godište: 1934    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1934 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 2
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA. TIPOLOGIJA.
     
Ing. Viktor Novak
Pomen borovja v dravski banovini.     PDF    TXT 33
broj: 4-6
     
Ing. Orestije Krstić .
Pošumljavanje goleti u Južnoj Srbiji od 1913—1930 godine.     PDF    TXT 152
Ing. Ljubomir Marković
Zajčev rid. Ogledi na pošumljavanju aridnih goleti Juga.     PDF    TXT 179
Ing. Svetozar V. Novaković
Pošumljavanje u državnim šumama Južne Srbije.     PDF    TXT 193
Ing. Branislav Šikić.
Pošumljavanje sa crnim borom u vezi sa opitima, s naročitim obzirom na pošumljavanje u Kičevu.     PDF    TXT 210
Ing. Nikola Šalajev.
Pošumljavanje u Malešu.     PDF    TXT 221
Ing. Aleksandar Zaljesov
Terenska pikirišta u srezu đevđelijskom i njihovi rezultati.     PDF    TXT 224
Karlo Zloh
Šumski rasadnik u Leskovcu i narodno pošumljavanje.     PDF    TXT 228
Ing. Vladimir Maksimović
Narodno pošumljavanje na teritoriji Pologa.     PDF    TXT 231
broj: 10
     
Draguljub S. Petrović
O šumskom drveću u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 457
broj: 3
     
 
OBRANA I ČUVANJE ŠUMA. BOLESTI DRVLJA.
     
Prof. dr. A. Petračić
Štete od hrastovog krasnika (Coraebus bifasciatus) kod uzgajanja hrastovih šuma.     PDF    TXT 110
broj: 4-6
     
Dragoljub S. Petrović.
Koze i šuma u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 298
broj: 2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. ŠUMSKA TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Ing. Josip Waszner
Ustanovljivanje sopstvenih troškova za okruglo drvo i rezanu robu.     PDF    TXT 57
broj: 4-6
     
Inž. Josip Rugole
Iskorištavanje državnih šuma Južne Srbije u vlastitoj režiji. 1913-1933.     PDF    TXT 275
Inž. Hans Em
Značaj drvodeljstva za iskorišćavanje južnosrbijanskih šuma     PDF    TXT 284
Ing. Dimitrije Bojić
Mogućnost i način kresanja lisnika.     PDF    TXT 287
Inž. Hans Em
Značaj i mogućnosti smolarenja u borovim šumama Južno Srbije.     PDF    TXT 294
Inž. Josip Rugole
Iskorišćavanje državnih suvata u Južnoj Srbiji 1913-1933.     PDF    TXT 301
broj: 8
     
Dragoljub S. Petrović
Spravljanje uglja u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 377
broj: 9
     
Ing. Josip Waszner
O napetosti cijena okruglog drveta i rezane robe.     PDF    TXT 425
Ing. Lujo Mundofer
Tehničko ustanovljivanje sopstvenih troškova za okruglo drvo i rezanu robu.     PDF    TXT 429
broj: 10
     
Ing. Prokopljević Nenad
Iskorišćavanje šuma zemljišne zajednice Ravna gora u sopstvenoj režiji.     PDF    TXT 485
broj: 1
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. POVIJEST. NASTAVA I PROPAGANDA. ORGANIZACIJA.
     
Ing. Vladislav Beltram
Za unapređenje našeg šumarstva.     PDF    TXT 2
broj: 3
     
Dr. Nikola Neidhardt
Hiperprodukcija šumarskih inženjera.     PDF    TXT 84
Ing. Todor Djurdjić.
Državno šumsko gazdinstvo i zakon o državnom računovodstvu.     PDF    TXT 97
broj: 4-6
     
Inž. Ljubomir Marković
Dvadeset godina šumarstva našeg juga.     PDF    TXT 130
Ing. Svetozar Novaković
Prilog istoriji ograničavanja u državnim šumama Južne Srbije.     PDF    TXT 250
Inž. Orestije Krstić
Ugovor o prodaji šume Lopušnik.     PDF    TXT 256
Ing. Ž. Vančetović
Šume u Metohiji i naseljavanje.     PDF    TXT 262
broj: 7
     
Ing. Stjepan Kanoti
Organizacija šumarske službe.     PDF    TXT 314
broj: 8
     
Gospodin Ministar Dr. Milan Ulmanski o smjernicama svoga rada     PDF    TXT 369
Dr. Jovan Zubović.
Organizacija šumske privrede.     PDF    TXT 372
broj: 9
     
