godište: 1939    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1939 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. V. Jovančević
Jugoslovenski nacionalni arboretum.(ćir.)     PDF    TXT 17
Ing. I. Smilaj
Način uzgoja i iskorišćavanja slavonskih hrastika.     PDF    TXT 25
broj: 2
     
Dr. A. Petračić
O rastvorbi šušnja uopće, a napose na šljunčano-pjeskovitom tlu.     PDF    TXT 57
broj: 4-5
     
Dr. Z. Vajda
Problem rase kod osnivanja sastojina.     PDF    TXT 185
broj: 7
     
Ing. D. Afanasijev
Dve godine ekspresnih šuma.     PDF    TXT 333
Ing. V. Novak
O pogozdovanju z mladino.     PDF    TXT 354
Ing. S. Radulović
Molika na planinama Nidže-Kožuf.(ćir.)     PDF    TXT 372
broj: 8-9
     
Dr. Z. Vajda
Šumsko-uzgojne slike sa puta po Njemačkoj i Čehoslovačkoj.     PDF    TXT 414
broj: 10
     
Ing. I. Oraš
Problem pošumljivanja krša u Dalmaciji.     PDF    TXT 559
broj: 12
     
Dr. Jos. Balen
Treći prilog poznavanju naših mediteranskih šuma.     PDF    TXT 673
broj: 2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. INDUSTRIJALIZACIJA.
     
Ing. V. Delić
O linearnom i zapreminskom utezanju drveta.     PDF    TXT 65
broj: 3
     
Ing. M. Matijašević
O industrijalizaciji i mentalitetnim predispozicijama za industrijalizaciju.     PDF    TXT 135
broj: 4-5
     
Ing. D. Šokčević
Specijalno iskorišćavanje srednjedobnih slavonskih sastojina putem proreda.     PDF    TXT 205
broj: 11
     
Dr. Z. Vajda
O racionalnoj organizaciji rada u šum. gospodarstvu.     PDF    TXT 608
Ing. V. Delić
Upotreba drveta u francuskoj automobilskoj industriji.     PDF    TXT 634
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. A. Perušić
Zakon o općem upravnom postupku u oblasti šumarstva.     PDF    TXT 1
broj: 2
     
Ing. A. Perušić
Javni interes u našem šumskom zakonodavstvu     PDF    TXT 77
Ing. A. Perušić
Krčenje šuma i životna potreba vlasnika po našem Zakonu o šumama.     PDF    TXT 88
broj: 3
     
Ing. O. Piškorić
Potreba izmjene § 151 Zakona o šumama.     PDF    TXT 146
broj: 6
     
Ing. A. Perušić
Oko kreiranja Ličke imovne općine.     PDF    TXT 269
Dr. J. Zubović
Šumsko privredno poduzeće. Pojam, oblici, svrha i uređenje.     PDF    TXT 290
broj: 8-9
     
Ing. D. Vučković
Prilog proučavanju plemenskih, seoskih i bratstveničkih šuma u Crnoj Gori.(ćir.)     PDF    TXT 453
Ing. M. Šušteršič
Pooblaščeni gozdarski inženjeru.     PDF    TXT 479
broj: 10
     
Dr. R. Pipan
Oporezivanje šuma.     PDF    TXT 517
broj: 12
     
Ing. A. Perušić
Šumarstvo u Banovini Hrvatskoj.     PDF    TXT 708
broj: 3
     
 
DENDROMETRIJA. UREĐIVANJE ŠUMA. RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. P. Ostojić
O potrajnosti prihoda Direkcije šuma Vinkovci.     PDF    TXT 150
broj: 4-5
     
Dr. D. Nenadić
Da li »Računanje vrijednosti šuma« ili »Procjena šuma«?     PDF    TXT 213
Dr. A. Levaković
O nekim formulama za prosječni postotak prirasta.     PDF    TXT 215
Dr. A. Levaković
O racionalnom postotku primjernih stabala.     PDF    TXT 226
Ing. J. Radošević
Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.     PDF    TXT 228
broj: 6
     
