godište: 1937    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1937 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. S. Omanović
Zlatni bor.     PDF    TXT 17
broj: 3
     
Dr. Z. Vajda
Bijeli jasen u prebornoj šumi na Kršu.     PDF    TXT 126
broj: 5
     
Ing. M. Anić
Žukva (Spartium junceum L.) kao industrijska biljka.     PDF    TXT 240
broj: 7-8
     
Dr. I. Horvat
Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj.     PDF    TXT 337
Dr. J. Balen
Drugi prilog poznavanju naših mediteranskih šuma.     PDF    TXT 345
broj: 10-11
     
Ing. I. Lončar
Nešto o proredama.     PDF    TXT 557
broj: 12
     
Ing. Dim. Afanasiev
Podizanje »ekspresnih« šuma.     PDF    TXT 622
Mil. Knežević
Hercegovački krš i bosanske šume.     PDF    TXT 658
Ing. N. Stivičević
Pregled šum. vegetacije u Hrvatskoj.     PDF    TXT 671
broj: 2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA.
     
Dr. V. Koudelka
Kakvu nam korist daju borovice?     PDF    TXT 79
broj: 3
     
L. Jaeger
Upotreba domaćih goriva za pogon eksplozivnih motora.     PDF    TXT 137
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. A. Premužić
Rješavanje kraškog pitanja na seljačkoj osnovici.     PDF    TXT 2
broj: 2
     
Ing. A. Perušić
Komunalne šume u Jugoslaviji.     PDF    TXT 49
broj: 3
     
M. Knežević
Hercegovačke koze.     PDF    TXT 111
broj: 5
     
Ing. O. Agić
Stanje brodske imovne općine.     PDF    TXT 225
broj: 7-8
     
Ing. M. Plavšić
Oporezivanje šuma.     PDF    TXT 447
broj: 9
     
Dr. Z. Miletić
Savremeni problemi uprave državnih šuma.(ćir.)     PDF    TXT 501
broj: 12
     
Ing. V. Koprivnik
Posednik šume u smislu Jugoslov. zakona o šumama.     PDF    TXT 665
broj: 4
     
 
GEODEZIJA.
     
Dr. N. Neidhardt
Srednja transverzalna odstupanja u ispruženim busolnim vlacima pod uplivom neizbježivih pogrešaka.     PDF    TXT 165
broj: 6
     
Inž. L. N. Botakov
Aerofototaksacija i dešifrovanje šumskih aerosnimaka.     PDF    TXT 273
 
DENDROMETRIJA.
     
Dr. J. Zubović
Visinske krivulje.     PDF    TXT 304
broj: 9
     
Ing. I. P. Isajev
Modifikacija Christenovog visinomjera.     PDF    TXT 513
broj: 10-11
     
Prof. Dr. A. Levaković
O srednje mogućoj pogreški pri kubisanju sastojine.     PDF    TXT 567
broj: 1
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA.
     
D. S. Petrović
Aeroplan u službi šumarstva.     PDF    TXT 22
broj: 6
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. M. Plavšić
O novijoj kritici teorije zemljišnog čistog prihoda.     PDF    TXT 307
broj: 4
     
 
ORNITOLOGIJA.
     
Ing. J. Rustia
Zaštita ptica.     PDF    TXT 181
broj: 2
     
 
TURIZAM.
     
Ing. A. Premužić
Stručna saradnja šumara u radu za unapređenje turizma.     PDF    TXT 87
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Stanje dugovanja na članarini i pretplati za Š. L. koncem novembra 1936.     PDF    TXT 1
broj: 3
     
Ing. A. Premužić
Osamdesetgodišnjica počasnog predsjednika Jugosl šum. udruženja Milana Turkovića.     PDF    TXT 109
broj: 12
     
Ing. A. Premužić
Šumarski List 1877.—1937.     PDF    TXT 621
broj: 3
     
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Ing. O. Piškorić
Pabirci iz stranog šumarstva.     PDF    TXT 151
broj: 4
     
