godište: 1948    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1948 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 4
     
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. B. Čop
Kako osigurati radnu snagu u šumarstvu     PDF    TXT 101
broj: 7
     
J. Starčević
Elementi normiranja u drvnoj industriji     PDF    TXT 212
broj: 11
     
Ing. A. Premužić
Planski uzgoj brnistre na našem primorskom kršu     PDF    TXT 364
broj: 12
     
Ing. Z. Bunjevčić
Nekoliko važnijim problema šumarstva i drvne industrije lokalnog značaja u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 385
broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. B. Milas
O uzgojnim radovima u prebornoj šumi obzirom na proizvodni zadatak     PDF    TXT 9
broj: 4
     
Dr. Z. Vajda
Koji su uzroci sušenju hrastovih posavskih i donjopodravskih šuma     PDF    TXT 105
Ing. B. Giperborejski
Eukalipti     PDF    TXT 114
broj: 5-6
     
Ing. P. Stanković
O određivanju količine semena za setvu u rasadnicima     PDF    TXT 150
Ing. P. Fukarek
Biljno-geografska karta šumskog drveća u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji od Dr-a L. Adamovića     PDF    TXT 171
broj: 8
     
Ing. T. Španović
Posavske šume i sušenje slavonskih hrastova     PDF    TXT 261
broj: 9-10
     
Ing. J. Šafar
O preduvjetima planske organizacije i unapređenja šumsko-uzgojnih radova     PDF    TXT 281
Ing. I. Lončar
Pošumljavanje nizinskih šuma     PDF    TXT 289
Ing. T. Španović
Šume na slatinama     PDF    TXT 296
broj: 11
     
Dr. M. Anić
Putevima modernog uzgajanja šuma     PDF    TXT 345
broj: 12
     
Ing. S. Nestorović
Lipa u šumskoj privredi     PDF    TXT 413
broj: 2-3
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA PRERADA DRVETA
     
Ing. V. Pejoski
O problematici smolarenja     PDF    TXT 41
Ing. V. Điković
Tehnička rekonstrukcija sovjetskog šumarstva     PDF    TXT 65
broj: 5-6
     
Dr. A. Ugrenović
Drvna industrija i šumarstvo     PDF    TXT 145
M. Šprung
O pilanarstvu Švedske     PDF    TXT 148
broj: 7
     
M. Milošević-Brevinac
Nekoliko podataka o lisničkim šumama u Srbiji     PDF    TXT 201
broj: 8
     
Ing. R. Benić
Motorne lančane pile — prilog poznavanju rada i efekta pila »Teles« i »Mercury«     PDF    TXT 249
broj: 12
     
Dr. I. Horvat
O nekim svojstvima šperovanog drveta     PDF    TXT 392
broj: 4
     
 
DENDROMETRIJA, UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. S. Šurić
Uređivanje šuma     PDF    TXT 123
broj: 8
     
Ing. N. Prokopljević
Prilog analizi šuma Vojvodine     PDF    TXT 267
broj: 2-3
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA PRERADA DRVETA
     
I. Horvat
Određivanje prosječne brzine pomaka     PDF    TXT 86
broj: 4
     
R. Benić
Prvi kurs za rukovaoce motornih lančanih pila u FNRJ     PDF    TXT 139
broj: 5-6
     
I. Horvat
Utjecaj modrenja na tehnička svojstva drveta     PDF    TXT 184
I. Horvat
Upliv kvrga na čvrstoću savijanja borovine     PDF    TXT 185
broj: 9-10
     
A. Ugrenović
Poliranje drveta     PDF    TXT 312
M. Milošević-Brevinac
Nekoliko podataka iz lisničke tehnike u Srbiji     PDF    TXT 314
R. Benić
Škole uzajamne obuke kao sredstvo dizanja produktivnosti rada     PDF    TXT 334
broj: 11
     
I. Horvat
Usukanost žice u standardu J. S. 1002     PDF    TXT 372
broj: 12
     
M. Milošević-Brevinac
Četinarska kora u seoskoj privredi     PDF    TXT 430
J. Drakulić
Utovar drveta konjima     PDF    TXT 434
J. Drakulić
Saonice tipa »Jumpai«     PDF    TXT 435
broj: 2-3
     
 
RAZNO
     
G. Orlov (preveo ing. P. Fukarek)
Obezbijediti drvo narodnoj privredi     PDF    TXT 83
broj: 4
     
Ing. D. Simeunović
Što treba da bude glavna tema II. savjetovanja šum. inženjera i tehničara FNRJ     PDF    TXT 138
P. Fukarek
Naši rukovodioci o čuvanju narodnih šuma     PDF    TXT 141
R. Benić
Privremena nomenklatura zanimanja     PDF    TXT 142
broj: 5-6
     