Dr. A. Levaković
Metode ubrzanog izračunavanja parametara za neke novije funkcije rastenja.     PDF    TXT 299
broj: 8-9
     
Dr. D. Nenadić
Austrijska kameralna taksa i njen 150-godišnji jubilej.     PDF    TXT 484
broj: 10
     
Drag. S. Petrović
Uređivanje smolarskih šuma.(ćir.)     PDF    TXT 567
broj: 11
     
Ing. V. Poplavski
Izlučivanje sastojina pomoću primarnih pruga.(ćir.)     PDF    TXT 619
broj: 12
     
Ing. St. Frančišković
Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.     PDF    TXT 700
broj: 3
     
 
GEODEZIJA.
     
Dr. N. Neidhardt
Upliv varijacija magnetske deklinacije na ispružene busolne poligonske vlakove.     PDF    TXT 121
broj: 6
     
 
RAZNO.
     
Ing. E. Bosanac
Računala za praksu.     PDF    TXT 294
broj: 7
     
Ing. A. Ružić
Putovanja profesora i studenata Visoke šum. škole Eberswalde po Jugoslaviji jula 1938. god.     PDF    TXT 377
broj: 8-9
     
† Josip Lenarčić     PDF    TXT 413
broj: 11
     
Dr. A. Ugrenović
O 60 godišnjici Prof. dr. Andrije Petračića, podpretsjednika Jugoslovenskog šum. udruženja.     PDF    TXT 605
broj: 12
     
Dr. Z. Vajda
Neki podaci o znanstvenim šum. institutima u Njemačkoj i Čehoslovačkoj.     PDF    TXT 691
broj: 3
     
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU. PROPAGANDA.
     
Ing. O. Piškorić
Amerika u svjetlu statistike šuma.     PDF    TXT 170
broj: 12
     
Ing. O. Piškorić
Propaganda šumarstva.     PDF    TXT 710
broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA.
     
Ing. A. Panov
Kojim putem? Povodom Sedreničkih ekspresnih šuma.(ćir.)     PDF    TXT 36
broj: 2
     
Ing. O. Piškorić
K pitanju pojave reljefnih krstova i pojave Picea excelsa var. viminalis.     PDF    TXT 94
broj: 3
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA.
     
Obavještajna služba Internacionalnog komiteta za iskorišćavanja drveta. Dopis Min. šuma i rudnika.     PDF    TXT 179
broj: 7
     
Ing. A. Perušić
Tko može tumačiti odredbe Zakona o šumama.     PDF    TXT 394
Naredba Banske uprave u Zagrebu o zabrani bacanja pilovine u ribolovne vode.     PDF    TXT 411
Naredba Banske uprave u Zagrebu o zabrani bacanja pilovine u ribolovne vode.     PDF    TXT 411
broj: 1
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Helcelove peći za paljenje drvenog ugljena (ćir.).     PDF    TXT 41
broj: 3
     
Obavještajna služba Internacionalnog komiteta za iskorišćavanje drveta. Dopis Min. šuma i rudnika     PDF    TXT 179
broj: 6
     
Ing. S. Baranac
Prva propagandna vožnja motornih vozila s upotrebom domaćih goriva u našoj zemlji.(ćir.)     PDF    TXT 312
Dr. S. Filipović
Šmuke, vozilo za drvo.     PDF    TXT 318
broj: 10
     
Ing. S. Baranac
Propaganda upotrebe pogonskih goriva u Jugoslaviji.(ćir.)     PDF    TXT 580
broj: 2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA.
     
Ing. B. Šikić
Nešto o uređivanju kolektivnih nedržavnih šuma na Jugu.     PDF    TXT 93
broj: 6
     
 
UREĐIVANJE BUJICA.
     
Ing. D. Afanasijev
Uređivanje bujica.     PDF    TXT 312
broj: 4-5
     
 
LOVSTVO. RIBARSTVO.
     
