godište: 1950    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1950 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
ing. J. Šafar
O utjecaju proizvodnih faktora na određivanje cilja gospodarenja u uzgajanju šuma     PDF    TXT 46
broj: 3-4
     
dr. M. Plavšić
Rentabilitet u šumskom gospodarstvu     PDF    TXT 85
broj: 5
     
ing. S. Jovanović
Utvrđivanje pravilnog odnosa između šuma i poljoprivrednog zemljišta     PDF    TXT 169
broj: 7-8
     
ing. V. Popović
O proizvodnosti rada uopšte a posebno u eksploataciji šuma     PDF    TXT 277
broj: 9-10
     
ing. N. Lovrić
Vrijeme o radnom procesu     PDF    TXT 369
broj: 12
     
ing. M. Špiranec
Izdvajanje zemljišta za pošumljavanje- na tlima izvan krša     PDF    TXT 480
broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. M. Androić
Utvrđivanje uspjeha suzbijanja gubara aviometodom     PDF    TXT 39
ing. I. Lončar
Potreba većeg rasprostranjenja pitomog kestena     PDF    TXT 58
broj: 3-4
     
ing. V. Beltram
Racionalizacija pošumljavanja     PDF    TXT 118
ing. T. Španović
Oplemenjivanje biljaka     PDF    TXT 142
ing. V. Beltram
Ručna sijačica     PDF    TXT 151
broj: 5
     
ing. B. Marinković
Nekoliko mišljenja i prijedloga o pitanju amelioracije devastiranih makija u Dalmaiciji     PDF    TXT 177
ing. V. Beltram
Kalcifikacija rasadnika     PDF    TXT 187
ing. B. Milas
Pošumljavanje u prebornoj šumi     PDF    TXT 200
broj: 6
     
ing. B. Jovković
Prvi rezultati radova na poljozaštitnim šumskim pojasima u Makedoniji     PDF    TXT 221
prof. R. David (prevod B. Pejoski)
Ostvareno je pošumljavanje primorskog bora reznicama     PDF    TXT 235
ing. Lj. Marković
O unapređenju i proširenju naših borovih šuma i njihovom racionalnom iskorištavanju     PDF    TXT 252
broj: 7-8
     
ing. I. Soljanik
O sakupljanju i jesenjoj sjetvi šumskog semena i njegovoj pripremi za proletnu setvu     PDF    TXT 313
broj: 9-10
     
ing. I. Soljanik
O planiranju i setvi šumskog sjemena u rasadnicima i na terenu     PDF    TXT 341
ing. A. Panov
O fruktifikaciji naših četinara     PDF    TXT 346
ing. I. Podhorski
Kapilarno klijalo     PDF    TXT 384
broj: 11
     
ing. B. Zlatarić
Neka osnovna pitanja sjemenarske politike u šumarstvu     PDF    TXT 427
ing. I. Lončar
Pretvorba čistih nizinskih hrastika u mješovite sastojine     PDF    TXT 441
broj: 12
     
ing. M. Androić
Topolin gubar     PDF    TXT 484
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
ing. D. Klepac
Sastojinsko ili stablimično gospodarenje?     PDF    TXT 1
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
ing. S. Frančišković
Naši tartufi     PDF    TXT 23
ing. M. Mujdrica
Kontrola kvalitete proizvoda u drvnoj industriji     PDF    TXT 65
H. Bedenić
Posljedice manjkavog korišćenja radne snage     PDF    TXT 68
broj: 3-4
     
ing. B. Pejoski
Prvi terenski rezultati dobivanja molikovog balzama     PDF    TXT 126
ing. A. Postmikov
Kemijska regeneracija turpija     PDF    TXT 132
broj: 6
     
J. Starčević
Racionalizacija unutrašnjeg transporta — poluga za unapređenje proizvodnje     PDF    TXT 242
broj: 7-8
     
ing. F. Štajduhar
Briketiranje piljevine     PDF    TXT 288
ing. I. Opačić
Ekstrakcija rujevog lišća     PDF    TXT 304
broj: 9-10
     
ing. L. Vujičić
Koeficijenti iskorišćenja drveta u strugarama     PDF    TXT 360
ing. R. Benić
Skideri u eksploataciji šuma     PDF    TXT 388
ing. B. Pejoski
Prilog upoznavanja naših borovih smola (Smola alepskog bora)     PDF    TXT 397
broj: 11
     
