godište: 1942    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1942 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 8-9
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. P. Fukarek
Jedan prilog praktičkoj primjeni biljne sociologije u šumarstvu.     PDF    TXT 258
broj: 10-12
     
Ing. P. Fukarek
O navodnom rasprostranjenju molike u u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 313
broj: 3
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. Stj. Frančišković
Kritika obračuna normalne drvne zalihe.     PDF    TXT 69
broj: 8-9
     
Dr. Zl. Vajda
Razmatranja o nekim uređajnim problemima prebornih šuma.     PDF    TXT 250
broj: 1
     
 
ISKORIŠTAVANJE ŠUMA
     
Ing. M. Mujdrica
Suvremeni problemi režijskog rada kod kod ravnateljstva državnih šuma u Vinkovcima.     PDF    TXT 3
broj: 2
     
Ing. R. Fantoni
Pilci     PDF    TXT 33
broj: 6-7
     
R. Fantoni
Vertikalne jarmače     PDF    TXT 161
broj: 8-9
     
Ing. St. Flögl
Dinamika šumske željeznice     PDF    TXT 225
broj: 10-12
     
Ing. St. Flögl
Dinamika koturače     PDF    TXT 289
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Dr. J. Balen
Na pragu nove godine     PDF    TXT 1
Ing. Stj. Kanoti
Zadružno šumsko gospodarstvo.     PDF    TXT 9
broj: 3
     
Ing. A. Horvat
Organizaciji bujičarske službe     PDF    TXT 65
broj: 4
     
Ing. I. Smilaj
Komasacija u šumskom gospodarstvu.     PDF    TXT 98
broj: 5
     
Ing. M. Špiranec
O našoj šumarskoj brojidbi.     PDF    TXT 129
broj: 4
     
 
RAZNO
     
Uredničtvo
Prva godištnjica uskrsnule Hrvatske.     PDF    TXT 97
broj: 8-9
     
Ing. A. Abramović
Ministrom narodnog gospodarstva imenovan je sveuč. prof. Dr. J. Balen,     PDF    TXT 273
broj: 10-12
     
Ing. A. Abramović
VI. zasjedanje odbora Međunarodne središtnjice za šumarstvo.     PDF    TXT 275
broj: 2
     
 
BILJEŠKE
     
P.
Šumarstvo u hrvatskom novinstvu     PDF    TXT 60
P.
Doprinosi imovnih općina napretku hrvatskog naroda.     PDF    TXT 60
broj: 3
     
Pedeseta godištnjica »Županjačkog elaborata«     PDF    TXT 90
broj: 4
     
P.
Šuma i poljodjelstvo.     PDF    TXT 126
broj: 5
     
P.
Šumarstvo u novinstvu 10. travnja 1942.     PDF    TXT 146
broj: 6-7
     
P
Utjecaj šume na klimu.     PDF    TXT 206
broj: 10-12
     
Nekoliko podataka o suvremene upotrebe drveta     PDF    TXT 324
broj: 5
     
 
ISKORIŠTAVANJE
     
E. S.
Izrada aeroplanskih propelera iz drveta.     PDF    TXT 146
broj: 6-7
     
Proizvodnja tanina iz johovine     PDF    TXT 206
broj: 3
     
 
KNJIŽEVNOST a) domaća
     
Ing. A. Petračić
Ing. A. Perušić: Prilog rješavanju pitanja kultiviranja našeg Krasa.     PDF    TXT 88
broj: 5
     
P.
Jedan gospodarski pregled Bosne i Hercegovine.     PDF    TXT 145
broj: 6-7
     
Ing. O. Piškorić
Doktorska disertacija o bosanskoj prašumi.     PDF    TXT 205
broj: 8-9
     
P.
O. Opitz: Drvarska zavala, prilog geomorfologiji zapadne Bosne.     PDF    TXT 268
broj: 10-12
     
Ing. O. Piškorić
O rasprostranjenosti pitomog kestena     PDF    TXT 320
Ing. O.Piškorić
Specifična težina i utezanje slavonske hrastovine.     PDF    TXT 321
broj: 1
     
 
KNJIŽEVNOST b) strana
     
Ing. A. Horvat
G. Stule: Grundriss der Wildbachverbauung.     PDF    TXT 22
broj: 4
     