Ing. Z. Turkalj
Mravi i šišmiši kao čuvari šuma.     PDF    TXT 236
broj: 11
     
Ing. Z. Turkalj
Divljač u odnosu prema vremenskim prilikama.     PDF    TXT 656
broj: 1
     
 
NAUČNA PUTOVANJA.
     
N. Butorac i B. Kraljić
Naučna ekskurzija zagrebačkih studenata šumarstva po Primorju u maju 1937 g.     PDF    TXT 42
broj: 2
     
 
ISPITI. NASTAVA.
     
Članovi Komisije za polaganje drž. stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fak. spremom     PDF    TXT 116
Članovi Komisije za polaganje drž. stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fak. spremom     PDF    TXT 116
broj: 6
     
Članovi Komisije za polaganje drž. stručnog ispita činovničkih pripravnika sa nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativno-kancelarijsku službu u šumarskoj struci     PDF    TXT 323
broj: 7
     
Izvještaj Komisije za polaganje drž. struč. ispita činovničkih pripravnika šum. struke sa fak. spremom o uspjehu ispita održanog u maju 1939 g     PDF    TXT 408
broj: 8-9
     
Uredba poljoprivredno-šumarskih fakulteta u Beogradu i Zagrebu . .     PDF    TXT 493
Uredba poljoprivredno-šumarskih fakulteta u Beogradu i Zagrebu . .     PDF    TXT 493
Uredba poljoprivredno-šumarskih fakulteta u Beogradu i Zagrebu . .     PDF    TXT 493
Uredba poljoprivredno-šumarskih fakulteta u Beogradu i Zagrebu . .     PDF    TXT 493
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Oglas jeftimbe krzna u Ljubljani     PDF    TXT 55
Oglas licitacije za izradu privrednog plama šuma grada Subotice     PDF    TXT 55
broj: 2
     
Ing. M. Simonović
Univerzalni lenjir prof. Lj. Maletića.     PDF    TXT 91
Ing. O. Piškorić
Bolest sušenja krumpira i povoljni utjecaj šume.     PDF    TXT 94
broj: 3
     
Ing. O. Piškorić
Amerika u svjetlu statistike šuma.     PDF    TXT 170
Ispravak pogrešaka u Šumarskom listu     PDF    TXT 183
broj: 4-5
     
Natječaj pretsjednika J. Š. U. g. ing. M. Lenarčića za radnju »Upliv željezničke tarife na ukamaćenje šum. kapitala«     PDF    TXT 263
Oglas o namještenju šum. pristava na većem posjedu u Slavoniji     PDF    TXT 267
Oglas o namještenju šum. pristava na većem posjedu u Slavoniji     PDF    TXT 267
broj: 12
     
Komisije za polaganje drž. stručnog ispita čin. pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 712
broj: 1
     
 
OBAVIJESTI, ISKAZI, POZIVI.
     
Upozorenje članovima J. Š. U. u vezi sa primanjem Šum. lista     PDF    TXT 50
Iskazi o uplati članarine i pretplate za Šumarski list:     PDF    TXT 50
Upozorenje članova J. Š. U. na uplatu članarine     PDF    TXT 51
Zaključak sjednice J. Š. U. o obročnoj uplati upisnine u »Posmrtnu pomoć.«     PDF    TXT 51
broj: 2
     
Zahvala Udruženja studenata šumarstva u Zagrebu darovateljima prigodom »Šumarske plesne večeri«     PDF    TXT 117
broj: 4-5
     
Ing. M. Mujdrica
Osvrt na šumarsku Skupštinu 1939 g.     PDF    TXT 237
Seja širšega Banovinskega odbora za propagando gozdarstva v Ljubljani     PDF    TXT 239
Obavijest o zabavi Udruženja studenata šumarstva u Zemunu     PDF    TXT 266
broj: 6
     
Dnevni red redovne godišnje skupštine Skopske podružnice J. Š. U.     PDF    TXT 322
Dnevni red redovne godišnje skupštine Skopske podružnice J. Š. U.     PDF    TXT 322
Dnevni red redovne godišnje skupštine Skopske podružnice J. Š. U.     PDF    TXT 322
broj: 10
     
Upozorenje članovima J. Š. U. o odgodi glavne skupštine     PDF    TXT 593
broj: 11
     
Isplata posmrtne pomoći povodom smrti člana Ing. S. Filipovića     PDF    TXT 668
Isplata posmrtne pomoći povodom smrti člana Ing. S. Filipovića     PDF    TXT 668
broj: 2
     
 
ZAKLADE.
     
