godište: 1924    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1924 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Marčić Marko (Split)
Čempres     PDF    TXT 1
Ing. Waszner Josip (Sarajevo)
Kalkulacija šumske takse     PDF    TXT 7
Jekić M. Jovan (Skoplje)
Izvadak iz uredbe o prodaji drva u Francuskoj     PDF    TXT 12
Prof. Dr. Kovačević Ž. (Ogulin)
Šumski požari i podkornjaci     PDF    TXT 21
broj: 2
     
Dr. Škorić Vladimir (Zagreb)
Fascijacije drveća i grmlja     PDF    TXT 55
Ing. Lohwasser Alfred (Busovača)
O postotku poduzetničkog dobitka     PDF    TXT 60
Ing Rohr Petar (Našice)
Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji privatnog velikog šumskog posjeda     PDF    TXT 63
Prof. Dr. Petračić A. (Zagreb)
Štete koza po šumama     PDF    TXT 73
Prof. Dr. Ugrenović A.
Iskorištavanje šuma     PDF    TXT 79
broj: 3
     
Ing Putick Vilim (Ljubljana)
Gradišnjica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji     PDF    TXT 107
Ing. Krstić Orestije (Skoplje)
Suvatski pojas na planinama južne Srbije     PDF    TXT 113
Prof. Dr. Levaković A. (Zagreb)
Prilog k pitanju izmjere promjera na nepravilnim poprečnim prerezima debla     PDF    TXT 123
Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb)
Uspješno sredstvo protiv gusjenica gubara     PDF    TXT 137
broj: 4
     
Ing. Miletić Žarko
Uredjivanja državnih šuma     PDF    TXT 163
Prof. Dr. Ugrenović A. (Zagreb)
Doktorat šumarstva - honorius causa     PDF    TXT 196
Radčenko F. (Nikšić)
Još o crnogoričnim šumama     PDF    TXT 198
broj: 5
     
Ing. Waszner Josip (Sarajevo)
Posljedice neispravnih šumarskih taksa u ugovorima     PDF    TXT 242
Ing. Cvetić (Boh. Bistrica)
O pridobivanju gozdnega semenja     PDF    TXT 257
Koča Dj. ( Vinkovci)
Prilog poznavanju šišaka naših hrastova     PDF    TXT 260
broj: 6
     
Dr. Prof. Ing. Josip Veseli (Zagreb)
Savremene drvne konstrukcije, napose nosači velikog raspona     PDF    TXT 281
Ing. Sevnik Franjo (Ljubljana)
Zgradba nove žage v Soteski na Gorenjskem     PDF    TXT 302
broj: 7
     
Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb)
Smrekov prelac u Čehoslovačkoj 1918.—1922     PDF    TXT 327
Ing. Karop Karlo (Sarajevo)
Odgovor na članak : Posljedice neispravnih šum. taksa u ugovorima     PDF    TXT 358
broj: 8
     
Bilić Pavao (Sarajevo)
Gospodarenje u bos. i herceg. šumama, njihovo podizanje i pošumljivanje.     PDF    TXT 385
Ing. Sarnavka Roman (Srednje)
Nešto o stablima oštećenim šum. požarem     PDF    TXT 414
broj: 9
     
Ing Metlaš Jovan (Zagreb)
† Ing. Stevan Petrović     PDF    TXT 437
Hajek Bogoslav (N. Gradiška)
Pravo žitelja pravoužitnika krajških imovnih općina     PDF    TXT 447
S. R. B.
Uniformisanje šumarskog osobija     PDF    TXT 465
broj: 10
     
Ing. Manojlović Petar (Vinkovci)
Sušenje hrastovih šuma (hrast lužnjak)     PDF    TXT 502
Prof. Dr. Ugrenović A. (Zagreb)
Projekt za istraživanje o sušenju hrastova     PDF    TXT 506
broj: 11
     
Ing. Ružić Ante (Ljubljana)
Šume verskog fonda i reparacije     PDF    TXT 552
K. A. i Šivic A. (Ljubljana)
O starih gozdih na Dolenjskem     PDF    TXT 564
Drassaul R. (Snežnik)
Prebiralni gozd     PDF    TXT 593
broj: 12
     
Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb)
Prof Seitner o smrekovom podkornjaku     PDF    TXT 617
Ing. Sarnavka Roman (Srednje)
Galeruca luteola (Mühl)     PDF    TXT 628
Ing. Jošovec A. (Draganac)
Sušenje hrastovih sastojina šumske uprave u Dragancu     PDF    TXT 639
Ing. Šivic A. (Ljubljana)
Štiridesetletno delovanje gozdne javnoadministrativne uprave v Sloveniji     PDF    TXT 643
Prof. Dr. Levaković A. (Zagreb)
O pogreškama skopčanim sa mjerenjem stabala u oborenom i osovnom stanju     PDF    TXT 645
broj: 1
     
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Ing Marinović M.
Jugoslovenski eksport drveta u god. 1923.     PDF    TXT 39
broj: 2
     
Radčenko
Eksport lipovog cveta iz Crne Gore     PDF    TXT 86
Predlozi drvne sekcije Z. S. u pogledu tarife     PDF    TXT 87
Ing. Marinović M.
Uspjesi dražbe jesenske kampanje u god 1922 te proljetne i jesenske u god 1923.     PDF    TXT 90
broj: 5
     
Ing Sonnbichler
Lesna trgovina v letu god. 1923.     PDF    TXT 265
broj: 8
     
Stevan Ivanović
Carburant — National     PDF    TXT 424
broj: 12
     
Uspjeh dražbe     PDF    TXT 671
broj: 1
     
 
Literarni pregled.
     
Šumarsko-lovački kalendar za g d. 1924     PDF    TXT 48
Rudarstvo u Srbiji     PDF    TXT 48
broj: 2
     
Ing. Marinović
Naša stručna književnost novijeg doba     PDF    TXT 80
Ing. Marinović
Novija Čehoslovačka stručna književnost     PDF    TXT 81
Ing. Marinović
Novija poljska stručna književnost     PDF    TXT 82
broj: 3
     
Ugrenović
Savremeno šumarstvo Švajcerske     PDF    TXT 139
Ing. Marinović
Novija stručna djela na njemačkom jeziku     PDF    TXT 141
broj: 4
     
Ing Miletić
Jovan Cvijić : Balkansko poluostrvo i južnoslozemlje     PDF    TXT 201
broj: 5
     
Joso Lakatoš i dr Aco Despić : Industrija Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 263
Adresar industrije drva     PDF    TXT 264
A Hribar: Djubar i djubrenje knjiga Agrarne biblioteke     PDF    TXT 264
M Montecucolli : Skrižaljke masa za bukvu     PDF    TXT 265
broj: 6
     
Ing Miletić
Kostantin Jireček: Istorija Srba Beograd 1923. 4. s     PDF    TXT 313
broj: 7
     
Dr. Vladimir Skorić
Dr. Đuro Nenadić: Osnovi šumarstva za šum. pomoćno osoblje, posjednike šuma i sve one, koji sa šumom imaju posla     PDF    TXT 371
broj: 8
     
Ing Miletić
Ing Dr Leo Tschermak : Waldordung     PDF    TXT 419
Ing Marinović
Joso Lakatoš: Industrija Hrvatske i Slavonije     PDF    TXT 421
broj: 9
     
Josip Butorac i Dioničarsko društvo     PDF    TXT 474
broj: 10
     
Scientific Management     PDF    TXT 550
broj: 11
     
Ugrenović
Češka literatura     PDF    TXT 613
Ugrenović
Češka literatura     PDF    TXT 613
broj: 12
     
Jaša Grgašević: Industrija Srbije i Crne Gore     PDF    TXT 673
Boleslav Heckner : Šumarsko-odštetni cenovnik za zagrebačku županiju     PDF    TXT 674
Pavao Ćulić : Knjigovodstvo „Ekonom" sistem     PDF    TXT 674
Znaš li što se sve producira u Jugoslaviji     PDF    TXT 674
Po našem Jugu     PDF    TXT 674
Politička Ekonomija     PDF    TXT 674
Ing. Ružić
Trgovinski koledar     PDF    TXT 675
Ing. Ružić
Ing M. Klodić : Izlaz Slovenija na more i pitanje luke na Kvarneru     PDF    TXT 675
Tko je član ravnateljskoga vijeća     PDF    TXT 675
broj: 1
     
 
Lovstvo.
     
