u proizvodnji geodetskih instrumenata     PDF    TXT 179
 
INOSTRANO ŠUMARSTVO
     
Z. Š.
Šumarstvo Burme     PDF    TXT 181
Ing. K. Marenčić
Šumarstvo Turske     PDF    TXT 184
Ing. S. Frančišković
Organizacija Instituta za drvno-industrijska istraživanja u Princes Risborough kod Oxforda u Engleskoj     PDF    TXT 186
broj: 7
     
Ing. I. Žukina
Šumarska konferencija Britanske zajednice naroda     PDF    TXT 248
broj: 8
     
Ing. B. Pejoski
O šumarskoj nastavi u Turskoj     PDF    TXT 296
broj: 9
     
Ing. R. Benić
Dvadeset i peta godišnjica Njemačkog društva za šumarsku nauku o radu Instituta za šumarsku nauku     PDF    TXT 336
broj: 12
     
Ing. Đ. Knežević
Značajna stogodišnjica     PDF    TXT 478
broj: 5-6
     
 
RAZNO
     
Dr. J. Kovačević
Popis najvažnije literature u povijesti vrtne umjetnosti »a području NR Hrvatske     PDF    TXT 187
broj: 12
     
Majer
Mjesto šumskog tehničara u privredi     PDF    TXT 472
O. Piškorić
Ing. D. Afanasijev i pošumljavanje krša     PDF    TXT 487
broj: 1-3
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Ing. A. Šerbetić
Stručni ispiti za mlade šumarske inženjere     PDF    TXT 69
F. Š.
Stručni ispiti mladih šumarskih tehničara     PDF    TXT 70
broj: 4
     
Godišnja skupština šumarskog društva Hrvatske     PDF    TXT 129
Prvi kongres biologa Jugoslavije     PDF    TXT 133
V. Supek
Tehnička pomoć FAO našoj zemlji     PDF    TXT 133
Ing. I. Smilaj
Ing. Oskar Agić     PDF    TXT 134
broj: 7
     
Ing. V. Supek
Kratak pregled rada Šumarskog društva     PDF    TXT 252
Ing. B. Pejovski
Godišnja skupština šumarskog društva NR Makedonije     PDF    TXT 254
broj: 12
     
V. Supek
Naši kongresi     PDF    TXT 493
M. Drndelić
Sandrovčan ing. Mijo     PDF    TXT 496
broj: 1-3
     
 
DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
Ing. J. Šafar
M. Wraber: Gozdna vegetacijska slika in gozdnogajitveni problemi Prekomurja     PDF    TXT 76
B. Marić
Ing. T. Španović: Topole     PDF    TXT 76
broj: 4
     
Ing. O. Piškorić
O Petogodišnjici «Šumarskog priručnika«     PDF    TXT 115
A. Horvat
Osvrt na knjigu: Strojevi pilane od prof. R. Fantoni     PDF    TXT 116
B. Pejovski
Ing. L. Trajkov: Pošumljavanje so topoli     PDF    TXT 119
V. Beltram
Ing. I. Lončar: Njega šuma proredom     PDF    TXT 120
broj: 5-6
     
Ing. J. Šafar
T. Bunuševac: Gajenje šuma     PDF    TXT 188
Ing. I. Lončar
Ing. I. Podhorski: Uzgoj topola     PDF    TXT 189
broj: 7
     
Ing. I. Spaić
Institut za naučna šumarska istraživanja NR B. i H. Godišnjak I.     PDF    TXT 249
broj: 9
     
Dr. M. Plavšić
Dr. Ž. Miletić: Osnovi uređivanja prebirne šume     PDF    TXT 338
broj: 12
     
