godište: 1922    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1922 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci.
     
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Drugovima     PDF    TXT 1
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Postanak i zadaća Jugosl. Šum. Udruženja     PDF    TXT 2
Ing. A. Šivic
Pogled v preteklost in v prihodnost društvenega življenja in delovanja v Sloveniji     PDF    TXT 5
M. P. Ć.
Dodaci na putovanje šumarskom osoblju u Srbiji i Crnoj Gori     PDF    TXT 8
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
O pantografovanju     PDF    TXT 13
broj: 2
     
Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo)
Računanje amortizacione tangente     PDF    TXT 41
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Šumarska terminologija     PDF    TXT 44
Ing. Putick — Ing. Šivic (Ljubljana)
Prispevki k smernicam naše gozdne politike     PDF    TXT 51
Ing. Miletić (Zagreb)
O sitnim proredama     PDF    TXT 57
Goederer Josip (Leonovo)
Misli o nalogah jugoslov. gozdarstva     PDF    TXT 76
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Načela organizacija šumarske službe u našoj državi     PDF    TXT 79
broj: 3
     
Arpad Karolyi (Zagreb)
Metode i problemi u šumarskoj nauci     PDF    TXT 128
Ing. Mirko Puk (Zagreb)
Budućnost naših šuma     PDF    TXT 144
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Potrajnost šumskog gospodarenja     PDF    TXT 149
Ing. A. Šivic
Gozdarski pomen projektiranih železniških zvez Slovenije z morjem     PDF    TXT 162
broj: 4
     
Ing. Petar Manojlović (Vinkovci)
Šumsko gazdinstvo i budžetsko rešavanje     PDF    TXT 203
Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo)
Upotreba austrijske kameralne takse za izračunavanje šuma     PDF    TXT 237
broj: 5
     
Ing. Miletić (Zagreb)
Ideja potrajnosti u nauci o uređivanju šuma     PDF    TXT 314
broj: 6
     
Ing. A. Šivic
Državni nadzor gozdov v Sloveniji     PDF    TXT 355
Šum. nadinž. Pero Vuković (Zagreb)
Procjena drvne gromade itd.     PDF    TXT 368
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Popularizovanje šumarstva     PDF    TXT 401
broj: 7
     
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Osmi juna 1922     PDF    TXT 427
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
† Prof. Franjo Šandor     PDF    TXT 427
Ing. Ferd. Holl (Sarejevo)
Jednostavni visomjer     PDF    TXT 432
Ing. Petar Rohr (Našice)
Eksproprijacija velikih šum. posjeda     PDF    TXT 435
Jov. M. Jekić (Skoplje)
Nešto o šumarstvu u Francuskoj     PDF    TXT 458
Ing. Janko Urbas (Maribor)
Pohorje     PDF    TXT 464
broj: 8
     
Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo)
Računanje poduzetničkoga dobitka     PDF    TXT 495
Stevo Lukač, min. savjetnik (Sarajevo)
O iskorištavanju bosanskih hrastova     PDF    TXT 527
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Šumarska ekskurzija u Našice     PDF    TXT 529
broj: 9
     
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Agrarna reforma i šuma     PDF    TXT 557
Ing. V. Putick (Ljubljana)
Gozdarstvo na Kranjskem     PDF    TXT 565
Ing. Josip Balen (Senj)
Produkcija sjemenja crnog bora u području kr. nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa u Senju     PDF    TXT 587
Miloš P. Ćirković (Kruševac)
Pitanje željezničkih pragova     PDF    TXT 592
A.
Pravoužitništvo krajiških imovnih općina     PDF    TXT 600
broj: 10
     
Vojislav J. Ilić
Naše gore i Planine     PDF    TXT 641
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Poslije skupštine u Beogradu     PDF    TXT 648
Šum. nadinž. Pero Vuković (Zagreb)
Pitanje izobrazbe lugarskog i tehničko-pomoćnog osoblja     PDF    TXT 651
Ing. Žarko Miletić — Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Izgradnja šumskih prometila     PDF    TXT 662
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Novi porezni zakon     PDF    TXT 679
broj: 11
     
