godište: 1929    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1929 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 8
     
 
BOTANIKA.
     
Dr. A. Petračić
Pridolazak bijele i žute imele na našem drveću.     PDF    TXT 316
M. Strineka
Uspijevanje jele u Zagrebačkoj gori i njena staništa.     PDF    TXT 322
broj: 4
     
 
UZGOJ ŠUMA — POŠUMLJAVANJE.
     
Dr. J. Balen
Tehnika zašumljavanja krša.     PDF    TXT 164
broj: 6-7
     
J. Šušteršić
Nešto iz uzgajanja šuma.     PDF    TXT 247
Inž. Đ. Burlakov
Način "suhih kultura" pri pošumljivanju krša i golijeti u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj.     PDF    TXT 259
broj: 12
     
Ing. S. Omanović
Pošumljavanje krša i golijeti.     PDF    TXT 493
broj: 4
     
 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA.
     
K. Franek
Babak (Lytta vesicatoria) u šumama vukovarskog vlastelinstva.     PDF    TXT 157
broj: 5
     
Inž. G. Brizgaljin
Da li su ptice uopšte korisne ili štetne šumi.     PDF    TXT 195
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA.
     
Dr. D. Nenadić
Zabrana izvoza,hrastovih pragova.     PDF    TXT 1
broj: 2
     
Dr. A. Petračić
Nada u preporod našega šumarstva.     PDF    TXT 57
Ing. A. Perušić
Krajiške imovne općine u Hrvatskoj.     PDF    TXT 58
broj: 3
     
Inž. L. Petrović
O zakonskoj zaštiti šum. površina u cilju revizije segregacija.     PDF    TXT 101
broj: 5
     
Ing. S. Omanović
K pitanju uređivanju ispaša u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 210
broj: 12
     
Prof. Dr. M. Marinović
Naša izvozna trgovina drvom i njene potrebe.     PDF    TXT 476
broj: 9-10
     
 
UPORABA ŠUMA — TEHNOLOGIJA.
     
Dr. N. Neidhardt
Količina otpatka pri obdjelavanju oblovine u »merkantilne grede«.     PDF    TXT 367
broj: 1
     
 
DENDROMETRIJA.
     
Ing. S. Šurić
Tačnost procjene sastojina pomoću primjernih ploha.     PDF    TXT 16
broj: 4
     
 
IZMJERA I PROCJENA ŠUMA.
     
Ing. M. Dereta
Omeđašivanje šuma na temelju kopija katastralnih nacrta.     PDF    TXT 147
broj: 2
     
 
RAZNO.
     
Ing. A. Perušić
O rentabilnosti bukve.     PDF    TXT 76
broj: 3
     
Ing. A. Perušić
Umjereno sastojinsku gospodarenje kod Imovnih općina.     PDF    TXT 107
Ing. R. Kolibaš
Poratno šumarstvo na području zagrebačke oblasti.     PDF    TXT 110
broj: 6-7
     
Ing. S. Frančišković
Problem rentabilnosti gospodarenja u šumama visokog krša.     PDF    TXT 252
broj: 11
     
Ing. M. Anić
Ekskurzija zagrebačkih apsolvenata šumarstva u Čehoslovačku.     PDF    TXT 438
broj: 1
     
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Jugoslavensko tržište drveta: tečajevi zagrebačke burze     PDF    TXT 29
broj: 3
     
Ing. A. Perušić
Rastu li novčane tražbine kad valuta pada.     PDF    TXT 132
broj: 2
     
 
ZAKONODAVSTVO,POLITIKA I ADMINISTRACIJA.
     