J. Starčević
Tehničke norme i prividna racionalizacija     PDF    TXT 421
broj: 12
     
ing. B. Pejoski
Smolarenje ariša i arišev balzam     PDF    TXT 465
ing. I. Balzer
O pokusnim prešanjima drveta     PDF    TXT 469
ing. N. Lovrić.
Neka dizala kod primjene skidera     PDF    TXT 487
ing. R. Benić
Pougljavanje u pećima sa kružnom cirkulacijom plinova     PDF    TXT 499
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
ing. D. Terzić i ing. A. Panov
Uloga manuelne radne snage u naučno-istraživačkom radu     PDF    TXT 72
broj: 3-4
     
dr. I. Horvat
Istraživanje i kartiranje vegetacije planinskog skupa Risnjaka i Snježnika     PDF    TXT 97
broj: 9-10
     
M. Milošević-Brevinac
Bagrem i pajasen u seljačkom pošumljavanju     PDF    TXT 401
broj: 7-8
     
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. M. Špiranec
O količini proizvedenih biljaka iz sjemena     PDF    TXT 321
broj: 9-10
     
ing. J. Šafar
Problem njege mladih sastojina listača u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 412
broj: 11
     
ing. M. Ljujić
Prilog rešavanju pitanja zaštite, gajenja i iskorišćavanja šumskog drveća van šuma     PDF    TXT 447
broj: 12
     
F. B.
O uzgoju kanadske topole iz reznica     PDF    TXT 505
broj: 1-2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
ing. S. Frančišković
Novatori i racionalizatori u šumskoj industriji     PDF    TXT 78
broj: 5
     
J. Starčević
Obračunavanje zarade vozara     PDF    TXT 209
broj: 7-8
     
J. Starčević
Da li je horizontalni jaram zastarjela mašina     PDF    TXT 328
broj: 11
     
F. Štajduhar
Racionalizacija i inovatorstvo u drvnoj industriji     PDF    TXT 451
broj: 5
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA I DENDROMETRIJA
     
ing. D. Kajfež
Kubiranje z obličnikom     PDF    TXT 207
broj: 12
     
ing. D. Kajfež
Taksacijska promjerka     PDF    TXT 503
broj: 5
     
 
RAZNO
     
ing. J. Šafar
Šumarstvo u Akademiji nauka     PDF    TXT 206
broj: 6
     
ing. I. Spaić
Đuro Tomšić +     PDF    TXT 268
M. Milošević-Brevinac
Kad se ukaže potreba narod sam ograničava broj koza, a sa brsta prevodi kozu više na ishranu pićom     PDF    TXT 269
broj: 7-8
     
ing. M. Ljujić
Povodom donošenja »Pravilnika o uvođenju i održanju šumskog roda« u NR Srbiji     PDF    TXT 323
ing. Lj. Petrović
Školska ljetna praksa studenata Šumarskog fakulteta u Beogradu     PDF    TXT 330
broj: 9-10
     
ing. F. Sevnik
Gozdarski visokoškolski študij v Sloveniji     PDF    TXT 410
J. Starčević
Racionalnije iskorišćavajmo radnu snagu u uredima     PDF    TXT 414
J. Sabolić
Sa terenske školske prakse (Preborna sastojina na Adolfovcu u Zagrebačkoj Gori)     PDF    TXT 415
ing. B. Pejoski
Armirano-betonski željeznički pragovi     PDF    TXT 417
broj: 1-2
     
