godište: 1925    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1925 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Aleksandar Ugrenović
O Novoj godini.     PDF    TXT 1
Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Iz istorije našeg šumarstva.     PDF    TXT 5
Ing. Dragoljub S. Petrović (Aleksinac)
Određivanje takse za popašu.     PDF    TXT 17
M. Knežević, šumarnik u. m. (Teslić)
O dobivanju jelovog sjemena i pomlađivanju jele.     PDF    TXT 24
Prof. dr. Željko Kovačević (Kostajnica)
Suznik kukavičji i gubar te njihovi parasiti.     PDF    TXT 29
Ing. A. Šivic (Ljubljana)
Gozdarstvo Slovenije leta 1923.     PDF    TXT 34
 
Nauka i nastava
     
Stogodišnjica Nansy-a.     PDF    TXT 41
Tridesetogodišnjica Jovana Cvijića.     PDF    TXT 42
Naši zavodi za šumarske pokuse.     PDF    TXT 43
 
Šumarska industrija i trgovina
     
Nove uzanse za trgovinu drveta.     PDF    TXT 45
Jugoslovensko tržište drveta.     PDF    TXT 46
 
Literarni pregled
     
Niža geodezija od prof. M. I. Andonovića. - Poljoprivredni glasnik. - Honorarne odredbe za sve tehničke radove inženjera, arhitekata i geometara.     PDF    TXT 48
 
Iz Jug. Šumarskog Udruženja
     
Rad “Udruženja studenata šumara”. - “Udruženje Jugosl. Šumarskih Akademičara u Zagrebu”.     PDF    TXT 49
Iz Jug. Šumarskog Udruženja     PDF    TXT 50
 
Lične vijesti
     
Lične vijesti     PDF    TXT 52
 
Oglasi
     
Oglasi     PDF    TXT 58
broj: 2
     
 
Članci
     
Dr. Đoka St. Jovanović (Beograd)
Organizacija šumarske uprave u nas.     PDF    TXT 59
Prof. dr. Adolfo Seiwerth (Zagreb)
Šumarska nastava u Čehoslovačkoj republici.     PDF    TXT 81
Ivan Isaev (Zagreb)
Šume Severne Rusije.     PDF    TXT 97
Ing. Stevan Ivanović (Osijek)
Svedeno trgovačko kubisanje drveta.     PDF    TXT 106
 
Nastava i nauka
     
Šumarski kongresi. - O kongresu za proučavanje zaštite ptica. - Šuma beogradskog univerziteta. - Ispiti u praktičnoj šumarskoj školi u Aleksincu.     PDF    TXT 109
 
Šumarska industrija i trgovina
     
Kriza drvarske industrije.     PDF    TXT 113
 
Zakonodavstvo
     
Uredba beogradskog poljoprivrednog fakulteta. - Agrarna reforma.     PDF    TXT 120
 
Literarni pregled
     
Agrarna biblioteka: X. knjiga: A. Hribar: suvremeni agrarizam. - Ruska. - Talijanska. - Rezultat letošnjega sejma za kožuhovinu v Ljubljani.     PDF    TXT 130
broj: 3
     
 
Članci
     
Ing. A. Ružić (Ljubljana)
O šumama agrarne reforme.     PDF    TXT 143
Ing. Miloš P. Ćirković (Kruševac)
Impregnacija železničkih pragova.     PDF    TXT 155
Dr. Josip Balen (Senj)
Iz šumskog vrta.     PDF    TXT 179
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović
Šumarska liga zemalja sredozemnog mora.     PDF    TXT 182
Ugrenović
O dvadesetpetogodišnjici Petra Petrovića.     PDF    TXT 184
 
Nastava i nauka
     
Ing. Dragoljub S. Petrović
Malo kritke praktične šumarske škole u Aleksincu.     PDF    TXT 186
Poljoprivredni rečnik.     PDF    TXT 191
Dr. August Langhoffer
Riječ o gusjenici gubara i rodbine.     PDF    TXT 192
 
Literatura
     
Dr. August Langhoffer
Mih. Gradojević: Thecodiplosis brachyntera. Schwaeg., Škudce borovych lesu na Slovensku.     PDF    TXT 196
 
Zakonodavstvo
     
Agrarna reforma i prodaja šuma. - Naredba u svrhu zagajivanja i pošumljavanja goleti.     PDF    TXT 197
 
Iz Jug. Šumarskog Udruženja
     
Izvadak iz zapisnika III. sjednice UO. - Redakcijski odbor. - Honorar za sarađivanje u “Šumarskom listu”. - Knjižnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja. - Popularizacija šumarstva.     PDF    TXT 202
 
