godište: 1936    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1936 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. T. Španović
Deliblatski pijesak.     PDF    TXT 27
broj: 8
     
Dr. P. Gjorgjević.
Iz istorije Pančićeve omorike.     PDF    TXT 435
broj: 5-7
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Inž. F. Sevnik
Oglarstvo v Sloveniji.     PDF    TXT 281
broj: 10
     
Ing. M.Matijašević.
Obračunavanje ležišta (visine) prizme kod prerade drva na pilanama.     PDF    TXT 532
broj: 8
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. O. Piškorić
O drvarenju bosansko-hercegovačkog seljaka.     PDF    TXT 398
Ing. T. Španović
Razrješenje servitutnih odnosa u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 413
Ing. S. Omanović
Izlučivanje mera i baltalika u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 429
broj: 9
     
Ing. V. Koprivnik
Prinudni put po jugoslovenskom Zakonu o šumama.     PDF    TXT 461
broj: 11-12
     
Ing. O. Miklau
Zastupanje šumske privrede u komorama.     PDF    TXT 631
Prof. Ing. A. Kauders
Neki problemi šumarstva Savske banovine.     PDF    TXT 652
broj: 9
     
 
LOVSTVO.
     
Ing. Z. Turkalj
Prilog biologiji velikog tetrijeba.     PDF    TXT 479
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Dr. J. Balen
Pogledi na šumarstvo Bugarske.     PDF    TXT 1
broj: 2-4
     
Ing. S. Sotošek
Petletnica državne nižje gozdarske šole v Mariboru.     PDF    TXT 125
broj: 10
     
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Govor ministra šuma i rudnika g. Ing. Đ. Jankovića na 60-toj redovnoj skupštini Jugoslovenskog šum. udruženja.     PDF    TXT 509
broj: 1
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. ADMINISTRACIJA.
     
Popularizacija šumarstva.     PDF    TXT 46
broj: 2-4
     
Dr. N. Neidhardt
Popularizacija šumarstva.     PDF    TXT 176
Ing. T. Đurđić
Delokrug i rad šefa šumske uprave. Predavanje na skupštini Beogradske podružnice J. Š. Udruženja 14 IV 1935.     PDF    TXT 179
Komisija za polaganje državnog stručnog ispita čin. pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom za 1936 g.     PDF    TXT 211
Komisija za polaganje državnog stručnog ispita čin. pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom za 1936 g.     PDF    TXT 211
J. Š.
Nošenje oružja.     PDF    TXT 212
Legitimacije za držanje i nošenje oružja šumarskih službenika     PDF    TXT 212
broj: 5-7
     
Ing. M. Manojlović
Naši šumarski problemi u utiscima stranih šumarskih stručnjaka. Povodom ekskurzije francuskih i švajcarskih šumara u Jugoslaviji u 1934 g.     PDF    TXT 320
Ing. O. Piškorić
Šumarstvo u austrijskom zakonu o ustrojstvu poljoprivrednog i šumarskog staleža.     PDF    TXT 332
Uredba o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova, te o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima     PDF    TXT 366
broj: 8
     
Komisija za polaganje državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika sa nepotpunom srednjoškolskom spremom .     PDF    TXT 458
Naredba Kr. Banske uprave u Zagrebu o skraćenju lovostaje na trčke     PDF    TXT 458
broj: 9
     
J. Šušteršić
Šumske štete.     PDF    TXT 499
broj: 1
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, LOVSTVO I RIBARSTVO.
     
Savez Lovačkih društava Savske banovine o tamanjenju zečeva     PDF    TXT 48
broj: 2-4
     
Novi zakon o slatkovodnom ribarstvu     PDF    TXT 192
Lijep primjer u pitanju unapređenja ribarstva na Plitvičkim Jezerima     PDF    TXT 193
broj: 8
     
Ing. O. Piškorić
Savremena upotreba šperovanog drveta.     PDF    TXT 436
Naredba Kr. Banske uprave u Zagrebu o skraćenju lovostaje na trčke     PDF    TXT 458
broj: 11-12
     
 
UREĐIVANJE BUJICA I POŠUMLJIVANJE PIJESAKA.
     
Sret. Rosić
Kanali na slap i kinete.     PDF    TXT 662
M. M. Popović
Kroz šumu Landa na (putu u Francuskoj).     PDF    TXT 666
broj: 2-4
     
 
IZLOŽBE.
     
Ljubljanski velesajam od 30 V do 11 VI 1936 i od 28 VIII do 9 IX 1936     PDF    TXT 193
broj: 5-7
     
 
NAUČNA PUTOVANJA. PRAKSE.
     
