godište: 1930    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1930 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 4
     
 
BOTANIKA - UZGOJ ŠUMA - POŠUMLJAVANJE
     
Dr. A.Petračić
Zaštita biljaka prije sadnje.     PDF    TXT 161
broj: 9-10
     
J. Šušteršić
Bukva u Gorskom kotara.     PDF    TXT 408
broj: 1
     
 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA
     
Dr. A. Petračić.
Sušenje naših hrastika i nova naša šum. politika.     PDF    TXT 10
broj: 3
     
Mil.Manojlović i LJ. Marković
Sušenje naših hrastika i nova naša šum. politika.     PDF    TXT 125
broj: 7
     
Ing. J. Batić
Sušenje jelovih i smrekovih šuma u Lici.     PDF    TXT 345
broj: 9-10
     
Ing. S. Omanović
Obrana jelovih šuma od potkornjaka.     PDF    TXT 418
broj: 11
     
P. Bambulović
Sušenje četinjavih šuma u Bosni.     PDF    TXT 446
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Osvrt na minulu godinu     PDF    TXT 1
broj: 2
     
Ing. V. Čmelik
Prilikom donošenja zakona o šumama.     PDF    TXT 78
broj: 5
     
Todor Gjurgjić
Delokrug i rad šumske uprave.     PDF    TXT 225
broj: 9-10
     
Ing. L. Petrović
Regulisanje valuge i iskorištavanje šuma.     PDF    TXT 415
broj: 11
     
Dr. Gjuro Nenadić
Dioba zemljišnih zajednica.     PDF    TXT 437
broj: 4
     
 
UPORABA ŠUMA — TEHNOLOGIJA
     
Dr. N. Neidhardt
Pokušaj teorijsko-financijkog razmatranja o smolarenju.     PDF    TXT 173
broj: 6
     
 
DENDROMETRIJA
     
Dr. A. Levaković
Zakon o prenošenju pogrešaka u novom svjetlu.     PDF    TXT 265
Ing. M. Stefanović
Geometrijska interpretacija grešaka pri računanju kubature trupaca.     PDF    TXT 285
broj: 8
     
N. Abakumov
Zakon o prenošenju pogrešaka u novom svjetlu.     PDF    TXT 378
Dr. Antun Levaković
O srednjoj pogreški sume.     PDF    TXT 379
broj: 11
     
LJ. V. Maletić
Premer šumskih sastojina pomoću slobodno izabranih predstavnika.     PDF    TXT 451
broj: 12
     
Dr. Antun Levaković
Kubisanje sastojina pomoću slobodno izabranih primjernih stabala.     PDF    TXT 492
broj: 1
     
 
PROCJENA I UREĐIVANJE ŠUMA, BIOMETRIKA
     
Dr. Ž. Miletić
Istraživanja o strukturi bukovih sastojina karaktera prašume.     PDF    TXT 2
broj: 5
     
Dr. Gj. Nenadić
O produktivnim faktorima i rentabilitetu šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 209
broj: 12
     
Dr. Ž. Miletić
Gospodarsko značenje sastojina karaktera prašume i postupak s njima.     PDF    TXT 495
broj: 1
     
 
RAZNO
     
V. Bosiljević
Ekskurzija zagreb. studenata šumarstva u naše istočne šume.     PDF    TXT 12
broj: 3
     
Ing. J. Urbas
Narodnogospodarski in socijalni pomen kmetskih gozdov v Mariborski oblasti.     PDF    TXT 133
broj: 6
     
Josip Gorničić
O otpremi robe i drva željeznicom.     PDF    TXT 288
broj: 8
     
D. Milovanović
Šume i šumarstvo u Rusiji.     PDF    TXT 362
broj: 9-10
     
Dr. Gj. Nenadić
Sedamdesetgodišnjica prof. Dr. Endresa.     PDF    TXT 397
broj: 1
     
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA
     
Jugoslavensko tržište drveta: tečajevi zagrebačke burze     PDF    TXT 20
broj: 2
     
Dr. N. N.
Prerada drveta u hranu.     PDF    TXT 89
broj: 4
     
Š. Peručić
Zasebne uzance za trgovanje drvetom.     PDF    TXT 182
broj: 1
     
 
ZAKONODAVSTVO,POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
Šumske afere. Presuda Državnog Saveta.     PDF    TXT 31
broj: 4
     
Ing. Jos. Ambrinac
Dražbene maloprodaje.     PDF    TXT 182
Ing. J. Batić
Propadanje golemih vrednosti narodnog imetka.     PDF    TXT 184
Zakon o suzbijanju zaraze od šum. štetočina     PDF    TXT 194
broj: 5
     
