godište: 1931    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1931 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 3
     
 
BOTANIKA — UZGOJ ŠUMA — POŠUMLJAVANJE
     
Ing. T. Španović
Meke ili ritske šume u Podunavlju.     PDF    TXT 92
broj: 9
     
Ing. Z. Vajda
Dendrogeografska istraživanja.     PDF    TXT 404
broj: 1
     
 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA
     
Ing. A. Panov
Lovna stabla, njihova uloga i upotreba.     PDF    TXT 16
broj: 2
     
Ing. D. Novković
Gdje treba tražiti uzročnike sušenja šuma u Bosni.     PDF    TXT 59
broj: 3
     
Ing. R. Kolaković
Iz borbe protiv potkornjaka u bosanskim četinjastim šumama.     PDF    TXT 85
broj: 7
     
Ing. Ž. Kovačević
Gubar i hrastove šume.     PDF    TXT 312
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA STATISTIKA I POLITIKA
     
Ing. Stj. Kanoti.
Mali šumski posjedi Hrvatskog Zagorja.     PDF    TXT 1
broj: 2
     
Dr. Gj. Nenadić
O suštini krize u trgovini drvom.     PDF    TXT 45
Ing. R. Pipan.
Dioba krajiških zemljišnih zajednica.     PDF    TXT 63
broj: 8
     
Dr. Gj. Nenadić
Napomene pravilniku o odštetama za eksproprisane šume.     PDF    TXT 353
broj: 9
     
Ing. J. Jelenić
O zemljišnim zajednicama.     PDF    TXT 401
broj: 11
     
Ing. M. Manojlović
Revizija dugoročnih šumskih ugovora u 1929/30 godini.     PDF    TXT 528
Ing. S. Baranac
Šumsko zadrugarstvo.     PDF    TXT 544
broj: 12
     
Erik Thorell
Metoda i važniji rezultati statističke procjene šuma u Švedskoj.     PDF    TXT 645
broj: 4
     
 
UPORABA ŠUMA — TEHNOLOGIJA
     
Dr. Ž. Miletić
Kvalifikacija drveta.     PDF    TXT 178
broj: 1
     
 
PROMETNA SREDSTVA
     
Ing. J. Mihevc.
O regulaciji trenja kod otpreme deblovine i trupaca u drvenom točilu.     PDF    TXT 11
broj: 2
     
Dr. S. Filipović
Taljuge, vozila za drva.     PDF    TXT 69
broj: 6
     
Ing. R. Fantoni
Traktor puzavac u šumarstvu.     PDF    TXT 257
broj: 8
     
 
DENDROMETRIJA
     
LJ. V. Maletić
Premer šumskih sastojina pomoću slobodno izabranih predstavnika     PDF    TXT 359
Dr. A. Levaković
O grupisanju sastojine oko slobodno izabranih primjernih stabala.     PDF    TXT 368
broj: 12
     
Ing. LJ. Marković
Beleške iz slavonskih šuma.     PDF    TXT 627
Dr. A. Levaković
O debljino-visinskim skupinama u dendrometriji.     PDF    TXT 672
broj: 7
     
 
PROCJENA I UREĐIVANJE ŠUMA — BIOMETRIKA
     
Dr. Ž. Miletić
Smrekova prašuma binomske strukture na Vel. Vitorozi.     PDF    TXT 305
broj: 10
     
Dr. D. Petrović
O procentu pokazivaču.     PDF    TXT 463
Dr. D. Petrović
Uređenje lisničkih šuma.     PDF    TXT 471
broj: 5
     
 
RAZNO
     
Ing. M. Anić
O šumarstvu Rumunjske.     PDF    TXT 230
broj: 7
     
Ing. V. Strepački
O rentabilitetu odvodnjavanja bara u slavonskim šumama.     PDF    TXT 308
broj: 9
     
Ing. V. Strepački
Odvodnjavanje bara u slavonskim šumama sa biološkog gledišta.     PDF    TXT 408
Ing. Cv. Božić
Državna gozdna uprava v Dravski banovini.     PDF    TXT 410
broj: 12
     
Inž. V. Delić
Šumarstvo Velike Britanije.     PDF    TXT 641
broj: 1
     
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA
     
Jugoslavensko tržište drveta: tečajevi zagrebačke burze     PDF    TXT 21
broj: 12
     