Dr. J. Balen
Povodom izvještaja Otsjeka za šumarstvo Kr. banske uprave Dravske banovine za god. 1935.     PDF    TXT 198
broj: 5
     
Ing. M. Markić
Doprinosi Biđ-Bosutske vodne zadruge sa strane Brodske i Petrovaradinske imovne općine i državnog erara.     PDF    TXT 252
broj: 10-11
     
Dr. M. M.
Zaključci II. međunarodnog šumarskog kongresa održanog u Budimpešti u septembru 1936. god.     PDF    TXT 599
broj: 12
     
Ing. M. Anić
Talijanski profesor o našim šumama.     PDF    TXT 673
Ing. V. Delić
Visoka drvarska škola u Parizu.     PDF    TXT 674
broj: 9
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA.
     
Aktuelna pitanja u pogledu budućeg pošumljavanja Deliblatskog peska. Rad komisije obrazovane rešenjem Ministra šuma i rudnika     PDF    TXT 518
broj: 1
     
 
ŠUM. POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUM. POVIJEST ŠUM. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. A. Stivičević
Uredba o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika.     PDF    TXT 29
Ing. V. Cvitovac
Za smanjenje šumskih šteta.     PDF    TXT 31
Naredba bana savske banovine kojom se zabranjuje lov sa psima brakircima     PDF    TXT 46
broj: 2
     
Ing. Z. Turkalj
Iz predistorije Ogulinske imovne općine.     PDF    TXT 93
broj: 3
     
Ing. A Panov
Popularisanje šumarstva.     PDF    TXT 145
Riješenje Ministarstva šuma i rudnika da se ne smije sjeći u državnim šumama Pančićeva omorika i munika     PDF    TXT 161
broj: 6
     
Š. J.
Likvidacija privremenog stanja ekspropriacije velikih šumskih posjeda u Gorskom Kotaru.     PDF    TXT 325
broj: 1
     
 
LOVSTVO.
     
Ing. V. Koprivnik
Uzajamno osiguranje lovaca kraljevine Jugoslavije.     PDF    TXT 30
broj: 5
     
Prof. Balen
Interesantan rektorski govor.     PDF    TXT 249
broj: 10-11
     
Dr. M. M.
Šta očekuje naše lovstvo i šumsko gospodarstvo od rada komisije međunarodnog lovačkog savjeta u Pragu?     PDF    TXT 602
broj: 2
     
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita čin. pripravnika šum. struke sa fakultetskom spremom za 1937. god. (ćirilicom)     PDF    TXT 104
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Oglas o knjizi prof. dr. A. Ugrenovića Iskorišćivanje šuma« I—IV dio     PDF    TXT 47
Oglas o izradi privrednog plana šumskog posjeda grada Subotice     PDF    TXT 47
broj: 2
     
Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu od 1936. br. 12     PDF    TXT 105
Stečaj za postavljanje upravitelja univerzitetskog oglednog dobra »Natalijino« u Debelom Lugu     PDF    TXT 105
Cenik sadnica Gozdne drevesnice Ljubljanske podružnice J. Š. U. v Mariboru za 1937 god.     PDF    TXT 106
broj: 3
     
Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu od 1937. br. 2.     PDF    TXT 160
Oglas dražbe hrastovih stabala     PDF    TXT 160
broj: 4
     
Upozorenje na raspačavanje knjiga po J. Š. U     PDF    TXT 217
Oglas za Geodetski List.     PDF    TXT 221
Oglas za Geodetski List.     PDF    TXT 221
Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu 1937. br. 3     PDF    TXT 223
Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu 1937. br. 3     PDF    TXT 223
Oglas o postavljanju šumarskog pristava pri »Vlastelinstvu Vukovar«     PDF    TXT 223
broj: 5
     
Oglas o prodaji 4 knjige »Handbuch der Forstwissenschaft«. Dr. H. Weber     PDF    TXT 271
broj: 9
     
Oglas prodaje drvne mase putem licitacije iz šuma manastira Dobrilovo (ćirilicom) .     PDF    TXT 554
Oglas prodaje 5789 komada stabala crnog bora u banovinskoj šumi Zlatibor .     PDF    TXT 555
broj: 1
     
