godište: 1932    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1932 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 8-9
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prof. Dr. Nenadić Đuro
Prof. Ing. Vinko Hlavinka     PDF    TXT 489
broj: 1
     
 
ŠUMARSTVO OPĆENITO. OPISI ŠUMA. BIOLOGIJA I EKOLOGIJA ŠUMA
     
Prof. Henry Perrin
Šume i šumarstvo Francuske.     PDF    TXT 1
broj: 2
     
Dr. Nikola Neidhardt
O šumarstvu Švedske.     PDF    TXT 97
broj: 3
     
Prof. H. Perrin
Francuske Mediteranske šume.     PDF    TXT 138
Dr. Ž. Miletić
Upliv nadmorske visine na apsolutni broj stabala bukve.     PDF    TXT 143
broj: 12
     
Dr. Jov. Zubović
Sile šumske privrede.     PDF    TXT 689
broj: 1
     
 
UZGOJ ŠUMA. POŠUMLJAVANJE
     
Ing. Teodor Španović
Uzgajanje plemenite vrbe.     PDF    TXT 15
broj: 2
     
Prof. H. Perrin
Principi i metode francuske silvikulture.     PDF    TXT 65
broj: 4
     
Prof. H. Perrin
Pošumljavanje i restauracija planina.     PDF    TXT 222
broj: 6
     
Ing. I. Španović
Vegetativno pomlađivanje ritskih šuma.     PDF    TXT 359
broj: 8-9
     
Prof. Dr. Andrija Petračić
O vremenu sadnje biljaka s osobitim obzirom na sadnju prolistalih biljaka.     PDF    TXT 491
Dr. Josip Balen
Šumsko sjemenje.     PDF    TXT 500
broj: 5
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Ing. J. Zubović
Nauka o šumskoj privredi,     PDF    TXT 290
broj: 6
     
Ing. A. Panov
O dževerastom javoru u Bosni.     PDF    TXT 353
broj: 7
     
Ing. Stjepan Šurić
Poduzetnička dobit.     PDF    TXT 411
Inž. Slobodan Baranac
Kriza drvarske industrije.     PDF    TXT 416
broj: 12
     
Ing. J. Waszner
O postotku iskorišćenja u pilanskom pogonu.     PDF    TXT 699
broj: 2
     
 
ŠUMSKA POLITIKA
     
Ing. V. Beltram
Potreba reorganizacije šumarstva u Dalmaciji.     PDF    TXT 73
broj: 10
     
Slavoljub Slapničar
Zašto je nastao finansijalni slom Krajiških Imovnih Općina?     PDF    TXT 569
Inž. S. Baranac
Savetodavna tela u šumarskim pitanjima.     PDF    TXT 584
Ing. S. Nestorović
Još nešto o zemljišnim zajednicama     PDF    TXT 592
broj: 12
     
Inž. S. Baranac
Filmska propaganda u službi šumarstva.     PDF    TXT 694
N. Simić
Šumsko zadrugarstvo.     PDF    TXT 707
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA TERMINOLOGIJA
     
Prof. Dr. Đ. Nenadić
Naša šumarska terminologija.     PDF    TXT 5
broj: 4
     
Ing. Dr. Petrović
Šumarska terminologija.     PDF    TXT 242
Prof. Dr. Đ. Nenadić
Odgovor na članak g. Ing. Petrovića »Šumarska terminologija«.     PDF    TXT 254
broj: 10
     
Ing. A. Panov
»Klasa starosti« ili »dobni razred«.     PDF    TXT 579
broj: 11
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA
     
Ing. R. Pipan.
Utjecaji gospodarskog liberalizma na šume i šumarstvo     PDF    TXT 649
broj: 5
     
 
DENDROMETRIJA
     
LJ.Maletić
Premer šumskih sastojina pomoću slobodno izabranih prestavnika.     PDF    TXT 297
Prof. Dr. A. Levaković
Odgovor na prednji članak.     PDF    TXT 308
broj: 6
     
Drag. S. Petrović
Oblični brojevi i tablice drvnih masa za crni bor u Morihovu.     PDF    TXT 325
broj: 10
     
Dragoljub S. Petrović
Plošni priraštaj.     PDF    TXT 576
broj: 8-9
     
 
PRIMIJENJENA MATEMATIKA, GEODEZIJA I HIDROTEHNIKA
     
Sretan Rosić
Regulisanje proticanja vode u planinskim rečicama i rekama.     PDF    TXT 511
broj: 12
     
Ing. V. Andrejev
Traženje grube pogreške u poligon. kutu.     PDF    TXT 709
Ing. V. Andrejev
Zakon o prenošenju pogrešaka u novom svjetlu, sa primjedbom urednika.     PDF    TXT 719
broj: 3
     