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
V. Beltram
M. Milošević-Brevinac: Nekoliko načina štednje ogrevnog drveta na selu     PDF    TXT 80
A. Panov
Šumarski zakoni i propisi u NR BiH     PDF    TXT 81
J. Šafar
Ž. Tešić: Mikrobiologija šumskog zemljišta s osnovima opće biologije —     PDF    TXT 81
J. Šafar
Masovna pojava i suzbijanje gubara     PDF    TXT 81
J. Šafar
I. Present: U saradnji sa prirodom     PDF    TXT 82
J. Šafar
J. Sila: O pošumljavanju autoputa u 1949.     PDF    TXT 82
J. Šafar
N. Kornić: Ispitivanje čvrstoće drveta po načinu Kaškarova     PDF    TXT 82
broj: 3-4
     
B. Pejoski
Godišen Zbornik, Filozovski fakultet na univerzitet Skopje 1948     PDF    TXT 158
B. Pejoski
Godišen Zbornik na Zemjodelsko-Šumarskiot fakultet, Skopje 1947/48     PDF    TXT 159
broj: 5
     
B. Pejoski
Glasnik prirodnjačkog muzeja srpske zemlje 1949     PDF    TXT 216
V. Beltram
D. Poledica: Osnovi opće i šumarske pedologije s uputstvima za popravljanje zemljišta šumskih rasadnika     PDF    TXT 217
broj: 6
     
M. Ljujić
Bilten Ministarstva šumarstva i Ministarstva drvne industrije NR Srbije     PDF    TXT 272
J. Šafar
Zaštita prirode 1950.     PDF    TXT 273
broj: 7-8
     
D. Simeunović
Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd 1950.     PDF    TXT 332
M. Knežević i N. Lukić
A. Ugrenović: Tehnologija drveta     PDF    TXT 333
D. Šinžar
Osvrt na »Lovstvo i ribarstvo« ing. N. J. Popovića     PDF    TXT 335
V. Beltram
M. Milošević-Brevinac: Našim planinarima     PDF    TXT 335
broj: 11
     
J. Šafar
Zbornik radova Srpske akademije nauka — Instituta za ekologiju i biogeografiju — knjiga I. 1950.     PDF    TXT 454
J. Šafar
Izvjestja Gozdarskog instituta Slovenije 1947—1949.     PDF    TXT 456
B. Zlatarić
Fukarek: Raširenje poljskog ili lučkog jasena     PDF    TXT 457
B. Zlatarić
Panov: O fiziološkoj zrelosti bora kod nas     PDF    TXT 458
J. Starčević
Osvrt na knjigu: Evidencija radnih normi ing. A. Lisulova     PDF    TXT 458
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
S. Hudetz
Kollmann: Drvo u gradnji strojeva (njem.)     PDF    TXT 82
broj: 3-4
     
S. Brixy
Uzgoj jasike (trepetljike) iz sjemena (engl.)     PDF    TXT 154
J. Šafer
Uzgajanje šuma i vrste drveća brzog rasta (švic.)     PDF    TXT 155
R. Benić
R. Hooper: Woodcraft in design and practice 1947/48     PDF    TXT 159
P. Pejoski
Godišnik na sofiskija univerzitet Agronomo-lesovoden fakultet 1947     PDF    TXT 160
B. Pejoski
Revue Internationale du bois. No 151 i 152/1950.     PDF    TXT 160
B. Pejoski
Revue foréstiere francaise 1 i 2/1950.     PDF    TXT 160
J. Šafar
Prinos sovětske vědy k lesni typologii, Lesnicka prace 1949.     PDF    TXT 160
broj: 5
     
B. Pejoski
Revue internationale du bois. No 153/1950.     PDF    TXT 210
Z. Špoljarić
Scales G. M.: Savremena tehinika lijepljenja sa posebnim osvrtom na karbamidno-formaldehidska ljepila (enigl)     PDF    TXT 212
F. Štajduhar
»Tronal« lake građevne ploče (njem.)     PDF    TXT 214
S. Frančiškvić
»Steypack« — tvrdo drvo proizvedeno iz nekih četinjača (tal.)     PDF    TXT 215
Štetić, J. Šafar
Mitteiluagen der schweizerischen Anstalt f. d. foistliche Versuchswesen, XXVI Band, 1 Heft, Zurich 1949.     PDF    TXT 217
B. Pejoski
Revue forestiere francaise 3/1950     PDF    TXT 219
B. Pejoski
Paul Razous: Exploitation commerciale des Bois, precede d´une Géographie forestiere du Globe.     PDF    TXT 219
broj: 6
     
