godište: 1943    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1943 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 6
     
 
UZGAJANJE ŠUMA I BOTANIKA
     
Ing. P. Fukarek.
Planinski javor.     PDF    TXT 165
broj: 7-8
     
I. Soklić
Biljni sviet Podravskih piesaka.     PDF    TXT 205
broj: 9
     
Dr M. Anić
Hrvatske i južnošvicarske šume pitomog kestena s biljnosocioložkog gledišta.     PDF    TXT 257
broj: 10-12
     
Ing. A. Abramović
Pitanje rasa šumskog drveća u Hrvatskoj.     PDF    TXT 275
Ing. A. Abramović
Povećanje proizvodnje uzgojem stabala šumskog drveća izvan šum. površina.     PDF    TXT 277
Dr M. Anić
Sociologija bilja i njena važnost za šumarstvo.     PDF    TXT 297
broj: 1
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr. Ing. Z. Vajda
O do sada primjenjivanim metodama kod uređivanje šum. sastojina državne šumarije u Ogulinu.     PDF    TXT 1
broj: 3
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. Vl. Skorić
Holandska bolest briestova     PDF    TXT 65
broj: 2
     
 
IZKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Ing. R. Sarnavka
Biljna štavila i štavljenje kože.     PDF    TXT 38
broj: 7-8
     
Ing. M Pećina
Ocjena bukovine po vanjskim znakovima.     PDF    TXT 224
broj: 10-12
     
Ing. R. Sarnavka
O šumskim paužitcima i o njihovom izkorišćavanju.     PDF    TXT 281
broj: 2
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Ing. O. Piškorić
Potreba preustrojstva državnog izpita za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 33
broj: 1
     
 
GRAĐEVINARSTVO
     
Ing. A. Horvat
Osnivanje drvoreda.     PDF    TXT 14
broj: 5
     
Ing. J. Radišić
Izvlastbeni pojas ceste i željeznice.     PDF    TXT 129
broj: 7-8
     
Prof. Ing. S. Flögl
O nasadima uz cestu.     PDF    TXT 189
broj: 4
     
 
OBLJETNICE
     
Druga obljetnica 10. travnja 1941.     PDF    TXT     HR 97
broj: 10-12
     
Dr. M. Anić
O 50-godišnjici smrti hrvatskog učenjaka Ljudevita Vukotinovića.     PDF    TXT 273
broj: 3
     
 
IZKORIŠĆAVANJE ŠUMA I DRVETA
     
Proizvodnja drvnog šećera     PDF    TXT 91
Gradnja aeroplana iz drveta     PDF    TXT 91
Jestivo ulje iz Smrekova sjemena     PDF    TXT 91
broj: 4
     
I. H-t
K izdanju Hrvatskih normi za neobrađeno drvo.     PDF    TXT 121
Hrvatske norme za neobrađeno drvo     PDF    TXT 123
broj: 5
     
I. H.
Ploče iz drvnih vlakanaca.     PDF    TXT 160
Otrovnost nekih vrsta drva     PDF    TXT 161
Nešto o drvu kao pogonskom sredstvu motora     PDF    TXT 161
Trajnost impregniranih brzojavnih stupova     PDF    TXT 162
broj: 9
     
I. H-t.
Bagremovina kao rudničko drvo.     PDF    TXT 263
broj: 10-12
     
Napori švedskog šumarstva     PDF    TXT 315
Napori švedskog šumarstva     PDF    TXT 315
Stogodišnjica upotrebe drveta za proizvodnju papira     PDF    TXT 321
broj: 7-8
     
 
BROJIDBA
     
Izvoz i uvoz drveta i drvnih proizvoda u 1942. godini     PDF    TXT 227
broj: 4
     
 
KNJIŽEVNOST domaća:
     
Ing. R. Chylak
Dragutin Veseli: Lovački priručnik.     PDF    TXT 120
broj: 10-12
     
Stotinke kubnog metra     PDF    TXT 319
broj: 7-8
     
 
KNJIŽEVNOST strana
     
Ing. A. Horvat
Vodograđevni viestnik.     PDF    TXT 233
broj: 9
     
Dr M. Anić
Prof. A. de Phillippis: Aspeti silvo-pastorali della Corsica.     PDF    TXT 264
broj: 10-12
     
J. Köstler: Wirtschaftslehre des Forstwesen     PDF    TXT 319
Dr M. Anić
Dr H. Hesmer - Dr J. Meyer: Waldgräser.     PDF    TXT 320
Dr M. Anić
Dr J. Meyer: Buch der Holznamen.     PDF    TXT 320
broj: 2
     
 
KNJIŽEVNOST časopisi
     
Ing. Stj. Frančišković
Intersylva II. godište br. 3. i br. 4. III. godište br. 1. i 2.     PDF    TXT 56
broj: 3
     