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
O šumskim požarevima     PDF    TXT 711
Ing. Josip Lenarčić — Ing. Ante Ružić (Vrhnika—Ljubljana)
Podaci za kritiku zakonskog projekta o neposrednim porezima     PDF    TXT 729
Ing. Julijo Srtehlo (Teslić)
Vršna obratnica šumskih željeznica     PDF    TXT 739
broj: 12
     
Protektorat Njeg. Veličanstva kralja nad J. Š. U.     PDF    TXT 785
Prof. Dr. Đuro Nenadić (Zagreb)
Zakonski projekt o neposrednim porezima     PDF    TXT 788
Ing. Antun Jovanovac (Zagreb)
O prinosu (tangenti) vlasnika nedrž. šuma za šumsku upravu     PDF    TXT 798
Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo)
Procjena sastojinske mase pomoću uzornih stabala, kubisanih u osovnom stanju     PDF    TXT 822
broj: 1
     
 
Bilješke.
     
Jubilej hrv. slav. gospodarskog društva     PDF    TXT 25
Deputati šumarskog osoblja     PDF    TXT 25
Pitanja i odgovori.     PDF    TXT 27
broj: 2
     
Pismo uredništvu.     PDF    TXT 97
Opet deputati     PDF    TXT 113
Austrijsko šumarsko društvo     PDF    TXT 113
Osnivajmo drž. skladišta za ogrevno drvo     PDF    TXT 113
broj: 3
     
Staleški naslov inženjer za absolvente šum. akademije u Zagrebu     PDF    TXT 183
Taksa na žage v Sloveniji     PDF    TXT 186
Izposojevanje indikacijskih škic v svrho evidence gozd. katastra     PDF    TXT 186
Eksploatacija hrastovih šuma     PDF    TXT 187
Slaveks d. d. u Zagrebu     PDF    TXT 187
S. H. Gutman     PDF    TXT 187
Iz uredništva i uprave.     PDF    TXT 201
broj: 4
     
Podjeljenje naslova „inžinjer"     PDF    TXT 261
broj: 5
     
Projekt zakona o ovlaštenim inženjerima i arhitektima     PDF    TXT 339
broj: 6
     
Nakon likvidacije hrv. šum. društva     PDF    TXT 413
Zakon o opštoj upravi     PDF    TXT 414
Domaća proizvodnja sjemena     PDF    TXT 415
Kongres jugoslov. inž. i arh.     PDF    TXT 415
broj: 7
     
Glavna godišnja skupština udruženja inž. i arhitekta     PDF    TXT 475
Šumarski dom     PDF    TXT 477
Deputacija J. Š. U. na vjenčanju NJ. V.     PDF    TXT 478
broj: 8
     
Konferencija J. Inž. i Arhitekata     PDF    TXT 545
Naslov inžinjer     PDF    TXT 546
broj: 10
     
Drž. ispit za samostalno vođ. š. g.     PDF    TXT 686
broj: 11
     
Podjeljenje naslova inženjer     PDF    TXT 761
Šum. liga zemalja Sredoz. mora     PDF    TXT 762
Skupština društva gosp. šum. činovnika     PDF    TXT 762
broj: 12
     
Prvi rektor šumar     PDF    TXT 847
Predavanje Dr. Petračića     PDF    TXT 847
Skupština Kmetijske družbe za Slovenijo     PDF    TXT 847
broj: 1
     
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Kaposi — Ugrenović
Naša industrija tanina     PDF    TXT 19
broj: 3
     
Marinović
Saobraćajna kriza     PDF    TXT 176
broj: 4
     
Novo veliko poduzeće     PDF    TXT 255
Značenje šumske industrije u Rumunjskoj     PDF    TXT 255
Licitacija hrastovine     PDF    TXT 255
Prodaja ogrevnih drva     PDF    TXT 255
broj: 5
     
Puk
Priručnik za pilane (književna objava).     PDF    TXT 324
Marinović
Važnost riječke luke za šumsku trgovinu     PDF    TXT 330
broj: 8
     
Kušan
O pilanskim žagama     PDF    TXT 542
broj: 9
     
Marinović
Rezultati dražbe jesenje kampanje 1921. i proljetne 1922     PDF    TXT 604
broj: 10
     
Kušan
O radniku u industriji     PDF    TXT 681
broj: 11
     
Resolucija „Zveze industrijcev" o saobraćaju     PDF    TXT 770
broj: 1
     
 
Literarni pregled.
     
