godište: 1923    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1923 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Druga godina     PDF    TXT 1
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
Tisa in njena nahajališča v Sloveniji     PDF    TXT 3
Ing. Stjepan Kušan (Rogatica)
O bosansko-hercegovačkim prašumama     PDF    TXT 11
Dragoljub Petrović (Đevđelija)
O pošumljavanju Makedonije     PDF    TXT 21
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Terminologija     PDF    TXT 26
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Šumarska liga zemalja sredozemnoga mora     PDF    TXT 29
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
Uzakonitev nekaterih naredb v resortu za gozdarstvo v Sloveniji     PDF    TXT 32
broj: 2
     
Ing. Josip Grünwald (Našice)
Eksproprijacija velikih šumskih posjeda u korist države i samoupravnih tijela     PDF    TXT 65
† Ing. Julije Sztehlo (Teslić)
Širina planuma kod šumske željeznice 760 mm kolosjeka s motornim pogonom     PDF    TXT 75
Dragoljub Petrović (Đevđelija)
Kako Makedonci prave ugalj     PDF    TXT 80
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Iskorištavanje šuma u vlastitoj režiji.     PDF    TXT 85
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
K organizaciji oblastev za agrarne operacije in za agrarno reformo     PDF    TXT 96
broj: 3
     
Ing Viljem Putick (Ljubljana)
Nešto o kubiciranju dasaka     PDF    TXT 123
Dr. Vladimir Skorić (Zagreb)
Doprinos poznavanju uzročnika osipa iglica crnogoričnog drveća     PDF    TXT 127
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Bilješke s puta u inostranstvo     PDF    TXT 138
Bujičarstvo     PDF    TXT 157
Bujičarstvo     PDF    TXT 157
broj: 4
     
Dr. Vladimir Skorić (Zagreb)
Periteciji hrastove medljike u Hrvatskoj     PDF    TXT 194
Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb)
Još nešto o veličini dopustivog zaokruženja u očitavanju promjera prigodom klupovanja sastojina     PDF    TXT 199
Ing. Alfred Lohwasser (Busovača)
Ustanovljenje šumske takse     PDF    TXT 214
Dragoljub Petrović (Đevđelija)
Tisa na području šumske uprave u Đevđeliji (Tikveški okrrug)     PDF    TXT 217
broj: 5
     
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Projekat zakona o šumama i njegova šumarsko-politička osnovica.     PDF    TXT 259
Prof. dr. Andrija Petračić (Zagreb)
Vrijednost drveta i ugljena za loženje     PDF    TXT 271
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
Pokrajinski gozdni zaklad     PDF    TXT 278
Ing. Alfred Lohwasser (Busovača)
Računanje amortizacijone tangente     PDF    TXT 282
Milan Knežević (Teslić)
O iskorištavanju bosanske hrastovine     PDF    TXT 292
broj: 6
     
† Ing. Julije Sztehlo i M. Knežević (Teslić)
Trušnjača u Pribiniću     PDF    TXT 345
Ing. Ante J. Ružić (Ljubljana)
Da li je u nas mogući koristan liberalizam u šumskom gospodarstvu     PDF    TXT 353
Fedor T. Radčenko (Nikšič);
Nešto o crnogorskim šumama     PDF    TXT 368
broj: 7
     
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Zakon o šumama     PDF    TXT 409
Ing Viljem Putick (Ljubljana)
Nešto o približnom kubisanju stojećih crnogoričnih stabala     PDF    TXT 422
broj: 9
     
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Nakon druge glavne skupštine J. Š U.     PDF    TXT 553
Ing. Roman Sarnavka (Srednje)
Žica     PDF    TXT 555
broj: 10
     
Živio prijestolonasljednik     PDF    TXT 573
Kod Njegovog Veličanstva Kralja na Bledu     PDF    TXT 575
Borba oko dugotrajnih ugovora     PDF    TXT 578
Dr. ing. Karel Šiman
Prodaja drva iz drž. šuma u Potkarp. Rusiji     PDF    TXT 579
Ing. Josef Opletal
Prodaja drva iz drž. šuma u Potkarp. Rusiji     PDF    TXT 587
Ing Viljem Putick (Ljubljana)
Gradišnica ali vražja jama pri Logatcu v Sloveniji     PDF    TXT 593
Fedor T. Radčenko (Nikšič);
Na dnevnom redu     PDF    TXT 603
broj: 11
     