Ing. O. Piškorić
Gospodarski glasnik II. godište.     PDF    TXT 90
broj: 4
     
P.
Drugo stoljeće Gospodarskog lista.     PDF    TXT 115
I. H-t.
Holz als Roh- und Werkstoff.     PDF    TXT 117
-ak
Tehnički viestnik u 1942. god.     PDF    TXT 119
broj: 6
     
-ak
Dvadeset i drugo godište Lugarskog lista,     PDF    TXT 185
broj: 7-8
     
Ing. N. L.
L. Hauska: Das Forstliche Bauingenierwesen     PDF    TXT 233
 
KNJIŽEVNOST družtvena knjižnica
     
Prinove družtvene knjižnice     PDF    TXT 242
broj: 2
     
 
MEĐUNARODNO ŠUMARSTVO
     
Pristup Nezavisne Države Hrvatske Međunarodnom povjerenstvu za drvo     PDF    TXT 55
Međunarodno povjerenstvo za upotrebu drveta     PDF    TXT 55
broj: 3
     
V.
Šumsko gospodarska djelatnost u Njemačkoj minulog desetljeća     PDF    TXT 87
broj: 7-8
     
VII. sastanak odbora Međunarodne središnjice za šumarstvo     PDF    TXT 227
broj: 10-12
     
Ing. A. Abramović
VIII. sastanak odbora Međunarodne središnjice za šumarstvo.     PDF    TXT 311
Napori švedskog šumarstva     PDF    TXT 315
broj: 5
     
 
NEKROLOZI
     
Uspomeni Šime Balena     PDF    TXT 154
broj: 7-8
     
Prof. Almo Karlo Cajander     PDF    TXT 227
Dr Franz Grünwoldt     PDF    TXT 228
broj: 10-12
     
I. H-t
Prof. Dr Reinhold Trendelenburg.     PDF    TXT 314
broj: 2
     
 
POVIEST HRVATSKOG ŠUMARSTVA
     
P.
Filip Šufflay kao šumoposjednik.     PDF    TXT 58
broj: 9
     
P.
Popis i vriednost drvene građe na brodogradilištu u Ozlju.     PDF    TXT 265
broj: 10-12
     
 
RAZNO
     
Stogodišnjica upotrebe drveta za proizvodnju papira     PDF    TXT 321
Suradnja šumarstva i pčelarstva.     PDF    TXT 321
Dosada izašle Hrvatske norme     PDF    TXT 322
broj: 2
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
S.
Pristup Nezavisne Države Hrvatske Međunarodnom povjerenstvu za drvo.     PDF    TXT 55
broj: 5
     
Pravac naše gospodarske izgradnje     PDF    TXT 152
broj: 6
     
Ing. O. Piškorić
Nekoliko misli o promičbi šumarstva.     PDF    TXT 181
broj: 9
     
P.
Snaga Kozarčevih "Mrtvih kapitala".     PDF    TXT 264
broj: 7-8
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA I DENDROMETRIJA
     
Dr. Zl. Vajda
Ustanovljivanje drvnih gromada sastojina pomoću Laerovih skrižaljki oblikovisina i oblikovisinskih redova.     PDF    TXT 228
broj: 4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Dr Zl. Vajda
Prirodni tok obnove požarom uništene prašume.     PDF    TXT 115
broj: 6
     
Dr Zl. Vajda
Neki o zanimivi šumsko-uzgojni podatci iz djela Dr K. M. Müllera: Aufbau, Wachs und Verjüngung südeuropëischer Unvälder.     PDF    TXT 181
broj: 3
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Mjere za suzbijanje sušenja hrastovih i briestovih šuma     PDF    TXT 92
broj: 9
     
Dr M. Anić
O klijavosti amorfina sjemena.     PDF    TXT 261
broj: 2
     
 
ZAKONSKE ODREDBE I DRUGI PROPISI
     
Izdavanje odpremnih dozvola za ogriev     PDF    TXT 59
Pravo na povišicu za prekovremeni rad     PDF    TXT 59
Kamatna stopa čistog prihoda za 1943. godinu     PDF    TXT 60
broj: 3
     
Mjere za suzbijanje sušenja hrastovih i briestovih šuma     PDF    TXT 92
broj: 4
     
Hrvatske norme za neobrađeno drvo     PDF    TXT 123
broj: 5
     
Zakonska odredba o nadopuni zakona o lovu od 5. prosinca     PDF    TXT 162
Razdioba ogrievnog drveta iz šuma zem. zajednica     PDF    TXT 162
broj: 6
     
Oblastna odluka o odkupnini i prodajnim cienama siena i slame     PDF    TXT 186
Osnivanje zajednice šumarskih službenika     PDF    TXT 186
Oblastna odluka o najvišim prodajnim cienama šumskih proizvoda     PDF    TXT 187
broj: 7-8
     
