godište: 1938    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1938 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. S. Omanović
Tipične vrsti konifera u krajevima zapadne Srbije.     PDF    TXT 11
Ing. N. Šalajev
Ogledi na pošumljavanju goleti.(ćir.)     PDF    TXT 15
broj: 5
     
Ing. D. Afanasijev
Podizanje »ekspresnih« šuma.     PDF    TXT 205
Ing. O. Krstić
Naše »ekspresne šume« sa gledišta narodne privrede.     PDF    TXT 246
Ing. S. Omanović
Podizanje »ekspresnih« šuma.     PDF    TXT 261
broj: 6
     
Ing. A. Ružić
Rasadnik Jugoslovenskog šumarskog udruženja u Mariboru.(ćir.)     PDF    TXT 301
broj: 8-9
     
Ing. D. Afanasijev
Ekspresne šume (Naš odgovor).     PDF    TXT 389
broj: 10
     
Dr. Z. Vajda
Savremeni aparati za ispitivanje čistoće i klijavosti šumskog sjemenja.     PDF    TXT 506
broj: 11
     
Ing. O. Piškorić
Prilog poznavanju omorike (Picea omorica Pančić).     PDF    TXT 577
broj: 12
     
I. Rudsky
Biljne zajednice na visokim planinama Južne Srbije.     PDF    TXT 611
Prof. Dr. A. Petračić
Amorpha fruticosa L. kao nov i opasan korov u posavskim šumama.     PDF    TXT 623
broj: 2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA DRVOM.
     
Dr. M. Marinović
Šumsko-privredna geografija i njezin značaj za šumsku nauku i praksu.     PDF    TXT 80
broj: 6
     
Dr. V. Koudelka
Novi načini iskorišćavanja drveta kemijskim i biokemijskim putem.     PDF    TXT 305
broj: 7
     
Ing. V. Delić
Glavnije vrste egzota na evropskom tržištu.     PDF    TXT 357
broj: 11
     
Ing. B. Pejović
Potreba racionalog smolarenja kod nas.     PDF    TXT 570
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA, PRIVREDA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. A. Perušić
Dioba privatnih šuma.     PDF    TXT 1
broj: 2
     
Ing. A. Perušić
Porez na naše šume.     PDF    TXT 50
broj: 3-4
     
Dr. J. Zubović
Šumovitost Vrbaske banovine.     PDF    TXT 170
Ing. P. Popović
Odnošaji i važnost šumarstva u Dunavskoj banovini.(ćir.)     PDF    TXT 178
broj: 7
     
Ing. I. Oraš
Reorganizacija šumarske službe u dalmatinskom dijelu Primorske banovine.     PDF    TXT 352
M. Knežević
Pojam i postajanje planina i planinskih pašnjaka.     PDF    TXT 362
broj: 8-9
     
Ing. D. Veličković
Kako da poboljšamo režim nedržavnih šuma u Južnoj Srbiji.(ćir.)     PDF    TXT 420
broj: 11
     
Ing. V. Beltram
Prilog rješavanju kraškog pitanja na seljačkoj osnovici.     PDF    TXT 565
broj: 12
     
Ing. A. Perušić
Organizacija čuvarske službe u šumama pod osob. jav. nadzorom.     PDF    TXT 626
Ing. A. Ružić
O zaštitnim šumama.     PDF    TXT 638
broj: 8-9
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA.
     
Ing. S. Frančišković
Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.     PDF    TXT 428
broj: 3-4
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. R. Pipan
Kapitalizam u šumarstvu.     PDF    TXT 117
broj: 11
     
 
UREĐIVANJE BUJICA.
     
Ing. D. Afanasijev
Uređivanje bujica.     PDF    TXT 537
broj: 12
     
M. Š. i R.
Uređivanje bujica (Ispravak na članak g. Afanasijeva).     PDF    TXT 609
broj: 6
     
 
LOVSTVO.
     
Ing. Z. Turkalj
O specifičnim odlikama, težini i jačini naše divljači.     PDF    TXT 312
broj: 7
     
 
RAZNO.
     
Dr. J. Balen
† Prof. Ing. Todor Dimitrov.     PDF    TXT 349
broj: 11
     
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU. INDUSTRIJA DRVETA.
     