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Poziv članovima na uplatu članarine     PDF    TXT 1
Obavijest članovima da je brošura Slava Franu Z. Kesterčaneku« sasma rasprodana.     PDF    TXT 34
Iskazi o uplati članarine:     PDF    TXT 35
broj: 2
     
Doprinos Literarnoj zakladi Andrije Borošića     PDF    TXT 101
Doprinos Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi .     PDF    TXT 101
broj: 5
     
Povećanje glavnice Kereškenjijeve pripomoćne zaklade     PDF    TXT 264
broj: 7-8
     
Upozorenje članovima J. Š. U. o datumu održavanja glavne skupštine u Novom Sadu     PDF    TXT 491
Naučna ekskurzija u Čehoslovačke šume .     PDF    TXT 491
Upozorenje glede prijave za sudjelovanje na internacionalnoj konferenciji za upotrebu drva u Parizu     PDF    TXT 491
Poziv članovima na upis u »Posmrtnu pomoć«.     PDF    TXT 492
Poziv članovima na upis u »Posmrtnu pomoć«.     PDF    TXT 492
broj: 9
     
Pozdrav čehoslovačkih šumara Ministru šuma i rudnika g. ing. Duri Jankoviću     PDF    TXT 543
Otkaz ekskurzije jugoslavenskih šumara u Čehoslovačke šume     PDF    TXT 545
Otkaz ekskurzije jugoslavenskih šumara u Čehoslovačke šume     PDF    TXT 545
broj: 12
     
Darovi Kereškenjievoj zakladi     PDF    TXT 681
broj: 1
     
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
a) Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 4. IX. 1936. u Zagrebu .     PDF    TXT 35
broj: 3
     
J. Krpan
Iz udruženja studenata šumarstva. Šumarsko plesno veče u Zagrebu.     PDF    TXT 159
broj: 4
     
b) Zapisnik 2. redovne sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 13. XII. 1936. u Zagrebu     PDF    TXT 207
broj: 7-8
     
c) Skupština podružnice J. Š. U. Beograd održane 9. V. 1937. u Beogradu     PDF    TXT 465
d) Zapisnik 3. redovne sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 7. III. 1937. u Beogradu.     PDF    TXT 465
e) Zapisnik 4. redovne sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 13. VI. 1937. u Zagrebu     PDF    TXT 481
broj: 9
     
f) Skupština podružnice J. Š. U. Ljubljana održane 8. VIII. 1937. u Celju     PDF    TXT 544
g) Skupština podružnice J. Š. U. Banja Luka održane 15. VIII. 1937. u Banjoj Luci.     PDF    TXT 544
h) Skupština podružnice J. Š. U. Sarajevo održane 5. i 6. IX. 1937. u Sarajevu     PDF    TXT 544
broj: 10-11
     
i) Zapisnik 5. redovne sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 22. VIII. 1937. u Zagrebu.     PDF    TXT 604
broj: 12
     
k) Zapisnik 6. red. sjednice Upr. odbora J. Š. U. održane 25. IX. 1937. u Novom Sadu     PDF    TXT 677
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
P. Bambulović
† Ante Milošević.     PDF    TXT 36
O. Agić
† Blaž Ištaković.     PDF    TXT 38
broj: 3
     
Prof. dr. A. Petračić
† Rude pl. Rukavina.     PDF    TXT 155
broj: 5
     
Ing. A. Perušić
† Ing. Svetozar Ranitović.     PDF    TXT 266
Ing. S. Kopf
† Ing. Milan Vučković.     PDF    TXT 268
Ing. S. Kopf
† Ing. Milan Vučković.     PDF    TXT 268
broj: 7-8
     
Inž. Lj. Marković
† Inž. Stevan Ivanović.(ćir.)     PDF    TXT 493
broj: 9
     
O. Agić
† Josip Benaković.     PDF    TXT 547
broj: 12
     
Dr. J. Balen
† Prof. E. E. Kern.     PDF    TXT 685
Ing. O. Agić
† Ivan Tropper.     PDF    TXT 688
Ing. Čmelik
† Ing. A. Jovanovac.     PDF    TXT 690
L. Krišković
† Ernest Turković.     PDF    TXT 694
broj: 1
     
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Unapređenja:     PDF    TXT 39
Umirovljenja:     PDF    TXT 39
Postavljenja:     PDF    TXT 40
Premještanja :     PDF    TXT 40
broj: 4
     
Odlikovanja:     PDF    TXT 223
broj: 1
     
 
a) DOMAĆA.
     