Simet F. (Pazarić)
O trovanju vukova     PDF    TXT 31
Ing. R. Šivic (Ljubljana)
Zatiranje vran     PDF    TXT 35
Iz X sekcije Jugoslav. Šum. Udruženja     PDF    TXT 37
broj: 2
     
Kože od divljači     PDF    TXT 93
broj: 10
     
Dr. Balen Josip (Senj)
Tužne prilike u jednom našem kraju     PDF    TXT 514
broj: 11
     
Ing. Turkalj Zlatko (0gulin)
Tamanjenje vukova     PDF    TXT 596
broj: 1
     
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Naš nacrt zakona o izlučenju opštinskih šuma i ispaša i o odvajanju kolonizacionih objekata u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 25
Izvleček iz zapisnika odborove seje Podružnice Ljubljana J. Š U. z dne 27. novembra 7. i 18. decembra 1923. g.     PDF    TXT 49
Pokloni Udruženju     PDF    TXT 53
broj: 2
     
Izvadak iz zapisnika 3. sjednice glavne uprave J. Š. U. održane od 22. — 24. januara 1924. u Zagrebu.     PDF    TXT 97
Stanovište J. Š. U. prema Uredbi o razvrstavanju i rasporedjivanju činovnika i ostalih drž. službenika gradjanskoga reda     PDF    TXT 102
Iskaz uplaćene članarine     PDF    TXT 104
broj: 3
     
Predstavka fakultetski obrazovanih činovnika     PDF    TXT 159
Statut Saveza fakultetski obrazovanih činovnika     PDF    TXT 161
broj: 6
     
Darovi fondu za propagandu     PDF    TXT 322
Izvadak zapisnika 4. sjednice glavne uprave J. Š U održane 24. 26. juna u Našicama     PDF    TXT 324
broj: 7
     
Zapisnik odborove seje ljubljanske podružine J. Š. U. z dne 24. 1924.     PDF    TXT 361
Akcija JŠU. proti razvrstavanju šum. činovnika i službenika     PDF    TXT 374
broj: 8
     
Izvadak iz zapisnika 5 sjednice JŠU. održane u Vinkovcima 16 i 17 jula 1924.     PDF    TXT 427
broj: 10
     
Sušenje hrastovih šuma     PDF    TXT 508
Primedbe J. Š. U na Zakon o činovnicima i ostalim drž službenicima gradjanskoga reda, sa predlogom kako treba da glase izmene     PDF    TXT 525
Predlog J. Š. U kako treba da glasi Uredba za Šumarsku struku     PDF    TXT 530
Izvadak iz zapisnika 6 sjednice upravnog odbora JŠU. održane dana 23. VIII 1921 u Sarajevu     PDF    TXT 532
Izvadak iz zapisnika III redovite glavne skupštine J Š. U. održane 24. i 25. augusta u Sarajevu     PDF    TXT 532
Izvadak iz zapisnika 1. sjednice upravnog odbora JŠU. održane 27. augusta 1924. u Sarajevu     PDF    TXT 537
Zapisnik III odborove seje Podružine Ljubljana J Š U z dne 21. julija 1924.     PDF    TXT 539
Zapisnik rednega obćega zbora Podružine Ljubljana J. Š. U. ki se je vršil dne 21. 1924. v Ljubljani     PDF    TXT 540
broj: 11
     
Ćirković M.P.
Sa kongresa čehoslovačkog Šumarskog Udruženja     PDF    TXT 600
Izvadak iz zapisnika sjednice upravnog odbora J. Š. U. održane dana 20. i 21. oktobra 1924. u Beogradu     PDF    TXT 610
broj: 12
     
Ing. Čmelik
Sa kongresa Čehoslovačkog Šumarskog Udruženja     PDF    TXT 663
Pravilnik za izdavanje i uredjivanje Šumarskog lista     PDF    TXT 669
Na znanje     PDF    TXT 670
broj: 1
     
 
Bilješke.
     
