godište: 1940    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1940 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA.
     
Prof. dr. J. Balen
Prilog određivanju dubine sjetve kod četinara.     PDF    TXT 7
broj: 2-3
     
ing. J. Radišić
Quercus suber L.     PDF    TXT 111
broj: 7
     
Dr. A. Pichler
Hepatike na kori drveća i grmlja naših šuma.     PDF    TXT 337
broj: 8
     
Ing. I. Oraš
Problem pošumljavanja krša u Dalmaciji.     PDF    TXT 383
broj: 9
     
Prof. dr. A. Petračić
O upotrebljivosti različito razvijenih sadnica.     PDF    TXT 433
broj: 4-5
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA.
     
Ing. I. Horvat
O tehničkim svojstvima američkog jasena.     PDF    TXT 217
Ing. J. Drakulić
Život šumskih radnika u hrastovim šumskim manipulacijama.     PDF    TXT 245
broj: 6
     
Ing. I. Drakulić
Šumska manipulacija u starim hrastovim šumama     PDF    TXT 305
broj: 9
     
Ing. A. Postnikov
Eterička ulja četinara.     PDF    TXT 438
broj: 11
     
Ing. S. Frančišković
Manuelni rad u šumskoj privredi.     PDF    TXT 550
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA PROPAGANDA, POLITIKA, ZAKONODAVSTVO
     
Ing. R. Antoljak
Propaganda šumarstva u praksi.     PDF    TXT 1
broj: 2-3
     
Ing. A. Perušić
Iz naše šumarske politike.     PDF    TXT 57
broj: 4-5
     
Ing. O. Piškorić
Ponovo o jednom od naših najaktuelnijih problema.     PDF    TXT 230
Ing. M. Matijašević
Gospodarsko-političke mjere za obranu šuma.     PDF    TXT 237
broj: 8
     
Ing. D. Vučković
Prilog proučavanju plemenskih, seoskih i bratstveničkih šuma u Crnoj Gori.     PDF    TXT 397
broj: 10
     
Ing. F. Alikalfić
Šumarski problemi Hercegovine.     PDF    TXT 486
Ing. I. Popović
Primena odredaba iz §§ 34 i 35 Uredbe M. S. br. 472-1936 kod šumskih uprava u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 497
broj: 12
     
Ing. A. Perušić
Koza i šuma.     PDF    TXT 573
broj: 10
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. S. Frančišković
Fotogrametrija u službi taksacije.     PDF    TXT 473
broj: 12
     
Ing. S. Frančišković
Savremeni problemi uređivanja šuma u Njemačkoj.     PDF    TXT 591
broj: 1
     
 
UREĐIVANJE BUJICA
     
Ing. J. Stanimirović
Šuma i voda.     PDF    TXT 11
broj: 11
     
Ing. S. Rosić
Šuma i meteorska voda.     PDF    TXT 532
broj: 6
     
 
GEODEZIJA
     
Dr. N. Neidhardt
Geodetski instrumenti u starom vijeku.     PDF    TXT 289
broj: 7
     
Dr. N. Neidhardt
Izravnanje ispruženih busolnih vlakova.     PDF    TXT 355
broj: 4-5
     
 
RAZNO
     
Ing. A. Abramović
Proglas pretsjednika H. Š. D. članovima.     PDF    TXT 201
Ing. P. Prpić
Poruka uredništva.     PDF    TXT 203
Prof. ing. A. Kauders
Prilog povjesti hrvatskog šumarstva.     PDF    TXT 205
broj: 8
     
Uredništvo
Ing. B. Kosović, pomoćnik Ministra šuma i rudnika u m., utemeljitelj i dobrotvor H. Š. D.     PDF    TXT 377
broj: 11
     
Dr. N. Neidhardt
Motivi za studij šumarstva.     PDF    TXT 525
broj: 6
     
 
SAOPĆENJA, BILJEŠKE, IZVJEŠTAJI
     
Popis ovlaštenih inženjera šumarske struke.     PDF    TXT 317
broj: 7
     
Institut international d´agriculture, Centre international de sylviculture. Saopćenja     PDF    TXT 358
Ing. agr. F. Salaj
»1613«     PDF    TXT 359
broj: 10
     
Ing. A. Premužić
Naučno putovanje naših šumara po Njemačkoj.     PDF    TXT 503
broj: 1
     
 
PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Ing. O. Piškorić
Propaganda šumarstva. Naglašavanje materijalne koristi u propagandi.     PDF    TXT 37
broj: 6
     
