godište: 1933    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1933 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 4
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Piškorić, O.
Drvni ugalj, umjesto benzina, za pogon motornih vozila     pdf    TXT 265
 
UZGAJANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA. TIPOLOGIJA.
     
Zlatko Vajda
Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u Gorskom Kotaru.     PDF    TXT 217
broj: 6
     
T. Španović
Slanice i uzgoj šuma na njima.     PDF    TXT 357
broj: 7-8
     
B. A. Marić
Pitanje šume i pošumljavanja u okolini Beograda.     PDF    TXT 421
broj: 9
     
Inž. Jovan Stanimirović
Parkovno šumarstvo.     PDF    TXT 533
broj: 10
     
Milan Anić
O zelenoj i plavoj duglaziji s naročitim obzirom na bolest Rhabdocline.     PDF    TXT 592
broj: 11
     
S. Ošmjanski
Nauka o tipovima šuma s obzirom na mogućnost primene u Jugoslaviji.     PDF    TXT 625
broj: 12
     
Inž. LJ. Marković
Mogućnost gajenja oraha u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 689
Anić Milan
O niskim prebirnim bukovim šumama.     PDF    TXT 697
broj: 2
     
 
OBRANA ŠUMA.
     
Dragolj. S. Petrović
Zaprašivanje šuma pomoću aeroplana u Bosni.     PDF    TXT 86
broj: 3
     
Inž. Slobodan Baranac
Sušenje bukovih šuma.     PDF    TXT 178
 
ISKORJŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA.
     
Rom. Sarnavka
Isticanje dugoročnih ugovora i smanjivanje etata u bosanskim šumama.     PDF    TXT 163
broj: 9
     
Ivan Isajev
O značenju vlage u drvetu.     PDF    TXT 519
broj: 1
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. POVIJEST ŠUMARSTVA.
     
Žarko Miletić
Servitutna prava bivših vojno-krajiških komuniteta u držav. šumama.     PDF    TXT 3
Inž. Milan Manojlović
Zakon o zaštiti domaće drvarske industrije.     PDF    TXT 53
broj: 10
     
A. Panov
Naše zakonodavstvo i krš.     PDF    TXT 587
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
R. Sarnavka
Kalkulacija šumske takse i poduzetnička dobit.     PDF    TXT 561
broj: 11
     
Inž. Laza Petrović
Procena nekih poljoprivrednih i šumskih poseda za javne ciljeve i u saobraćaju dobara.     PDF    TXT 648
broj: 6
     
 
DENDROMETRIJA I TEORIJA POGREŠAKA.
     
Prof. Aleksije Šenšin
O premeru sastojina i metodama slobodno biranih prestavnika.     PDF    TXT 377
broj: 12
     
A. Levaković
O srednjoj pogreški sume.     PDF    TXT 706
broj: 9
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA.
     
Drag. S. Petrović
Uređivanje niskih šuma za proizvodnju uglja u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 501
broj: 11
     
Rudolf Kolibaš
Tridesetgodišnjica hrvatskog naputka za sastav šumsko-gospodarstvenih osnova.     PDF    TXT 641
broj: 12
     
 
RAZNO.
     
A. Panov
Terminološke bilješke.     PDF    TXT 703
broj: 2
     
 
ŠUMARSTVO OPĆENITO. OPISI ŠUMA.
     
Josip Grünwald.
Šume na kršu Savske banovine.     PDF    TXT     HR 122
broj: 3
     
A. Kauders
Rasprostranjenje i uzgoj šume u području prim. krša Savske banovine.     PDF    TXT 190
broj: 9
     
 
ŠUMARSKA BOTANIKA.
     
J. Batić
Organizacija rada oko dendrogeografskih istraživanja.     PDF    TXT 551
broj: 3
     
 
OBRANA ŠUMA.
     
Milan Anić
Još nešto o paši koza u šumama.     PDF    TXT 207
broj: 4
     
A. Petračić
Zaštita brestovih šuma u vezi sa sušenjem brestovih stabala.     PDF    TXT 253
broj: 2
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Smolarenje u državnim šumama     PDF    TXT 152
broj: 5
     
Dragoljub S. Petrović
O prenosu drva u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 331
broj: 10
     
Drag. S. Petrović
Iskorišćavanje treslovine i kore u J. Srbiji.     PDF    TXT 600
broj: 11
     
Drag. S. Petrović
Iskorišćavanje luča i katrana u Juž. Srbiji.     PDF    TXT 659
broj: 12
     
Drag. S. Petrović
Žiropađa i brst u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 718
Drag. S. Petrović
Iskorištavanje prnara za svilarstvo i ribolov u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 727
Drag. S. Petrović
Iskorištavanje lekovitog bilja i šumskih plodova u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 728
broj: 2
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA. PROPAGANDA ŠUMARSTVA.
     