Dr. M. Anić
Dr J. Papairanuou: Der Ausschlagwald, besonders in Europa und seine Umformung in Hochwald.     PDF    TXT 125
broj: 5
     
Ing. I. H-t
Dr J. Krahl-Urban: Untersuchungen über den Jahrringbau der Eichen im Preuss. Forstamt Freiewalde.     PDF    TXT 143
broj: 2
     
 
KNJIŽEVNOST c) časopisi
     
Ing. O. Piškorić
Prvo godište časopisa Intersylva.     PDF    TXT 53
Ing. I. H-t
Holz als Roh- und Werkstoff.     PDF    TXT 56
broj: 4
     
P.
Lovačko-ribarski vjestnik br. 1. i 2.     PDF    TXT 124
P.
Veterinarski vjestnik.     PDF    TXT 125
broj: 5
     
U.
Brojidbeni izvještaj.     PDF    TXT 145
broj: 6-7
     
Ing. Stj. Frančišković
Intersylva II. godište br. 1. i 2.     PDF    TXT 202
broj: 8-9
     
Glasnik za šumske pokuse knj. 8.     PDF    TXT 267
P.
Ekonomist godina VIII. br. 1.—5.     PDF    TXT 267
broj: 1
     
 
MEĐUNARODNO ŠUMARSTVO
     
J. Balen
Pogledi na šumsko gospodarstvo Finske.     PDF    TXT 15
broj: 3
     
Ing. O. Piškorić
Ustrojstvo europskog veleprostora u šumskom i drvnom gospodarstvu.     PDF    TXT 87
broj: 2
     
 
POVIJEST HRVATSKOG ŠUMARSTVA
     
P.
Zrnca za povijest hrvatske šume.     PDF    TXT 63
broj: 6-7
     
Ing. P. Fukarek
Bosansko-hercegovačka seoska kola.     PDF    TXT 204
broj: 8-9
     
P.
Prvi izlet Hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva.     PDF    TXT 268
broj: 2
     
 
SUVREMENA PITANJA
     
P.
Suvremena zadaća šumarskih izložbi.     PDF    TXT 52
broj: 6-7
     
Jedan prijedlog zakona o imovnim zajednicama     PDF    TXT 204
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
P.
Šumsko gospodarstvo u sklopu narodnog gospodarstva.     PDF    TXT 17
broj: 2
     
P.
Nezavisna Država Hrvatska pristupila je C. I. S-u.     PDF    TXT 52
P.
Suvremena zadaća šumarskih izložbi.     PDF    TXT 52
P.
Šumarstvo u hrvatskom novinstvu.     PDF    TXT 60
P.
Doprinosi imovnih općina napretku hrvatskog naroda.     PDF    TXT 62
broj: 4
     
Naše šumsko gospodarstvo u hrvatskom državnom saboru .     PDF    TXT 121
broj: 5
     
P.
Šumarstvo u novinstvu 10. travnja 1942.     PDF    TXT 146
broj: 10-12
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Šafar
Štete od suše i zime na hrvatskom Primorju.     PDF    TXT 316
P.
Vatrogasni vjesnik o suzbijanju šumskih požara.     PDF    TXT 322
broj: 6-7
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
P.
Šumarstvo i lovstvo na izložbi o obljetnici Nezavisne Države Hrvatske.     PDF    TXT 203
Jedan prijedlog zakona o imovnim zajednicama     PDF    TXT 204
broj: 8-9
     
Ing. P. Fukarek
Bosansko-hercegovačka seoska kola.     PDF    TXT 261
broj: 10-12
     
Površina šuma Nezavisne Države Hrvatske.     PDF    TXT 317
Uprava privatnih šuma po kotarskim šumarima     PDF    TXT 324
broj: 2
     
 
TEHNIČKE NOVOSTI
     
Normalizacija jarmača u Njemačkoj     PDF    TXT 63
broj: 5
     
E. S.
Izrada aeroplanskih propelera iz drveta.     PDF    TXT 146
broj: 6-7
     
Proizvodnja tanina iz drveta.     PDF    TXT 206
broj: 2
     
 
TRGOVINA
     
P.
Dokidanje dražbi i određivanje cijena šumskim proizvodima.     PDF    TXT 60
Dražbena prodaja hrastovih stabala grada Požege     PDF    TXT 60
broj: 5
     