Ing. I. Omanović
Nestajanje prašuma i rijetkih vrsti drveća u njima.     PDF    TXT 317
broj: 7
     
Ing. S. Omanović
Čuvajmo naše šume.     PDF    TXT 361
broj: 11
     
Ing. O. Piškorić
Šuma i klimastki čimbenici.     PDF    TXT 558
Ing. O. Piškorić
Šuma i klimastki čimbenici.     PDF    TXT 558
broj: 1
     
 
ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA
     
Uredba kr. Namjesništva o prenosu poslova šuma i rudnika sa države na banovinu Hrvatsku.     PDF    TXT 41
Naredba bana Hrvatske o djelokrugu Odjela za šumarstvo     PDF    TXT 45
broj: 11
     
Rješenje Banske Vlasti glede dopusta članovima uprave Hrvatskog šumarskog društva za prisustvovanje sjednicama .     PDF    TXT 569
broj: 9
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. O. Piškorić
Pošumljavanje u anketi Gospodarske sloge.     PDF    TXT 455
Ing. O. Piškorić
Pošumljavanje u anketi Gospodarske sloge.     PDF    TXT 455
broj: 4-5
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. D. Kajfež
Sastav gospodarskih osnova za nebanovinske šume.     PDF    TXT 249
broj: 1
     
 
ISPITI. NASTAVA
     
Državni stručni ispit činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom održan 17.—24. XI. 1939. u Beogradu.     PDF    TXT 39
broj: 4-5
     
Ispitno povjerenstvo za polaganje drž. stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom za godinu 1940. imenovano po banu Banovine Hrvatske .     PDF    TXT 253
broj: 6
     
Državni stručni ispit činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom održan 15.— 20. XII. 1939. u Zagrebu     PDF    TXT 320
Državni stručni ispit činovničkih pripravnika šumarske struke sa nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativno-kancelarijsku službu održan 15. V. 1940. u Beogradu     PDF    TXT 323
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Oglasi     PDF    TXT 56
broj: 7
     
Tabelarni pregledi o uspjehu dražba drvnog materijala     PDF    TXT 376
Tabelarni pregledi o uspjehu dražba drvnog materijala     PDF    TXT 376
broj: 8
     
Ispravak pogriješke.     PDF    TXT 432
Ispravak pogriješke.     PDF    TXT 432
broj: 9
     
Službene tečajnice Zagrebačke burze     PDF    TXT 471
broj: 1
     
 
ISKAZI, POZIVI, PRAVILNICI
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate za Šumarski list u 1939.:     PDF    TXT 38
broj: 4-5
     
Iskazi o uplati članarine i pretplate za Šumarski list u 1940.:     PDF    TXT 279
broj: 7
     
Upozorenje pretplatnika Šumarskog lista u vezi sa pretplatom     PDF    TXT 365
Upozorenje pretplatnika Šumarskog lista u vezi sa pretplatom     PDF    TXT 365
broj: 8
     
Upozorenje članova J. Š.U. u vezi sa uplaćenom članarinom.     PDF    TXT 422
Upozorenje članova J. Š.U. u vezi sa uplaćenom članarinom.     PDF    TXT 422
Upozorenje članova J. Š.U. u vezi sa uplaćenom članarinom.     PDF    TXT 422
broj: 10
     
Pravilnik za izdavanje, uređivanje i administraciju Šumarskog lista     PDF    TXT 520
broj: 11
     
Poslovnik za osnivanje i rad klubova Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 566
broj: 2-3
     
 
IZ KLUBA STUDENATA ŠUMARSTVA
     
Šumarsko plesno veče     PDF    TXT 196
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA
     
Zapisnik VI. sjednice Upravnog odbora J. Š.U. održane 25. II. 1939. u Zagrebu .     PDF    TXT 168
Razmjera primitaka i izdataka J.Š.U., bilanca, stanje imovine i izvještaj nadzornog odbora .     PDF    TXT 176
broj: 4-5
     
Zapisnik konstituirajuće skupštine Hrvatskog šumarskog društva održane 21. IV. 1940. u Zagrebu     PDF    TXT 264
broj: 9
     
Zapisnik II. sjednice Upravnog odbora H. Š. D. održane 14. kolovoza 1940. u Zagrebu     PDF    TXT 460
Zapisnik II. sjednice Upravnog odbora H. Š. D. održane 14. kolovoza 1940. u Zagrebu     PDF    TXT 460
broj: 10
     
Zapisnik 63. (I.) redovite god. skupštine Hrvatskog šumarskog društva održane 15. VIII. 1940. u Zagrebu     PDF    TXT 505
broj: 11
     