Pravilnik o prodaji sporednih šumskih proizvoda iz državnih šuma u smislu § 55 Zakona o šumama     PDF    TXT 153
broj: 4
     
Jos. Ambrinac
Zakon o snabdijevanju siromašnih zemljoradnika i radnika drvima i o prodaji na malo.     PDF    TXT 257
broj: 5
     
Jov. M. Jekić
Na ozbilno razmišljanje.     PDF    TXT 339
broj: 10
     
Ivan Smilaj.
Pitanje imovnih općina.     PDF    TXT     HR 607
broj: 11
     
J. Ambrinac
Priznate godine službe i § 86 Činov. zakona.     PDF    TXT 667
broj: 12
     
Otmar Miklau
Šume i javni tereti.     PDF    TXT 730
V. Cvitovac
Pitanje imovnih općina.     PDF    TXT 736
Projekat zakona o izmenama i dopunama zakona o šumama od 21. XII. 1929.     PDF    TXT 746
broj: 3
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Stj. Šurić
Poduzetnička dobit.     PDF    TXT 188
broj: 6
     
 
DENDROMETRIJA.
     
Ljubivoj Maletić, Prof. Aleksije I. Šenšin
Premer šumskih sastojina pomoću slobodno izabranih prestavnika.     PDF    TXT 393
broj: 4
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA.
     
Stjepan Šurić.
Opis i osnova gospodarenja u držav. šumi "Dundo" na otoku Rabu.     PDF    TXT     HR 259
broj: 5
     
Stjepan Šurić
Preborne sječe u neuređenim prebornim šumama i šumama tipa prašume.     PDF    TXT 339
broj: 3
     
 
LOV.
     
Dr. M. Marinović
Moja posljednja g. ing. Turkalju.     PDF    TXT 189
broj: 9
     
Ing. Z. Turkalj
Novi zakon o lovu.     PDF    TXT 544
broj: 12
     
Ing. Z. Turkalj
Pravilnik za upravljanje lovišta krajiških imovnih općina.     PDF    TXT 723
broj: 4
     
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Ispitna komisija za polaganje drž. stručnog ispita čin. pripravnika šumarske struke sa fakultetskom diplomom     PDF    TXT 283
broj: 7-8
     
Državni stručni ispit šumarskih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 490
broj: 10
     
Komisija za polaganje ispita za administrativnu i kacelarijsku službu čin. pripravnika sa nepotpunom srednjoškolskom spremom     PDF    TXT 622
broj: 12
     
Pripravna služba šumarskih činovn. pripravnika     PDF    TXT 744
broj: 7-8
     
 
TERMINOLOGIJA.
     
Jov. M. Jekić
Odlomci iz šumarsko-poljoprivrednog rečnika.     PDF    TXT 475
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
R. Jovetić
Ekskurzija zagrebačkih studenata šumarstva u šume Rumunjske.     PDF    TXT 65
Ispravci pogrešaka u Šum. listu     PDF    TXT 83
Na pragu Nove godine     PDF    TXT 84
broj: 3
     
Prof. ing. A. Kauders
Rasprostranjenje i uzgoj šume u području primorskog krša Savske banovine.     PDF    TXT 190
broj: 4
     
M. Matijašević
Šuma i umjetnost.     PDF    TXT 255
broj: 10
     
Izvadak iz računskog pregleda za 1932. g.     PDF    TXT     HR 621
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv članovima J. Š. U. na pretplatu     PDF    TXT 80
Iskazi uplate članarine.     PDF    TXT 80
broj: 2
     
a) Zapisnik II. sjed. održane 18. i 19. XII. 1932. u Zagrebu     PDF    TXT 135
Pretstavka J. Š. U. u predmetu kupnje veleposjeda po imovnim općinama     PDF    TXT 138
Pretstavka J. Š. U. u predmetu nestručnjaka na položaju šefa šumarstva Savske banovine     PDF    TXT 140
Rezolucija J. Š. U. u predmetu deputatnih prinadležnosti šumskog osoblja     PDF    TXT 141
Pretstavka J. Š. U. u predmetu projekta Zakona o ovlaštenim inžinjerima     PDF    TXT 143
Potpore iz Kereškenjijeve zaklade     PDF    TXT 146
Darovi Kereškenjijevoj zakladi     PDF    TXT 146
broj: 3
     