Nove norme Savjetodavnog odbora za normalizaciju     PDF    TXT 237
broj: 9
     
Ovjerova nacrta ovlaštenih inžinjera     PDF    TXT 265
broj: 10-12
     
Zakonska odredba o ovlaštenjima ministru narodnog gospodarstva u pogledu šumskih nekretnina, izvlaštenih po propisima agrarne reforme i u pogledu zemljišnih zajednica     PDF    TXT 322
Do sada izašle Hrvatske norme     PDF    TXT 322
Zakonska odredba po izmjeni § 74. zakona o šumama     PDF    TXT 323
Naredba o promjeni režijskog pravilnika br. 18.000.-38     PDF    TXT 324
Naredba o nadopuni naredbe o paušaliranju putnih troškova državnih službenika     PDF    TXT 324
broj: 1
     
 
ZAPISNICI SKUPŠTINA I ODBORSKIH SJEDNICA
     
Zapisnik 65. (III.) redovite godišnje skupštine Hrvatskog šumarskog družtva dne 8. prosinca 1942.     PDF    TXT 26
broj: 2
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtvo i to: održane dne 7. prosinca 1942.     PDF    TXT 61
broj: 7-8
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtvo i to: održane dne 5. srpnja 1943     PDF    TXT 235
Zaključni račun blagajničkog poslovanja za 1942. god     PDF    TXT 238
broj: 9
     
Priedlog družtvenog proračuna za 1944. godinu     PDF    TXT 271
broj: 10-12
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtvo i to: održane dne 15. studenoga 1943.     PDF    TXT 326
broj: 2
     
 
OSOBNE VIESTI
     
Ing. S. Omanović
Dragutinu Veseliju o njegovom umirovljenju.     PDF    TXT 63
broj: 5
     
Odlikovanje Ing. I. Frkovića.     PDF    TXT 163
broj: 6
     
Odlikovanje Ing. Kr. Reicherzera     PDF    TXT 187
broj: 5
     
 
NEKROLOZI
     
Ing. Stjepana Bevelakva     PDF    TXT 163
Ing. Conjo Ivan Baltov     PDF    TXT 163
broj: 10-12
     
Stjepan Prpić     PDF    TXT 325
Ing. Robert Maša     PDF    TXT 325
broj: 2
     
 
UPLATA ČLANARINE I PREPLATE
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: prosincu 1942     PDF    TXT 64
broj: 3
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: siečnju 1943     PDF    TXT 95
broj: 4
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: veljači     PDF    TXT 127
broj: 5
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: ožujku     PDF    TXT 163
broj: 7-8
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: travnju     PDF    TXT 242
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: svibnju     PDF    TXT 243
broj: 9
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: lipnju     PDF    TXT 269
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: srpnju     PDF    TXT 270
broj: 10-12
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: kolovozu     PDF    TXT 328
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: rujnu     PDF    TXT 329
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: listopadu     PDF    TXT 330
 
KLUBOVI
     
Odbor Kluba šumara u Banja Luci     PDF    TXT 325
broj: 3
     
 
PROMJENE U SLUŽBI
     
Imenovanja     PDF    TXT 95
Premještenja     PDF    TXT 95
Preuzeće     PDF    TXT 95
Zahvale     PDF    TXT 96
Odpusti     PDF    TXT 96
Prestanak službe     PDF    TXT 96
broj: 5
     
Promaknuća     PDF    TXT 164
Umirovljenja     PDF    TXT 164
 
OVLAŠTENI INŽENJERI
     
Promjene u stanju     PDF    TXT 164
broj: 1
     
 
VJEŽBENIČKA SLUŽBA I IZPITI
     
Državni stručni izpit šumarskih vježbenika u jesenjem roku 1942. god.     PDF    TXT 32
broj: 4
     
Izpitno povjerenstvo za državni stručni izpit     PDF    TXT 128
broj: 7-8
     
Stručni izpit šumarskih vježbenika u proljetnom roku 1943     PDF    TXT 244
Stručni izpit šumarskih vježbenika u proljetnom roku 1943     PDF    TXT 244
Stručni izpit šumarskih vježbenika u proljetnom roku 1943     PDF    TXT 244
broj: 10-12
     
Državni stručni izpit u jesenjem roku 1943     PDF    TXT 331
Državni stručni izpit u jesenjem roku 1943     PDF    TXT 331
Državni stručni izpit u jesenjem roku 1943     PDF    TXT 331
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Izkaz članstva     PDF    TXT 22
broj: 3
     
Više stegovno povjerenstvo za lugarsko osoblje     PDF    TXT 96
Povjerenstvo za rješavanje utoka za ocjenu državnih službenika     PDF    TXT 96
broj: 6
     
Obaviesti     PDF    TXT 188
Obaviesti     PDF    TXT 188

                UNDER CONSTRUCTION