godište: 1951    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1951 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
ing. L. Žumer
Iskanje novih smerih v lesnem gospodarstvu     PDF    TXT 12
broj: 3-4
     
ing. P. Ziani
Značaj metodike kod planiranja šumsko-meliorativnih radova     PDF    TXT 109
broj: 7
     
ing. M. Prokopljević
Disproporcije u troškovima proizvodnje drveta na panju     PDF    TXT 245
broj: 8-10
     
J. Starčević
Racionalizacija računovodstvene i financijske službe     PDF    TXT 328
broj: 11
     
ing. B. Stamenković
O potrošnji i izvozu rezane građe četinara     PDF    TXT 355
broj: 12
     
ing. M. Prokopljević
O određivanju veličine vrednosti udela redovnog i vanrednog prinosa na troškove proizvodnje drveta na panju     PDF    TXT 399
broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
dr. M. Anić
Nekoliko misli u prilog unapređenju naše šumske produkcije     PDF    TXT 51
dr. M. Wraber
O biološko sociološki problematiki uvajanja gozdnih eksot     PDF    TXT 75
broj: 3-4
     
ing. I. Podhorski
Vegetativno razmnažanje topola spojenim reznicama i svinutim prutovima     PDF    TXT 157
broj: 6
     
ing. M. Špiranec
Još o početnoj fiziološkoj zrelosti šumskog drveća     PDF    TXT 213
broj: 7
     
ing. I. Lončar
Uzgoj bagrema u svrhu povećanja proizvodnje rudničkog drveta     PDF    TXT 250
broj: 8-10
     
ing. A. Horvat
O gustoći sadnje na degradiranom kršu napose za alepski bor     PDF    TXT 286
K. Rakušćek
Racionalizacija rada u šumskom rasadniku. Valjaik za pravljenje brazdica     PDF    TXT 297
ing. J. Šafar
Ugibanje i obnavljanje jele u prebornim šumama Gorskog Kotara     PDF    TXT 299
broj: 11
     
ing. J. Šafar
O gospodarskom značenju podzemnih organa sadnica i drveća     PDF    TXT 363
broj: 12
     
ing. D. Afanasijev
Ekspresne šume     PDF    TXT 387
ing. A. Horvat
O važnosti uzgoja lovora     PDF    TXT 392
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. I. Milatović
Neke bolesti naših četinjara u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 164
broj: 5
     
ing. M. Androić
Otpornost gubarevih gusjenica (stadij I—V) prema parathionu i pantakanu     PDF    TXT 181
broj: 12
     
ing. M. Androić
Novi štetnik na borovima u Hrv. Primorju i Istri (Pityogenes trepanatus Noerdl.)     PDF    TXT 398
broj: 3-4
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA I DENDROMETRIJA
     
ing. B. Emrović
Grafička primjena Levakovićevih formula     PDF    TXT 148
broj: 5
     
ing. Z. Tomašegović
Savremena iskustva i rezultati šumarske fotogrametrije     PDF    TXT 193
broj: 7
     
ing. A. Urbanovski
Šumarski rotor-logaritmar     PDF    TXT 263
broj: 1-2
     
 
DENDROLOGIJA I FITOCENOLOGIJA
     
ing. P. Fukarek
Staništa Pančićeve omorike nakon šumskih požara u 1946/47 godini     PDF    TXT 61
broj: 3-4
     
ing. E. Ilić
Fitocenološka istraživanja u šumama Majdanpečke domene     PDF    TXT 142
broj: 6
     
dr. I. Horvat
Istraživanje i kartiranje vegetacije primorskih obronaka zapadne Hrvatske i područja izvora Kupe     PDF    TXT 221
broj: 5
     
 
UREĐIVANJE BUJICA
     
ing. R. Luić
Izračunavanje pronosa nanosa po postupku Herheulidze-Stiny     PDF    TXT 201
broj: 1-2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
ing. D. Terzić
Smolarenje u NR Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 23
ing. B. Pejoski
Smola i balzam munike     PDF    TXT 85
broj: 8-10
     
ing. D. Vučković
O nekim pitanjima odnosa između šumskih gazdinstava i preduzeća za iskorišćavanje šuma     PDF    TXT 321
broj: 1-2
     
