godište: 1941    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1941 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA
     
Prof. Dr. A. Petračić
Šumarsko-dendrološke bilješke iz područja Malinska-Glavotak na otoku Krku.     PDF    TXT 1
broj: 2
     
Ing. P. Fukarek
O »trećem« arealu Pančićeve omorike u Drobnjacima.     PDF    TXT 25
broj: 8-9
     
Ing. P. Fukarek
Prvi prilog poznavanju munike ili šmrca.     PDF    TXT 348
broj: 11
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ing. Pavao Fukarek
PEDESETA GODIŠNJICA „ŽUPANJAČKOG ELABORATA"     PDF    TXT 479
broj: 10
     
 
IZKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Ing. F. Šulentić
Državna šumska režija i stanje u kojem se nalazi.     PDF    TXT 435
broj: 2
     
 
ŠUMARSKA PROMIČBA I ŠUMSKOGOSPODARSKA POLITIKA
     
Ing. V. Delić
O danima pošumljavanja u Americi.     PDF    TXT 34
broj: 3
     
D. Ing. Z. Vajda
Uzroci bespravne sječe drveta i njihovo uklanjanje.     PDF    TXT 100
broj: 4
     
Ing. Stj. Frančišković .
Socijalne tendencije u modernom šumarstvu.     PDF    TXT 125
broj: 5
     
Ing. D. Vučković
Prilog proučavanju plemenskih, seoskih i bratstveničkih šuma u Crnoj Gori.     PDF    TXT 173
broj: 7
     
Dr. J. Balen.
Pred mnogim zadatcima.     PDF    TXT 283
broj: 10
     
Govor ministra šumarstva i rudarstva, g. ing. Ivice Frkovića na glavnoj skupštini H. Š. D.     PDF    TXT 415
Govor predsjednika H. Š. D. g. ing. A. Abramovića na glavnoj skupštini od 14. IX. 1941. godine     PDF    TXT 417
broj: 12
     
Dr. Ing. Vajda
Osnivanje šumsko-gospodarskih oblasti.     PDF    TXT 519
Zakonska odredba o prestanku imovnih obćina     PDF    TXT 525
broj: 4
     
 
UREDJIVANJE ŠUMA I MELIORACIJE
     
Ing. D. Kajfeš
Philippove prirasno-prihodne skrižaljke.     PDF    TXT 141
broj: 7
     
Ing. O. Piškorić
Bilješke o bosanskom crnom boru.     PDF    TXT 293
broj: 12
     
Ing. L. Loger
Prilog k pitanju odvodnjavanja u šumama Donje Posavine.     PDF    TXT 522
broj: 3
     
 
GEODEZIJA
     
Dr. N. Neidhardt.
Računanje koordinatnih razlika u poligonskim vlacima kao i nekih drugih izraza logaritmičkim računalom.     PDF    TXT 72
broj: 10
     
Dr. Nikola Neidhardt
Povećanje točnosti busolnih vlakova.     PDF    TXT 422
broj: 5
     
 
OBLJETNICE
     
Uredništvo
Uz 50 obljetnicu prof. Dr. Ing. Josipa Balena.     PDF    TXT 167
broj: 6
     
H. Š. D
Živio naš poglavnik Dr. Ante Pavelić.     PDF    TXT 207
Uredništvo .
Prvi naš ministar šuma i ruda i njegovi najbliži suradnici.     PDF    TXT 209
broj: 7
     
H. Š. D.
Jedan zasluženi jubilej. — Povodom osamdeset godišnjice ravnatelja šuma u m. E. Slapničara.     PDF    TXT 312
broj: 8-9
     
H. Š. D.
Josipu Kozarcu o tridesetpetoj godišnjici njegove smrti.     PDF    TXT 336
Dr. Lj. Maraković
Josip Kozarac kao umjetnik.     PDF    TXT 338
Dr. J. Balen
Josip Kozarac kao šumarski stručni pisac.     PDF    TXT 342
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Ing. V. Koprivnik
Drvo i rat.     PDF    TXT 7
broj: 5
     
R. Cividini i K. Mirth
Apsolventska ekskurzija studenata šumarstva. Srpnja 1940.     PDF    TXT 187
broj: 6
     
Ing. S. Frančišković
Impresije s naučnog puta po Njemačkoj.     PDF    TXT 213
broj: 7
     
