godište: 1926    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1926 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Ugrenović.
Na pragu pedesete.     PDF    TXT 1
Nikola Neidhardt [Zagreb]
Analiza stabla     PDF    TXT 6
Jovan Matić, nadsavetnik [Srem. Mitrovica]
Autonomija ili podržavljenje Imovnih opština     PDF    TXT 17
Ing. Franjo Sevnik [Vukovar]
Kultura crnog oraha u nas.     PDF    TXT 22
Ing. Petar Rohr [Našice]
Eksproprijacija velikog šumskog posjeda.     PDF    TXT 30
Prof. Mojo Medić [Mitrovica]
Djetao veliki i njegov život.     PDF    TXT 53
Jugoslavensko tržište drveta.     PDF    TXT 57
 
Nastava, nauka i literatura
     
Dokidanje beogradskog poljoprivrednog fakulteta.     PDF    TXT 59
Radio-telefonija i šumarstvo.     PDF    TXT 59
 
Praktično šumarstvo
     
Moderna transportna sredstva u službi iskorišćavanja šuma.     PDF    TXT 61
Davanje u zakup poduzeća Štajnbajs.     PDF    TXT 61
S. R. Baranac
Sejanje jasenovog sjemena.     PDF    TXT 62
 
Šumarska politika i uprava
     
Anketa o imovnim općinama.     PDF    TXT 62
 
Lovstvo
     
Georgije Brizgalin [Beograd]
Zaštita ptica i Zakon o lovu.     PDF    TXT 64
 
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje
     
Izvadak iz zapisnika II. sjednice JŠU     PDF    TXT 65
Pedesetogodišnjica našeg udruženja.     PDF    TXT 68
broj: 2
     
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje     PDF    TXT 142
broj: 1
     
 
Lične vijesti
     
Lične vijesti     PDF    TXT 70
 
Oglasi
     
Oglasi     PDF    TXT 72
broj: 2
     
 
Članci
     
Ing. Jovan Metlaš [Zagreb]
Naši šumarski fakulteti.     PDF    TXT 83
Ing. Ante Ružić [Maribor]
Zakon o Šumama.     PDF    TXT 104
Ljubivoje Golubović [Beograd]
Značaj šumarstva u našoj državi.     PDF    TXT 115
 
Nastava, nauka i literatura
     
Internacijonalni šumarski kongres u Rimu     PDF    TXT 133
S. R. B.
Ispiti u praktičnoj šumarskoj školi u Aleksincu.     PDF    TXT 133
I. P. I.
Ruska šumarsko-stručna literatura     PDF    TXT 137
 
Praktično šumarstvo
     
Dr. August Langhoffer
Obrana od gusjenica godine 1926.     PDF    TXT 138
 
Šumarska politika i uprava
     
Oproštene kazne     PDF    TXT 140
broj: 3
     
 
Članci
     
Ugrenović
Treći šumarski fakulteta     PDF    TXT 155
Ing. Anton Šivic
Ali je izenačenje lovskih predpisov potrebno?     PDF    TXT 159
Ing. Žarko Miletić [Zagreb]
O kontrolnim metodama uređivanja preborne šume.     PDF    TXT 167
Ing. Karlo Mahr [Belje]
Sušenje hrastovih šuma na državnom dobru Belje.     PDF    TXT 188
Rustia
Sedamdesetletnica gospoda inž. Josipa Lenarčića.     PDF    TXT 196
 
Nastava, nauka i literatura
     
Sušenje hrastovih šuma.     PDF    TXT 200
Ugrenović
Šumarski kongres u Rimu.     PDF    TXT 206
Literatura o popularizovanju šumarstva.     PDF    TXT 207
 
Jugoslavensko Šumarsko Udruženje
     
Ugrenović
Spomenica o pedeset-godišnjici Udruženja     PDF    TXT 212
broj: 4
     
 
Članci
     
Ing. Oskar Agić [Vinkovci]
Autonomija ili podržavljenje Imovnih Općina.     PDF    TXT 229
Ing. Milan Manojlović [Nansi]
Metode uređenja u teoriji i praksi.     PDF    TXT 236
Prof.dr. Đuro Nenadić
Drvena građa za kolonističke kuće.     PDF    TXT 253
 
Nauka i nastava
     
Ugrenović
Gunnar Schotte (1874.-1926.)     PDF    TXT 260
Šumarski kongres u Rimu.     PDF    TXT 260
 
Praktično šumarstvo
     
S. R. Baranac
Režijska eksploatacija u Srbiji.     PDF    TXT 262
 
Politika i uprava
     
Ugrenović
Liberalizam u šumarstvu.     PDF    TXT 264
Pravilnik o polaganju državnih i stručnih ispita     PDF    TXT 266
 
Literatura
     
Ruska šumarska literatura.     PDF    TXT 276
broj: 5
     
 
Članci
     
Na obranu časti     PDF    TXT 297
Institut za šum. istraživanja u Beogradu     PDF    TXT 298
Prof.dr. Gjuro Nenadić [Zagreb]
Nepotrošive šumske glavnice.     PDF    TXT 299
Ing. Seferović [Otok]
Štete od leda.     PDF    TXT 324
 
Nauka i nastava
     
Entomološki kongres     PDF    TXT 331
 
Literatura
     
Sušenje hrastovih šuma u Slavoniji. - O vegetaciji Piješivice u Lici. - Lesnicka Prace. - Revue des Eaux Forets. - L´ Alpe. - Poljoprivredni glasnik.     PDF    TXT 331
broj: 6
     