 
MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA. TEHNOLOGIJA DRVETA
     
M. Knežević
O čistoći reza     PDF    TXT 31
broj: 3-4
     
ing. J. Krpan
Iskorišćavanje bukovih trupaca za ljuštenje     PDF    TXT 121
broj: 7
     
ing. F. Šulentić
Prilog unapređenju proizvodnje sandučara     PDF    TXT 255
broj: 8-10
     
M. Brezinšćak
Visokofrekventno sušenje i zagrijavanje drveta     PDF    TXT 277
dr. I. Horvat i ing. B. Emrović
Režimi sušenja drveta     PDF    TXT 303
broj: 11
     
ing. F. Šulentić
Upotreba i raspored strojeva u proizvodnji sanduka     PDF    TXT 373
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA NAUKA
     
akad. A. Ugrenović
Saradnja nauke i operative     PDF    TXT 4
ing. A. Horvat
O nekim neposrednim zadacima istraž. rada na degradiranom kršu     PDF    TXT 43
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
ing. J. Šafar
Uz 75-godišnjicu Šumarskog lista     PDF    TXT 1
broj: 8-10
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
ing. M. Jovančević
Naši najveći platani     PDF    TXT 333
ing. B. Pejoski
Kanarski bor     PDF    TXT 338
broj: 11
     
ing. J. Batić
Čuvanje i sijanje jasenovog sjemena     PDF    TXT 378
ing. S. Tomaševski
Dva pršljena u jednoj vegetacionoj periodi na alepskom boru     PDF    TXT 379
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. Ž. Kovačević
Lovna stabla i suzbijanje potkornjaka kemijskim sredstvima     PDF    TXT 92
ing. M. Androić
Potkornjak i njegovo suzbijanje     PDF    TXT 93
broj: 3-4
     
ing. D. Radimir
Borba protiv šumskih požara     PDF    TXT 174
broj: 8-10
     
Lj. Zsuffa
Trulež na živom stablu     PDF    TXT 334
ing. S. Tomaševski
Jak napad Fusariuma u šumskom rasadniku u Puli     PDF    TXT 337
broj: 3-4
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
ing. V. Tošić
Montažna pregrada u bujičarstvu     PDF    TXT 168
O. Vrtačnik
Prenosne krožne gravitacijske žižnice     PDF    TXT 171
broj: 6
     
J. Starčević
Iskoristismo drvne otpatke     PDF    TXT 236
ing. Lj. Petrović
O značaju u određivanju ekonomičnosti šum. transportnih sredstava     PDF    TXT 239
broj: 12
     
 
RAZNO
     
ing. J. Šafar
Pomoć Organizacije Ujedinjenih Nacija unapređivanju šumarstva i drvne industrije FNRJ     PDF    TXT 407
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
J. Sabolić
Ekskurzija apsolvenata zagrebačkog Poljoprivredno-šumarskog fakulteta     PDF    TXT 94
broj: 3-4
     
J. Šafar
Naš novi doktor nauka     PDF    TXT 177
R. Antoljak
72-godišnja skupština i rad Šumarskog društva NR Hrvatske     PDF    TXT 178
broj: 5
     
B. Pejoski
Ekskurzija studenata šumarstva skopskog fakulteta     PDF    TXT 212
broj: 1-2
     
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE. DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
A. Panov
Narodni šumar 1950     PDF    TXT 96
M. Plavšić
Dr. ing. Žarko Miletić: Osnovi uređivanja prebirne šume     PDF    TXT 97
Z. Vajda
Dr. Željko Kovačević: Primijenjena entomologija I.     PDF    TXT 99
J. Kovačević
Dr. R. Domac: Flora za određivanje i upoznavanje bilja     PDF    TXT 100
broj: 3-4
     