Uzgojne zaklade za djecu činovnika drž. šumarstva     PDF    TXT 93
broj: 3
     
Okružnica glede provađanja § 133. zakona o šumama od 1891.     PDF    TXT 141
Okružnica glede haračenja šuma     PDF    TXT 143
broj: 4
     
Promjena na mjestu generalnog direktora šuma     PDF    TXT 178
broj: 6-7
     
Ing. A. Perušić
Rad u samoupravi.     PDF    TXT 277
Ing. A. Perušić
Dioba imovnih općina znači propast šuma.     PDF    TXT 278
Ing. A. Perušić
Jedan od osnovnih uzroka slabom razvoju našeg šumarstva.     PDF    TXT 279
Ing. A. Perušić
Član 133. zakona o šumama od 1891. god.     PDF    TXT 280
Ing. A. Perušić
Nešto o kupoprodaji drva u šumi.     PDF    TXT 280
Pravilnik o iskorištavanju drž. šuma u režiji     PDF    TXT 304
Zakon o zaštiti domaće šum. industrije .     PDF    TXT 306
broj: 8
     
Inž. L. Petrović
Izdvajanje šume od popaše.     PDF    TXT 340
Rešidba o deputatima šum. osoblja kod političke vlasti     PDF    TXT 358
broj: 9-10
     
Ing. R. Kolibaš
Imenovanje direktora oblasnih direkcija.     PDF    TXT 412
Ing. R. Kolibaš
Potreba nadopune zakona o šumama.     PDF    TXT 414
Ing. R. Kolibaš
Budžet političkog šumarstva.     PDF    TXT 415
Ing. R. Kolibaš
Status i kretanje šum. osoblja.     PDF    TXT 416
broj: 3
     
 
GEODEZIJA.
     
Najstariji i najnoviji teodolit. šum. fakulteta u Zagrebu     PDF    TXT 128
broj: 8
     
A. Despot
Geodetsko snimanje šuma.     PDF    TXT 343
broj: 1
     
 
NASTAVA.
     
Proslava 100-godišnjice šum. visoke škole u Stockholmu     PDF    TXT 30
broj: 5
     
Pitanje naših šumarskih fakulteta     PDF    TXT 227
broj: 6-7
     
 
IZLOŽBE.
     
Šum.-lovačka izložba u Ljubljani     PDF    TXT 288
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Zapisnici sjednica Upravnog Odbora J. Š. U.     PDF    TXT 33
Zapisnici glavnih skupština Jug. Šum. Udruženja     PDF    TXT 34
Iskazi uplate članarina     PDF    TXT 49
broj: 2
     
Dvadeset i pet godina rada »Udruženja studenata šumarstva« u Zagrebu     PDF    TXT 83
Pozdravni brzojavi Kralju i Ministru prigodom 6. I. 1929.     PDF    TXT 89
Odgovori Ministarstva Šuma na rezolucije Udruženja     PDF    TXT 90
Odgovori Ministarstva Šuma na rezolucije Udruženja     PDF    TXT 90
broj: 4
     
Proslava 25-godišnjice Udruženja studenata šumarstva u Zagrebu     PDF    TXT 179
broj: 5
     
F. Radčenko
Stručna šumarska konferencija u Nikšiću.     PDF    TXT 226
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI.
     
Imenovanja,premještenja,umirovljenja     PDF    TXT 50
broj: 3
     
Ing. A. Šivic petdesetletnik     PDF    TXT 134
† Arpad Karolyi     PDF    TXT 140
† Arpad Karolyi     PDF    TXT 140
broj: 4
     
† Valentin Sacki     PDF    TXT 188
broj: 11
     
† Gašo Vac.     PDF    TXT 466
† Gašo Vac.     PDF    TXT 466
broj: 12
     
† Juraj Demetrović     PDF    TXT 512
† Emil Ferenzffy     PDF    TXT 513
broj: 5
     
 
RAZNO.
     
Dr. M. Marinović
Pismo uredništvu.     PDF    TXT 238
broj: 6-7
     
M. Jekić
Otkuda je razlika.     PDF    TXT 275
Ing. Šivic
Stara tisa — posekana.     PDF    TXT 281
Ing. P. Rohr
Pismo uredništvu.     PDF    TXT 285
broj: 11
     
Dr. N. Neidhardt
O uplivu šume na umjetnost i znanost.     PDF    TXT 450
Dr. N. Neidhardt
Sjeveroameričke sjedinjene države i šumarstvo.     PDF    TXT 450
broj: 1
     
 
LITERATURA,a) Domaća.
     