Dr. Z. Vajda
Institut za nauku o šumskom radu u Eberswalde-u.     PDF    TXT 585
broj: 12
     
K. Demić
Potreba moderniziranja industrije drveta.     PDF    TXT 646
Ing. Nik. Stivičević
Osvrt na šum. skupštinu 1938,     PDF    TXT 649
broj: 2
     
 
UZGAJANJE I, PODIZANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA I DENDROGEOGRAFIJA.
     
Dr. I. Horvat
Nekoliko riječi na članak g. Ing. Nikole Stivičevića o mome »Pregledu šumske vegetacije u Hrvatskoj«.     PDF    TXT 89
broj: 6
     
Dr. S. Gojtan
Hrast plutnjak ili surva. Predlog za njegovu kultivaciju na našoj jadranskoj obali.     PDF    TXT 321
Dr. A. Petračić
Opaska na gornji članak.     PDF    TXT 323
broj: 12
     
Ing. O. Piškorić
Daljnja istraživanja Dr. Plavšića o Pančićevoj omorici.     PDF    TXT 644
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
M. Drnić
Novi zakon o slatkovodnom ribarstvu.     PDF    TXT 27
Zabrana lova sa psima brakircima     PDF    TXT 41
Ing. A. P.
Odbori za pošumljavanje.     PDF    TXT 42
broj: 2
     
Ing. N. Stivičević
Uredba o organizaciji Ministarstva šuma u praktičnoj primjeni.     PDF    TXT 87
Projekt uredbe o reorganizaciji i sanaciji imovnih općina.     PDF    TXT 108
Projekt uredbe o reorganizaciji i sanaciji imovnih općina.     PDF    TXT 108
broj: 3-4
     
P.
Projekt uredbe o reorganizaciji, sanaciji i olakšanju stanja krajiških imovnih općina.     PDF    TXT 193
Zabrana sječe stabala Pančićeve omorike i munike     PDF    TXT 201
Sastanak šumara na službi kod imovnih općina     PDF    TXT 201
broj: 5
     
Ustanovitev banovinskega odbora za propagando gozdarstva v Ljubljani     PDF    TXT 268
broj: 6
     
X.
Čuvanje šuma u svjetlu naše administracije.     PDF    TXT 324
Propagandni letak Primorske banovine     PDF    TXT 327
broj: 7
     
Ing. A. Ružić
čuvanje šuma u svjetlu naše administracije (Nešto odgovora).     PDF    TXT 374
O zakletvi potrebnoj za nošenje oružja prema § 136 i 137 Zakona o šumama     PDF    TXT 386
broj: 8-9
     
Ing. N. Sazonov
Zadružno čuvanje nedržavnih šuma u Vardarskoj banovini.(ćir.)     PDF    TXT 450
Ing. S. Omanović
Popularizovanje šumarstva.     PDF    TXT 455
broj: 10
     
X.
Čuvanje šuma u svjetlu naše administracije.     PDF    TXT 512
broj: 11
     
A. Perušić
Riješenja upravnih vlasti mogu pravovaljano postojati i pored riješenja redovnog suda, i ako je predmet riješenja upravnih vlasti i redovnog suda različit.     PDF    TXT 588
Uredba o čuvarima nedržavnih šuma     PDF    TXT 591
broj: 12
     
Drž. struč. ispit. činov. pripravnika za admin.-kanc. službu     PDF    TXT 661
broj: 1
     
 
LOVSTVO.
     
Ing. Z. Turkalj
Prilog biologiji velikog tetrijeba.     PDF    TXT 23
broj: 6
     
Ing. V. Koprivnik
Berlinska međunarodna lovačka izložba.     PDF    TXT 317
broj: 1
     
 
ISPITI.
     
Ispitna komisija za polaganje ispita za administrativno-kancelarijsku službu u šumarskoj struci     PDF    TXT 41
broj: 3-4
     
Državni stručni ispit činovničkih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 202
broj: 11
     
Promjena u ispitnoj komisiji     PDF    TXT 591
broj: 8-9
     
 
NAUČNA PUTOVANJA.
     