Zakon o šumama — izdavanje kompletnog izdanja     PDF    TXT 251
Stručni ispiti šumarskih činovnika I. kat.     PDF    TXT 252
broj: 7
     
P. Bambulović
Djelokrug i rad šumske uprave.     PDF    TXT 349
broj: 8
     
Ing. T. Gjurgjić
Delokrug i rad šumske uprave.     PDF    TXT 385
broj: 12
     
NENADIĆ, Đuro
Paša koza u šumama. Stručno mišljenje profesora unizerziteta u Zagrebu povodom naumljene revizije § 33. zakona o šumama     PDF    TXT 503
broj: 2
     
 
UZGOJ ŠUMA
     
Ing. S. Omanović
O kultivisanju šikara.     PDF    TXT 82
broj: 8
     
Janko Šušteršić
Notice u pogledu osnivanja i njegovanja kestenovih i orahovih sastojina.     PDF    TXT 383
 
OBRANA ŠUMA
     
Ing. M. Anić
Pojava gusjenica gubara i četnjaka u istočnom dijelu šuma zagrebačke okolice.     PDF    TXT 383
broj: 12
     
Ing. M. Anić
Paša koza i šume na otoku Kipru.     PDF    TXT 510
S. Baranac
Borba protiv korova u šumskim rasadnicima.     PDF    TXT 511
broj: 1
     
 
NASTAVA
     
S. Baranac
Lugarske škole u Srbiji od Ujedinjenja do danas.     PDF    TXT 21
broj: 4
     
 
IZLOŽBE
     
Svedržavna šumarska i lovačka izložba u Ljubljani.     PDF    TXT 193
broj: 5
     
Fotografski natječaj     PDF    TXT 246
broj: 6
     
Ing. Rustija
Na sudjelovanje.     PDF    TXT 304
broj: 7
     
Šumarsko-lovačka izložba u Ljubljani     PDF    TXT 353
Šumarsko-lovačka izložba u Ljubljani     PDF    TXT 353
broj: 11
     
Ing. M. Anić
Šumarsko-lovačka izložba u Ljubljani.     PDF    TXT 458
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnici sjednica Upravnog odbora JŠU.     PDF    TXT 41
Iskazi uplate članarine     PDF    TXT 45
Potpore iz Kereškenijeve zaklade     PDF    TXT 45
broj: 3
     
Pravila JŠU     PDF    TXT 141
Iz udruženja studenata šumarstva. Plesno veče.     PDF    TXT 151
broj: 4
     
Mirovinska zaklada činovnika Krajiš. Im. općina     PDF    TXT 190
broj: 5
     
Odgovori Ministarstva šuma na rezolucije Udruženja     PDF    TXT 250
Odgovori Ministarstva šuma na rezolucije Udruženja     PDF    TXT 250
broj: 11
     
Zapisnik 54. glavne god. skupštine u Ljubljani     PDF    TXT 467
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI
     
piše Dr. Nenadić Gjuro
† Dr. Juraj Vrbanić     PDF    TXT 16
Promjene u službi     PDF    TXT 47
broj: 3
     
Ing. Šivic
† Henrik Schollmayer Lichtenberg     PDF    TXT 139
Jedna 25-godišnjica     PDF    TXT 139
broj: 4
     
† Ing. Vilim Putick     PDF    TXT 195
† August Ružička.     PDF    TXT 196
† August Ružička.     PDF    TXT 196
broj: 5
     
L. Krišković
† Bela Maier     PDF    TXT 261
L. Krišković
† Bela Maier     PDF    TXT 261
Ž. Simunović
† Jovan Mihajlović     PDF    TXT 261
broj: 7
     
Ing. S. Ferenčić
† Majer Mirko     PDF    TXT 357
broj: 8
     
† Gašo Vac     PDF    TXT 390
broj: 9-10
     
† Ivan Majstorović.     PDF    TXT 432
broj: 11
     
I. Tropper
† Vjenceslav Siruček     PDF    TXT 464
† Josip Havas     PDF    TXT 465
broj: 12
     
D. Hradil
† Makso Brauzil     PDF    TXT 517
broj: 5
     
 
RAZNO
     
Ing. R. Marković
Socijalno-nacionalna važnost šumarstva. Predavanje,održano 27. X. 1929 u Olovu — Bosna.     PDF    TXT 252
broj: 9-10
     
Ing. Kolibaš
Prodaja vlastelinstva virovitičkog i sudjelovanje brodske imovne općine kod te prodaje.     PDF    TXT 424
broj: 12
     
Jugosl. šumarska i drvarska literatura pred inostranstvom.     PDF    TXT 506
Ing. L. Jakovljev
Sa prakt. šum. konferencije u Skoplju.     PDF    TXT 507
broj: 1
     