Mišljenje J. Š. U. po pitanju razgraničenja državnih šuma u Južnoj Srbiji     PDF    TXT 633
ing. Josip Lenarčič (Vrhnika)
Stanovnište J. Š. U. prema Zakonskom projektu o neposrednim porezima     PDF    TXT 633
Prof. dr. Djuro Nenadić (Zagreb)
Stanovnište J. Š. U. prema Zakonskom projektu o neposrednim porezima     PDF    TXT 657
ing. Ante Ružić (Ljubljana)
Stanovnište J. Š. U. prema Zakonskom projektu o neposrednim porezima     PDF    TXT 667
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Sa puta u Francusku.     PDF    TXT 678
Ing. Franjo Ravnik (Srednje)
Vlastita režija u praksi     PDF    TXT 682
broj: 12
     
Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb)
O ustanovljivanju drvne količine sortimenata u sastojini pomoću apstraktnih, primjernih stabala i t. zv. dendrometara     PDF    TXT 697
ROHR, Petar
Nacrt zakona o eksproprijaciji velikih šumskih posjeda     PDF    TXT 719
broj: 1
     
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Ing. M. Marinović
Svjetsko drvno tržište u god. 1922.     PDF    TXT 39
Rad VI. sekcije J. Š. U. u pitanju carina i želj. tarifa     PDF    TXT 43
Referat d. d. Croatia Zagreb povodom rasprave o želj. tarifama u VI. sekciji J. Š. U.     PDF    TXT 44
broj: 3
     
Cijena drvog tržišta (u februaru 1923)     PDF    TXT 168
broj: 6
     
—y
Skrižaljka za izračunavanje razmaka u jarmu     PDF    TXT 375
broj: 7
     
† D. Lončarić
Uvozna carina na drvo u Španiji     PDF    TXT 447
Cijena na zagrebačkom tržištu (u julu 1923.)     PDF    TXT 449
broj: 10
     
J. Hajde
Novi izum stroja za obaranje stabala     PDF    TXT 606
M. Marinović
Internacionalna drv. konferencija u Bratislavi     PDF    TXT 608
broj: 11
     
Još jedan stroj za obaranje i prerezivanje stabala M.     PDF    TXT 688
broj: 12
     
Cijene na zagrebačkom drv. tržištu (novembar 1923)     PDF    TXT 745
broj: 1
     
 
Literarni pregled.
     
Ing. A. Ružić
Tri nove knjige     PDF    TXT 33
broj: 2
     
„Uzorni vrtlar"     PDF    TXT 109
M.
Šumarsko-Lovački kalendar za g. 1923.     PDF    TXT 109
M. Marinović
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1922.     PDF    TXT 109
Ugrenović
„Revue des eaux et forets"     PDF    TXT 110
broj: 3
     
Prof. Nenadić
Dr. Endres: Forstpolitik 1922.     PDF    TXT 170
Francuska književnost: „Revue des Eaux et Forets"     PDF    TXT 172
Ekman
Švedska "Handbok skogsteknologi" (Priručnik za tehnologiju drveta)     PDF    TXT 172
Ugrenović
Danska „Byggematerialer" (Građevni materijali)     PDF    TXT 172
Upozorenje     PDF    TXT 172
broj: 4
     
Dr. Levaković: Die Bestandesmassenaufnahme mittels Probestämmen     PDF    TXT 219
Ugrenović
Le sapin de Douglas     PDF    TXT 219
Almanah Kraljevine S. H. S .     PDF    TXT 221
Knjige privrednog sadržaja (Izdanja Jug. Lloyda d. d.)     PDF    TXT 221
Upozorenje (Dendrometrija i Računanje vrijednosti itd.)     PDF    TXT 222
broj: 7
     
Ing. Miletić
Dr. Nenadić: Računanje vrijednosti šuma i šumska statika     PDF    TXT 443
Nove knjige njemačke stručne literature     PDF    TXT 446
broj: 10
     
Ing. Marinović
Ing. Šivic: Gozdarstvo v Sloveniji     PDF    TXT 609
Dr. Ugrenović
Češka književnost     PDF    TXT 611
Dr Ugrenović
Francuska književnost     PDF    TXT 612
Nove knjige domaće stručne literature     PDF    TXT 612
Agrarna biblioteka II. knjiga inž. M. Gorković: Smernice naše privredne politike     PDF    TXT 613
Adresar industrije drva za kraljevinu S. H. S.     PDF    TXT 614
Književna objava (Ing. Marinović: Šumarstvo Kralj : S. H. S.)     PDF    TXT 615
broj: 12
     
Domaća šum. i priv. književnost     PDF    TXT 746
Nova djela šum. struke na njem. jeziku     PDF    TXT 746
broj: 5
     
 
Lovstvo.
     