A. Urbanovski
Svjetski šumarski atlas     PDF    TXT 489
broj: 1-3
     
 
INOSTRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
Dr. I. Horvat
Kollmann R.: Technologie des Holzes und dear Holzwerkstoffe     PDF    TXT 77
Dr. I. Horvat
Njemačko šumarstvo     PDF    TXT 81
Ing. Z. Gračanin
Lutz i Chandler: Forest Soils     PDF    TXT 82
Ing. Z. Gračanin
Duchaufour: Nots sur les types d´humus forestier et leur rapport carbone azote     PDF    TXT 83
F. Arnautović
Pavari: Pokusna ispitivanja provenijencija i rasa jele     PDF    TXT 83
Ing. I. Opačić
Dr. Novak: Tränkvorschriften für Schwellen und Maste     PDF    TXT 84
B. Pejoski
Forst Products Laboratory     PDF    TXT 85
B. Pejoski
Laycke: Forst- und Holzgerechte Harzunig der Kiefer     PDF    TXT 86
Dr. J. Kovačević
Dr. Rosenkranz: Grundzüge der Phänologie     PDF    TXT 86
broj: 4
     
Ing. Đ. Knežević
Leibundgut: Od prorede do uzgojnih mjera producije najveće vrijednosti     PDF    TXT 122
Ing. I. Soljanik
Mišustin: Miklofora zemljišta i obrazovanje mikorize kod hrasta     PDF    TXT 126
Ing. D. Radimir
Messeri: Anatomska istraživanja smolarevih borova     PDF    TXT 127
Ing. D. Radimir
L´Italia forestale e montana: Ljekovito bilje rabarbara treba uzgajati u brdskim krajevima     PDF    TXT 128
broj: 5-6
     
Ing. M. Androić
Monti e boschi: Nove vjerojatne mogućnosti za borbu protiv raka kastenove kore     PDF    TXT 190
Dr. J. Kišpatić
Lenitmayer, Horsfall, Wallace: Dutsch elm disease and its chemotherapy     PDF    TXT 191
Ing. M. Androić
Forest Biology     PDF    TXT 192
broj: 7
     
Ing. J. Šafar
Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen     PDF    TXT 250
broj: 8
     
Branko Marić
Goršenin: Razmeštanje poljozaštitnih pojaseva po atarima državnih i zadružnih poljoprivrednih dobara     PDF    TXT 297
Dr. J. Kišpatić
Gäumann: Über das Kastaniensterben im Tessin     PDF    TXT 298
B. Pejoski
Naval Stores International Year Book     PDF    TXT 301
broj: 9
     
Ing. Gračanin
Spirhanzl: Erose püdy a ochrana proti ni     PDF    TXT 340
Ing. D. Radimir
Šumarstvo u Engleskoj     PDF    TXT 341
Ing. D. Radimir
Monti e boschi: Utjecaj potaše i svijetla na otpornost sadnica proti mrazu i studeni     PDF    TXT 342
Ing. D. Radimir
Nova metoda za uzgajanje sadnica umjetnim svijetlom     PDF    TXT 343
Ing. S. Brixy
Jeffers: Uporaba skrižaljka odnosa između varijacione širine i standardne devijacije K     PDF    TXT 343
Ing. J. Kovačević
Međunarodni časopis za kontrolu sjemena     PDF    TXT 345
broj: 12
     
D. Radimir
O uspjehu sadnje pri pošumljavanju     PDF    TXT 481
D. Radimir
Razvoj smolarenja stimulacijom, proizvodnja i izvoz terpentina i kolofona u SAD     PDF    TXT 482
O. Piškorić
Economie forestiere Nord-Africain e     PDF    TXT 488
Verlić
Nitich: Der heutige Stand unseres Wissens von Humus und neue Wege zur Lüsung des Rohhumsproblems     PDF    TXT 490
D. Radimir
Nova metoda za uzgajnje biljaka vještačkim svijetlom     PDF    TXT 491
broj: 10-11
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Dr. James S. Bethel
kontrola kvaliteta u proizvodnji ukočenog drva     PDF    TXT 419
 
SAOPĆENJA
     
Saopćenja     PDF    TXT 425
Iz stručne književnosti     PDF    TXT 430

                UNDER CONSTRUCTION