 
BOTANIKA
     
Bilješke s područja inspektorata u Senju.     PDF    TXT 186
broj: 12
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. M. Šušteršić
Rasadnik i trušnica g. Saše Stareta u Mengešu.     PDF    TXT 725
broj: 6
     
 
ENTOMOLOGIJA, OBRANA ŠUMA
     
Ing. S. Omanović
Pregled radova na suzbijanju potkornjaka na području direkcije šuma u Sarajevu     PDF    TXT 374
Inž. B. Marić
Još neke opaske iz borbe protiv potkornjaka sa područja šumske uprave Srednje.     PDF    TXT 382
broj: 7
     
Ing. T. Đurđić
Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u području direkcije šuma Vinkovci.     PDF    TXT 438
broj: 1
     
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA
     
Jugoslov. tržište drveta     PDF    TXT 25
broj: 6
     
Ing. M. Lenarčić
Ženevska konferencija glede sanacije svetovne trgovine lesa.     PDF    TXT 380
broj: 7
     
Izvještaj o konferenciji eksperata održanoj 25—28 aprila 1932 u ekonomskoj sekciji društva naroda u Ženevi u cilju proučavanja situacije na međunarodnom tržištu drveta.     PDF    TXT 425
broj: 8-9
     
Inž. Slobodan Baranac
Stanje drvarske industrije i trgovine kod nas i u svetu.     PDF    TXT 520
Dr. Đ. J.
Šumarska privreda u Rusiji.     PDF    TXT 527
broj: 10
     
Osvrt na krizu u trgovini drvom.     PDF    TXT 601
A. P.
Drvo kao sirovina u industriji papira.     PDF    TXT 604
broj: 12
     
Ing. J. Waszner
Poduzetnička dobit.     PDF    TXT 729
broj: 2
     
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA - ADMINISTRACIJA I PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Pravilnik o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripr. šumarske struke sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 126
broj: 3
     
Tajnik J. Š. U. Dr. Neidhardt
Prilog popularizovanju šumarstva.     PDF    TXT 192
broj: 5
     
Državni ispit činovničkih pripravnika sa nepotpunom srednjošk. spremom     PDF    TXT 313
Zakon o odlaganju izvršenja k oproštaju novčanih kazni i odšteta po šumskim krivicama     PDF    TXT 320
Zakon o odlaganju izvršenja k oproštaju novčanih kazni i odšteta po šumskim krivicama     PDF    TXT 320
Zakon o odlaganju izvršenja k oproštaju novčanih kazni i odšteta po šumskim krivicama     PDF    TXT 320
Zakon o snabdevanju siromašnih zemljoradnika i radnika drvima i prodaji na malo     PDF    TXT 321
Pravilnik o polaganju drž. stručnih ispita (izmene, dopune i ispravke)     PDF    TXT 322
broj: 6
     
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O izmenama u pravilniku o paušal. putnih troškova     PDF    TXT 393
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O izmenama pravilnika o služb. odelu     PDF    TXT 394
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O priznanju stručnim licima sa srednješkolskom spremom prava samostalnog upravljanja     PDF    TXT 395
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O personalnoj politici šumarskog osoblja (o bespotrebom kretanju, nepravilnom postavljanju i t. d.)     PDF    TXT 397
broj: 7
     
Imenovanje članova ispitne komisije za adm. kanc. službu u šumarskoj struci     PDF    TXT 433
Šta treba da radi državna šumska uprava da bi državne šume mogla da preuzme u svoje ruke     PDF    TXT 475
broj: 10
     
Rezolucija u predmetu zakona o likvidaciji agrar. reforme (obrazloženje)     PDF    TXT 623
broj: 11
     
Državni stručni ispit čin. privravnika sa nepotpunom sednjoškol. spremom     PDF    TXT 684
Uredba o prinadležnostima u naturi šumarskog stručnog osoblja kod uprave drž. šuma     PDF    TXT 685
broj: 12
     
Ing. I. Jelenić
Još nešto o zemlj. zajednicama.     PDF    TXT 734
 
DENDROMETRIJA
     
LJ. V. Maletić
Odgovor prof. Dru. Levakoviću.     PDF    TXT 739
Dr. A. Levaković
Osvrt na taj odgovor.     PDF    TXT 743
broj: 7
     
 
LOV
     
Dr. Ing. Marinović
Lov kao privredna grana i novi zakon o lovu.     PDF    TXT 470
broj: 11
     