A. Panov
Milan Turković: Krajiške imovne općine.     PDF    TXT 43
Ing. S. Sotošek.
Ing. Viktor Novak: Pratika za gozdne posestnike. 1935.     PDF    TXT 43
broj: 3
     
Ing. V. Koprivnik.
Zakon o lovu (Tumač ing. A. Šivic—Fr. Žnidaršić), Ljubljana 1936.     PDF    TXT 157
broj: 4
     
Dr. N. Neidhardt
Ing. St. J. Nedeljković: Geodetska vježbanja.     PDF    TXT 218
broj: 5
     
Ing. M. Anić .
Ing. M. Markić: O krajiškim imovnim općinama, Zagreb 1937.     PDF    TXT 256
Ing. O. Piškorić
Glasnik za šumske pokuse br. 4, Zagreb 1935.     PDF    TXT 259
broj: 7-8
     
Ing. M. Anić
Glasnik za šumske pokuse br. 5, Zagreb 1937.     PDF    TXT 496
Dr. N. Neidhardt.
Ing. M. Svečnikov — Ing. A. Kostić: Račun izravnanja I. dio. Teorija grešaka, Beograd 1937.     PDF    TXT 497
broj: 1
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
I. I.
Escherich: Die Erforschung der Waldverderber, Berlin 1936.     PDF    TXT 45
I. I.
Winckler: Verbesserung der Lebensbedingungen des Waldes.     PDF    TXT 46
broj: 2
     
Ing. M. Anić.
Internationaler Holz-Almanach, Wien 1936.     PDF    TXT 98
broj: 3
     
Prof. Dr. A. Petračić.
Dr. L. Tschermak: Die natürliche Verbreitung der Lärche in den Ost-Alpen, Mariabrunn 1935.     PDF    TXT 156
broj: 6
     
Ing. M. Plavšić
Prof. Dr. Schädelin: Die Durchforstung als Auslese- und Veredelungsbetrieb höchster Wertleistung, Bern 1936. II. Aufl.     PDF    TXT 326
Šivic
Dr. L. Tschermak: Die natürliche Verbreitung der Lärche in den Ost-Alpen,     PDF    TXT 330
Ing. M. Anić.
Dr. L. Fenaroli: Il larice nella montagna Lombarda, Firenze 1936.     PDF    TXT 331
Ing. M. Anić .
K. Maly: Mitteilungen über die Flora von Bosnien und Hercegovina.     PDF    TXT 332
broj: 9
     
—ić
Krüssmann: Die Laubgehölzer, Berlin 1937.     PDF    TXT 549
-ić
Schwerdtfeger: Anleitung zum Probesuchen nach Kieferninsekten in der Bodendecke, Berlin 1937.     PDF    TXT 549
—ić
Schönhaber: Waldbrände, Berlin 1937.     PDF    TXT 549
Ing. Anić
Forstarchiv 1934, 1935.     PDF    TXT 550
Ing. Anić
Forstwissenschaftliches Centralblatt 1935, 1936.     PDF    TXT 553
broj: 10-11
     
Ing. O. Piškorić.
Evropske šume u svjetlu statistike (Annuaire International de statistique forestiere 1933—1935).     PDF    TXT 616
Ing. M. Anić
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1935, 1936.     PDF    TXT 618
broj: 12
     
Ing. M. Anić
J. Seger: Brandversuche an Holzbauten, Zürich 1936.     PDF    TXT 697

                UNDER CONSTRUCTION