Dr. Z. Vajda.
Temelji racionalizacije rada.     PDF    TXT 308
broj: 12
     
Ing. P. Fukarek .
O sabiranju i čuvanju bilja.     PDF    TXT 529
broj: 1
     
 
ISKAZI
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate za H. Š. L. u 1940.:     PDF    TXT 16
broj: 3
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate za H. Š. L. u 1941.:     PDF    TXT 106
broj: 7
     
Iskaz dugovine na članarini     PDF    TXT 319
broj: 2
     
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA
     
Zapisnici sjednica Upravnog odbora H. Š. D.     PDF    TXT 47
Zapisnik konstituirajuće skupštine Kluba šumara Dalmatinske Hrvatske održane dne 3. studenoga 1940.     PDF    TXT 57
broj: 10
     
Zapisnik 64. (II.) redovite godišnje skupštine H. Š. D. održane dne 14. IX. 1941. u Zagrebu     PDF    TXT 448
broj: 11
     
Zapisnik skupštine Kluba šumara u Banjoj Luci od 19. listopada 1941.     PDF    TXT 497
broj: 3
     
 
NEKROLOZI
     
Prof. Balen
In memoriam Tomi Zahanjevu.     PDF    TXT 69
Dr. Milan Anić
Spomena vrijedni pokojnici (Prof. Ch. Flahault, Prof. G. Huffel, Prof. B. Ivaškević, Dr. H. Martin, Dr. E. Gehrhardt, Dr. Ch. Wagner, Fr. Christen, Dr. C. Schwalbe, Dr. E. Speidel, Dr. F. von Kalitsch, Dr. J. Eberhardt, Dr. K. Eckstein, Dr. H. Biolley).     PDF    TXT 111
broj: 1
     
 
PROMJENE U SLUŽBI
     
Imenovanja     PDF    TXT 14
Premještenja     PDF    TXT 16
Promaknuća     PDF    TXT 18
Promaknuća     PDF    TXT 18
Odlikovanja.     PDF    TXT 18
Umirovljenja     PDF    TXT 19
broj: 6
     
Odpusti.     PDF    TXT 276
broj: 8-9
     
Zahvala     PDF    TXT 408
Zahvala     PDF    TXT 408
broj: 11
     
 
INE VIJESTI
     
Hrvatski šumarski kalendar, obavijest o tiskanju     PDF    TXT 496
Podjela pripomoći po H. Š. D.     PDF    TXT 498
Podjela pripomoći po H. Š. D.     PDF    TXT 498
broj: 12
     
Predavanja u Hrvatskom šumarskom domu .     PDF    TXT 537
Predavanja u Hrvatskom šumarskom domu .     PDF    TXT 537
broj: 4
     
 
SAOPĆENJA, BILJEŠKE, IZVJEŠTAJI
     
Ing. O. Piškorić.
Velika potražnja za bukovinom.     PDF    TXT 149
Ing. O. Piškorić
Jedno priznanje šumarima.     PDF    TXT 150
broj: 7
     
P.
Šumarstvo u hrvatskom novinstvu.     PDF    TXT 316
broj: 8-9
     
Ing. Z. Turkalj
Prilog poviesti našeg šumarstva.     PDF    TXT 387
broj: 11
     
P.
Drvo u hrvatsko-talijanskom trgovačkom ugovoru.     PDF    TXT 490
P.
Pošumljavanje je glavna zadaća šumarstva jugoistočne Europe.     PDF    TXT 495
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Dr. Ž. Vajda
Šumarska stručna književnost o sječi i umjetnom pomladjivanju u bukovim sastojinama visokog uzgoja.     PDF    TXT 491
broj: 6
     
 
UREDJIVANJE ŠUMA
     
Ing. L. Loger
Osvrt na članak ing. Frančiškovića: »Savremeni problemi uredjivanja šuma u Njemačkoj«.     PDF    TXT 264
broj: 7
     
Ing. S. Frančišković
Primjetbe mojem referatu o problemima uredjivanja šuma u Njemačkoj (odgovor kol. g. ing. Lageru).     PDF    TXT 314
broj: 11
     