Zapisnik I. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva održane 25. IX. 1940. u Zagrebu     PDF    TXT 561
broj: 6
     
 
NEKROLOZI
     
Drag. Hradil.
† Dragutin Trötzer.     PDF    TXT 324
broj: 9
     
Ing. Ružić
† Ing. Ivan Simčić.     PDF    TXT 457
broj: 11
     
Ugrenović, Aleksandar
† Jovan Metlaš.     PDF    TXT 558
broj: 1
     
 
PROMJENE U SLUŽBI I ODLIKOVANJA
     
Odlikovanja.     PDF    TXT 49
Unapređenja     PDF    TXT 52
Postavljenja     PDF    TXT 52
Premještenja     PDF    TXT 53
broj: 2-3
     
Umirovljenja     PDF    TXT 191
broj: 4-5
     
Zahvala na državnoj službi     PDF    TXT 252
Zahvala na državnoj službi     PDF    TXT 252
Zahvala na državnoj službi     PDF    TXT 252
Zahvala na državnoj službi     PDF    TXT 252
broj: 1
     
 
INE VIJESTI
     
Novi doktori šumarstva Ilija Mihajlov i ing. Milenko Plavšić promovirani 23. XII. 1939.     PDF    TXT 49
broj: 2-3
     
 
a) domaća
     
Prospekt hrvat. enciklopedije izašao     PDF    TXT 193
broj: 6
     
Ugrenović
Prof. dr. A. Vrgoč : Monopol potaše u bivšoj hrvatskoj vojnoj krajini.     PDF    TXT 332
Ugrenović
Prof. dr. A. Vrgoč : Monopol potaše u bivšoj hrvatskoj vojnoj krajini.     PDF    TXT 332
Arhiv Ministarstva poljoprivrede (Smotra).     PDF    TXT 336
Arhiv Ministarstva poljoprivrede (Smotra).     PDF    TXT 336
broj: 7
     
Dr. R. Pipan
Ing. dr. M. Marinović: Osnovi nauke o upravi šumama.     PDF    TXT 369
broj: 8
     
Ing. Z. Turkalj
Ing. Ivo Čeović: Lovstvo.     PDF    TXT 424
broj: 10
     
Ing. Ivo Čeović: Lovstvo. Književna objava     PDF    TXT 521
broj: 2-3
     
 
b) strana
     
Ugrenović
Kontos: Uređivanje šuma.     PDF    TXT 191
Dr. M. Anić
Doc. L. Linde : Rusko - englesko -francusko-njemački tehnički riječnik za šumarske inženjere.     PDF    TXT 193
broj: 4-5
     
Dr. M. Anić
Dr. K. Hueck: Der Wald.     PDF    TXT 282
Dr. M. Anić
Dr. K. Hueck: Der Wald.     PDF    TXT 282
broj: 6
     
Ing. N. Stivičević
P. F. Željeznov: Da li je bolja jesenska ili proljetna sjetva hrastovog žira u šumskim vrtovima?     PDF    TXT 334
Ing. N. Stivičević
Akademija nauka U. R. S. R. Kijev: Dendroflora U.R. S. R.     PDF    TXT 334
broj: 7
     
Ugrenović
Trendelenburg : Das Holz als Rohstoff.     PDF    TXT 375
broj: 8
     
Ugrenović
Platžer : Leistungsuutersuchungen im Kiefemhauungsbetrieb insbesondere bei der Aufarbeitung von Gruben und Faserholz.     PDF    TXT 431
broj: 9
     
Dr. Z. Vajda
G. F. Morozov — Prof. dr. J. Balen: Nauka o šumi.     PDF    TXT 468
Dr. Z. Vajda
G. F. Morozov — Prof. dr. J. Balen: Nauka o šumi.     PDF    TXT 468
Ugrenović
Č. Janković: Le reboisement et la correction des torrents dans le departement des Bosses - Alpes.     PDF    TXT 469
broj: 12
     
Dr. M. Anić
Dr. C. A. Schenk: Fremdländische Wald- und Parkbäume I—III Bd.     PDF    TXT 614
Dr. M. Anić
Dr. C. A. Schenk: Fremdländische Wald- und Parkbäume I—III Bd.     PDF    TXT 614
broj: 1
     
 
PREGLED ČASOPISA
     
Dr. M. Anić
Zeitschrift für Weltforstwirtschaft. Bd. II 1934/5, III 1935/6, IV 1936/7, V 1937/8 i VI 1938/9.     PDF    TXT 53

                UNDER CONSTRUCTION