godište: 1947    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1947 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. T. Peleš
Prelaz na plansku privredu — zakonski propisi     PDF    TXT 1
Ing. T. Peleš
Zemaljsko šumsko poduzeće Hrvatske ostvarilo je svoj proizvodni zadatak za 1946. god. sa 117 %     PDF    TXT 41
broj: 4-5
     
Ing. Ziani
Privatni šumski posed i zadrugarstvo     PDF    TXT 99
Ing. R. Benić
Zadaci šumarstva u petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947.—1951. —     PDF    TXT 138
broj: 6
     
Ing. M. Brinar
Perspektive razvoja šumarstva u vezi petogodišnjeg plana razvitka narodne privrede FNRJ     PDF    TXT 175
broj: 7-8
     
Ing. D. Trifunović
Normiranje cena drvetu u šumskoj proizvodnji i ekspolatacija     PDF    TXT 236
broj: 9
     
Ing. T. Peleš
Šumska gazdinstva u borbi za izvršenje plana     PDF    TXT 265
Ing. J. Šafar
Problemi proizvodnje i potrošnje drveta u okviru svjetske privrede     PDF    TXT 290
broj: 12
     
A. F. Nikiforov (preveo Ing. R. Benić)
K pitanju o ekonomičnoj efektivnosti organizaciono-tehničkih mjera     PDF    TXT 375
broj: 1-2
     
 
UZGOJ I ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. V. Beltram i Ing. V. Klanjšek .
Preveliki broj koza — velike štete u šumarstvu     PDF    TXT 33
Dr. Ž. Kovačević
Važnost jajnih parasita za uništavanje štetnika     PDF    TXT 37
broj: 3
     
Ing. I. Soljanik
Jedan nov model klijala za šumsko seme     PDF    TXT 86
broj: 4-5
     
Ing. V. Beltram.
Borov prelac     PDF    TXT 119
Ing. D. Tresiglavić
Šumski požari     PDF    TXT 128
broj: 9
     
Ing. P. Fukarek
Nekoliko podataka o tilovini     PDF    TXT 283
broj: 10-11
     
B. V. Saveljev (preveo Ing. P. Fukarek).
Poljezaštitni šumski pojasi u službi visokih i stabilnih žetvenih prinosa     PDF    TXT 329
Ing. V. Beltram
Kalcifikacija i šuma     PDF    TXT 339
broj: 3
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA, GRADNJA PROMETALA
     
Ing. R. Radavojević
Impregnacija bukovih pragova pakurom     PDF    TXT 72
broj: 7-8
     
Ing. A. Simonović.
Nekoliko riječi o projektovanju uzdužnog profila suvog točila     PDF    TXT 198
broj: 10-11
     
Ing. A Postnikov
Racionalizacija izvoza drveta     PDF    TXT 301
broj: 12
     
Ing. J. Drakulić
Upotreba mehaničkih pila (ručnih)     PDF    TXT 365
broj: 3
     
 
DENDROMETRIJA, UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. D. Klepac
Inventarizacija šuma u planskoj privredi     PDF    TXT 65
Ing. A. Postnikov
Redukcioni hipsometar     PDF    TXT 77
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Ing. D. Simeunović
Kratak pregled razvoja organizacije uprave šuma u SSSR u periodu 1917.-1937.     PDF    TXT 18
broj: 4-5
     
Ing. V. Điković
Šumarstvo Sovjetskog saveza     PDF    TXT 113
broj: 6
     
Ing. T. Peleš
Šumarstvo Jugoslavije za vreme narodno-oslobodilačke borbe 1941.-1945. god.     PDF    TXT 161
broj: 7-8
     
Ing. P. Ziani
O osnovama organizacije naučno-istraživačkog šumarskog rada     PDF    TXT 222
broj: 9
     
Ing. A. Ružić.
Nekoliko smjernica za šumarstvo Istre     PDF    TXT 273
broj: 1-2
     
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU, PROPAGANDA, ŠTEDNJA DRVETA
     
Ing. V. Matić
Šumarstvo Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 56
broj: 3
     
Ing. V. Beltram
Osvrt na šumarstvo Slovenije     PDF    TXT 90
broj: 4-5
     
Ing. A. Begović
Uloga šumarstva u obnovi NR Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 148
broj: 10-11
     
Ing. O. Piškorić
Kada će biti otvorena ognjišta zamijenjena zatvorenima     PDF    TXT 345
Ing. V. Beltram
Iz propagandne prakse     PDF    TXT 347
broj: 12
     
M. Milošević-Brevinac
Povodom prve izložbe šumarstva Srbije     PDF    TXT 384
Dr. I. Horvat
Šumarstvo Turske     PDF    TXT 393
Dr. I. Horvat
Neki podaci o šumarstvu Rumunjske     PDF    TXT 394
broj: 4-5
     
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, LOVSTVO
     
Ing. Z. Turkalj
O ishrani jelenske i srneće divljači     PDF    TXT 147
Ing. P. F.
Podizanje ograda od kamenog suvozida i živica     PDF    TXT 152
broj: 9
     
Ing. I. Lončar
Presađivanje bukovih biljka     PDF    TXT 296
Dr. Z. Vajda
Prvi pokus zaštite slavonskih šuma uništavanjem gusjenica iz aviona pomoću D.D.T. preparata     PDF    TXT 297
broj: 12
     