Bilješke
     
Ekskurzije naših fakulteta. - Ples studenata zagrebačkog šumarskog fakulteta.     PDF    TXT 207
broj: 4
     
 
Članci
     
Prof. dr. A. Levaković (Zagreb)
O količini otpadaka pri obdjelavanju oblovine oštrobridne grede.     PDF    TXT 213
Ing. Žarko Miletić (Zagreb)
Državne šume Hrvatske, Slavonije i Vojvodine pred Reparacionom komisijom u Parizu.     PDF    TXT 237
Ing. A. Šivic
Organizacija šumske uprave pri nas.     PDF    TXT 247
Milan Bosanac, banski savjetnik (Zagreb)
Šuma i izvodnja.     PDF    TXT 249
 
Nastava i nauka
     
Ugrenović
Internacionalni kongres za šumarstvo.     PDF    TXT 253
 
Literatura
     
Nacrt Zakona o šumama i zašumljivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.     PDF    TXT 259
 
Iz Jug. Šumarskog udruženja
     
Knjižnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja. - Popularizovanje šumarstva.     PDF    TXT 260
 
Bilješke
     
Anketa za pretres Zakona o šumama. - Francuska za pošumljavanje u god. 1925.     PDF    TXT 264
broj: 5
     
 
Članci
     
Inž. Stevo Lukač (Sarajevo)
Prodaja po taksi.     PDF    TXT 285
Ing. Antun Jovanovac (Varaždin)
Važnost “normale” kog uređivanja prebornih šuma.     PDF    TXT 288
Dir. Leo Lederer (Zagreb)
Engleske mjere i običaji u trgovini drva.     PDF    TXT 300
Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Grješke drveta.     PDF    TXT 304
Dr. Hufnagl, Prof. Veseli (Sarajevo)
Praktično uređivanje šuma.     PDF    TXT 313
 
Nastava i nauka
     
Orestije Krstić, šumarski inženjer
N. Košanin: Geološki i geografski momenti u razviću flore Južne Srbije.     PDF    TXT 322
 
Zakonodavstvo
     
Ugrenović
Novi Zakon o šumama.     PDF    TXT 326
Dr. Đ. J.
Privredni savet.     PDF    TXT 329
Snabdevanje zemljoradnika drvom i popalom.     PDF    TXT 330
 
Lovstvo
     
Lovačka izložba.     PDF    TXT 332
 
Literatura
     
Ekonomist. - Ing. Ante Ružić: “Zakon o šumama”. - Literatura.     PDF    TXT 337
 
Bilješke
     
Mehaničko obaranje stabala. - Poznavanje našeg šumskog alata. - Liga zemalja Sredozemnog mora.     PDF    TXT 340
broj: 6
     
 
Članci
     
Fedor Radčenko (Nikšić)
O podizanju crnogorskih šuma.     PDF    TXT 347
Prof. ing. Josip Vesely (Zagreb)
Grafičke tabele za kubisanje trupaca i greda.     PDF    TXT 354
Jovan M. Jekić (Beograd)
Šumski cenovnici.     PDF    TXT 362
 
Nastava i nauka
     
Internacionalni šumarski kongres u Rimu 1926. - Botaničke ekskurzije na Ličku Plješivicu.     PDF    TXT 381
 
Zakonodavstvo
     
Ugrenović
Zakon o šumama     PDF    TXT 383
Ugrenović
Unifikacija šumarske službe.     PDF    TXT 387
S. R. Baranac
Prinadležnosti šumarskog osoblja.     PDF    TXT 388
 
Literatura
     
Dr. Konrad Rubner: Die pflanzgeographischen Grundlage des Waldbaus. - Pohorje. -Smučar. - Cerkniško jezero in okolica. - O javni upravi.     PDF    TXT 392
 
Bilješke
     
Ekskurzije studenata. - Ribarstvo i šumarstvo. - Radiotelefonija u šumarstvu. - “Šumarska liga – Silva Mediterranea”. - Prodaje se bogata šumarska knjižnica.     PDF    TXT 400
broj: 7
     
 
Članci
     
Ing. Milan Manojlović (Nansy)
Ecole Nationale des Eaux et Forests.     PDF    TXT 405
Rade V. Dmitrašinović (Dobrljin)
Sitna talašica (drvena vuna).     PDF    TXT 422
 
Nastava i nauka
     
Ugrenović
Popularizovanje šumarstva.     PDF    TXT 439
MIHALIČEK, Nikola
Velika ekskurzija slušača VIII. semestra.     PDF    TXT 443
 