Uspjeh dražbe kod Brodske imovne općine     PDF    TXT 696
broj: 7
     
 
UZGOJ ŠUMA
     
Ing. M. Anić
O proređivanju šuma u šumskoj upravi Draganec.     PDF    TXT 319
broj: 11
     
Ing. M. Pećina
Pošumljavanje goleti Južne Srbije.     PDF    TXT 575
broj: 3
     
 
OBRANA ŠUMA
     
N. Anitas
Još o kozama.     PDF    TXT 125
broj: 5
     
Ing. S. Omanović
Ovogodišnja borba protiv potkornjaka na četinjastim stablima.     PDF    TXT 241
broj: 1
     
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
J. Jušteršič.
Novi zakon o šumama. Osvrt na V. deo.     PDF    TXT 22
Ing. Z. Turkalj
A što je sa lovačkim osobljem.     PDF    TXT 24
broj: 2
     
Ing. M. Anić
Oko revizije dugoročnih ugovora.     PDF    TXT 74
broj: 3
     
Zakon o dopuni Zakona od 25. aprila 1894. god. o uređenju zemljišnih zajednica     PDF    TXT 137
Zakon o eksekutivnoj naplati šumskih šteta i kazna za šumske krivice     PDF    TXT 138
Rezolucija o rješavanju šumarsko-gospodarskog problema «u kraškom području Savske banovine     PDF    TXT 139
broj: 4
     
Ing. J. Batić.
Organizacija šumske uprave i administracije.     PDF    TXT 187
Izmene pravilnika o primeni zakona o zaštiti domaće drvarske industrije     PDF    TXT 201
Izmene pravilnika o primeni zakona o zaštiti domaće drvarske industrije     PDF    TXT 201
Sedišta sreskih šumarskih referenata     PDF    TXT 202
broj: 5
     
Ing. M. Anić
Anketa o krizi drvne industrije.     PDF    TXT 237
Ing. M. Anić
Anketa o krizi drvne industrije.     PDF    TXT 237
broj: 6
     
Sukob nadležnosti između upravne i sudske vlasti.     PDF    TXT 275
broj: 7
     
Sudovi za ograničavanje državnih šuma     PDF    TXT 343
broj: 8
     
Pravilnik o visini i načinu isplate odštete za eksproprisane šume i o odnosnom postupku.     PDF    TXT 390
Pravilnik o visini i načinu isplate odštete za eksproprisane šume i o odnosnom postupku.     PDF    TXT 390
broj: 10
     
Ing. Petar Rohr
Zakon o likvidaciji agrarne reforme na velikim posedima.     PDF    TXT 477
broj: 11
     
Insp. J. Gorničić
Carinska i prometna politika i dumping na drvnom tržištu.     PDF    TXT 553
broj: 12
     
Uredba o prinadležnostima u naturi državnih službenika građanskog reda.     PDF    TXT 695
broj: 1
     
 
NASTAVA I ISPITI
     
Državni ispit šumarskih činovnika treće kategorije     PDF    TXT 26
broj: 7
     
Državni stručni ispit za šumarsku službu     PDF    TXT 343
broj: 8
     
Ispit za administrativnu kancelarijsku službu III. kategorije u šumarskoj struci . .     PDF    TXT 397
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnici sjednica Upravnog odbora J. Š. U.     PDF    TXT 27
Iskazi uplate članarine     PDF    TXT 37
broj: 3
     
Iz Udruženja studenata šumarstva. Plesno veče.     PDF    TXT 144
Mirovinska zaklada Kraj. imovnih općina     PDF    TXT 151
broj: 4
     
Raspis natječaja J. Š. U. za Svetosavske nagrade     PDF    TXT 191
Raspis natječaja J. Š. U. za Svetosavske nagrade     PDF    TXT 191
S. R. B.
Skupština Podružnice J. Š. U. u Beogradu.     PDF    TXT 198
Predstavka J. Š. U. gosp. ministru šuma i rudnika ing. Z. Srnecu u predmetu namjeravanih revizija zakona o šumama     PDF    TXT 200
broj: 5
     
Poziv članovima J. Š. U. na ekskurziju kroz poduzeće Šipad     PDF    TXT 246
Zapisnik I. sednice Upravnog odbora Beogradske Podružnice J. U. Š.     PDF    TXT 248
broj: 6
     