Inž. Vukašin Delić
Šumarska nastava sa šumsko-industrijskog gledišta.     PDF    TXT 422
broj: 11
     
Vukašin Perović
Jedan pogled na unutrašnju kolonizaciju u Jugoslaviji s osobitim osvrtom na Bosnu.     PDF    TXT 553
broj: 1
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. Josip Waszner
Kalkulacija šumske takse i poduzetnička dobit.     PDF    TXT 11
broj: 11
     
Ing. Lazar Petrović
Direktive za iznalaženje vrednosti šumskog zemljišta u praktičnom životu.     PDF    TXT 541
broj: 9
     
 
DENDROMETRIJA.
     
Ing. Josip P. Radišić
Računanje procenta prirasta pomoću procentnih krivih.     PDF    TXT 425
broj: 4-6
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA I GEODEZIJA.
     
Ing. Radovan Djoković.
Prilog ograničavanju šuma.     PDF    TXT 245
Dragoljub S. Petrović.
Osnovna načela za rad na uređivanju šuma u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 265
Ing. Ljubomir Marković
Ekspeditivan način uređenja šume sela Galičnika i njegovi rezultati.     PDF    TXT 269
broj: 12
     
Dr. Nikola Neidhardt .
Trokut najboljeg oblika kod glavnih triangulacija.     PDF    TXT 619
broj: 4-6
     
 
BUJIČARSTVO.
     
Ing. Živojin Vančetović
Pogled na bujičarstvo vardarske banovine.     PDF    TXT 237
Ing. Pantelejnon Dolgij
Uređenje bujice Dragor.     PDF    TXT 241
broj: 8
     
 
LOVSTVO.
     
Milan Knežević
Hercegovačka lovišta brdskih jarebica.     PDF    TXT 392
broj: 4-6
     
 
RAZNO.
     
Ing. Dimitrije Veličković
Mladi šumar Juga.     PDF    TXT 309
broj: 11
     
Pomen Nj. Veličanstvu Viteškom Kralju-Ujedinitelju Aleksandru I.     PDF    TXT 537
Zlatko Turkalj
Kralj Aleksandar. (pjesma)     PDF    TXT 539
Njegovo Veličanstvo kralj Petar II.     PDF    TXT 540
broj: 2
     
 
ŠUMARSTVO OPĆENITO. OPISI ŠUMA.
     
Uredništvo
Šume u Kamerunu     PDF    TXT 66
 
OBRANA ŠUMA. BOLESTI DRVLJA.
     
Prof. Dr. Petračić.
Nova opasnost za lisnate šume.     PDF    TXT 66
broj: 12
     
Ing. Stanko Sotošek
Naši gozdovi in povodnji.     PDF    TXT 625
broj: 1
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Pravilnik o polaganju državnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 15
broj: 7
     
Ing. Milan Manojlović
Organizacija državnog šumskog gazdinstva u Poljskoj.     PDF    TXT 335
broj: 9
     
Ing. P. Rohr
Naše šumarstvo pred banskim vijećem u Zagrebu.     PDF    TXT 438
Dr. Jovan Zubović.
0 servitutima i kolonizaciji.     PDF    TXT     HR 443
broj: 10
     
Ing. Slobodan Baranac
Šumari osnivajte šumske zadruge.     PDF    TXT 497
broj: 1
     
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Pravilnik o polaganju državnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 15
Državni stručni ispit šumarskih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 22
Ispit činovničkih pripravnika     PDF    TXT 24
broj: 3
     
Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 113
broj: 10
     
Državni ispiti šumarskih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 521
Državni ispiti šumarskih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 521
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Na pragu nove godine     PDF    TXT 1
Inž. Vukašin Delić
0 kritici i kritikovanju.     PDF    TXT 14
broj: 2
     
Ispravci pogrešaka u Šumarskom Listu     PDF    TXT 68
broj: 3
     
Prof. Dr. Josip Balen
Povodom jednog rijetkog jubileja u Rumunjskoj, (prof. Petar Antonescu).     PDF    TXT 111
Uredništvo
Posveta zgrade Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zemunu     PDF    TXT 112
Ekskurzija francuskih šumara kroz Jugoslaviju .     PDF    TXT 113
broj: 4-6
     
Predgovor svezke Š. L., posvećen šumarstvu Juga     PDF    TXT 129
broj: 8
     
Ing. Jovan Stanimirović
Ograničenje produkcije šumarskih inženjera.     PDF    TXT 400
Ing. Vukašin Delić
Londonska firma Pharao, Gane & Company dobila je samoprodaju Šipad-ove robe u inozemstvu.     PDF    TXT 401
broj: 9
     