Darovi Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi:     PDF    TXT 115
broj: 4-5
     
Godišnji doprinos J. Š. U. Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi     PDF    TXT 263
broj: 6
     
Bilanca Zaklade za uzgoj djece šum. činovnika za g. 1937/38     PDF    TXT 323
Bilanca Zaklade za uzgoj "šumsko-čuvarskog osoblja za 1937/38     PDF    TXT 324
Bilanca Mirovinske zaklade činovnika krajiških imov, općina za 1937/38 g.     PDF    TXT 324
broj: 11
     
Bilanca Zaklade za uzgoj djece šum. činovnika za g. 1938/39     PDF    TXT 668
Bilanca Zaklade za uzgoj šumsko-čuvarskog osoblja za 1938/39     PDF    TXT 669
Bilanca Mirovinske zaklade činovnika krajiških imov. općina za 1938/39 g.     PDF    TXT 669
broj: 4-5
     
 
IZVJEŠTAJI
     
Ing. V. Bosiljević
Izvještaj delegacije izabrane na II sjednici Upravnog odbora J. Š. U. o audijenciji kod g. Ministra šuma i rudnika u pitanju postavljenja nezaposlenih šum. inženjera i u pitanju sanacije imovnih općina.     PDF    TXT 260
broj: 2
     
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA.
     
Zapisnik I sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 21 I 1939 u Zagrebu.     PDF    TXT 100
broj: 3
     
Tretja odborova seja Ljubljanske podružnice Jug. gozd. združenja     PDF    TXT 175
Tretja odborova seja Ljubljanske podružnice Jug. gozd. združenja     PDF    TXT 175
broj: 4-5
     
Zapisnik II sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 12 III 1939 u Beogradu.     PDF    TXT 240
broj: 6
     
Četvrta odborova seja Ljubljanske podružnice Jug. gozd. združenja     PDF    TXT 320
broj: 8-9
     
Zapisnik III sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 18 VI 1939 u Banjaluci     PDF    TXT 506
broj: 10
     
Zapisnik IV sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 20 VIII 1939 u Zagrebu     PDF    TXT 586
broj: 11
     
Zapisnik V sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 8 X 1939 u Beogradu .     PDF    TXT 660
Zapisnik VI redovne glavne skupštine Podružnice J. Š. U. za Vrbasku banovinu održane 27 VIII 1939 u Banjaluci     PDF    TXT 665
broj: 3
     
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
Ing. M. Gj.
† Josip Heckner     PDF    TXT 173
broj: 4-5
     
Ing. D. Sulimanović
† Ing. Josip Hefner     PDF    TXT 263
broj: 6
     
† Josip Lenarčić.     PDF    TXT 325
† Josip Lenarčić.     PDF    TXT 325
broj: 8-9
     
Ing. M. Šušteršič
† Josip Lenarčić     PDF    TXT 490
Ing. A. Cenić
† Antun Tomljenović.     PDF    TXT 491
broj: 11
     
† Ing. Slavko pl. Philipović     PDF    TXT 670
broj: 1
     
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Postavljenja:     PDF    TXT 52
Unapređenja:     PDF    TXT 52
Premještenja:     PDF    TXT 54
broj: 2
     
Umirovljenja:     PDF    TXT 116
broj: 7
     
Odlikovanja:     PDF    TXT 398
broj: 10
     
Zahvala na drž. službi:     PDF    TXT 597
Otpust iz drž. službe:     PDF    TXT 597
Promjene u penziji:     PDF    TXT 597
broj: 11
     