Ing. L. Loger
Osvrt na odgovor g. ing. Frančiškovića o problemima uredjivanja šuma u Njemačkoj.     PDF    TXT 490
P.
Pošumljavanje je glavna zadaća šumarstva jugoistočne Europe.     PDF    TXT 495
broj: 8-9
     
 
RAZNA SAOPĆENJA
     
M. D.
Ribarstvo i šumarstvo.     PDF    TXT 393
Dr. J. Balen
Šumsko gospodarstvo u Slovačkoj.     PDF    TXT 396
broj: 10
     
Ing. Z. Turkalj
Što bi valjalo poduzeti, da se podigne lovno gospodarstvo u okviru šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 441
broj: 11
     
M. Bracanović
O važnosti planike na našem mediteranskom kršu.     PDF    TXT 493
broj: 1
     
 
OBRANA ŠUMA
     
Jinga
Obrana šuma.     PDF    TXT 14
 
ISPITI
     
Državni stručni ispit šumarskih vježbenika sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 19
broj: 4
     
Povjerenstvo za stručni ispit šum. vježbenika     PDF    TXT 152
broj: 5
     
Ispiti za lugare nedržavnih šuma     PDF    TXT 204
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Le Centre internationali de Syilviculture     PDF    TXT 14
Uspjeh dražbe     PDF    TXT 24
Oglas dražbe     PDF    TXT 24
broj: 2
     
Službena tečajnica zagrebačke burze (za drvo)     PDF    TXT 68
broj: 3
     
Upozorenje     PDF    TXT 106
broj: 7
     
Oglas jeftimbe.     PDF    TXT 333
Oglas jeftimbe.     PDF    TXT 333
broj: 1
     
 
KNJIŽEVNOST a) domaća
     
Dr. M. Anić
Dr. Gj. Nenadić: Šumarsko lovački kalendar za 1941. god.     PDF    TXT 23
broj: 10
     
Prof. ing. S. Flögl.
Ing. J. Klemenčić: Optimalna gustoća šumskih prometala.     PDF    TXT 460
broj: 11
     
Dr. J. Balen.
Dr. S. Dubić: Sociologija sela.     PDF    TXT 504
broj: 1
     
 
KNJIŽEVNOST c) strana
     
Z. Vajda.
A. Dengler: Bericht über Kreutzungsversuche zwischen Trauben- und Stieleiche und zwischen europäischer und japanischer Lärche.     PDF    TXT 12
Marinović.
Ing. Jan Frič: Obchodni priručka lesnickä.     PDF    TXT 21
broj: 2
     
Dr. M. Plavšić .
Dr. L. Hufnagel: Lehrbuch der Forsteinrichtung.     PDF    TXT 62
broj: 3
     
Dr. M. P1avšić
Dr. V. Dieterich: Forstliche Betriebswirtschaftslehre, Bd. II. Waldvertschätzung.     PDF    TXT 114
broj: 4
     
B. K.
R. V. Schumacher: Des Reiches Hofzaun (ograda države) ili der Wall im Südosten (Bedem na jugoistoku).     PDF    TXT 156
Dr. M. Anić.
F. Grünwoldt: Internationale Titelsammlung.     PDF    TXT 158
broj: 5
     
Ing. I. Horvat
Dr. L. Vorreiter: Handbuch für Holzabofallwirtschaft.     PDF    TXT 204
broj: 6
     
Dr. N. N.
Z. Behaim: Praktična upotreba karata i planova; Bezard busola.     PDF    TXT 277
F. Grünwoldt: Internationales Adressbuch für Forstwirtschaft, Holzwirtschaft, Jagd und Naturschutz     PDF    TXT 280
broj: 8-9
     
Dr. J. Balen
Dvije publikacije »Silvae orbis«.     PDF    TXT 397
broj: 1
     
 
PREGLED ČASOPISA
     
Arhiv ministarstva poljoprivrede     PDF    TXT 23
broj: 4
     
Zeitschrift für Weltforstwirtschaft Bd. VII. 1939./40     PDF    TXT 159
Lesnicka prace od g. 1935. do 1940.     PDF    TXT 159
broj: 6
     
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen od g. 1934. do 1940.     PDF    TXT 278
Revue des Eaux et Forets 1935. i 1936. god.     PDF    TXT 280
broj: 10
     
Gospodarski glasnik.     PDF    TXT 463

                UNDER CONSTRUCTION