J.
Državni Šumarski ispiti     PDF    TXT 45
Novo poduzeće za proizvodu sjemenja     PDF    TXT 47
Dvadeset godišnjica udruženja Jugoslošum. akademičara     PDF    TXT 47
Pučka predavanja iz šumarstva     PDF    TXT 48
broj: 2
     
Šivic
Usoda naše planinske flore     PDF    TXT 83
Šivic
Taksa za prijave sečenj v Sloveniji     PDF    TXT 84
Šivic
Poslovanje upravnih oblastev v Sloveniji v gozdarskih in lovskih zadevah     PDF    TXT 85
D. S. P.
Ispiti u praktičnoj šumarskoj školi u Aleksincu     PDF    TXT 85
broj: 3
     
Šivic
Izpopolnilev zbirk slovenske pokrajinske Favne     PDF    TXT 152
broj: 4
     
Razvrstavanje šum. osoblja u Č. S. R.     PDF    TXT 214
Skupština Hrdruštva za gajenje lova i ribarstva u Zagrebu     PDF    TXT 215
Ugrenović
Dvadeseta godišnjica studenskog udruženja     PDF    TXT 215
Šivic
Opći zbor Slovenskoga lovskoga društva     PDF    TXT 216
broj: 5
     
Razvrstavanje šum. činovnika     PDF    TXT 275
broj: 7
     
J.
Državni ispit za samostalno vodjenje šum. gazdinstva     PDF    TXT 380
broj: 8
     
S. R. B.
Pravo šumarskog osoblja na penziju     PDF    TXT 418
Dokinuće potpore J. Š. U.     PDF    TXT 423
Šivic
Prirodni varstveni park pri Sedmih triglavskih jezerih     PDF    TXT 423
Varujte planinske cvetice     PDF    TXT 424
broj: 9
     
Šivic
Poškodbe gozdov v logaški kotlini po viharju     PDF    TXT 471
Šivic
Tečaj za gozdne in lovske čuvaje     PDF    TXT 473
M.
Skupština U. J. Čs. L. u Pragu i veliki sajam uzoraka     PDF    TXT 473
ing. M. Marinković
Oproštaj     PDF    TXT 477
Pregled naplaćenog prihoda za Šumski fond od popaše za minule 4 g pri šumskim upravama na području direkcije šuma u Skoplju     PDF    TXT 479
Pregled prikupljenog prihoda za šumski fond u toku cele 1923-će god kod sviju šum uprava u području direkcije šuma u Skoplju     PDF    TXT 480
broj: 10
     
Šivic
Katastrofalna poplava med Polhovim Gradcem in Škofjo Loko     PDF    TXT 521
broj: 12
     
Federalni čuvari divljači     PDF    TXT 671
Glasoviti šumski požari u sjedinjenim državama     PDF    TXT 672
broj: 3
     
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanja, premještenja, umirovljenja itd.     PDF    TXT 153
 
Službene vijesti.
     
Ispravci.     PDF    TXT 159
broj: 4
     
Pismo uredništvu.     PDF    TXT 207
Rešenje Ministarstva Šuma za drž. domenu Delibat     PDF    TXT 217
broj: 5
     
Umrli.     PDF    TXT 277
Umrli.     PDF    TXT 277
broj: 6
     
Pravo lova na onim zemljištima, koja su uzeta u svrhu agrarne reforme     PDF    TXT 317
Pravo lova na onim zemljištima, koja su uzeta u svrhu agrarne reforme     PDF    TXT 317
broj: 9
     
Rešenje Ministarstva Šuma i Rudnika br 2578 o dokinuću naredbe za polaganje lugarskih ispita     PDF    TXT 455

                UNDER CONSTRUCTION