R. Antoljak
Iz Udruženja studenata šumarstva: a) Šumarsko plesno veče.     PDF    TXT 208
Iz Udruženja studenata šumarstva: B) Iskaz priloga dobivenih prigodom zabave     PDF    TXT 209
broj: 4
     
Poziv Beogradske podružnice J. Š. U. na III red. glavnu skupštinu zakazanu za 23. IV. 1933. u Beogradu     PDF    TXT 272
Zapisnik konstituirajuće skupštine Podružnice J. Š. U. u Skoplju održane 12. II. 1933.     PDF    TXT 273
Iskazi uplate pristupnina u Kereškenijevu zakladu     PDF    TXT 281
broj: 5
     
Zapisnik III. sjed. održane 12. III. 1933. u Beogradu     PDF    TXT 347
broj: 6
     
Zapisnik III redovne glavne skupštine Podružnice J. Š. U. u Beogradu održane 23. IV. 1933. u Zemunu     PDF    TXT 413
broj: 7-8
     
D. Hradil
Kereškenjijeva pripomoćna zaklada. Prigodom njene 50-godišnjice.     PDF    TXT 472
c) Zapisnik IV. sjed. održane 3. VI. 1933. u Beogradu     PDF    TXT 481
Osnivanje Podružnice J. Š. U. za Vrbasku banovinu u Banjaluci     PDF    TXT 484
Izvadak iz zapisnika konstituirajuće skupštine Sarajevske podružnice J. Š. U. održane 11. i 12. VI. 1933. u Sarajevu     PDF    TXT 485
broj: 9
     
d) Zapisnik V. sjed. održane 20. VII. 1933. u Zagrebu     PDF    TXT 554
broj: 10
     
e) Zapisnik VI. sjed. održane 2. IX 1933. u Banjaluci     PDF    TXT 616
Glavna skupština Ljubljanske podružnice J. Š. U. održana 30. VII. 1933. u Celju     PDF    TXT 617
Stipendije J. Š. U. za studij šumarstva     PDF    TXT 617
Natječaj za potpore iz Kereškenjijeve zaklade     PDF    TXT 618
Molba uprave J. Š. U. za ustupljenje starih brojeva Šum. lista     PDF    TXT 618
broj: 11
     
Zapisnik 57. glavne god. skupštine J. Š. U. održane 3. i 4. IX. 1933. u Banjaluci     PDF    TXT 669
Rezolucija J. Š. U. u predmetu imovnih općina     PDF    TXT 673
Pretstavka J. Š. U. u predmetu neisplaćivanja razlika u prinadležnostima po § 259 Čin. zak.     PDF    TXT 673
Rezolucija J. Š. U. u predmetu uzurpacija šuma i sprovođenja unutarnje kolonizacije u Bosni.     PDF    TXT 674
Pretstavka J. Š. U. u predmetu Šipada     PDF    TXT 680
Pretstavka J. Š. U. u predmetu isplaćivanja redovitih prinadležnosti     PDF    TXT 680
Potreba točnih adresa     PDF    TXT 683
Potreba točnih adresa     PDF    TXT 683
broj: 12
     
f) Zapisnik I. sjednice novog odbora održane 28. i 29 X. 1933.     PDF    TXT 737
Iz Udruženja studenata šumarstva: c) Udruženje studenata šumara u Beogradu     PDF    TXT 741
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI.
     