Z. Potočić
Prof. dr. ing. Milan Marinović: Problem svjetske proizvodnje drveta     PDF    TXT 176
broj: 5
     
A. Horvat
Ing. Pavle Fukarek: Materijal za bibliografiju o kršu     PDF    TXT 207
S. Brixy
Ing. A. Panov: Sakupljanje i manipulacija sa šumskim sjemenom     PDF    TXT 207
B. Pejoski
Glasnik prirodnjačkoig muzeja srpske zemlje     PDF    TXT 208
D. Jurić
Ing. Stjepan Frančišković: Prirodno sušenje drveta     PDF    TXT 208
S. Simeunović
Šumarstvo 1950 i 1/1951     PDF    TXT 209
broj: 7
     
A. Funkl
Ing. Franjo Rainer: O vplivu gozdov na vodni režim     PDF    TXT 268
M. Anić
Prof. ing. A. Kauders: Podizanje i gajenje šuma     PDF    TXT 269
Z. Gračanin
Sedamdeset i pet godina prvog udžbenika pedologije na hrvatskom jeziku (1877—1951)     PDF    TXT 270
V. Beltram
Milorad Milošević-Brevinec: Seljačko pošumljavanje u nekim krajevima Srbije     PDF    TXT 271
J. Starčević
Vrijeme u radnom procesu     PDF    TXT 271
M. Lovrić
Vrijeme u radnom procesu     PDF    TXT 274
broj: 8-10
     
S. Simeunović
Glasnik šumarskog fakulteta (Zemun) br. 2.     PDF    TXT 339
Gozdarski vestnik 1950     PDF    TXT 339
Gozdarski vestnik 1-2/1951     PDF    TXT 340
Narodni šumar 1-6/1951.     PDF    TXT 340
Šumarstvo 2-3/1951     PDF    TXT 340
F. Štajduhar
Ing. Juraj Krpan: Furniri i šperovano drvo     PDF    TXT 340
J. Kovačević
Uputa u fenološka motrenja     PDF    TXT 341
M. Milošević-Brevinac
Povodom članka »Prilog rešavanju pitanja zaštite, gajenja i iskorišćavanja šumskog drveća van šuma«     PDF    TXT 342
broj: 11
     
Narodni šumar 7-8/1951     PDF    TXT 380
Šumarstvo 4/1951     PDF    TXT 380
I. Spaić
Zaštita bilja     PDF    TXT 380
I. Spaić
A. Prisjažnjuk: Bolesti i štetočine semenja, drveća i žbunja i mere protiv njih     PDF    TXT 381
I. Spaić
A. Prisjažnjuk: Štetočine i bolesti klijavaca i sadnica u šumskim rasadnicima i mjere suzbijanja     PDF    TXT 381
I. Spaić
Ing. D. Tresiglavić : Kako ćemo sačuvati naše šume od požara     PDF    TXT 382
V. Čehovim
Prof. Ing. R. Fantoni: Strojevi pilane     PDF    TXT 382
broj: 12
     
dr. N. N.
Predavanja iz šumarstva u Akademiji nauka     PDF    TXT 408
Les 1951     PDF    TXT 413
J. Šafar
Ing. D. Milojković: Problem uređenjai seljačkih šuma u Srbiji     PDF    TXT 413
M. Š.
Prof. ing. E. Marki: Vrijeme     PDF    TXT 413
ing. D. Tresiglavić
Prilog rešavanjiu pitanja zaštite i iskorišćavanja šum. drveća van šuma     PDF    TXT 414
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
I. Horvat
W. W. Bairkas: The swelling wood under Stross (Bubrenje drveta)     PDF    TXT 101
I. Horvat
Le Bois, L´ officiel du bois No 1—10/1950     PDF    TXT 101
I. Horvat
Američko šumarstvo nekad i danas     PDF    TXT 103
D. Klepac
H. Knuchel: Management control in selection Forest     PDF    TXT 103
D. Klepac
H. Knuchel: Planung und Konitrolle im Forstbetrieb     PDF    TXT 105
B. Pejoski
A. Geoirgopulos: Die Forsteinrichtung in Griechenland     PDF    TXT 106
B. Pejoski
Annales de l´Institut National agronomique T. XXXVI.     PDF    TXT 107
B. Pejoski
IV. Internacionalni kongres za pedologiju     PDF    TXT 107
broj: 3-4
     
Z. Vajda
Leibundgut H.: Biološka i gospodarska gledišta u švicarskom uzgajanju šuma     PDF    TXT 176
B. Pejoski
VII. Internacionalnu botanički kongres u Stockholmu     PDF    TXT 177
broj: 5
     