Ing. Z. Turkalj
Štete od vukova     PDF    TXT 299
Marinovič
Naši šumari i lov     PDF    TXT 300
broj: 6
     
Ing. Turkalj
Nauka o lovu na šumarskom fakultetu     PDF    TXT 370
Ing. Turkalj
O lovačkim službenim puškama     PDF    TXT 372
broj: 7
     
Ing. J. Balen
Nauka o lovu na šumarskom fakultetu     PDF    TXT 441
broj: 1
     
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Prijateljima J. Š. U. i Šumarskog lista     PDF    TXT 53
Zapisnik odb. seje Podružnice Ljubljana     PDF    TXT 55
Pravilnik fonda za rasadnike     PDF    TXT 57
Pravilnik fonda za propagandu i unapređivanje šumarstva     PDF    TXT 59
Poziv na 3. sjednicu glavne uprave     PDF    TXT 60
broj: 2
     
Predlog VI. sekcija za privremeno uređenje carinskog pitanja     PDF    TXT 112
Sjednica glavne uprave od 25 — 28. I.     PDF    TXT 114
Pravilnik fonda za održanje glavnih godišnjih skupština.     PDF    TXT 115
Darovi J. Š.U.     PDF    TXT 116
Podjela potpora iz Köröškegjeve zaklade     PDF    TXT 116
broj: 3
     
Izvadak zapisnika 3. sjednice     PDF    TXT 175
Uplaćena članarina za g. 1922.     PDF    TXT 183
Terminologija     PDF    TXT 184
Darovi     PDF    TXT 184
broj: 4
     
Izvadak iz zapisnika 3. sjednice     PDF    TXT 228
Zapisnik IV. odborove seje Podružnice Ljubljana     PDF    TXT 236
Pravila Podružina J. Š. U.     PDF    TXT 240
Iskaz uplaćene članarine u mjesecu februaru 1923.     PDF    TXT 247
broj: 5
     
Iskaz uplaćene članarine i pretplate za god. 1922./23./24.     PDF    TXT 303
Dr. Ugrenović
Terminologija     PDF    TXT 305
broj: 6
     
Izvadak iz zapisnika 4. sjednice upravnog odbora     PDF    TXT 376
Izkaz o vplačanih članarinah in naročninah za L. 1922./1923. i 1924.     PDF    TXT 379
Obavijest     PDF    TXT 380
Upozororenje     PDF    TXT 380
broj: 7
     
Občni zbor podružnice Ljubljana J. Š. U.     PDF    TXT 456
Glavna godišnja skupština     PDF    TXT 456
Izkaz uplaćene članarine i pretplate u mjesecu aprilu i maju za god. 1922. 1923. 1924.     PDF    TXT 457
broj: 8
     
Izvadak iz zapisnika V. sjednice glavne uprave     PDF    TXT 543
Zapisnik rednega občnega zbora Podružnice Ljubljana     PDF    TXT 547
Izkaz uplaćene članarine i pretplate u mj. junu za god. 1922. 1923. 1924.     PDF    TXT 551
broj: 10
     
Izvadak iz zapisnika II. redovite glavne skupštine     PDF    TXT 617
Iskaz uplaćene članarine i pretplate u mj. julu za god. 1922. 1923. 1924.     PDF    TXT 625
Iskaz priposlanih priloga fondu za propagandu J. Š. U.     PDF    TXT 626
broj: 11
     
Izvadak iz zapisnika 6. sjednice u. odbora     PDF    TXT 691
Izvadak iz zapisnika 1. sjednice u. odbora     PDF    TXT 691
Izvadak iz zapisnika 2. sjednice u. odbora     PDF    TXT 692
Iskaz uplaćene članarine u mjes. augustu i septembru 1923     PDF    TXT 695
broj: 12
     
Izkaz uplaćene članarine     PDF    TXT 739
Izkaz o vplačanih član. in naročninah     PDF    TXT 740
broj: 1
     
 
Bilješke.
     
Ing. Marinović
Konferenca za spoj sjevernog Jadrana     PDF    TXT 48
Dr. Ugrenović
Šumarski kongres u Parizu     PDF    TXT 49
Izmjene u Ministarstvu šuma i rudnika     PDF    TXT 49
Kako se uvažuju važni predlozi     PDF    TXT 51
M. S.
Rijetka lovina u podravini     PDF    TXT 51
Novi šumarski zakon     PDF    TXT 51
Reševanje personalnih zadev     PDF    TXT 52
broj: 2
     