R. Benić
Zakon o nacionalizaciji općinskih, ostalih općih i privatnih šuma u Bugarskoj     PDF    TXT 188
broj: 9-10
     
II. konferencija polj. i šumarskih stručnjaka slavenskih i ostalih narodnih demokratskih država     PDF    TXT 337
broj: 11
     
P. Fukarek
Pronalazak još dviju od zagubljenih sekcija Adamovićeve karte     PDF    TXT 380
broj: 1
     
 
IZ NAŠEG ZAKONODAVSTVA
     
Opći zakon o šumama     PDF    TXT 23
Opšti zakon o lovu     PDF    TXT 30
broj: 2-3
     
M. Ljujić
Šumarska struka     PDF    TXT 87
R. Benić
Higijensko-tehničke zaštitne mjere pri radu na eksploataciji šuma     PDF    TXT 89
M. Ljujić
Privremene nomenklature: delatnosti i zanimanja, grupa kapitalne izgradnje i proizvoda     PDF    TXT 90
broj: 5-6
     
Zakon o šumskoj narodnoj miliciji     PDF    TXT 189
Troškove gašenja požara u državnoj šumi dužan je da snosi državni organ pod čijom se upravom šuma nalazi.     PDF    TXT 190
broj: 7
     
R. Benić
Pravilnik o pripravničkoj službi i stručnim tečajevima za službenike šumarske struke     PDF    TXT 244
broj: 1
     
 
KROZ NAŠE ČLANKE
     
V. Tregubov
Racionalizacija izvoza drveta     PDF    TXT 20
R. Pipan
O racionalizaciji i prividnoj racionalizaciji     PDF    TXT 21
broj: 7
     
A. Panov
Za racionalniju, stvarniju i dostojniju kritiku     PDF    TXT 243
broj: 8
     
A. Postnikov
O čistini sječama u brdskim šumama     PDF    TXT 273
broj: 1
     
 
IZ STRUČNE KNJIŽEVNOSTI DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
R. Benić
Tehnika     PDF    TXT 34
R. Benić
Narodni šumar     PDF    TXT 34
R. Benić
Gozdarski vestnik     PDF    TXT 35
broj: 2-3
     
I. Horvat
Da li nam je takva popularno-stručna literatura potrebna?     PDF    TXT 94
broj: 4
     
B. Jovković
Da li je uspio »Narodni šumar«?     PDF    TXT 144
broj: 7
     
 
GRADNJA ŠUMSKIH PROMETALA, GEODEZIJA
     
Ing. Z. Tomašegović i Ing. N. Lovrić
Komparativna ispitivanja nekih padomjera     PDF    TXT 231
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Osnovano je posebno Ministarstvo šumarstva FNRJ     PDF    TXT 1
Na pragu novog godišta.     PDF    TXT 2
Ing. M. Brinar
Novi opšti zakon o šumama daje našem šumskom gospodarstvu nova načela i određuje našem šumarstvu napredan razvojni pravac     PDF    TXT 5
broj: 9-10
     
Ing. P. Ziani
Razvoj naučnih istraživanja u šumarstvu Jugoslavije     PDF    TXT 305
broj: 12
     
Ing. D. Simeunović
O stručnim šumarskim školama u FNRJ     PDF    TXT 421
broj: 1
     
 
IZ NAŠE PRAKSE
     
B . Pejoski
Iskorišćavanje otpadaka za proizvodnju katrana i katranskih ulja     PDF    TXT 15
R. Benić
Organiziranje uprave nedržavnih šuma u NR Sloveniji     PDF    TXT 17
J. Đurđević
Povodom konferencije o poljozaštitnim šumskim pojasima     PDF    TXT 18
broj: 2-3
     
M. Čokl
Pokusi smolarenja u 1946. i 1947. g. u Sloveniji     PDF    TXT 75
broj: 4
     
M. Tomljanović
Konzerviranje hrastovih furnirskih trupaca     PDF    TXT 134
broj: 7
     
D. Kabalin
Neki problemi iskorišćavanja šuma gravitacije Hrv. Primorja     PDF    TXT 238
broj: 8
     
V. Beltram
Borov prelac     PDF    TXT 272
broj: 2-3
     
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
B.
Iz izvještaja planske komisije o izvršenju privrednog plana FNRJ (za god. 1947)     PDF    TXT 85
broj: 9-10
     