 
LITERATURA a) Domaća
     
Ing. A. Perušić
Dr. Josip Balen: O proredama     PDF    TXT 25
broj: 2
     
Josip Heckner: Manuali za poslove u šumarstvu .     PDF    TXT 89
broj: 4
     
Dr. Ž. Miletić
Dr. Ugrenović: Zakoni i propisi o šumama i pilanama.     PDF    TXT 185
Ing. Anić
Dr. P. Đorđević: Bolest slavonskih hrastova Ceratostomella merolinensis.     PDF    TXT 185
Südslawischer Holzwirt     PDF    TXT 188
broj: 5
     
A. Stebutt: Lehrbuch der allgemeinen Bodenkunde     PDF    TXT 244
A. Stebutt: Lehrbuch der allgemeinen Bodenkunde     PDF    TXT 244
broj: 6
     
Spomenica Gospodarsko-šumarskog fakulteta u Zagrebu 1919—1929     PDF    TXT 299
Ekonomist     PDF    TXT 301
broj: 7
     
Dr. N. N
Dr. D. Jovanović: Mehanička prerada drveta.     PDF    TXT 351
broj: 8
     
Dr. Petar Đorđević: Anatomska građa drveća.     PDF    TXT 386
J. Heckner: Šumsko-odštetni cenovnik za šume Savske banovine     PDF    TXT 387
J. Heckner: Šumsko-odštetni cenovnik za šume Savske banovine     PDF    TXT 387
broj: 9-10
     
Ing. M. Anić
Dr. M. Marinović: Privredni značaj lova u Jugoslaviji.     PDF    TXT 431
broj: 11
     
Dr. N. N.
Prof. D. Veseli: Katekizam o izmjeri zemljišta.     PDF    TXT 463
Ing. V. Setinski: Neue Grundlagen der Lehre über Dränungen.     PDF    TXT 464
broj: 12
     
Ing. M. Anić
Dr. Gj. Nenadić: Šum. lovački kalendar za 1931. god.     PDF    TXT 512
Ing. M. Anić
Dr. J. Balen i Dr. S. Sagadin: Zakon o šumama s tumačem,uredbama i pravilnicima.     PDF    TXT 513
broj: 1
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
Acta forestalia fennica 33.,34.     PDF    TXT 28
Revue des Eaux et Forets     PDF    TXT 28
Lesnicka Prace     PDF    TXT 28
Sylwan     PDF    TXT 29
Revista Padurilor     PDF    TXT 29
L´ Alpe.     PDF    TXT 29
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF    TXT 29
Tharandter forstliches Jahrbuch     PDF    TXT 29
Zeitschrift für Forst und Jagdwesen     PDF    TXT 29
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF    TXT 29
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung     PDF    TXT 29
Centralblatt für das gesamte Forstwesen     PDF    TXT 30
Izvestil Leningradskogo Lesnogo Instituta .     PDF    TXT 30
Gorski Pregled.     PDF    TXT 30
broj: 2
     
Dr. N. N.
Taraškević : Tehnika lesoustro-itelnmh rabot.     PDF    TXT 83
Dr. N. N.
Yrjö Ilvessalo: Les Forets de la Finlande.     PDF    TXT 85
G. Delevoy: La Question forestiere au Katanga.     PDF    TXT 86
K. Kostka: Busola kao visinomjer     PDF    TXT 87
K. Kostka: Busola kao visinomjer     PDF    TXT 87
Trudi po lesnomu opitnomu delu     PDF    TXT 88
broj: 4
     
A. Panov
Naumenko: Usihanie duba v Šipovom lesu.     PDF    TXT 186
Erdészeti Kisérletek     PDF    TXT 188
Erdészeti Kisérletek     PDF    TXT 188
Meddelanden fran Statens Skogsförsöksanstalt .     PDF    TXT 188
Meddelanden fran Statens Skogsförsöksanstalt .     PDF    TXT 188
broj: 5
     
Anuales đe l´Ecole Nationale des Eaux et Forets.     PDF    TXT 244
Anuales đe l´Ecole Nationale des Eaux et Forets.     PDF    TXT 244
broj: 6
     
Dr. Ž. Miletić
Dr. Christof Wagner: Lehrbuch der theoretischen Forsteinrichtung.     PDF    TXT 292
Dr. Ž. Miletić
Dr. Christof Wagner: Lehrbuch der theoretischen Forsteinrichtung.     PDF    TXT 292
broj: 8
     
Dr. Ž. Miletić
Dr. Dannecker Karl: Der Plenterwald einst und jetzt.     PDF    TXT 385

                UNDER CONSTRUCTION