Trgovina i industrija
     
Stevan Ivanović, kr. šum. povj.
Carburant national.     PDF    TXT 447
 
Lovstvo
     
F. Radčenko
Lovstvo u Crnoj Gori.     PDF    TXT 450
Gozdarsko-lovska razstava v letu 1926.     PDF    TXT 452
 
Literatura
     
Dr. Andrija Petračić: Uzgajane šuma. - Poljoprivredni glasnik.     PDF    TXT 453
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja
     
Izvještaj o radu u godini 1924./25.     PDF    TXT 456
Izvještaj o radu u godini 1924./25.     PDF    TXT 456
broj: 8
     
 
Članci
     
Ing. Dragoljub S. Petrović (Aleksinac)
Šume i šumska privreda u Makedoniji (u okružju tikveškom).     PDF    TXT 457
Ing. Ante Ružić (Ljubljana)
Eksploatacija gljiva u našoj državi.     PDF    TXT 466
Dr. Josip Balen
Rad šumara na Kršu.     PDF    TXT 470
 
Nastava i nauka
     
Ing. Nikola Mihaliček
Sa ekskurzije zagrebačkih apsolvenata šumarstva kroz Srbiju, Bosnu i Dalmaciju.     PDF    TXT 481
 
Zakonodavstvo
     
Šumarska služba kod političke uprave.     PDF    TXT 491
broj: 9
     
 
Članci
     
Ugrenović
Uoči skupštine u Dubrovniku.     PDF    TXT 503
Ing. Andrija Perušić (Ogulin)
Krajiške imovne općine.     PDF    TXT 504
 
Nastava i nauka
     
Manojlović
Proslava stogodišnjice u Nansi-u.     PDF    TXT 534
 
Literatura
     
Andre Perušić: Brodska imovna općina. - Dr. Andrija Petračić: Uzgajanje šuma. - H. Perrin: Le Danemark forestier. - Osvrt na neke strane stručne listove iz godine 1924.     PDF    TXT 541
 
Zakonodavstvo
     
Dr. Marko Eisenhuth
Zakonska osnova O zaštiti Plitvičkih jezera i okolice.     PDF    TXT 548
 
Lovstvo
     
Čeović
Lovačka izložba i kongres lovaca.     PDF    TXT 550
Nabava bezdimnog baruta.     PDF    TXT 551
broj: 10
     
 
Nastava i nauka
     
Stogodišnjica Nansija. - Praktični državni ispiti.     PDF    TXT 604
 
Literatura
     
Košanin N.: Četinari Južne Srbije. - Bibliographie Forestriere. - Katekizam o uzgajanju šuma.     PDF    TXT 609
 
Zakonodavstvo
     
Nacrt Zakona o lovu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.     PDF    TXT 611
 
Lovstvo
     
Ing. I. Čeović
Lovačka izložba u Zagrebu.     PDF    TXT 618
broj: 11
     
 
Nastava, nauka i literatura
     
Internacijonalni kongres u Rimu. - Šumarski inženjeri. - Ing. Andre Perušić: Krajiške imovne općine. - Agić: Pravoužitničko pravo Krajišnika. Vinkovci 1925. - Katekizam o uzgajanju šuma.     PDF    TXT 679
 
Praktično šumarstvo
     
Ing. S. R. Baranac
Nabavka šumskog sjemena.     PDF    TXT 681
 
Lovstvo
     
F. Radčenko (Nikšić)
Lova na kunu.     PDF    TXT 682
broj: 12
     
 
Članci
     
Prof. dr. Đuro Nenadić (Zagreb)
Šume Beogradskog Univerziteta.     PDF    TXT 701
Dr. Josip Balen (Senj)
Organizacija rada Pošumljavanja Krša o Goleti.     PDF    TXT 710
Bogoslav Hajek (Nova Gradiška)
Pravo žitelja pravoužitnika Krajiških Imovnih Općina.     PDF    TXT 747
 
Trgovina i industrija
     
Direktor Josip Selak (Zagreb)
Privredna kriza i naša drvna industrija.     PDF    TXT 751
 
Nauka i nastava
     
Internacionalni šumarski kongres u Rimu.     PDF    TXT 756
Ing. Slobodan V. Baranac (Aleksinac)
U prilog popularizovanja šumarstva.     PDF    TXT 757
 
Praktično šumarstvo
     
Dr. August Langhoffer
Gusjenice prelaca u našim hrastovim šumama i obrana od njih.     PDF    TXT 759
Važen izum našega rojaka.     PDF    TXT 761
 
Literatura
     
Prof. dr. A. Petračić
Dragutin D. Veseli: Katekizam o uzgajanju šuma, Sarajevo 1924.     PDF    TXT 762
Šumarsko-lovački kalendar za 1926.     PDF    TXT 763
Šumarsko-lovački kalendar za 1926.     PDF    TXT 763

                UNDER CONSTRUCTION