godište: 1946    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1946 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-6
     
 
Glavni članci:
     
Ing. Bogumil Čop
Na novom putu     PDF    TXT 1
Prvi kongres inženjera i tehničara FNR Jugoslavije     PDF    TXT 7
Ing. Teodor Peleš
Pola godine rada Zemaljskog Šumskog Poduzeća Hrvatske     PDF    TXT 13
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović
Osnovi šumarske politike u SSSR     PDF    TXT 29
Ing. Ilija Lončar
Oplodna sječa u bukovim sastojinama     PDF    TXT 36
Ing. Zlatko Turkalj
Šumar kao lovac     PDF    TXT 46
Lea Schmidt
Dva važna štetnika na topolama     PDF    TXT 49
broj: 7-9
     
Ing. R. Antoljak i Ing. S. Klepac
Potrošnja drva na području NR Hrvatske     PDF    TXT 69
Dr. Milan Marinović
Osnovni problemi naše šumsko-privredne politike     PDF    TXT 81
Ing. Milan Dučić
Šumsko gospodarstvo Jugoslavije danas i u skoroj budućnosti     PDF    TXT 92
Ing. Ilija Lončar
Šumarstvo i pčelarstvo     PDF    TXT 99
broj: 10-11
     
Ing. Vladislav Beltram
Šumarsko pitanje Krša jadranskih obala i otočja     PDF    TXT 122
Ing. Ilija Lončar
Uzgajajmo otpornije sastojine     PDF    TXT 135
Ing. Zlatko Bunjevčević
Šumarstvo u predratnoj Jugoslaviji     PDF    TXT 141
Ing. Bogumil Čop
Šumarska politika danas u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 155
Ing. Zlatko Turkalj
Neprijatelji korisne divljači iz reda sisavaca i ptica     PDF    TXT 165
broj: 12
     
Aleksandar Ugrenović
Sto godina šumarstva     PDF    TXT 185
Ing. Branislav Jovković
Pretvaranje šikara u racionalno šamsko gospodarstvo putem resurekcije     PDF    TXT 189
Prof. P. J. Vasiljev
Šumska bogatstva Sovjetskog Saveza i njihovo iskorištavanje     PDF    TXT 198
Dr. Ivo Horvat
Proizvodnja ploča iz drvnih vlakanaca     PDF    TXT 206
broj: 1-6
     
 
Saopćenja
     
Ing. O. P.
Jedan prilog iz područja šumarstva o Slavenstvu Istre     PDF    TXT 54
Ing. J. Šafar
Šumarska predavanja     PDF    TXT 54
Ing. Dr. Srdić
Važnost pčelarstva za šumarstvo     PDF    TXT 55
Ing. Z. T.
Prof. Dr. N. Neidhard: »Repetitorij niže geodezije« Zagreb 1946.     PDF    TXT 61
broj: 7-9
     
Ing. O. Piškorić
Bilješke o crnom boru brscu u Istri     PDF    TXT 107
Z. B.
Sabirimo bukvicu     PDF    TXT 107
Dr. Z. Vajda
Pojava štetnih insekata u šumama NR Hrvatske     PDF    TXT 108
Svjetska nestašica drva.     PDF    TXT 111
broj: 10-11
     
Ing. Roko Benić
Pola godine rada šumarstva brodskog okruga     PDF    TXT 169
J. Š.
Posjet šumarskim ustanovama u Pragu     PDF    TXT 172
Z. B.
Izložbe »Šume i šumarstvo Bosne i Hercegovine«     PDF    TXT 172
I. H-t
Industrija šperovanog drveta u Finskoj     PDF    TXT 174
I. H-t
Šumarski institut u SSSR     PDF    TXT 176
I. H-t
Industrija suhe destilacije drveta u USA za vrijeme rata     PDF    TXT 177
I. H-t
Šumarski instituti u SSSR za vrijeme rata     PDF    TXT 179
broj: 12
     
Ing. O. Piškorić
Četinjače u okolini Rovinja     PDF    TXT 215
broj: 1-6
     
 
Iz stručne književnosti
     
Šume u FNR Jugoslaviji, Beograd 1945.     PDF    TXT 59
M. Anić
Šume u NR Crnoj Gori, Beograd 1945.     PDF    TXT 60
Stanje šuma i sječa drveta od 1941. do 1944. za N. R. Crnu Goru     PDF    TXT 60
Ing. Z. T.
Prof. Dr. N. Neidhardt: »Osnovi geodezije« I. dio, Zagreb 1946.     PDF    TXT 60
Ing. J. Šafar
Unapređenje rada u šumi     PDF    TXT 61
M. A.
Urbani M. »Gljive — meso naših šuma«, Zagreb 1945     PDF    TXT 62
M. A.
Dr. N. Zdanovski »Silaža«, Zagreb 1945.     PDF    TXT 62
M. Anić
Keller »Preobrazitelji bilja«, Zagreb 1945     PDF    TXT 62
broj: 7-9
     
Z. B.
»Reorganizacija naše šumske privrede«, Beograd 1946     PDF    TXT 117
M. Anić
Gozdarski Vestnik 1946, — Maribor     PDF    TXT 118
broj: 10-11
     
Ing. A. Horvat
»Šumarski priručnik« I. dio, Zagreb 1946.     PDF    TXT 180
Ing. Viktor Novak
Ing. Šušteršič »Tablice za določenje lesne zaloge sestojev« — Ljubljana 1946.     PDF    TXT 180
broj: 12
     
Ing. Viktor Novak
Ing. Šušteršić »Tablice za enomerne sestoje« Ljubljana 1946.     PDF    TXT 219
T. V.
Ing. Vladislav Beltram — Melioracije kiselih zemljišč, Maribor 1946.     PDF    TXT 219
»Šumarski priručnik« II. dio, Zagreb 1946.     PDF    TXT 220
broj: 1-6
     
 
Društvene vijesti:
     
Pregled rada DIT-a Šumarske sekcije     PDF    TXT 63
 
Poruke iz uredništva:
     
Poruke iz Uprave Šumarskog lista     PDF    TXT 63
 
Iz našeg zakunodavstva:
     
Zakoni, odluke i rješenja iz područja šumarstva     PDF    TXT 56

                UNDER CONSTRUCTION