Drvo u izvoznoj trgovini Nezavisne Države Hrvatske     PDF    TXT 143
broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Dr. Zl. Vajda
Utjecaj šumsko-poljskog gospodarenja na fizikalna i kemijska svojstva tla.     PDF    TXT 19
broj: 3
     
Ing. P. Fukarek
O crnom grabu u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 89
broj: 2
     
 
RAZNO
     
Veliki dar ogrjevnog drveta     PDF    TXT 63
broj: 1
     
 
ZAPISNICI SKUPŠTINA I ODBOBSKIH SJEDNICA
     
Zapisnik sjednice upr odbora HŠD od 8 XII 1941     PDF    TXT 24
broj: 5
     
Zapisnik sjednice upr odbora od 22 III 1942     PDF    TXT 148
broj: 6-7
     
Zapisnik sjednice upr odbora od 19 VII 1942     PDF    TXT 207
Bilanca blagajničkog poslovanja H Š D. za 1941. godinu     PDF    TXT 212
Razmjera primitaka i izdataka H Š D u 1942 godini     PDF    TXT 214
Prijedlog proračuna H Š D za 1943 godinu     PDF    TXT 216
broj: 1
     
 
RAD KLUBOVA
     
Zapisnik izvanredne skupštine kluba šumara u Banja Luci     PDF    TXT 30
broj: 10-12
     
Zapisnik redovne skupštine kluba u Banja Luci     PDF    TXT 327
broj: 1
     
 
ISKAZ UPLATA ČLANARINE
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate u 1941. godini     PDF    TXT 32
broj: 3
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate u 1942. godini     PDF    TXT 94
Iskazi o uplati članarine i pretplate u 1942. godini     PDF    TXT 94
broj: 6-7
     
Iskaz dugovine     PDF    TXT 222
broj: 3
     
 
NEKROLOZI
     
M. I.
Ing. S. Madjarević     PDF    TXT 90
Ing. A. Horvat
Ing. L. Haueise-u.     PDF    TXT 91
broj: 5
     
Ing. I. Rukavina
Ing. D. Lapaine.     PDF    TXT 154
broj: 10-12
     
Ing. A. Anić
Ing. A. Iviću     PDF    TXT 327
broj: 1
     
 
PROMJENE U SLUŽBI
     
Imenovanja     PDF    TXT 31
Premještenja.     PDF    TXT 31
Promaknuća     PDF    TXT 31
broj: 2
     
Zahvale     PDF    TXT 64
Zahvale     PDF    TXT 64
broj: 4
     
Odpusti     PDF    TXT 128
Odpusti     PDF    TXT 128
Odpusti     PDF    TXT 128
broj: 5
     
Popis ovlaštenih šumarskih inženjara     PDF    TXT 156
Popis ovlaštenih šumarskih inženjara     PDF    TXT 156
Popis ovlaštenih šumarskih inženjara     PDF    TXT 156
Popis ovlaštenih šumarskih inženjara     PDF    TXT 156
broj: 6-7
     
Umirovljenja.     PDF    TXT 220
Umirovljenja.     PDF    TXT 220
Umirovljenja.     PDF    TXT 220
Prestanak službe.     PDF    TXT 220
broj: 3
     
 
VJEŽBENIČKA SLUŽBA
     
Jesenji ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva     PDF    TXT 92
Povjerenstvo za drž. stručni ispit u 1942. godini     PDF    TXT 92
broj: 5
     
Vježbenička služba šumarskih inženjera u službi posebnika     PDF    TXT 154
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Predstavka Hrvatskog šumarskog društva za deputatna drva     PDF    TXT 29
broj: 3
     
Knjige za Međunarodnu središnjicu za šumarstvo.     PDF    TXT 91
Obavijest o šumarskom kalendaru     PDF    TXT 92
Obavijest o cijenama posebnih otisaka.     PDF    TXT 92
Opomene     PDF    TXT 93
Opomene     PDF    TXT 93
broj: 5
     
 
OVLAŠTENI ŠUMARSKI INŽENJERI
     
Vježbenička služba šumarskih inženjera kod posebnika.     PDF    TXT 154
Popis ovlaštenih šumarskih inženjera     PDF    TXT 156

                UNDER CONSTRUCTION