Ekskurzija apsolvenata šumarstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu.     PDF    TXT 385
Ferijalna praksa za studente šumarstva     PDF    TXT 385
broj: 8
     
Urednik Šumarskog Lista Dr. A. Levaković u Sofiji     PDF    TXT 458
broj: 10
     
Ekskurzija studenata šumarstva Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zemunu u Bugarsku i Rumuniju. Prof. M. Marinović     PDF    TXT 544
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Oglas o knjizi pjesama Ing. M. Matijaševića     PDF    TXT 64
broj: 2-4
     
Stečaj o popunjenju mjesta referenta za šume manastira i crkava Srpskopravoslavne patrijaršije u Srem. Karlovcima     PDF    TXT 214
Oglas o knjizi prof. dr. A. Ugrenovića »Iskorišćivanje šuma«, I do IV dio     PDF    TXT 215
Cenik sadnica Gozdne drevesnice Ljubljanske podružnice J. Š. U. v Mariboru, za 1936 g.     PDF    TXT 216
broj: 5-7
     
Dar Milke ud. Šimić Udruženju za više godišta Šum. Lista     PDF    TXT 342
Dar Milke ud. Šimić Udruženju za više godišta Šum. Lista     PDF    TXT 342
Oglas o popunjenju mjesta upravitelja šuma Mešćanske korporacije u Kamniku .     PDF    TXT 385
Oglas o knjizi »Zbornik šum. zakona i propisa« III dio     PDF    TXT 386
Oglas o knjizi »Zbornik šum. zakona i propisa« III dio     PDF    TXT 386
broj: 8
     
Oglas o ovlaštenju A. Panova kao civilnog šum. inžinjera     PDF    TXT 459
broj: 10
     
Ing. A. Premužić
O komemoraciji na grobu Ing. J. Borošića.     PDF    TXT 585
Ing. A. Premužić
O komemoraciji na grobu Ing. J. Borošića.     PDF    TXT 585
Oglas o izradi privrednog plana za šume grada Subotice.     PDF    TXT 587
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv članovima na uplatu članarine     PDF    TXT 58
Iskazi o uplati članarine:     PDF    TXT 58
broj: 2-4
     
Poziv članovima o upisu u »Posmrtnu pomoć«     PDF    TXT 202
Poziv članovima u stvari fotografija F. Kesterčaneka i J. Kozarca     PDF    TXT 203
Poziv članovima o prijavi točnih adresa     PDF    TXT 211
broj: 8
     
Oglas o nabavi starijih brojeva Šumarskog Lista i nekih knjiga za J. Š. U.     PDF    TXT 451
Poziv članovima na 60-tu redovnu glavnu godišnju skupštinu zakazanu za 3 i 4 IX 1936 u Zagrebu     PDF    TXT 459
broj: 10
     
 
Izvještaji:
     
Izvještaj Nadzornog odbora J. Š. U. za 60-tu glavnu skupštinu 1936 g.     PDF    TXT 577
broj: 99
     
Izvještaj Upravnog odbora J. Š. U. o radu u 1935/36 g. predložen 60-toj glavnoj godišnjoj skupštini. Štampan kao prilog Šum. Lista.     PDF    TXT 999
broj: 2-4
     
 
Zapisnici sjednica i skupština:
     
a) Zapisnik II sjednice Upravnog Odbora J. Š. U., održane 19 XII 1935 u Beogradu     PDF    TXT 203
broj: 5-7
     
b) Zapisnik III sjednice Upravnog odbora J. Š. U., održane 22 III u Zagrebu     PDF    TXT 336
c) Rad II red. skupštine Skopske podružnice J. Š. U., održane 16 2 1936 u Skoplju .     PDF    TXT 339
broj: 8
     
d) Zapisnik IV sednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 12 i 13 7 1936 u Splitu .     PDF    TXT 444
broj: 10
     
e) Zapisnik V sjednice Upravnog odbora J. Š. U., održane 2 IX 1936 u Zagrebu.     PDF    TXT 568
broj: 11-12
     
f) Zapisnik 60-te glavne godišnje skupštine J. Š. U., održane 3 i 4 IX 1936 u Zagrebu.     PDF    TXT 676
broj: 2-4
     
 
Pretstavke:
     
Pretstavka Ministarstvu šuma i rudnika u predmetu deputata šum. osoblja     PDF    TXT 204
broj: 5-7
     
 
ZAKLADE.
     