Dr. Ugrenović
Novija literatura o „iskorištanju šuma"     PDF    TXT 21
broj: 2
     
Marinović
Prikaz stručnih knjiga     PDF    TXT 94
broj: 3
     
Dr. Š.
Prikaz stručnih knjiga     PDF    TXT 169
Ing. Cvetič
Prikaz stručnih knjiga     PDF    TXT 169
broj: 4
     
Ing. Marinović
Prikaz stručnih knjiga     PDF    TXT 247
Kalendar graditelj     PDF    TXT 250
broj: 5
     
Prikaz stručne literature     PDF    TXT 323
broj: 6
     
Ing. Guzelj
Šivic: Poljudno navodilo za merjenje lesa     PDF    TXT 411
broj: 7
     
Ugrenović — Marinović
Prikaz stručne literature     PDF    TXT 470
Krajevni repertorij za Slovenijo     PDF    TXT 473
broj: 8
     
Dr. Petračić
Prof. A. Bühler: Der Waldbau     PDF    TXT 540
broj: 9
     
Dr. Langhoffer
Dr. Wolff i dr. Krause: Die Forstlichen Lepidopteren     PDF    TXT 602
Ugrenović
Prikaz stručne literature     PDF    TXT 603
broj: 11
     
Marinović
Šumarstvo u polit i privred. listovima     PDF    TXT 752
broj: 12
     
Poziv     PDF    TXT 832
broj: 1
     
 
Lovstvo.
     
Hrv. društvo za gajenje lova i ribarstva u Zagrebu     PDF    TXT 24
broj: 2
     
Novi lovski zakon     PDF    TXT 95
Novi lovski zakon u Rumunjskoj     PDF    TXT 96
Premije za pokončevanje volkov v Sloveniji     PDF    TXT 96
broj: 3
     
Lovačka večer     PDF    TXT 188
God. skupština hrv. društva za gajenje lova i ribarstva u Zagrebu     PDF    TXT 189
Knežević
Divlje svinje i medvedi kao šumski štetočinci     PDF    TXT 189
broj: 4
     
Ružić
Lovstvo u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 263
broj: 5
     
Šivic
K osnutku okvir. drž. lovskega zakona     PDF    TXT 332
broj: 7
     
Ružić
Duhovske priredbe u Ljubljani     PDF    TXT 474
broj: 1
     
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika I. sjednice upravnog odbora     PDF    TXT 26
Izvadak iz zapisnika II. sjednice upravnog odbora     PDF    TXT 27
Izvadak iz zapisnika III. sjednice upravnog odbora     PDF    TXT 30
Odgovor predsjedništva J. Š. U. na deklaraciju šum. inženjera iz B. H.     PDF    TXT 36
Iz III. odsjeka rada     PDF    TXT 37
Državna podpora J. Š. U.     PDF    TXT 37
broj: 2
     
Poslovnik J. Š. U.     PDF    TXT 103
Članovi odsjeka rada     PDF    TXT 110
Ing. Sevnik
Na račun V. odsjeka rada     PDF    TXT 112
broj: 3
     
Poziv na sjednicu     PDF    TXT 179
Zapisnik odborove seje ljubljanske podružnice     PDF    TXT 179
I. in V. odsjek rada na poslu     PDF    TXT 181
broj: 4
     
IV. sjednica glavne uprave     PDF    TXT 256
Zapisnik odborove seje od 6. III.     PDF    TXT 257
Likvidaciona skupština hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 259
Sjednica užeg odbora hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 260
Sjednica užeg odbora J.Š.U.     PDF    TXT 260
broj: 5
     