Ing. P. Rohr
Naše šumarstvo pred banskim vijećem u Zagrebu     PDF    TXT 438
Ing. A Panov
Iz skorašnje prošlosti.     PDF    TXT 442
broj: 10
     
Ing. Slobodan Baranac
Šumari osnivajte šumske zadruge.     PDF    TXT 497
broj: 11
     
Inž. S. Baranac
Zavet jugoslovenskog radnog naroda - šumoposednika Viteškom kralju Aleksandru I.     PDF    TXT 566
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Iskazi uplate članarine     PDF    TXT 23
broj: 2
     
Novi članovi Kereškenjijeve zaklade     PDF    TXT 68
Potpore iz Kereškenjijeve pripomoćne zaklade     PDF    TXT 69
broj: 7
     
Poziv članovima J.Š.U. na pretplatu     PDF    TXT 313
Potreba prepisa rezime-a članaka na stroju .     PDF    TXT 362
broj: 8
     
Darovi Kereškenjijevoi zakladi     PDF    TXT 410
Darovi Kereškenjijevoi zakladi     PDF    TXT 410
broj: 10
     
Upozorenje na potrebu tačnih adresa     PDF    TXT 520
Upozorenje na potrebu tačnih adresa     PDF    TXT 520
broj: 11
     
Natječaj J.Š.U. za izradu skice diplome     PDF    TXT 583
Natječaj J.Š.U. za studente šumarstva za svetosavske nagrade     PDF    TXT 583
Upozorenje članovima J.Š.U. koji imaju na posudbi knjige iz knjižnice J.Š.U.     PDF    TXT 584
Upozorenje članovima J.Š.U. koji imaju na posudbi knjige iz knjižnice J.Š.U.     PDF    TXT 584
broj: 3
     
 
Zapisnici odborskih sjednica:
     
a) Zapisnik II. sjed. održane 4. II. u Zagrebu     PDF    TXT 115
broj: 7
     
b) izvadak iz zapisnika III sjed. održane 16. IV. u Beogradu.     PDF    TXT 355
broj: 8
     
c) Zapisnik IV. sjed. održane 15. VII. u Beogradu.     PDF    TXT 403
broj: 11
     
d) Zapisnik V. sjed. održane 7. IX. u Sarajevu .     PDF    TXT 570
Zapisnik XIII (58) glavne redovite godišnje skupštine J.Š.U. održane 8 i 9. IX. 1934 u Sarajevu     PDF    TXT 572
e) Zapisnik I sjed. novog odbora J. Š. U. održane 9. IX u Sarajevu     PDF    TXT 582
broj: 3
     
 
Žalobne sjednice:
     
Rezolucija J.Š.U. u predmetu nezaposlenih šumarskih inženjera     PDF    TXT 117
Pretstavka J.Š.U. u predmetu izrađivanja zakona o davanju olakšica šumskoj industriji radi krize 1934 g.     PDF    TXT 119
broj: 8
     
Odgovor M. š. i r. na molbu J.Š.U. da se priznate ratne godine uzmu u obzir pri određivanju godišnjeg odmora .     PDF    TXT 403
Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. o paušaliranju putnih troškova šumarskih službenika     PDF    TXT 404
Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. o zastupanju privrednika šumarske struke u privrednom savjetu Male Antante     PDF    TXT 404
Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. u predmetu apsolvenata bivše šumarske škole u Sarajevu     PDF    TXT 405
Prva redovna glavna skupština podružnice J.Š.U. u Sarajevu; održana 10 i 11. VI. 1934     PDF    TXT 406
broj: 9
     
Prva redovna glavna skupština podružnice J.Š.U. u Banja Luci, održana 8. VII. 1934     PDF    TXT 447
broj: 10
     
Prva redovna glavna skupština podružnice J. Š. U. u Skoplju, održana 5 VI 1934     PDF    TXT 516
broj: 11
     
a) komemorativna sjednica J.Š.U. i beogradskog članstva     PDF    TXT 562
b) komemorativna sjednica zagrebačkog članstva J.Š.U     PDF    TXT 565
Pretstavka skupštine J.Š.U., održane u Sarajevu, u predmetu računskih činovnika     PDF    TXT 577
Rezolucija skupštine J.Š.U., održane u Sarajevu, o propagandi šumarstva     PDF    TXT 578
broj: 2
     
 
Iz udruženja studenata šumarstva:
     
R. Antoljak
a) Šumarsko plesno veče 1934.     PDF    TXT 69
b) Iskaz priloga za šumarsko plesno veče .     PDF    TXT 72
broj: 3
     
 
LIČNE VIJESTI.
     
