godište: 1921    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1921 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-3
     
 
Članci
     
Napisao Drag. Gürth, kr. žup. šum. nadzornik
O uporabi §§ 3. i 4. Pr. D. š. z.     PDF    TXT 1
Napisao prof. Dr. A. Levaković
Osvrt na gornji članak.     PDF    TXT 5
Piše D. Hranilović, slušač šumarstva
Naučna ekskurzija slušača Šumarstva na kr. sveučilištu u Zagrebu.     PDF    TXT 15
Sastavio Dr. Aug. Langboffer
Potkornjaci (Scolytidae).     PDF    TXT 21
 
Književnost ;
     
Obnova segregacija     PDF    TXT 47
 
Društvene vijesti:
     
Udruženje jugoslavenskih šumarskih akademičara u Zagrebu. Objava društvenog blagajnika. — Nagrade za pošumljenje krasa     PDF    TXT 47
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja i promaknuća     PDF    TXT 50
 
Narodno gospodarstvo :
     
Doznaka ogrijevnog i građevnog drva zemljoradnicima za zimu godine 1920/21     PDF    TXT 51
 
Oglasi
     
Oglasi     PDF    TXT 52
broj: 4-6
     
 
Članci
     
Priobčil inž. Anton Šivic, Ljubljana
Izdelovanje preglednih kart za gozdni kataster politične uprave.     PDF    TXT 53
Napisao Levin Heisinger, nadšumar imovne općine gjurgjevačke
Kućna gljiva (merulius lacrymans) i borba protiv nje.     PDF    TXT 76
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik od 24. XI. 1920. — Zapisnik od 18. XII. 1920. — Zapisnik od 15.I.1921.— „Pripomoćnoj Köröskenyevoj zakladi". — Na ravnanje     PDF    TXT 86
 
Osobne vijesti:
     
Umro. — Imenovanja i promaknuća     PDF    TXT 92
 
Stališke vijesti:
     
Propisi za polučenje doktorata u gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevine SHS u Zagrebu     PDF    TXT 93
Oglasi.     PDF    TXT 98
broj: 7-9
     
 
Članci
     
Napisao A. Karolyi
Ima li Picea Omorica Panč. šumsko-gospodarstveno značenje i budučnost?     PDF    TXT 99
Napisao Levin Heisinger, nadšumar imovne općine gjurgjevačke. (Nastavak).
Kućna gljiva (merulius lacrymans) i borba protiv nje.     PDF    TXT 111
Njegovo Veličanstvo Kralj Petar I.     PDF    TXT 148
Njegovo Veličanstvo Kralj Aleksandar I.     PDF    TXT 148
Žalobna sjednica Jugoslavenskog Šumarskog udruženja u spomen i slavu Petra Velikoga, Osloboditelja, Prvoga Kralja sviju Srba, Hrvata i Slovenaca     PDF    TXT 149
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenje. — Umro     PDF    TXT 150
Narodna žurnalistika     PDF    TXT 151
Ispravak     PDF    TXT 151
Uspjeh dražba održanih kod kr. šumarskog ureda u Vinkovcima.     PDF    TXT 152
Oglasi     PDF    TXT 154
broj: 10-12
     
 
Članci
     
Napisao Dr. Đoka Jovanović
Šumarske prilike u Švajcarskoj.     PDF    TXT 187
 
Osobne vijesti:
     
Ostavka — Imenovanja i unapredjenja. — Premještenja. — Umirovljenja.— Povratak. — Osobne promjene kod privatnih šumskih uprava. — Umrli. — Jubilej     PDF    TXT 207
 
Stališke vijesti :
     
Državni ispiti za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. Zavod za šumske pokuse. — Razdioba potpora iz zaklade za uzgoj djece. — Šumarsko-lovački kalendar za god. 1922.     PDF    TXT 211
 
Društvene vijesti Hrv. šum. društva :
     
Zapisnik sjednice od 2. aprila. - Zapisnik sjednice od 7. maja. Zapisnik sjednice od 10. sept.     PDF    TXT 217
Društvene vijesti iz Jugoslavenskog šumarskog udruženja     PDF    TXT 225

                UNDER CONSTRUCTION