Izvadak iz zapisnika 4. sjednice     PDF    TXT 340
V. sjednica glavne uprave     PDF    TXT 349
V. sjednica glavne uprave     PDF    TXT 349
broj: 6
     
Zapisnik glavne skupštine hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 416
Izvadak iz zapisnika odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 416
Zapisnik glavne skupštine hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 418
broj: 7
     
Zapisnik občnega zbora gozdarskega društva v Ljubljani     PDF    TXT 479
Izvadak iz zapisnika V. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF    TXT 485
Ing. Marinović
Za popularizovanje šumarstva     PDF    TXT 490
broj: 8
     
VI. odborska sjednica J. Š. U.     PDF    TXT 547
Poziv članovima III. sekcije     PDF    TXT 549
Poziv članovima VI. sekcije     PDF    TXT 551
Poziv na redovitu glavnu skupštinu J. Š. U.     PDF    TXT 551
broj: 9
     
Izvadak iz zapisnika VI. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF    TXT 615
Zapisnik II. odborove seje ljubljanske podružnice J. Š. U.     PDF    TXT 624
Izvještaj o radu upravnog odbora J. Š. U.     PDF    TXT 629
Pogodnosti vožnje za učesnike zbora     PDF    TXT 636
broj: 10
     
Izvadak iz zapisnika VII. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF    TXT 689
Zapisnik I. glavne skupštine J. Š. U.     PDF    TXT 690
broj: 11
     
Izvadak iz zapisnika I. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF    TXT 768
broj: 12
     
Izvadak iz zapisnika II. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF    TXT 833
Konferencija o carinskom i željezničkom tarifu     PDF    TXT 845
broj: 3
     
 
Šumarska nastava.
     
Praktični državni šumarski ispit     PDF    TXT 170
broj: 4
     
Naredba o ispitnim propisima za slušače gospodarsko-šumarskog fakulteta     PDF    TXT 250
broj: 1
     
 
Službene vijesti.
     
Osobne vijesti     PDF    TXT 38
broj: 2
     
 
Naredbe.
     
Izveštaj o rezultatu tečaja za izradu nacrta za zgradu Ministarstva Šuma     PDF    TXT 117
broj: 3
     
Naredba Ministarstva Šuma i Ruda br. 2413     PDF    TXT 195
Izprememba naslova gozdnega oddelka etc.     PDF    TXT 196
Preizkušnja za gozdno varstvo etc.     PDF    TXT 196
Taksa za prijave sečenj v Sloveniji     PDF    TXT 196
Plaćanje takse, određene tarifnim brojem 279 na pilane     PDF    TXT 196
Povlastice za drvo, koje se šalje na pilane     PDF    TXT 197
Osiguranje valute za izvoz drva     PDF    TXT 197
Prihod šumskog fonda inšpektorata Skoplje     PDF    TXT 198
broj: 4
     
Zakon o držanju i nošenju oružja     PDF    TXT 267
Še enkrat o taksi za prijave sečenj v Sloveniji     PDF    TXT 269
Pregled stoke na državnim suvatima inšpektorata Skoplje     PDF    TXT 270
Pregled odobrene seče inšpektorata Skoplje     PDF    TXT 271
broj: 5
     
Pregled celokupnog prihoda za šumski fond u Skoplju     PDF    TXT 353
broj: 6
     
Naredba br. 13.054/922 o gospodarenju imovnih općina     PDF    TXT 421
broj: 7
     
Zavod za primijenjenu zoologiju     PDF    TXT 491
broj: 9
     
Polaganje državnih preizkušenj     PDF    TXT 637
Polaganje državnih preizkušenj     PDF    TXT 637
broj: 11
     
Naredba br. 12.842 Ministarstva Šuma o upravi privilegovanih velikih šumskih posjeda     PDF    TXT 777
Osnova zakona o ovlaštenim civilnim inženjerima i arhitektima     PDF    TXT 777
Imenovanje ispitnih povjerenika na državnim praktičnim ispitima     PDF    TXT 783

                UNDER CONSTRUCTION