Šum.-lovački kalendar 1929. XXV. godište .     PDF    TXT 33
Poljoprivredni Glasnik     PDF    TXT 33
broj: 2
     
J. M. Jekić: Prilozi za istoriju šumarstva u Srbiji.     PDF    TXT 87
broj: 3
     
F. Erjavec: Kmetiško prašanje v Sloveniji     PDF    TXT 130
Dr. Josifović: Pepelnica i sušenje hrasta u Posavini.     PDF    TXT 131
broj: 4
     
Ing. V. Mihaldžić: Tablice za obračunavanje njemačke bačvarske robe     PDF    TXT 189
Ing. V. Mihaldžić: Tablice za obračunavanje njemačke bačvarske robe     PDF    TXT 189
Glasnik hrvatskog prirodoslovnog društva XXXIX. i XL.     PDF    TXT 189
broj: 6-7
     
Ing. Frančišković: Šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn-Taxis     PDF    TXT 281
D. Veseli: Katekizam o uporabi šuma .     PDF    TXT 286
broj: 8
     
Zasebne uzance za trgovanje drvetom. (Zagrebačke burze)     PDF    TXT 349
Zasebne uzance za trgovanje drvetom. (Zagrebačke burze)     PDF    TXT 349
Tehnički List .     PDF    TXT 350
broj: 9-10
     
Dr. Đ. Nenadić: Uređivanje šuma     PDF    TXT 417
Ekonomist     PDF    TXT 419
Ekonomist     PDF    TXT 419
Ekonomist     PDF    TXT 419
broj: 12
     
PETRAČIĆ, Andrija
Dr. J. Balen: O proredama I.     PDF    TXT 508
Ljub. Marković — M. Manojlović: Sušenje hrasta lužnjaka u šumama Hrvatske i Slavonije     PDF    TXT 508
broj: 2
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
Revue des Eaux et Forets     PDF    TXT 88
L´Alpe     PDF    TXT 88
Lesnickâ Prâce     PDF    TXT 88
Internacionalni adresar za trgovinu drvetom .     PDF    TXT 89
broj: 3
     
Sylwan     PDF    TXT 133
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF    TXT 133
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF    TXT 133
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF    TXT 133
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF    TXT 133
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF    TXT 133
Zeitschrift für Forst und Jagdwesen     PDF    TXT 133
Tharandter Forst Jahrbuch     PDF    TXT 133
Algemeine Forst und Jagdzeitung     PDF    TXT 133
broj: 4
     
Annales de la station fédéral de recherches forestieres (Suisse)     PDF    TXT 190
Annales de la station fédéral de recherches forestieres (Suisse)     PDF    TXT 190
broj: 5
     
Revista Padurilor     PDF    TXT 237
Revista Padurilor     PDF    TXT 237
Revista Padurilor     PDF    TXT 237
broj: 6-7
     
Ing. Klimesch: Forstliche Bibliographie     PDF    TXT 283
Gorski pregled     PDF    TXT 285
Gorski pregled     PDF    TXT 285
broj: 8
     
Dr. Ž. Miletić
Dr. Röhrl: Geschichtliche Entwicklung der Vorrast und Zuwachsmethoden.     PDF    TXT 345
Erdészeti Kisérletek     PDF    TXT 351
Centralblatt für das gesamte Forstwesen .     PDF    TXT 352
Centralblatt für das gesamte Forstwesen .     PDF    TXT 352
broj: 11
     
Dr. M. Marinović
Dr. Flatscher: Handbuch des Sägebetriebes.     PDF    TXT 452
broj: 12
     
Dr. Ž. Miletić
Dr. J. Kostier: Kapitalismus und Forstwirtschaft.     PDF    TXT 505
Dr. Ž. Miletić
Dr. J. Kostier: Kapitalismus und Forstwirtschaft.     PDF    TXT 505
Dr. L. Tschermak: Verbreitung d. Rotbuche in Oesterreich     PDF    TXT 509
Dr. L. Tschermak: Verbreitung d. Rotbuche in Oesterreich     PDF    TXT 509
Dr. L. Tschermak: Verbreitung d. Rotbuche in Oesterreich     PDF    TXT 509
Dr. N. Neidhardt
Gulam Rasul: Untersuchungen über die Leistungen von Fichten-Kiefern-Mischbeständen.     PDF    TXT 509

                UNDER CONSTRUCTION