godište: 1927    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1927 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Aleksandar Ugrenović
Kuda brodimo     PDF    TXT 3
Petar Manojlović
Sušenje posavskih hrastika     PDF    TXT 7
Josip Selak
Stanje naše drvne industrije     PDF    TXT 17
Ljubljanske uzance za trgovanje z lesom     PDF    TXT 20
Jugoslavensko tržište drveta     PDF    TXT 42
Anton Šivic
"Decin dan za pogozdovanje"     PDF    TXT 43
 
Društvene vijesti
     
Društvene vijesti     PDF    TXT 47
 
Sitne vijesti
     
Vlastita režija u Francuskoj. - Žutikovina kao sredstvo za bojadisanje. - Impregnovanje drveta sumporom. - Generatori na ugalj i drvo. - Internacionalni drvarski kartel.     PDF    TXT 48
broj: 9
     
Sitne vijesti     PDF    TXT 430
broj: 1
     
 
Litaratura
     
Litaratura     PDF    TXT 49
 
Lične vesti
     
Lične vesti     PDF    TXT 51
 
Pozivi i oglasi
     
Pozivi i oglasi     PDF    TXT 53
broj: 2
     
Ugrenović
O smrti Jovana Cvijića     PDF    TXT 57
Ugrenović
Jadi naše šumarske privrede     PDF    TXT 59
Dragoljub S. Petrović
Određivanje priraštaja u dubećem     PDF    TXT 67
Anton Šivic
Poplave v ljubljanski oblasti in gozdarstvo     PDF    TXT 73
Ljubivoje Golubović
Iskorištavanje šuma u Srbiji i Crnoj Gori     PDF    TXT 86
 
Judikatura
     
Judikatura     PDF    TXT 91
 
Sitne vijesti
     
Raspukline od studeni. - Grješke drveća. - Medonosno šiblje i drveće.     PDF    TXT 99
broj: 3
     
Ugrenović
Privredno zakonodavstvo i stručnjačka saradnja     PDF    TXT 113
Pera Đorđević
Uzroci sušenja naših hrastovih šuma     PDF    TXT 117
Josip Balen
Pošumljavanje krša sjetvom     PDF    TXT 122
Fjodor Radčenko
Cnethocampa pityocampa na borovim sastojinama     PDF    TXT 130
 
Praktično šumarstvo
     
August Langhoffer
Uništavanje gubara     PDF    TXT 141
August Langhoffer
Aeroplan u obrani šuma od gusjenica     PDF    TXT 141
Vojko Koprivnik
Naša željeznička mreža i šume     PDF    TXT 143
Jov. M. Jekić
Šumarstvo i šumarske prilike u Srbiji     PDF    TXT 146
 
Vesti
     
Šume Francuske. - Jedan javor 2 milijuna dinara. - Pregled šumskih rasadnika. - Šumski servituti u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 151
Šume Francuske. - Jedan javor 2 milijuna dinara. - Pregled šumskih rasadnika. - Šumski servituti u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 151
broj: 4
     
Ugrenović
Milan Turković (sa slikom)     PDF    TXT 161
Aleksandar Ugrenović
Naša šumarska politika     PDF    TXT 163
Rudolf Haša
Uređenje šuma i njegov odnos prema proizvodnji šuma     PDF    TXT 166
Ljubomir Marković
Slavonske šume njihovo gospodarenje u prošlosti i budućnosti     PDF    TXT 179
Dragoljub S. Petrović
Naseljenici i šume u okrugu topličkom     PDF    TXT 191
 
Vijesti
     
Ugrenović
Šumarski muzej     PDF    TXT 196
I posle četiri godine     PDF    TXT 199
Deetatizacija i komercijalizacija državnih poduzeća     PDF    TXT 199
Bolest bresta     PDF    TXT 201
Bolest bresta     PDF    TXT 201
broj: 5
     
Dragomir Milovanović
Tipologija u ruskom šumarstvu     PDF    TXT 224
Petar Manojlović
Uzroci sušenja naših hrastovih šuma     PDF    TXT 231
Fjodor Radčenko
Zaštita šuma u Crnoj Gori     PDF    TXT 239
 
Praktično šumarstvo
     
Dragomir Milovanović
Aero-fototaksacija     PDF    TXT 245
Ladislav Hamar
Uništavanje gubarovih jajašaca     PDF    TXT 246
broj: 6
     
Ugrenović
Nazdar – braćo Čehoslovaci     PDF    TXT 273
Aleksandar Ugrenović
Zar likvidacija šumarstva ...     PDF    TXT 275
Petar S. Mijušković
Ograničavanje šuma u južnoj Srbiji     PDF    TXT 279
Josip Balen
Podizanje šuma na kršu resurekcijom     PDF    TXT 287
 
Lovstvo
     
Zlatko Turkalj
Kako se montira rogovlje     PDF    TXT 296
 
Vijesti
     
Drvo, drveni ugalj i automobil     PDF    TXT 310
Petar Rohr
Ing. Franjo Gröger     PDF    TXT 317
broj: 7-8
     
Aleksandar Ugrenović
Privredni savjet – bez šumarstva     PDF    TXT 329
Milan Manojlović
Teorija prebiranja     PDF    TXT 332
Valentin Šacki
Pošumljavanje južne Srbije     PDF    TXT 357
Milan Knežević
Za unapređivanje lovarstva Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 369
Miodrag B. Jovanović
Ekskurzija studenata šumara beogradskog univerziteta kroz Sloveniju     PDF    TXT 375
 
Nauka i nastava
     
Petar Đorđević
Metoda istraživanja sušenja hrastovih šuma     PDF    TXT 383
Aleksandar Ugrenović
Internacijonalna šumarska liga – u Jugoslaviji     PDF    TXT 384
Braća Čehoslovaci u našoj otadžbini     PDF    TXT 386
broj: 9
     
Ugrenović
Na zbor!     PDF    TXT 401
Aleksandar Ugrenović
Šume gore ...     PDF    TXT 404
Stjepan Frančišković
Šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn Taxis u zapadnoj Hrvatskoj     PDF    TXT 409
 
Praktično šumarstvo
     
Andrija Petračić
Struganje gubarovih legla ne koristi     PDF    TXT 422
Andre Perušić
Dopunska prenosna taksa i krajiške imovne općine     PDF    TXT 423
broj: 10
     
Lazar Petrović
Nazadovanje našeg šumarstva     PDF    TXT 449
Josip Balen
Dioba gologa krša     PDF    TXT 454
Ugrenović
Još o šumskim požarevima     PDF    TXT 482
broj: 11-12
     
Narodna Odbrana i šume     PDF    TXT 501
Adolf Jošovec
Gubar u Žutici godine 1927.     PDF    TXT 517
Vojko Koprivnik
Historijat i cilj naših lovačkih organizacija     PDF    TXT 520
 
Praktično šumarstvo i nauka
     
August Langhoffer
Još o gubaru     PDF    TXT 525
 
Društvene vijesti
     
Izvještaj Jugoslavenskog šumarskog udruženja o radu u godini 1926./7.     PDF    TXT 560

                UNDER CONSTRUCTION