Predstavka J. Š. U. u predmetu projekta zakona o konačnoj likvidaciji agrarnih odnosa     PDF    TXT 286
Predstavka J. Š. U. u predmetu projekta zakona o konačnoj likvidaciji agrarnih odnosa     PDF    TXT 286
Predstavka J. Š. U. u predmetu deputatnog ogrijeva i zemljišta drž. šum. službenika     PDF    TXT 295
broj: 7
     
Natječaj za stipendije dvojici slušača šumarstva     PDF    TXT 347
Ekskurzija članova J. Š. U. kroz područje Šipada     PDF    TXT 347
broj: 8
     
Poziv gg. članovima J. Š. U. na uplatu članarine.     PDF    TXT 389
broj: 10
     
Spomenica J. Š. U. podružnice u Ljubljani u predmetu Zakona o likvidaliji agrarne reforme     PDF    TXT 503
broj: 11
     
Zapisnik 55-te odnosno X-te glavne redovite godišnje skupštine J. Š. U. u Skoplju 1931.     PDF    TXT 597
Ispravci podružnice J. Š. U. u Beogradu     PDF    TXT 619
broj: 12
     
Ispravci     PDF    TXT 694
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI
     
ing. J. Metlaš
† Jovan Stanić, † Jovan Matić     PDF    TXT 39
broj: 2
     
D. H.
† Dragutin Lasman.     PDF    TXT 79
D. H.
† Josip Grünwald.     PDF    TXT 81
U.
† Rikard Schmidinger.     PDF    TXT 81
broj: 3
     
N.
† Ivan Spurny.     PDF    TXT 147
Promjene u službi     PDF    TXT 147
broj: 5
     
D. Hradil
† Gustav Pexider-Srića.     PDF    TXT 250
D. Hradil
† Eduard Malbohan.     PDF    TXT 252
broj: 6
     
Ing. M. Markić
† Ivan Murgić.     PDF    TXT 298
D. Hradil
† Jovan Lazić.     PDF    TXT 299
D. Hradil
† Dragutin Kubović.     PDF    TXT 300
broj: 7
     
Jov. M. Jekić
Živan Živanović.     PDF    TXT 344
broj: 8
     
Dr. Đ. J.
† Milan M. Jovanović.     PDF    TXT 386
D. H.
† Ing. Ignacije Pelhan.     PDF    TXT 387
broj: 9
     
D. Hradil
† Ivan Draženović.     PDF    TXT 441
broj: 11
     
D. Hradil
† Karmelo Zajc.     PDF    TXT 622
broj: 12
     
D. Hradil
† Milan Grozdanić.     PDF    TXT 691
D. Hradil
† Krešimir Stanisavljević.     PDF    TXT 692
Ing. M. Anić
† Petar Petrović.     PDF    TXT 693
Ing. M. Anić
† Petar Petrović.     PDF    TXT 693
broj: 2
     
 
RAZNO
     
Insp. J. Gorničić
Jugoslovensko-njemački željeznički savez i Rumunjska.     PDF    TXT 75
broj: 3
     
L.
Književne nagrade internacionalnog instituta za agrikulturu.     PDF    TXT 124
broj: 5
     
Ing. M. Anić
Poljaci o našim šumama.     PDF    TXT 242
Izvještaj o dražbi koža od divljači dne 13. i 14. aprila 1931. u Ljubljani     PDF    TXT 243
Izvještaj o dražbi koža od divljači dne 13. i 14. aprila 1931. u Ljubljani     PDF    TXT 243
broj: 7
     
J. Šafar
Ekskurzija studenata šumarstva u Zagrebu god. 1930.     PDF    TXT 327
Promjene u organizaciji     PDF    TXT 343
Ing. J. Stanimirović
Šume u ratnim prilikama.     PDF    TXT 348
Ing. J. Stanimirović
Šume u ratnim prilikama.     PDF    TXT 348
broj: 8
     
Jov. M. Jekić
Nešto iz vegetacije šumskog drveća.     PDF    TXT 381
broj: 9
     
N. Simić
Predavanje iz šumarstva "preko radia".     PDF    TXT 429
broj: 11
     
Boravak Prof. H. Perrina u našoj državi     PDF    TXT 567
Dr. Petrović
Šume i šumska privreda u Južnoj Srbiji. Predavanje održano na glavnoj skupštini J. Š. U. u Skoplju 1931.     PDF    TXT 567
Ing M. Pećina
Pošumljavanje goleti Južne Srbije.     PDF    TXT     HR 575
Inž. J. Rugole
Opšte prilike šumarstva Južne Srbije s osobitim obzirom na iskorišćavanje suvata.     PDF    TXT     HR 580
broj: 2
     