B. Marić
Pitanje šumske takse u SSSR-u     PDF    TXT 330
broj: 4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, ŠUM. BOTANIKA
     
J. Šafar
Sačuvajmo dijelove prašuma     PDF    TXT 141
broj: 5-6
     
M. Anić
Corylus colurna L. — krupnije drvo u Vuhredu na Dravi     PDF    TXT 185
M. Anić
Pseudolarix Kaemferii Gord. — 2 stabla u Mariborskom parku     PDF    TXT 186
R. Benić
Pošumljavanje u SSSR-u     PDF    TXT 187
B. Zlatarić
Ing. M. Krstić: Važnije bolesti šumskih biljaka u rasadnicima     PDF    TXT 191
I. Horvat
Ing. P. Fukarek: Ruska treska     PDF    TXT 192
broj: 7
     
B.
Prof. dr. ing. A Ugrenović: Upotreba drveta i sporednih produkata šuma     PDF    TXT 247
B. Zlatarić
Ing. Ciril Jeglič: Kako prepoznamo golo drevje     PDF    TXT 248
B. Zlatarić
Ščerbinovski: Sezonske pojave u prirodi     PDF    TXT 248
broj: 8
     
B. Giperborejski
Pistacia vera L. — prava tršlja     PDF    TXT 277
R. Hajek
Razmnožavanje četinara pelcerima i kalemljenjem     PDF    TXT 278
broj: 9-10
     
J. Kišpatić
Rak na kestenu     PDF    TXT 316
Z. Vajda
Primjena kem. metoda kod uništavanja potkornjaka     PDF    TXT 319
B. Zlatarić
Jedan specijalni način prirodnog pomlađivanja smreke     PDF    TXT 322
Anketa o problemu krša     PDF    TXT 326
V. Beltram
Problem zašumljavanja krša — odgovor na anketa     PDF    TXT 328
Knjižnica Instituta za šumarska istraživanja Minist. šumarstva NR Hrvatske     PDF    TXT 342
B.
Beltram: Kalcifikacija zemljišta običnim krečnjacima     PDF    TXT 343
Čokl: Kako pogozdujemo     PDF    TXT 343
broj: 11
     
I. Spaić
Aviokemijsko suzbijanje štetnika hrastovih šuma     PDF    TXT 381
M. Anić
O nekoliko vrijednih, a manje poznatih egsota prikladnih za parkiranje u sjev. Primorju     PDF    TXT 382
broj: 12
     
Glasnik za šumske pokuse br. 9     PDF    TXT 393
M. Anić
Smokva penjačica (Ficus stipulato)     PDF    TXT 426
M. Anić
Rhyncospermum jasminoides kao vrlo vrijedna penjačica za naše primorje     PDF    TXT 427
M. Anić
Najotpornije palme na našem sjevernom primorju     PDF    TXT 427
M. Anić
Thuja occidentalis var. Malonyana     PDF    TXT 430
I. Horvat
Ing. D. Jovanović: Tehnologija tehničkog drveta     PDF    TXT 437
broj: 1
     
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
Polana (I. Horvat     PDF    TXT 36
R. Benić
Revista Padurilor     PDF    TXT 37
broj: 2-3
     
I. Horvat
Ljesnaja promišljenost     PDF    TXT 98
broj: 5-6
     
M. Anić
Iz novije literature o kultiviranim topolama     PDF    TXT 192
R. Benić
Gorsko stopanstvo     PDF    TXT 196
J. Šafar
Lesnica prace     PDF    TXT 196
broj: 11
     
B. Pejoski
Mazek-Fialla: Die Harzgewinnung in Österreich     PDF    TXT 384
B. Pejoski
Afanasjev : Mašini dlja derevobrabotki     PDF    TXT 384
broj: 12
     
Dva popularno-stručna šumarska djela     PDF    TXT 440
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Prvo savjetovanje šumarskih inženjera i tehničara NR Srbije     PDF    TXT 39
broj: 2-3
     
Godišnji Plenum Šumarske sekcije Društva inženjera i tehničara NR Hrvatske     PDF    TXT 99
broj: 4
     
Iz NR Slovenije     PDF    TXT 143
broj: 9-10
     
Drugi kongres Saveza DIT-ova FNRJ.     PDF    TXT 344
broj: 12
     
Rezolucija II kongresa inženjera i tehničara FNRJ o izvršenju petogodišnjeg plana i zadatcima tehničkih stručnjaka.     PDF    TXT 442
Zaključci inženjera i tehničara šumarske struke na II. kongresu Saveza DIT-ova Jugoslavije     PDF    TXT 445

                UNDER CONSTRUCTION