Ebersvalđani u Jugoslaviji     PDF    TXT 466
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Oglas organizacije »Divlja koža« Ljubljana, Velesajam, da joj lovci dostave krzna radi informacije inozemstva     PDF    TXT 47
broj: 3-4
     
Oglas o izradi šumsko-gospodarske osnove za šume zz. Draganići     PDF    TXT 202
Konkurs za glavnog sekretara Poljoprivredne komore u Skoplju     PDF    TXT 203
broj: 5
     
Upozorenje članovima J. Š. U. o knjigama, koje je izdalo ili pomoglo izdati udruženje, te o mogućnosti njihove nabavke.     PDF    TXT 294
Upozorenje članovima J. Š. U. o knjigama, koje je izdalo ili pomoglo izdati udruženje, te o mogućnosti njihove nabavke.     PDF    TXT 294
broj: 6
     
Oglas da se mogu dobiti knjige: Dr. Balen - Dr. Sagadin: Zakon o šumama; Ing. Borošić: Zbirke šumskih zakona i propisa III; Dr. Balen: »Josip Kozarac«.     PDF    TXT 343
Oglas da se mogu dobiti knjige: Dr. Balen - Dr. Sagadin: Zakon o šumama; Ing. Borošić: Zbirke šumskih zakona i propisa III; Dr. Balen: »Josip Kozarac«.     PDF    TXT 343
broj: 11
     
Oglas za knjigu J. Oršanić: Status sveukupnog šumarskog i ostalog osoblja Ministarstva šuma i rudnika     PDF    TXT 591
broj: 12
     
Šumarsko plesno veče u znaku jubilarne godine     PDF    TXT 662
broj: 1
     
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Iskazi o uplati članarine:     PDF    TXT 37
Upozorenje članovima na uplatu članarine     PDF    TXT 38
Doprinos Kereškenijevoj pripomoćnoj zakladi:     PDF    TXT 38
Poziv članovima na upis u »Posmrtnu pomoć«:     PDF    TXT 39
broj: 5
     
Skupština podružnice J. Š. U. Beograd održat će se 8. V. 1938.     PDF    TXT 290
Skupština skopske podružnice J. Š. U. održat će se 14. V. 1938.     PDF    TXT 290
Doprinosi u fond za oporavilište šumara na Mljetu:     PDF    TXT 294
Zahvala Milice udove Babić J. Š. U. na iskazanoj pažnji prigodom smrti njenog supruga ing. B. Babića.     PDF    TXT 296
broj: 6
     
Bespravna upotreba titule »Ing.« šumarstva     PDF    TXT 341
Potpora Savske banovine J. Š. U. u iznosu od 10.000 Din.     PDF    TXT 343
broj: 7
     
Unapređenja činovnika imovnih općina     PDF    TXT 384
broj: 11
     
Natječaj za svetosavske nagrade studenata i apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 603
Natječaj za stipendije, potpore ili pripomoći J. Š. U.     PDF    TXT 604
Natječaj za stipendije, potpore ili pripomoći J. Š. U.     PDF    TXT 604
broj: 12
     
Reklamacije Šum. Lista i članarine     PDF    TXT 657
Reklamacije Šum. Lista i članarine     PDF    TXT 657
Reklamacije Šum. Lista i članarine     PDF    TXT 657
broj: 99
     
 
IZVJEŠTAJI.
     
Izvještaj Upravnog odbora J. Š. U. o radu u godini 1937/38 predložen 62 glavnoj skupštini u Vinkovcima. Štampan kao prilog Šum. Listu.     PDF    TXT 999
broj: 1
     
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
a) Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 5. XII. 1937. u Beogradu.     PDF    TXT 28
broj: 2
     
Iz udruženja studenata šumarstva. Zahvala udruženja iz Zagreba na prilozima dobivenim prilikom priredbe »Šumarsko plesno veče«     PDF    TXT 115
broj: 5
     
b) Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 27. II. 1938. u Zagrebu     PDF    TXT 269
broj: 6
     
c) Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 15. V. 1938. u Beogradu.     PDF    TXT 332
broj: 7
     
d) Zapisnik V. glavne skupštine skopske podružnice J. Š. U. održane 14. V. 1938. (ćir.)     PDF    TXT 380
Zahvala udruženja iz Zemuna g. M. Boškoviću na prilogu od 500 Din. kojim je upisan Ing. T. Divjak članom utemeljivačem udruženja     PDF    TXT 386
broj: 10
     
e) Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 21. VIII. 1938. u Vinkovcima     PDF    TXT 517
broj: 11
     
f) Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 1. X. 1938. u Vinkovcima     PDF    TXT 596
broj: 2
     