D. Hradil
† Ing. Mirko Puk     PDF    TXT 1
Ing. Z. Vajda, doktor šumarstva     PDF    TXT 81
Promjene u službi     PDF    TXT 84
broj: 2
     
Ljubljanska podružnica J.Š.U
† GRAŠČAK ING. ANTON RUDEŽ     PDF    TXT 85
broj: 3
     
D. Hradil
† Rudolf Erny.     PDF    TXT 161
Odlikovanja     PDF    TXT 209
broj: 4
     
D. Hradil
† Teodor Solarić.     PDF    TXT 283
broj: 6
     
D. Hradil
† Emil Tordonyi     PDF    TXT 417
broj: 9
     
Dr. M. Marinović
† Ing. Jože Mihevc.     PDF    TXT 558
broj: 10
     
Inž. Bogdan Babić
† Inž. Mihajlo Krekić.     PDF    TXT 619
broj: 12
     
Drag. Hradil
† Andrija Koprić     PDF    TXT 742
broj: 2
     
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. Srećko Mađarević: Naše šume, Zagreb, 1932.     PDF    TXT 147
Aleksandar Panov
Povodom knjige "Naše šume" g. ing. Mađarevića     PDF    TXT 148
Čeovićev Lovački kalendar za 1933 g     PDF    TXT 152
broj: 3
     
Rudolf Stepanek: Praktično kunićarstvo     PDF    TXT 207
Vrtni kalendar za 1933. god. Izdalo Hortikult. društvo u Zagrebu     PDF    TXT 207
broj: 4
     
Ing. A. Panov
Vladimir Kaufmann: Industrijske i trgovačke bilješke o četinjačama,     PDF    TXT 281
Prof. Dr. A. Petračić
D. Veseli: Katekizam o šumarskoj botanici.     PDF    TXT 282
broj: 5
     
Dr. A. Šemper: Umjetno gojenje fazana na prirodnoj podlozi.     PDF    TXT     HR 354
broj: 6
     
A. P
Drag. D. Veseli: Katekizam o lovstvu i ribarstvu.     PDF    TXT 405
Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva šuma i rudnika     PDF    TXT 407
broj: 7-8
     
Inž. S. Baranac
Zbornik šumarskih zakona i propisa     PDF    TXT 492
Drag. D. Veseli
Drag. D. Veseli : Katekizam o lovstvu i ribarstvu.     PDF    TXT 496
broj: 10
     
Glasnik Udruženja šumarskih zvaničnika 1933. g     PDF    TXT 605
broj: 11
     
A. P
Ing. Slob. Baranac: Naše šumarstvo i lovarstvo.     PDF    TXT 668
Priroda 1933. (7)     PDF    TXT 669
broj: 12
     
Prof. Dr. Gj. Nenadić: Šumar.-lov. kalendar za 1934. g     PDF    TXT 759
broj: 1
     
 
LITERATURA. b) Strana.
     
Dr. Ing. Gaston H. Guth (prev. Fazlija Alikalfić)
O tipovima šuma u teoriji i praksi     PDF    TXT 70
broj: 3
     
Dr. Josip Balen
A. Poskin: Traité de sylviculture, Gembloux - Paris, 1926.     PDF    TXT 203
broj: 5
     
Dr. M. Marinović
Prof. Dr. G. Nedici: Die künstliche Fasanenzucht auf natürlicher Grundlage.     PDF    TXT 352
broj: 6
     
Mil. Manojlović
Brošura Prof. H. Perrina: Impressions Forestieres de Yougoslavie     PDF    TXT 401
Revista Padurilor 1932. (1-12)     PDF    TXT 408
Revue des Eaux et Forets 1932 (6-12)     PDF    TXT 410
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1932 (11)     PDF    TXT 411
Gorski pregled 1931 (9-12)     PDF    TXT 411
Lesnicka Prace 1932 (8-12)     PDF    TXT 411
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 1932 (11-12) 1933 (1)     PDF    TXT 412
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 1932 (11)     PDF    TXT 412
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1932 (8-12)     PDF    TXT 412
broj: 7-8
     
Forstarchiv 1932 (22-24); 1933 (1-3)     PDF    TXT 497
Tharandter Forstliches Jahrbuch 1932 (11-12)     PDF    TXT 498
broj: 9
     
Ing. M. Anić
Jedlinski-Grochowski: Grundsätze der Methodik forstlicher Forschungsund Versuchsarbeiten in Polen, Warszawa 1932.     PDF    TXT 557
broj: 10
     
Ing. M. Anić
Badania wlasciwosci struktury rozwoju i przyrostu drzewostanöw sosnowych w Polsce, Warszawa 1932.     PDF    TXT 604
Svenska skogsvardsföreningens Tidskrift 1931 (3-4)     PDF    TXT 607
broj: 11
     
Enquete internationale sur les incendies des forets     PDF    TXT 668

                UNDER CONSTRUCTION