Ing. Ivan Marković
† Ing. Stjepan Ferenčić.     PDF    TXT 124
† Prof. ing. Vinko Hlavinka     PDF    TXT 125
broj: 7
     
Promjena u ličnosti ministra šuma i rudnika     PDF    TXT 363
Promjena u ličnosti ministra šuma i rudnika     PDF    TXT 363
Jedna dvadesetgodišnjica.     PDF    TXT 363
broj: 10
     
Promjena na mjestu načelnika za šumarstvo     PDF    TXT 483
Dragutin Hradil
† Dušan Weiner.     PDF    TXT 528
broj: 11
     
Promjena na mjestu šefa šum. odsjeka u Zagrebu .     PDF    TXT 587
broj: 2
     
 
Promjene u službi:
     
c) premještenja     PDF    TXT 73
Odlikovanja .     PDF    TXT 73
b) unapređenja     PDF    TXT 74
broj: 7
     
d) umirovljenja     PDF    TXT 366
broj: 8
     
a) postavljanja     PDF    TXT 414
a) postavljanja     PDF    TXT 414
broj: 2
     
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Prof. Aleksije J. Šenšin: Uređenje šuma, Beograd 1934.     PDF    TXT 74
broj: 7
     
Inž. Ilija Slijepčević
Inženjerska geologija dr. Milana Lukovića, Beograd 1933.     PDF    TXT 354
broj: 8
     
T. Dimitrov: Molika, Pinus peuce. Griseb, preveo s bugarskog Ing. O. Krstić, Skoplje 1933.     PDF    TXT 411
broj: 9
     
Ing. S. Baranac: Šumsko gospodarstvo imovnih općina od god. 1919.— 1930. Beograd 1933.     PDF    TXT 452
Dr. M. Marinović: Šumsko privredna geografija     PDF    TXT 452
broj: 10
     
Lj. V. Maletić: Premer šumskih sastojina metodom slobodnih stabala. Beograd 1934.     PDF    TXT 526
Ugrenović: Iskorišćavanje šuma, knjiga III i IV: tehnika trgovine drvetom I i II dio, Zagreb 1934.     PDF    TXT 527
broj: 11
     
Ing. Boris Apsen: Logoritamsko računalo     PDF    TXT 586
Ing. Boris Apsen: Logoritamsko računalo     PDF    TXT 586
broj: 12
     
Ing. Jov. Metlaš
Ugrenović: Tehnika trgovine drvetom, dio prvi. Zagreb 1934.     PDF    TXT 631
broj: 1
     
 
LITERATURA. b) Strana.
     
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1932 (12), 1933 (1—10)     PDF    TXT 25
Lesnicka Prace 1933 (1—10)     PDF    TXT 26
Tharandter Forstliches Jahrbuch 1933 (4—10)     PDF    TXT 27
Forstwissenschaftliches Centralblatt 1933 (9—22)     PDF    TXT 28
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1933 (januar-novembar)     PDF    TXT 29
broj: 2
     
Revista Pädurilor 1933 (1—10)     PDF    TXT 74
Svenska Skogsvärdsföriningens Tidskrift 1932 (I—IV), 1933 (I—III)     PDF    TXT 76
broj: 7
     
Prof. dr. Petračić
Dr. K. Rübner: Die Pflanzengeographischen-ökologischen Grundlagen des Waldhaus, Neudamm 1934.     PDF    TXT 353
broj: 8
     
T. Dimitrov: Molika — Pinus peuce Griseb, preveo Ing. O. Krstić, Skoplje 1933     PDF    TXT 411
broj: 9
     
Ing. Oskar Piškorić
Annales de l´école Nationale des Eaux et Forets et de la Station de recherches et expériences forestieres, 1932 (IV2), 1933 (V1).     PDF    TXT 450
Dr. J. Lemarie
Ing. Dr. K. Wagner: O popelkach kulturnich lesu, Židlochovice 1934.     PDF    TXT 451
broj: 10
     
Međunarod. institut za agrikulturnu kemiju: Zaštita šuma i poljskih kultura proti vjetra, Rim 1933.     PDF    TXT 525

                UNDER CONSTRUCTION