 
Članci
     
Ing. Zlatko Turkalj [Ogulin]
Šumsko oruđe.     PDF    TXT 353
 
Nauka i nastava
     
Internacionalni šumarski kongres u Rimu.     PDF    TXT 384
 
Literatura
     
Glasnik za šumske pokuse. - Prilog proučavanju izvoza i uvoza šuskih produkata u kraljevini S.H.S. - Šume u kraljevini S.H.S. - Italia Forestale. - Dr. N. Košanin: Nove vrste u flori Južne Srbije. - Revue des Eaux et Forets. - Lesnicka Prace.     PDF    TXT 386
 
Praktično šumarstvo
     
Inž. Valentin Šacki, Skopje
Pošumljavanje Južne Srbije     PDF    TXT 389
broj: 7
     
 
Članci
     
Ing. Anton Šivic
O vztrajnem gospodarstvu v gozdih.     PDF    TXT 417
Jovan V. Matić, nadsavetnik
Sušenje hrastovih sastojina     PDF    TXT 446
 
Literatura
     
Poljoprivredni glasnik – Slovenačka sveska. - Kroz Čehoslovačke šume. - Les Foret en Pologne. - Revue des Eaux et Forets. - L´ Alpe. - Praktično uređivanje šuma. - Regeneracion de los montes de especies de lus )Peninsula iberica). - Vorträge über die Waldwirtschaft und Forstwiessenschaft infinland. - Suomi, the land of forests. - Le pin maritime dens le sud. - Observations sur le douglas vert en Suisse.     PDF    TXT 449
Dragutin D. Veseli: Katekizam o zaštiti šuma.     PDF    TXT 451
 
Bilješke
     
Vlastita režija – u Francuskoj.     PDF    TXT 454
broj: 8-9
     
 
Članci
     
Prof.dr. A. Petračić [Zagreb]
Pomlađivanje naših hrastovih šuma je u opasnosti.     PDF    TXT 467
Inž. Živan Simunović [Beograd]
Ekonomsko i financijsko stanje Petrovaradinske Imovne Opštine.     PDF    TXT 470
Aps. šum. Branislav Begović [Zagreb]
Ekskurzija studenata šumara zagrebačkog Univerziteta kroz Liku i Primorje.     PDF    TXT 489
 
Praktično šumarstvo
     
Inž. Ivan M. Simčić
Molika (pinus peuce) u Kičevskom šum. rasadniku 1925./26. god.     PDF    TXT 510
Režim voda i šumarstvo.     PDF    TXT 511
broj: 10
     
 
Članci
     
Ugrenović
O našoj pedesetogodišnjici.     PDF    TXT 527
Ing. Adolf Jošovec [Križ]
Gubar i ostale štetočinje.     PDF    TXT 539
 
Literatura
     
Revue des Eaux et Forests. - L´ Alpe. - Lesnicka Prace. - Katekizam o zaštiti šuma. - Kađenje ćumura u uspravnim žežnicama. - Komasacija zemljišta. - Internacionalni Institut za Agrikulturu u Rimu. - Na obranu naših narodnih šuma.     PDF    TXT 546
 
Praktično šumarstvo
     
Državni ispit šumarskih činovnika I. kategorije     PDF    TXT 550
 
Lične vijesti
     
Jovan Metlaš
† Ante Renner (1849.-1926.)     PDF    TXT 552
broj: 11
     
 
Članci
     
Ugrenović
Kralju i Pokrovitelju.     PDF    TXT 567
Aleksandar Ugrenović
Poslije slave i zbora.     PDF    TXT 570
Prof. Gj. Nenadić
† Profesor Ivan Partaš. (1862-1926)     PDF    TXT 576
Aleksandar Ugrenović [Zagreb]
Zajednički rad naših fakulteta.     PDF    TXT 579
 
Jugoslavensko Šumarsko Udruženje
     
Obći zbor Podružnice Ljubljana.     PDF    TXT 584
Izvadak iz zapisnika V. (50.) redovne glavne skupštine JŠU     PDF    TXT 597
 
Praktično šumarstvo
     
Savremena šumarska politika pred ovogodišnjim zborom.     PDF    TXT 606
P. Manojlović
Uništavanje gubara i trombidiidae.     PDF    TXT 608
 
Literatura
     
Lesnicka Prace. - Revue des Eaux et Forests. - L´ Alpe. - Spomen-knjiga.     PDF    TXT 612
broj: 12
     
 
Članci
     
W. Rossinski, ministarski savjetnik [Varšava]
Organizacija šumarskih pokusa u Poljskoj.     PDF    TXT 629
Dr. Mihajlo Gradojević [Beograd]
Avijon u službi zaštite šuma.     PDF    TXT 633
Prof.dr. August Langhoffer [Zagreb]
Štetočinje naših hrastovih šuma.     PDF    TXT 640
Ing. Lazar Petrović [Aleksinac]
Rasparčavanje šumskog poseda.     PDF    TXT 645
Ing. Ljubomir Marković [Morović]
Uništavanje jajašaca leptira gubara.     PDF    TXT 655
 
Bilješke
     
Prof. Nenadić
Aeroplan u službi šumarstva.     PDF    TXT 660
 
Literatura
     
Armillaria mellea (Vahl) Quel als Verderber der Eichwälder Slavoniens. - Revue des Eaux et Forests. - L´ Alpe. - Über den Verbrauch des Holzes im Hausbedarf auf den Lande in dem Län Turku-Pori. - Lesnicka Prace. - Jugoslavenski šumarsko-lovački kalendar za godinu 1927.     PDF    TXT 664

                UNDER CONSTRUCTION