M. Knežević
Državno rezervisano lovište u Bosni i Herzegovini.     PDF    TXT 672
broj: 12
     
Ing. Z. Turkalj
Privredni značaj lova u Jugoslaviji.     PDF    TXT 735
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Praktična konferencija šumarskih stručnjaka Vardarske banovine     PDF    TXT 26
J. Jekić
Današnji problemi u šumarskoj struci.     PDF    TXT 29
Kongres internacionalnog saveza šumarsko istraživačkih instituta     PDF    TXT 60
broj: 2
     
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF    TXT 125
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF    TXT 125
Osnivanje Jugoslov. sekcije međunarodnog pedol. instituta     PDF    TXT 134
broj: 4
     
V. Barchanek
Anketa Čehoslovačke poljoprivredne akademije o vrednosnoj i prometnoj krizi u šumarskom gospodarstvu.     PDF    TXT 258
broj: 5
     
Šumarska izložba u Pragu     PDF    TXT 313
broj: 7
     
J. Jekić
Predavanja održana na godišnjem zboru Beogradske podružnice JŠU: Uvod u šum. poljopr. rečnik.     PDF    TXT 433
T. Djurdjić
Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u području d. š. Vinkovci.     PDF    TXT 438
Miloš P. Stefanović
Impregnisani i neimpregnisani pragovi.     PDF    TXT 460
Dr. Marinović
Lov kao privredna grana i novi zakon o lovu.     PDF    TXT 470
Dr. Đ. Jovanović
Šta treba da radi državna šumska uprava da bi državne šume mogla da preuzme u svoje ruke.     PDF    TXT 475
broj: 11
     
Šumarska terminologija     PDF    TXT 686
broj: 12
     
Ugrenović
Šumarska terminologija.     PDF    TXT 728
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnici sjednica upravnog odbora JŠU     PDF    TXT 54
Iskazi uplate članarine     PDF    TXT 56
broj: 3
     
Pozivi na izvanrednu skupštinu JŠU     PDF    TXT 137
Poziv Beogradske podružnice na redov. skupštinu i izvještaj o radu podružnice u god. 1931/32.     PDF    TXT 209
broj: 4
     
Iz udruženja studenata šumarstva. Šumarsko plesno veče.     PDF    TXT 284
Mirovinska zaklada činovnika Krajiških Im. Općina     PDF    TXT 286
broj: 5
     
Zapisnik vanredne glavne skupštine JŠU     PDF    TXT 318
broj: 6
     
Zapisnik druge redov. glavne skupštine Beogradske podružnice     PDF    TXT 392
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice (vidi rubriku zakonodavstvo, politika i administracija)     PDF    TXT 393
Zapisnik sastanka radnog odsjeka za privatne šume i unapređenje interesa privatnih šumara     PDF    TXT 399
broj: 7
     
Poziv na 56 (XI) gl. red. skupštinu     PDF    TXT 409
broj: 8-9
     
Vaclav Barchanek
Slavenska šumarska zajednica.     PDF    TXT 544
Zapisnik prve sjednice Upr. odb. Beogradske podružnice     PDF    TXT 550
Predlog zakona o organizaciji Min. šuma i njegove spoljne službe     PDF    TXT 553
broj: 10
     
Slavenska šumarska zajednica (Sastanak delegacija na lađi »Triglav«)     PDF    TXT 617
Zapisnik 56 (XI) red. skupštine na Sušaku     PDF    TXT 617
Rezolucija u predmetu zakona o likvidaciji agrarne reforme     PDF    TXT 623
Pravilnik za osnivanje i rad podružnica JŠU     PDF    TXT 632
broj: 12
     
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF    TXT 746
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF    TXT 746
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF    TXT 746
Potpore iz Kereškenijeve zaklade     PDF    TXT 746
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI
     
† Vasa Radonić, direktor šuma u Apatinu     PDF    TXT 57
† Jaroslav Kibic     PDF    TXT 58
broj: 5
     
Ing. Anić
† Grga Ratković.     PDF    TXT 316
Uredn.
† Ing. Hugo Sacher.     PDF    TXT 316
broj: 6
     
D. Hradil
† Bogoslav Hajek.     PDF    TXT 401
P. R.
† Ing. Hugo Sacher.     PDF    TXT 403
† Radislav Kojić     PDF    TXT 405
broj: 7
     
Podružnica JŠU Ljubljana
† Vinko Travirka.     PDF    TXT 484
† Aleksandar Ugrenović     PDF    TXT 485
broj: 11
     
ing. Anić
† Ing. Nazarije Purger.     PDF    TXT 688
broj: 1
     
 
LITERATURA a) Domaća
     
Dr. R. Vuković
Kako i čime se brani g. prof. Dr. Petar Đorđević.     PDF    TXT 33
Prof. Petračić
Dr. Josip Balen: Naš goli krš.     PDF    TXT 49
J. Borošić
Zbornik šumarskih zakona i propisa.     PDF    TXT 50
broj: 2
     