Stavljanje na raspoloženje:     PDF    TXT 671
Stavljanje na raspoloženje:     PDF    TXT 671
broj: 2
     
 
Ine vijesti:
     
Pomoć drugu A. Gettwertu.     PDF    TXT 115
broj: 6
     
Ante Premužić
Novi doktor šumarstva: Ing. M. Anić.     PDF    TXT 321
Promocija na doktorat šumarstva     PDF    TXT 325
broj: 8-9
     
M. Gradojević
Povodom 80-godšnjice prof. ing. A. Nechleta.     PDF    TXT 492
broj: 10
     
Ing. Frković, odjelni pretstojnik za šumarstvo u autonomnoj Banovini Hrvatskoj     PDF    TXT 595
broj: 2
     
 
LITERATURA a) domaća:
     
M. Knežević, Divokoza. Sarajevo 1938     PDF    TXT 96
broj: 6
     
Glasnik za šumske pokuse, knj. 6     PDF    TXT 330
broj: 12
     
Dr. Mil. Anić
Dr. S. Horvatić: Pregled vegetacije otoka Raba sa gledišta biljne sociologije. Zagreb 1939.     PDF    TXT 715
Milan Turković : Quercus — Oak — Hrast. Šume i Hrastovi. Sušak 1939     PDF    TXT 720
Ing. Sv. Novaković: Sprečimo poplave pošumljavanjem. Niš 1939.     PDF    TXT 720
Balen Dr. J. : Objava o izdanju Morozovljeve knjige »Nauka o šumi« u našem prijevodu     PDF    TXT 721
Balen Dr. J. : Objava o izdanju Morozovljeve knjige »Nauka o šumi« u našem prijevodu     PDF    TXT 721
broj: 2
     
 
LITERATURA b) Strana:
     
Gestechi: Hölzerne Dachkonstruk-tionen, ihre Ausbildung und Berechnung. Berlin 1938     PDF    TXT 95
broj: 3
     
Prof. dr. R. Falck: Hausschwammforschungen .     PDF    TXT 181
broj: 6
     
Dr. A. Ugrenović
Dr. V. Dieterich: Forstliche Betriebswirtschaftslehre. Berlin 1939.     PDF    TXT 328
Dr. I. Sula: Dreveny rodinny dum     PDF    TXT 330
broj: 7
     
Ing. Z. Turkalj
Krutzsch-Loetsch: Hulzvorrats-inventur und Leistungsprüfung der naturgemässen Waldwirtschaft. Neudamm 1938.     PDF    TXT 400
broj: 8-9
     
Dr. M. Anić
Prof. Dr. F. Heske - R. Torunsky: Waldverbreitungskarte Deutschlands.     PDF    TXT 514
Dr. M. Anić
Prof. Dr. F. Heske - R. Torunsky: Waldverbreitungskarte Deutschlands.     PDF    TXT 514
S. Gayer: Die Holzarten und ihre Verwendung in der Technik . . .     PDF    TXT 515
broj: 10
     
Dr. M. Anić
A. de Phi1ippis : La sughera (Quercus suber) ed il leccio (Quercus ilex) nella vegetazzione arborea mediterranea.     PDF    TXT 598
broj: 12
     
Dr. M. Anić
A. de Philippis: Sulla tecnica di preparazione del suolo per il rimboscbirnento in clima caldo-arida.     PDF    TXT 717
Dr. N. Neidhardt
Dr. Axel S. Satoroe: Oblik i obl. brojevi za smreku u Danskoj.     PDF    TXT 720
broj: 2
     
 
PREGLED ČASOPISA.
     
Ing. M. Anić
Tharandter forstliches Jahrbuch 1935; 1936; 1937; 1938, Hft. 1—10.     PDF    TXT 96
broj: 3
     
Ing. M. Anić
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1935 i 1936.     PDF    TXT 181
broj: 7
     
Dr M. Anić
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1937.     PDF    TXT 407
broj: 10
     
Wiener Allgemeine Forst- und Jagdzeitung prestao izlaziti.     PDF    TXT 584

                UNDER CONSTRUCTION