Šafar
Biološko popravljanje plodnosti tla pri uzgajanju smrekovih šuma (ruski-franc.)     PDF    TXT 271
R. Benić
Armstrong F. H.: Flooring softwoods-their wear and anatomical structure.     PDF    TXT 273
D. Klepac
Jerram: A textbook on Forest Management     PDF    TXT 275
D. K1epac
Annales de 1´école nationale des eaux et forets et de la station de recherches et experiences forestieres, Nancy, 1940—l949.     PDF    TXT 276
D. Klepac
Bulletin trimestriel-sociéte forestiere de franche-comté et des provinces de l´est.     PDF    TXT 276
broj: 7-8
     
A. Panov
Tshermak L.: Waldbau auf Pflanzengeographisch-oekologischer Grundlage i Köstler J.: Waldbau     PDF    TXT 336
R. Benić
Novak A.: Holzschutz     PDF    TXT 337
J. Šafar
Mičurinska nauka — jedan od temelja naučnog uzgajanja šuma     PDF    TXT 339
J. Šafar
O principu prebornog gospodarenja (njem.)     PDF    TXT 340
broj: 9-10
     
R. Benić
Reece P. P.: An introduction to the design of timber structures     PDF    TXT 374
M. Anić
O ekonomskoj važnosti kultiviranih topola u nekim Evropsikim i američkim držaivama     PDF    TXT 418
M. Anić
Populus Eugenei kao najbolja topola u engleskoj pokrajini Norfolku     PDF    TXT 419
M. Anić
Nagrada za sadnju topola u Engleskoj     PDF    TXT 419
M. Anić
Rad Internacionalne komisije za topole     PDF    TXT 420
M. Anić
Dvije nove četinjače     PDF    TXT 420
M. Anić
Najveća duglazija na svijetu     PDF    TXT 420
broj: 11
     
J. Šafar
Borba protiv šumskih požara     PDF    TXT 453
A. Radovčić
Procedings of the United Nation Scientific conference on the conservation and utilization of resources. 1950     PDF    TXT 460
B. Hrvoj
»Lesnoe Hozjajstvo« u prvom polugodištu 1950     PDF    TXT 461
B. Pejoski
Le Trementine Italiané     PDF    TXT 463
B. Zlatarić
Internacionalni botanički kongres u Stockholmu     PDF    TXT 464
broj: 12
     
I. Soljanik
Mikoriza drvenastih biljaka u vezi sa podizanjem šuma (rus.)     PDF    TXT 509
D. Klepac
Poskin A.: Traité de Sylviculture     PDF    TXT 511
Z. Vajda
Pet godina iskustva u suzbijanju hrušteva (njem.)     PDF    TXT 513
Z. Vajda
Wiesmann-Gasser: Utjecaj insekticida na pčele (njem.)     PDF    TXT 514
R. Benić
Wackerman A. E.: Harvesting Timber Crops     PDF    TXT 515
R. Benić
Brown N. C: Logging     PDF    TXT 518
B. Pejoski
Mitteilungen der forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Mariabrunn     PDF    TXT 520
B. Pejoski
Vorreiter L.: Holztechnologisches Handbuch     PDF    TXT 520
broj: 3-4
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
R. Antoljak
Godišnji plenum Sekcije šumarstva i drvne industrije DITH-a     PDF    TXT 161
D. Kajfež
Društvo inženirjev in tehnikov LR Slovenije, sekcija gozdarjev in lesnih industrijcev     PDF    TXT 164
broj: 6
     
B. Pejoski
Ekskurzija studenata šumarstva Skopskog Zemjodelsko-šumarskog fakulteta     PDF    TXT 270
broj: 3-4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lončar I.
Roth: Borovac (Pinus strobus L.).     PDF    TXT 157

                UNDER CONSTRUCTION