D. Hradil
Zaklade za šum. osoblje, njihove udove i siročad na području Savske banovine.     PDF    TXT 334
Dar prof. dr. D. Nenadića Kereškenjijevoj zakladi u iznosu od 1.000 dinara     PDF    TXT 342
broj: 8
     
Zaklade za šum. osoblje njihove udove i siročad na području Savske banovine     PDF    TXT 439
broj: 10
     
Stanje zaklada u augustu 1936 g.     PDF    TXT 577
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI.
     
Dr. N. Neidhardt
† Jovan Jekić     PDF    TXT 60
† Stjepan Šimić     PDF    TXT 62
† Ivan Hanika     PDF    TXT 63
† Dušan Gaković     PDF    TXT 63
broj: 2-4
     
R.
Ing. Josip Lenarčić, povodom 80-god. života.     PDF    TXT 213
broj: 5-7
     
Prof. Dr. Đuro Nenadić, povodom 60-god. života     PDF    TXT 364
† Žarko Čajkanović     PDF    TXT 365
† Vjekoslav Bubanj     PDF    TXT 365
† Bogdan Svoboda     PDF    TXT 365
† Ing. Ivan Zwickelsdorfer     PDF    TXT 365
broj: 8
     
Inž. S. Kijametović
† Božo Jauković     PDF    TXT 454
broj: 9
     
M. Š.
† Ing. A. Sodnik.     PDF    TXT 502
broj: 10
     
Ing. J. Petrak
† Ing. Josip Borošić.     PDF    TXT 582
broj: 1
     
 
PROMJENE U SLUŽBI.
     
b) Unapređenja:     PDF    TXT 63
c) Premještenja:     PDF    TXT 63
a) Postavljenja:     PDF    TXT 64
broj: 8
     
e) Odlkovanja:     PDF    TXT 455
broj: 9
     
d) Umirovljenja:     PDF    TXT     HR 503
broj: 2-4
     
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. A. Panov
Dr. M. Marinović: Šumsko-privredna geografija, Beograd 1934.     PDF    TXT 193
Glasnik za šumske pokuse, knj. 4, Zagreb 1935     PDF    TXT 201
broj: 5-7
     
Dr. Z. Vajda.
Dr. M. Marinović: Šumsko-privredna geografija, Beograd 1934,     PDF    TXT 346
L.
Ing. S. Mađarević: Svjetska kriza, kako je nastala i kako se razvija.     PDF    TXT 364
broj: 8
     
Dr. N. N
Ing. A. Kostić — Ing. N. Svečnikov: Nivelman, Beograd 1936,     PDF    TXT 440
Dr. N. N
Ing. A. Kostić — Ing. N. Svečnikov: Nivelman, Beograd 1936,     PDF    TXT 440
O. P
Prilog poznavanju molike. O publikaciji N. Peneva i M. Tamandžijeva: O molici u drž. šumi Ćoravici.     PDF    TXT 443
broj: 9
     
P. Fukarek
Kroz planine Bosne i Hercegovine.     PDF    TXT     HR 503
broj: 11-12
     
Ing. A. Premužić
Dr. J. Balen: Josip Kozarac, o 30-godišnjici njegove smrti.     PDF    TXT 695
Ing. M. Anić
Nenadićev šumarsko-lovački kalendar za god. 1936.     PDF    TXT 695
broj: 1
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Anić
Dr. Alfred Dengler: Waldbau auf ökologischer Grundlage, II Aufl., Berlin 1935.     PDF    TXT 53
Ing. M. Plavšić
»Propagandadienst«, Wien 1935 Hft. 2.     PDF    TXT 53
broj: 2-4
     
Dr. N. N.
Lesovdska Jugoslavija, Sofija 1935.     PDF    TXT 198
broj: 5-7
     
Dr. N. N.
W. von Laer: Massenberechnungstafeln für Holzvorratsaufnahmen, Berlin 1936.     PDF    TXT 363
broj: 8
     
U.
Le Chene.     PDF    TXT 443
broj: 9
     
O. Piškorić
Tri knjige brazilijanskog ministarstva agrikulture: Os caracteres anatomicos das madeiras, Leis Florestaes dos Estados, Codigo Florestal     PDF    TXT 505
broj: 10
     
Ing. A. Panov
Dr. V. Sabau: Die Grundlagen der rumänischen Forstwirtschaft und ihre Bedeutung für den internationalen Holzverkehr, Bucuresti 1934.     PDF    TXT 578
broj: 11-12
     
Ing. M. Anić
Dr. L. Adamović: Die pflanzengeographische Stellung und Gliederung Italiens, Jena 1933.     PDF    TXT 696
Ing. M. Anić
Forstwissenschaftliches Centralblatt 1933, 1934 i 1935.     PDF    TXT 698

                UNDER CONSTRUCTION