Dr. Petrović
Inž. LJub. Marković: Šume i šumarstvo našeg Juga.     PDF    TXT 121
Čeovićev lovački kalendar za 1932.     PDF    TXT 125
broj: 3
     
Ing. Anić
Dr. M. Radotić: Komasacije u Sremu i njihov narodno-privredni značaj.     PDF    TXT 191
broj: 4
     
Ing. M. Manojlović
Prof. Dr. Đuro Nenadić: Istraživanje prirasta hrasta lužnjaka u šumi »Žutici«.     PDF    TXT 259
broj: 6
     
Šumsko gospodarstvo imovnih opština     PDF    TXT 390
Autorov ispravak gornjeg prikaza     PDF    TXT 391
broj: 8-9
     
Ing. Z. Turkalj.
Prof. Dr. M. Marinović: Privredni značaj lova u Jugoslaviji.     PDF    TXT 537
Prof. Dr. Đuro Nenadić
Uputstva za uređivanje državnih šuma.     PDF    TXT 538
Ing. J. Waszner
Otvoreno pismo gosp. Ing. Stjepanu Šuriću.     PDF    TXT 563
broj: 10
     
Prof. V. Škorić
Dr. A. Ugrenović: Iskorišćavanje šuma. II. dio. Tehnologija drveta.     PDF    TXT 606
Prof. Nenadić
Dr. Inž. Ž. Midetić: Opšti pogled na šumarstvo Moravske banovine.     PDF    TXT 607
broj: 11
     
Prof. Dr. M. Marinović
Privredni značaj lova u Jugoslaviji. (Odgovor na kritiku ing. Z. Turkalja).     PDF    TXT 679
I. Panov
Ing. J. Popović: Leptir duvna. Ing. B. Babić: Liparis monacha.     PDF    TXT 683
broj: 12
     
Ing. M. Anić
Nenadićev šum.-lov. kalendar za 1933. god.     PDF    TXT 747
Drag. D. Veseli: Katekizam o šum. botanici     PDF    TXT 748
broj: 1
     
 
LITERATURA b) Strana
     
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF    TXT 51
Revue des Eeaux et Forest     PDF    TXT 51
Svenska skogvardsforeningens Tidskrift     PDF    TXT 52
Revista padurilor     PDF    TXT 52
Acta forestalia fennica     PDF    TXT 52
Gorski pregledi     PDF    TXT 53
Silva Mediterranea     PDF    TXT 59
broj: 2
     
Dr. Ž. Miletić .
A. Schaeffer, A. Gazin i A. D´Alverny: Sapinieres.     PDF    TXT 118
Ing. M. Anić
Inž. Metodi Ruskov.: Sastav, rastež i vzobiovlenie na džboviti i bukovi gori v Istočna Stara-planina.     PDF    TXT 125
broj: 3
     
Ing. Anić
K. Mauve: Über Bestandesaufbau; Zuwachsverhältnisse und Verjüngung im Galicischem Karpathen-Urwald.     PDF    TXT 188
Ing. Anić
Dr. F. Raab: Die deutsche forstwirtschaft im Spiegel der Reichsstatistik.     PDF    TXT 191
broj: 5
     
Ing. Anić
Lesnicka prace.     PDF    TXT 314
Ing. Anić
Tharandter forstliches Jahrbuch.     PDF    TXT 314
Ing. Anić
Centralblatt für das gesamte Forstwessen.     PDF    TXT 314
Ing. Anić
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen.     PDF    TXT 315
Ing. Anić
Forstarchiv.     PDF    TXT 316
broj: 6
     
Prof Dr. Balen
Ing. J. Konšel: Stručny nästin tvorby a pesteny lesü v biologičkem poneti.     PDF    TXT 387
broj: 7
     
Dr. Ž. Miletić
V. Stojanov: Prilog proučavanju bukovih šuma u centralnom Balkanu.     PDF    TXT 430
broj: 10
     
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen .     PDF    TXT 613
broj: 11
     
Novo djelo o klizinama i žičarama     PDF    TXT 684
broj: 12
     
Annales de l´ecole nation. des eaux et forets, IV/1     PDF    TXT 753
Annales de l´ecole nation. des eaux et forets, IV/1     PDF    TXT 753
Ing. Anić.
Allgem. Forst, u. Jagdzeitung.     PDF    TXT 755
 
LIČNE VIJESTI
     
† Ing. M. Puk     PDF    TXT 759

                UNDER CONSTRUCTION