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
† Ing. Bogdan Babić. J. Š. U.     PDF    TXT 49
Dr. N. N
† Prof. Ing. Pavle Horvat.     PDF    TXT 96
Ing. A. Šerbetić
† Ing. Bogdan Babić.     PDF    TXT 98
† Ing. Bogdan Babić. Sarajevska podružnica J. Š. U.     PDF    TXT 99
N. D.
† Vilim Dojković.     PDF    TXT 100
D. Veseli
† Ing. Reinhold Schmettan.     PDF    TXT 102
B. K.
† Marino de Bona-Bunić.     PDF    TXT 103
broj: 3-4
     
A. P
† Ing. Aleksandar Nikiforov.     PDF    TXT 199
A. P
† Ing. Aleksandar Nikiforov.     PDF    TXT 199
J. Š. U.
† Ante Baličević.     PDF    TXT 200
J. Š. U.
† Ante Baličević.     PDF    TXT 200
broj: 5
     
L. S.
† Ing. Antun - Toni Šejbal.     PDF    TXT 295
broj: 6
     
† Manojlo Divjak     PDF    TXT 344
† Matija Kopić     PDF    TXT 344
† Albert Crepić     PDF    TXT 344
broj: 7
     
S. J.
† Ing. Koloman Šaler.     PDF    TXT 386
broj: 8-9
     
Ing. L. Šnajder
† Ing. Mihajlo Dereta.     PDF    TXT 458
broj: 10
     
Ing. M. Šušteršič
† Graščak Ing. Anton Rudež.     PDF    TXT 531
broj: 1
     
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Unapređenja:     PDF    TXT 44
Postavljanja:     PDF    TXT 45
Premještenja:     PDF    TXT 45
broj: 2
     
Umirovljenja:     PDF    TXT 105
Umirovljenja:     PDF    TXT 105
broj: 11
     
Odlikovanja:     PDF    TXT 593
broj: 1
     
 
LITERATURA: a) domaća
     
Ing. M. Anić
Plančić J.: Ondatra (bizamski štakor), Zagreb 1937.     PDF    TXT 40
broj: 2
     
Ing. O. Piškorić.
Ing. S. Tregubov: Étude forestiere sur le Picea omorica Panč. 1934.     PDF    TXT 91
Ing. O. Piškorić .
Sv. Plavšić: Staništa Pančićeve omorike na levoj obali Drine, 1936.     PDF    TXT 92
Ing. O. Piškorić.
Dr. Sv. Plavšić: Anatomska istraživanja Pančićeve omorike. 1936.     PDF    TXT 94
broj: 7
     
Ing. Z. Bunjevčević
Ing. M. V. Babić: Bukov prag, Hoče kraj Maribora 1938.     PDF    TXT 377
Dr. N. N.
Geodetski list 1937.     PDF    TXT 379
broj: 8-9
     
Najnovija domaća djela     PDF    TXT 457
broj: 11
     
Ing. J. Grünwald.
Dr. Fran Kušan: Ljekovito bilje.     PDF    TXT 590
broj: 12
     
Ing. M. Anić
Prof. Dr. Gj. Nenadić: Osnovi šumarstva, II. izd. 1938.     PDF    TXT 653
broj: 1
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Anić
Dr. A. de Philippis: Classificazioni ed indici del clima in raporto alla vegetazione forestale Italiana, Firenze 1937.     PDF    TXT 39
broj: 6
     
Ing. M. Anić
Werner Lüdi: Beitrag zur regionalen Vegetationsgliederung der Appeninenhalbinsel, Bern 1935.     PDF    TXT 328
broj: 8-9
     
U.
Laer: Formhöhenreihen, Berlin 1938.     PDF    TXT 457

                UNDER CONSTRUCTION