 
LITERATURA a) Domaća
     
L.
Lovački kalendar za godinu 1931.     PDF    TXT 77
Prof. Dr. A. Ugrenović: Iskorišćavanje šuma     PDF    TXT 78
Veliki ilustrovani almanah „Vode i ribe Jugoslavije"     PDF    TXT 78
broj: 3
     
Dr. Josifović: Biljna patologija     PDF    TXT 133
Prof. Dr. A. Petračić: Uzgajanje šuma, II. dio.     PDF    TXT 133
broj: 4
     
L.
Josip Heckner: Praktične kubične tablice za premjeru drva u okruglom stanju.     PDF    TXT 191
broj: 5
     
L.
Dr. Mih. Gradojević : Metode za biološko ispitivanje sredstava protiv šljivine štitaste vaši (Eulecanium corni) i drugih predstavnika porodice Coccidae-a     PDF    TXT 245
Ing. J. Sučić
Šumsko-poljoprivredni kalendar za godinu 1931.     PDF    TXT 245
broj: 8
     
Ekonomist     PDF    TXT 385
Ekonomist     PDF    TXT 385
Agronomski glasnik     PDF    TXT 385
Zadrugarstvo.     PDF    TXT 385
Narodna Šuma. Članci u prvom polugodištu 1931.     PDF    TXT 399
broj: 10
     
Dr. R. Vuković
Dr. Petar Đorđević: Anatomska grada drveta.     PDF    TXT 485
broj: 11
     
Dr. P. Đorđević
Dr. Roko Vuković i njegova kritika.     PDF    TXT 556
Ing. M. Anić
Glasnik za šumske pokuse 3.     PDF    TXT 566
broj: 12
     
Ing. M. Anić
Prof. Dra. Gj. Nenadića šumarsko-lovački kalendar za g. 1932.     PDF    TXT 687
broj: 1
     
 
LITERATURA b) Strana
     
Ing. M. Anić
Verhandlungen des internationalen Kongresses forstlicher Versuchsanstalten 1929.     PDF    TXT 25
broj: 2
     
Dr. A. Ugrenović
Novi francuski udžbenik o uređivanju šuma od Pardé-a (Traité praetique d´ aménagement des forets).     PDF    TXT 77
L´ Alpe     PDF    TXT 79
broj: 3
     
Ing. Z. Vajda
Dr. Alfred Dengler: Waldbau auf ökologischer Grundlage.     PDF    TXT 131
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen     PDF    TXT 134
Tharandter forstliches Jahrbuch     PDF    TXT 134
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF    TXT 134
Centralblatt für das gesamte Forstwesen     PDF    TXT 135
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung     PDF    TXT 135
Revue des Eaux et Forets     PDF    TXT 136
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF    TXT 136
Revista padurilor     PDF    TXT 136
Ing. M. Anić
Annales de l´ école nationale des eaux et de la station de recherches et expériences forestieres.     PDF    TXT 137
broj: 4
     
Dr. Ž. Miletić
Pol Gemeling: Veliki ekonomisti.     PDF    TXT 190
broj: 6
     
Dr. Ž. Miletić
L. Pardé: Traité pratique d´Aménagement des Forets.     PDF    TXT 277
Dr. Ž. Miletić
Inž. Miodrag Novaković: Racionalizacija (naučna organizacija rada).     PDF    TXT 279
broj: 7
     
Dr. Ž. Miletić
Dr. K. M. Müller: Aufbau, Wuchs und Verjüngung Südosteuropäiseher Urwälder.     PDF    TXT 328
Dr. Ž. Miletić
Nâvrh instrukce pro lesni hospodârské zarizeni v podniku čsl. statni lesy a statky (Projekat instrukcije za uređivanje šum. gosp. u čslov. šumama i dobrima).     PDF    TXT 335
broj: 8
     
Lesnicka Prace     PDF    TXT 381
Forstarchiv     PDF    TXT 381
Svenska Skogsvardsforemngens Tidskrift     PDF    TXT 382
broj: 9
     
Ing. M. Anić
Beissner-Fitschen: Handbuch der Nadelholzkunde.     PDF    TXT 432

                UNDER CONSTRUCTION