F. P.
Organizacija rada kod pošumljavanja     PDF    TXT 397
broj: 1-2
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA, DRVNA INDUSTRIJA
     
Ing. DŽ. Soljanik i R. Bakić
Kombinovana drvena lopata     PDF    TXT 59
broj: 4-5
     
Rudno drvo preko plana u SSSR     PDF    TXT 150
Uspjesi naprednih radnika u SSSR     PDF    TXT 150
Nova šumsko-gospodarska poduzeća SSSR     PDF    TXT 151
broj: 7-8
     
Ing. D. Trifunović
O standardu neobrađenog drva     PDF    TXT 249
broj: 10-11
     
Evonimus — vrste kao sirovina za dobivanje gutaperče u SSSR     PDF    TXT 346
broj: 12
     
Ing. R. Benić
Tehničko rukovodstvo sječine u SSSR     PDF    TXT 389
Dr. I. Horvat
Nova konstrukcija temelja jarmače     PDF    TXT 390
Dr. I. Horvat
Rad sa elektromotornim pilama na obaranju i izradi šuma     PDF    TXT 391
Dr. I. Horvat
Produktivnost rada kod mehanizacije obaranja i izrade šuma     PDF    TXT 392
Dr. I. Horvat
Komparativna istraživanja fizičko-mehaničkih svojstava bijeli i srži jasenovine     PDF    TXT 393
Dr. I. Horvat
Elektromotorne pile u SSSR     PDF    TXT 394
Korotov (preveo Ing. R. Benić)
Šumarsko-kemijski tehnolozi — lauerati Staljinske premije     PDF    TXT 395
broj: 4-5
     
 
RAZNO
     
Ispunjenje plana u 1947. god. u SSSR     PDF    TXT 151
Ing. I. Lončar
Medena rosa     PDF    TXT 157
broj: 10-11
     
Ing. O. Piškorić
Pravni propisi iz područja šumarstva, izdani po Oblasnom narodnom odboru za Istru     PDF    TXT 350
Profesor Dr. Lajbundgut u našim šumama     PDF    TXT 355
O šumarskim kadrovima     PDF    TXT 355
Učešće narodne omladine Jugoslavije na izgradnji šumskih komunikacija     PDF    TXT 356
broj: 12
     
Dr. I. Horvat
Osnovni zadaci naučno-istraživačkih instituta šumske industrije u SSSR     PDF    TXT 390
Dr. I. Horvat
Novi sistem premiranja u SSSR     PDF    TXT 395
Ing. P. Fukarek
Nova konstrukcija visinomjera     PDF    TXT 396
Racionalno iskorišćivanje i upotreba drveta     PDF    TXT 399
Izvoz njemačkog drveta     PDF    TXT 399
Drvo (Njemačka)     PDF    TXT 400
Šperploče i furniri     PDF    TXT 400
Povećanje cena drvetu u odnosu na 1938 god.     PDF    TXT 400
Drvo (Rumunjska)     PDF    TXT 400
broj: 10-11
     
 
IZ NAŠEG ZAKONODAVSTVA
     
Popis propisa iz šumarstva     PDF    TXT 358
broj: 1-2
     
 
IZ STRUČNE KNJIŽEVNOSTI
     
»Novi težak«     PDF    TXT 61
»Gozdarski vestnik«.     PDF    TXT 61
broj: 4-5
     
Prof. Dr. B. Šolaja
Ugrenović: Kemijsko iskorišćavanje i konzerviranje drveta     PDF    TXT 158
broj: 6
     
Ing. B. Marić
»Luč i njegovo dobijanje«     PDF    TXT 183
broj: 7-8
     
M.
»Narodni šumar«     PDF    TXT 261
M.
Ing. S. Flögl: Osnovna građevna mehanika     PDF    TXT 262
broj: 9
     
Ing. V. Novak
Ing. M. Šušterčić: Tablice za prebiralni gozd     PDF    TXT 299
Ing. Z. T.
Dr. N. Neidhardt: Osnovi geodezije II. dio     PDF    TXT 300
broj: 10-11
     
Smolarski priručnik od Ing. M. Čokla.     PDF    TXT 364
broj: 12
     
Ing. R. Benić
»Unasylva«     PDF    TXT 401
Dr. I. Horvat
»Lesnal promišlenost«     PDF    TXT 403
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Iz Sekcije šumarskih inženjera i tehničara podružnice DIT-a NR Srbije u Beogradu     PDF    TXT 62
Rad Šumarske sekcije DIT-a NR Hrvatske     PDF    TXT 62
broj: 7-8
     
Prvo Savjetovanje šumarskih inženjera i tehničara FNRJ (rezolucija)     PDF    TXT 193
broj: 12
     
Zaključci sa Konferencije po organizacionim pitanjima — problemi stručne štampe     PDF    TXT 403
broj: 1-2
     
 
OSOBNE VIJESTI
     
†Dr. prof. Vladimir Škorić     PDF    TXT 55
broj: 4-5
     
†Ing. Svetozar Radojčić     PDF    TXT 159

                UNDER CONSTRUCTION