M. Anić
Internacionalni kongres pitomog kestena     PDF    TXT 209
Lj. Zsuffa
Katastrofalno propadanje bukve u Istočnoj Kanadi     PDF    TXT 210
J. Šafar
Wiedemann E.: Ertragskudliche und waldbauliche Grundlagen der Forstwirtschaft     PDF    TXT 211
M. Anić
Prof. Adriano Fiori ±     PDF    TXT 212
broj: 6
     
M. Anić
Potkomisija FAO za probleme mediteranskog šumarstva     PDF    TXT 240
V. Beltram
Landesforstinspektion für Niederoesterreich 1945—1949     PDF    TXT 240
R. Benić
Godišnji sastanak Geffa     PDF    TXT 242
M. Androić
Kraemer Gustav: Der grosse Tannenborkenkäfer etc.     PDF    TXT 242
I. Milatović
Virusni rak brijesta     PDF    TXT 243
Lj. Zsuffa
Što uvjetuje prirodnu otpornost borovine prema truleži     PDF    TXT 244
B. Pejoski
Bulletin de l´ Institut agronomique et des stations de recherches de Gembloux I. XVIII.     PDF    TXT 244
broj: 8-10
     
J. Šafar
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen l—6/1951     PDF    TXT 344
D. Klepac
Cedric H. Guise: The manegement of farm woodlands     PDF    TXT 344
J. Kišpatić
Chestnut Wight caused by the fungus Endothia parasitica     PDF    TXT 346
Lj. Zsuffa
Otpornost nekih speciesa i hibrida pitomog kestena prema raku     PDF    TXT 346
Z. Vajda
Motorni zamagljivači u službi zaštite šuma     PDF    TXT 347
I. Horvat
Prof. dr ing. Gugliemo Giordano: II legno e le sue caracteristiche     PDF    TXT 348
I. Horvat
DIN prijedlog za kvalitet ploča vlaknatica     PDF    TXT 349
Z. Gračanin
Craltonen V. T.: Die Blattanalyse als Bonitierungsgrundllage des Waldbodens     PDF    TXT 350
Pejoski
Annales de l´ Ecole, nationale des eaux et forets et de la Station de recherches et experiences, I. XII/I — B.     PDF    TXT 351
D. Radimir
Publicazioni della Statione sperimentale di selvicoltura No 7     PDF    TXT 351
I. Horvat
O šumarstvu i drvnoj industriji Koreje     PDF    TXT 352
D. Klepac
O estetskom uređivanju šuma     PDF    TXT 353
broj: 11
     
I. Horvat
Statistički podaci o proizvodnji drveta     PDF    TXT 382
I. Horvat
Novi američki propisi za sušenje drveta     PDF    TXT 383
J. Krpan
Udžbenik za stolarstvo (Textbook of woodwork) od G. W. Thomas     PDF    TXT 384
J. Kišpatić
Krting F.: Pokusu suzbijanja korova u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 385
S. Brixy
Prof. dr Krahl-Urban: Waldfeibau in einem Mittelgebirgsrevier     PDF    TXT 386
broj: 12
     
R. r.
Monti e Boschi 1951     PDF    TXT 416
A. Ugrenović
Münch prof. dr Ernst Beiträge zur Forstpflanzenzüchtung     PDF    TXT 418
I. Horvat
Ing. Heibert Meusser: Holzfaserplatten, ihre Herstellung und ihre Eiegenschaften     PDF    TXT 419
I. Horvat
Frederic Wangaard: The Mechanical Properties of Wood     PDF    TXT 421
R. r.
Sporedni proizvodi talijanskih šuma     PDF    TXT 422
I. Horvat
Potrošnja želj. pragova po vrsti drveta u Njemačkoj     PDF    TXT 423
 
NAŠI POKOJNICI
     
Z. P
Dr. ing. Milan Marinović     PDF    TXT 424
P. Dragišić
Ing. Nikola Ilić     PDF    TXT 425
F. Š.
Ing. Eugen Zavodnik     PDF    TXT 426

                UNDER CONSTRUCTION