Ugrenović
Japanci u našoj otadžbini     PDF    TXT 111
broj: 3
     
Šumarski kongres u Parizu     PDF    TXT 173
Savremeno šumarsko zakonarstvo     PDF    TXT 173
Odlikovanja u direkciji šuma u Sarajevu     PDF    TXT 174
S. H. Gutman d. d.     PDF    TXT 174
broj: 4
     
Gosp. šum. fakultet u Zagrebu     PDF    TXT 227
Čitaonica u Šumarskom domu     PDF    TXT 228
broj: 5
     
Masarykova akademija rada     PDF    TXT 297
Masarykova akademija rada     PDF    TXT 297
Skupština hrv. društva za gajenje lova i ribolova u Zagrebu     PDF    TXT 299
broj: 6
     
Ing. R.
Staro drveće u Bosni     PDF    TXT 375
Ing. R.
Francuzi kupuju šume u Crnoj-Gori     PDF    TXT 375
broj: 7
     
V. Čmelik
Praktični državni šumarski ispit.     PDF    TXT 450
Ing. R.
Josip Ressel (K proslavi 130 godišnjice rodj. vel. izum. i našeg stručnog druga     PDF    TXT 453
Žrtev vestnega službovanja     PDF    TXT 454
Ugrenović
Internacijonalni kongres za agrikulturu     PDF    TXT 454
dr. Ugrenović
Prvi doktor šumarstva naših fakulteta     PDF    TXT 455
broj: 9
     
Vodić na Plitvička jezera     PDF    TXT 566
Nova stručna knjiga     PDF    TXT 566
Veliki internacionalni šumski sajam u Lijonu     PDF    TXT 566
broj: 10
     
M. Marinović
Prvi doktor šumarstva na našem fakultetu     PDF    TXT 615
Uspomena na prijem J. Š. U. kod Njegovog Veličanstva     PDF    TXT 616
Fotografije s kongresa J. Š. U.     PDF    TXT 616
broj: 11
     
Dr. M. Nedeljković
Pregled zakona o šumama     PDF    TXT 689
broj: 12
     
Dvadesetgod. kluba Jug. šum. akad.     PDF    TXT 740
Telefonski imenici     PDF    TXT 740
Razvrstavanje činovnika     PDF    TXT 741
Populazirovanje šumarstva     PDF    TXT 743
Nova tvornica papira     PDF    TXT 744
Tvornica aeroplana     PDF    TXT 744
broj: 1
     
 
Osobne vijesti (imenovanja, premještenja, odlikovanja).
     
Osobne vijesti     PDF    TXT 62
broj: 3
     
Umrli.     PDF    TXT 191
broj: 1
     
 
Naredbe.
     
Zaključni račun uzgojne zaklade     PDF    TXT 61
Razdjeljenje potpora uzg. zaklade     PDF    TXT 61
broj: 2
     
Predpisi o službenih znakih osebja, zapriseženega za varstvo deželne kulture     PDF    TXT 117
Nove šumske uprave     PDF    TXT 117
broj: 3
     
Zaključni račun mirovinske zaklade lugara slunjske imovne općine za god. 1922.     PDF    TXT 184
Dijeljenje biljki senjskog biljevišta     PDF    TXT 185
Dijeljenje biljki senjskog biljevišta     PDF    TXT 185
broj: 4
     
Načela postopanja pred občimi upravnimi oblastvi v Sloveniji     PDF    TXT 250
Pitanje organizacije šumarske službe     PDF    TXT 251
Državni ispiti za samostalno vodjenje šum. gospod.     PDF    TXT 252
Državni ispiti za samostalno vodjenje šum. gospod.     PDF    TXT 252
broj: 5
     
Prihod šum. fonda dir. š. u Skoplju god. 1922     PDF    TXT 313
Pregled seče u području dir. š. u Skoplju 1922 god.     PDF    TXT 314
Uporedni pregled prihoda šum. fonda 1920-22 dir. š. Skoplje     PDF    TXT 315
broj: 6
     
Pregled stoke na suvatima dir. š. Skoplje     PDF    TXT 316
broj: 7
     
Naredba Ministarstva šuma i rudnika, kojom se uređuje način i obaveza polaganja ispita za administrativnu i tehničku državnu šumarsku službu u Kralj. S H. S.     PDF    TXT 459
Obvestilo članom gozdnim posestnikom o postopanju pri odmerjanju davkov     PDF    TXT 465
broj: 3
     
 
Ispravak.
     
Ispravak.     PDF    TXT 157
broj: 2
     
 
Iz uredništva i uprave.
     
Iz uredništva i uprave.     PDF    TXT 122
 
Pismo uredništvu.
     
Pismo uredništvu.     PDF    TXT 100

                UNDER CONSTRUCTION